ya vedud ile sevdiğini geri getirme
Aşk ve Muhabbet Duaları Dilek Duaları

Ya Vedud ile Sevdiğini Geri Getirme Duası Nasıl Okunur?

Ya Vedud ile Sevdiğini Geri Getirme Duası 4 Esma ile Yapılır

Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasının en doğru halini öğrenmek istiyorsan, ayağına gelen bu fırsatı asla tepmemelisin, çünkü şimdiye kadar okuduğun ya da uyguladığın duaların (büyük ihtimalle) hepsinin yanlış olduğunu söylemek zorundayım.

  • Çünkü asıl ve orijinal Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duası, 4 esma ile yapılır ve doğru uygulanınca da sadece 7 gün sonra karşı tarafı, tamamen kötürüm haline getirir. Yanlış anlaşılmasın, buradaki kötürüm ifadesi, tamamen mecaz anlamda ve bu duanın yapıldığı kişinin kalbinde oluşan aşırı muhabbetin onu körkütük sarhoş etmesi anlamına gelir.

Evet, doğru ve orijinal Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duası, insanı körkütük sarhoş eder, bu sarhoşluk hali, insanın bütün iradesini elinden alıp onu sevdiği kişinin kontrolüne verir.

Yani 4 esma ile yapılan sahih ve orjinal Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duası uyguladıktan sonra, sen de istediğin kişinin kalbinde aşk ateşinin yanmasını, onun ruhunda muhabbet tayfununun esmesini (daha doğrusu kasıp kavurmasını) sağlayacaksın.

O halde lafı fazla uzatmadan başlayalım:

Ya Vedud ile Sevdiğini Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır ve Hangi Esmalara Müracaat Edilir?

Evvela hangi esmaların ön plana çıkması gerektiğini, daha doğrusu dua yapılırken hangi mübarek esma-yı hüsnalardan yardım alınması gerektiğini bildirelim:

Ya Vedud
Ya Cami
Ya Halim
Ya Rahman

Şimdi bu muazzez, mübarek ve müstesna esma-yı hüsnalar, duanın özünü teşkil eder, ruhunu oluşturur, yani tüm gizem ve sır, bu esmalarda toplanır. Esmaların birincisi “Ya Vedud” olduğu için duaya bu isim verilmiştir. 

Uygulama için bu 4 esma-yı hüsnayı iyice anla, sırasıyla aklında tut, bu esmaların sana huzur, saadet, muhabbet ve aşk dolu mutena bir ortam oluşturacağını bil, bu emniyet içerisinde şunları yap:

İlkin, bir gece vakti herkes kendisini derin uykunun kollarına teslim etmişken sen yataktan kalk ve bir kağıt alıp o kağıda şu esmaları sırasıyla yaz:

Ya Vedud
Ya Cami
Ya Halim
Ya Rahman

Yataktan kalk dedim, çünkü Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duası, geceleyin bir müddet uyuyup uyandıktan sonra yapılır, aynen teheccüd namazında olduğu gibi. Bu nedenle akşam erkenden uyuyup geceleyin herhangi bir vakitte uyan, sonra bu esmaları bir kağıda yaz.

Sonra, öncelikle Ya Vedud esmasını 7 defa içli içli oku, okurken de Allah’ın kudretini düşün.

7 okuma sonrasında şunları kağıda söyle:

“Cem eder mahlukları, kaldırıp darlıkları, genişlik veren Allah, cümle günahlar bitsin, bütün kederler gitsin, mavi bir gökyüzünde gönlü gönlüme ersin. Toz pembe hayallerim, sayende gerçek olsun, bütün acizler güçlü, düşkünler kuvvet bulsun. İklimler ve kıtalar, ruhuma hayat kaynağı olsun ve bu kutsi dua bana yarenlik etsin. Ya Vedud sana geldim, huzur arayışında sevdalı bir mekanda arzuhalimi sana, sadece sana sundum.”

Sonra, Allah’ın mahlukata olan sevgi ve muhabbetinin altını çizen Ya Cami esmasını 21 kez oku, bu sırada da kendisine muhabbet ile tutkun olduğun kişinin Allah’ın iradesi ve dilemesi ile sana geleceğini düşün ve kağıda şunları oku:

“Sevgi bir bedel ister, emek vermek gerekir, içimi yakan ateş, ayyuka çıkmak üzre, saltanatın yücedir ey Rabbim Cami bizle. Ya Cami, aşkın odu ciğerime işledi, bu zalim bir muhabbet, yüreğim göz göz oldu. Bu acıya bir son ver, buna Arş da dayanmaz, varlığın yeter bize, sayende yürek yanmaz.”

Bu ifadeler sonrasında şimdi de Ya Halim esmasını 9 kez oku, bu esnada da Allah’ın insanlara hilm ve rıfk ile (yumuşaklık ve sevecenlik) muamele ettiğini düşün, sonra da şunları kağıda söyle:

“Kalpleri bir balmumu gibi yumuşatarak, ruhları bir rüzgara bindirip rüya alemine salan sensin Ya Halim. Yaralı aşıkları bir huzur gemisine bindirip onların dert ve meşakkat ateşinden alan sensin Ya Halim. İnleyen gönülleri inleten tazyikatı ortadan kaldıran, fırtınaları ve tayfunları izale eden sensin Ya Halim. Bu duanın hürmetine bana da merhametin yumuşak yüzünü göster.”

Son olarak da Yüce Rabb’imiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri’nin rahmet ve şefkat ile tüm yaratıklara iyilik ve güzellik verdiğinin farkında olacak şekilde tam 11 kez Ya Rahman esma-yı hüsnasını okuyup kağıda şunları söyle:

“Ya Vedud ile başladığım bu kutsi dua, sadece rahmet ve şefkat ile mümkün hale gelebilir, yalnızca senin iraden bu demir dağı delebilir. Hastalığın şifaya, acıların sefaya, sessizliğin sedaya döndüğü bir dünyada sensin tek sığınak bize Ya Rahmân. Çile bitecek elbet, dönmesi beklenenler, biraz bekletse bile, bir gün dönecek elbet, sen müdahil olunca elem sona erecek, acı geçecek elbet.”

Bunları da kağıda doğru okuduktan sonra, Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasının ilk bölümü nihayet bulacak, ikinci sırlı bölüm başlayacak, artık kapalı kapıların suhuletle açılması mümkün olacak. Devam ediyoruz:

Şimdi bu kağıdı bir suyun içine batır, bu suyun içinde bir tutam karabiber, bir tutam da çörekotu olmalı. Bu karışımı ister daha önce hazırla, istersen de yukarıda tarif edilen işlemler sonrasında yap, hiç fark etmez; ne var ki içerisine bir tutam karabiber atılmış ve bir tutam çörekotu katılmış suya, az önce esma-yı hüsna ve mübarek sözlerle enerji yüklemesi yaptığın kağıdı batırmalı, sonra da bu kağıdın o suda tam 7 gün süresince dinlenmesini sağlamalısın.

Zaten Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasının sırrı da burada başlıyor, zira çörekotu ve karabiber ile bulanmış suda 7 gün bekleyen kağıt, bir enerji patlaması ile etrafına aşkın şiirini ve sevdanın sihrini yaymaya başlayacak. Bu yayılma olayına eski bilgiler “sihr-i intişar” demişler.

Unutma ki sihr-i intişar olmadan yapılan dualar, havanda su dövmekten farksız olacaktır, nitekim bunca bağrı yanık kişinin duasının beyhude olması ve boşa gitmesi, hep bu sihr-i intişar vakıasının meydana gelmemesi dolayısıyladır.

Peki, diyelim ki bu sihr-i intişar meselesini harfiyen uyguladın, yani suyun içine katılan karabiber ve çörekotu ile kağıdı buluşturup bir araya gelmesini sağladın ve duanın enerji patlamasına vesile oldun; ya sonra?

Sonrasında gözlem aşaması başlıyor, bu aşamada artık yapılması gereken tek şey gözlemlemek! Peki neyi ve kimi? Tabi ki kendini ve maşuku. Maşuku, yani döndürmek, çevirmek ve geri getirmek istediğin kişiyi. Şimdi dikkat et:

Ya Vedud ile Sevdiğini Geri Getirme Duasının Gözlem Safhası Çok Önemlidir!

Kendini gözlemlerken, rüyalarının daha renkli olduğunu fark edeceksin, çünkü dua ile rüyalar, kâbus dolu olmaktan çıkar, mesut bir hal alır. Sanki yaralı bedenin hazin inlemeleri son bulur, karnı doyan bir bebeğin hüzünlü nağmelerinin kesilip yerini huzurlu bir sükûnete bırakması gibi senin de kötü rüyaların, süt liman dinginlik ile dolar. Evet, bu durum, Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasının kabulüne işarettir.

Peki ya bu işarete tanık olmazsan? Öyle ise şu işaretleri izlemeye ve gözlemini derinleştirmeye devam et:

Maşukunu gözlemlerken onda ilk olarak insani iletişimde görülen kayda değer ilerleme göze çarpar, yani Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duası kabule karin olduysa, maşukunda bir sempati ve insani hoşgörü belirmeye başlar.

Yanı sıra, onun gözlerine de bir nur iner, bir selamet ve basiret duygusu ona (ruhuna ve bedenine) işlemeye başlar. Bunu, seni gördüğünde ve sana aşkla baktığında anlama şansın olur.

Bu belirtiler, sana bir müjde ve beşaret taşır ki bu müjde ve beşaret, onun varlığını sana adayacak olmasının karinesi sayılır.

Peki, bu işaretler görülmezse (yani hem sende hem de onda hasıl olması gereken işaretler ve izler meydana gelmezse) ne yapmalısın?

Bu duruma Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasında çok az bilinen (çok az bilindiği için de birçok kişinin muradına ermesine engel olan) bir sır, devreye girer. Bu sırra işaret eden Cüneyd bin Halit Hazretleri şunları söyler:

  • “Kıymetli insanlar, Yücelerden Yüce olan Rabbi Zülcelal Hazretlerinin değerli kulları, kulak verin ki bu tesirli dua, bir dilek ile başlar, bir murat ile devam eder ve gönül hoşluğu ile biter. Encamı hayrolsun isteyenler, bu gönül hoşluğuna riayet etmelidir, bu gönül hoşluğu, çoğunlukla birinin gönlünü almaktır ve dua da ancak ve ancak bu şekilde Allah’ın indi ilahisine vasıl olma (ulaşma) şerifiyle şerefyab olur. Sakın ola kendinizi bırakmayın, yılmayın ve bilin ki Rabb’imiz Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasını insanların gönül hoşluğu ile kabul eder.”

Cüneyd bin Halit’in söylediği bu sözlere göre, bir kişi bu duayı bütün kuralları ile doğru dürüst yapmakla birlikte, aynı zamanda duayı yaptığı dönemde en az bir kişiyi hoşnut etmekle de mükelleftir. Bu mükellefiyet ifa edilince, yapılan dua da kanatlanır, uçar, ilahi makamlara doğru yol alır.

Bu sırra vakıf olanlar der ki, bir insanın gönlünü hoşnut etmek, bir fakire (başına kakmadan ve onu azarlamadan) sadaka vermektir. Başına kakarak veya azarlayarak verilen bir sadaka, hükümsüz olduğu gibi geçersiz de olacaktır. İşte bu hassasiyet ile duaya yönelenlerdir ki onlar her daim duanın muradı ile muratlanmış, o güzide nasip ile nasiplenmiş kullar olmuşlardır.

Artık Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme duasının nasıl yapacağını çok iyi biliyorsun, bundan sonra bu yazıyı başucu yazısı haline getir, dönüp dönüp oku, yanlış yapmamak için tekrar tekrar kontrol et, en uygun şekilde duayı yap, Allah’ın izniyle de talih açıklığı ile hedefine doğru yürü.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir