ya cami barışma duası
Dilek Duaları Hacet Duaları

Ya Cami Barışma Duası 48 Saatte Kesin Sonuç

Ya Cami barışma duası hikmetini el-Cami esmasından alır

Yüce Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna sonsuz fazilete ve keramete sahiptir. Bu esmalardan her biri farklı konularda okunur ve mucizevi tesir gösterir.

Büyük alimler hangi konuda hangi esmanın okunacağına dair detaylı bilgi vermişlerdir. Tabi hangi esmanın hangi konuda ve kaç defa okunacağı da büyük önem taşır. Zira esmaların okunma sayısı “sırlı birer tılsım” görevi görür. Bu itibarla esmaların okunması sırasında büyük alimlerin tavsiyelerine harfiyen uymak son derece önemlidir.

El-Cami esması da Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biridir. “Toplayan, bir araya getiren” anlamına gelir. Allah’ın bu dünyada insanları bir araya getirmesi, onları aileler ve toplumlar halinde var etmesi demektir. Öbür dünyada da insanların toplanarak Yüce Allah’ın huzuruna çıkması da el-Cami esması ile ilgilidir. Yani bu esma her iki dünyada da “insanların bir araya gelmesini sağlayan” anlamına gelmektedir.

Ya cami barışma duası Yüce Allah’ın el-Cami isminin belli sayıda tekrar edilmesiyle okunur. Ancak dua sadece bu esmanın tekrarlanmasından oluşmaz. Duanın tesirini arttıran ayetler de okunur.

Büyük alimler hem esmalarla hem de ayetlerle teşkil edilen bu tarz duaların en kuvvetli dualar olduğunu ifade etmektedir.

Ya Cami barışma duası

Ya Cami barışma duası kimler tarafından okunabilir?

Bu tesirli dua, ailevi sorunların çözülmesi ve ikili ilişkilerdeki sorunların ortadan kaldırılması gibi özel hayatla ilgili mevzularda okunabilir. Zaten duanın yaygın olarak okunma amacı da özel yaşamla ilgili sıkıntıların halledilmesidir.

Özel hayattaki sorunların dışında daha genel ve daha büyük çaplı sorunların giderilmesi için de ya Cami barışma duası okunabilir. Her iki durumda da inşallah dua tesirini gösterecek ve güzel bir barışmanın ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

Ya Cami barışma duası, taraflardan sadece birisi tarafından okunursa yeterli olur. Dua hem karşı taraftaki insanları hem de dua okuyan kişiyi etkiler. Ayrıca dua fitne çıkaran ve ara bozan kötü niyetli insanların ağzını da kapatarak güçlü bir barışmanın ortaya çıkmasını sağlar.

Bazı durumlarda aralarında sorun olan her iki taraf da büyük bir inatla hareket eder. Kimse barışmak için adım atmaz. Halbuki barışma duasının muazzam gücüne başvurulursa ve biraz gayret gösterilirse barışma kolayca gerçekleşir. Buna engel olan tek şey insanların gururu ve inadıdır.

İşte böylesi durumlarda barışması gereken iki tarafın dışında kalan insanlar da bu duayı okuyabilirler. Özellikle anne babalar evlatlarını içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak için bu duaya müracaat edebilirler. Ya Cami barışma duası başkalarının barışmasını dilemek için vekaleten okunabilir. Eğer dua bu amaçla okunuyorsa dua sözlerine geçmeden önce niyet kısmında bunu açıkça ifade etmek gerekir.

Dua okunurken dikkat edilmesi gereken 5 önemli husus

Duaların okunma usulü de en az dua sözleri kadar önemlidir. Yüce Rabbine el açarak dualarının kabul görmesini isteyen bir mümin tavsiye edilen şartlara uymalıdır.

Büyük alimler Ya Cami barışma duası okuyacak müminlere şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

1-Dua öncesinde abdest alınması

Bu duayı okumadan önce abdest almak şart değildir. Bir mümin abdest almadan da dua sözlerini okuyabilir. Ancak abdest alarak el açarsanız bu daha makbul olur. Çünkü duanıza ne kadar özen gösterdiğinizi ifade eder. Bu durum duanızın daha güçlü kabul görmesini sağlar.

2-Ön yargılardan kurtulmak

Ya Cami barışma duası karşı tarafı etkilediği gibi dua okuyan kişiyi yani sizi de etkileyecektir. Duadan hemen sonra duygularınızda ve düşüncelerinizde ciddi değişiklikler olacaktır. Bu durumda önyargıları bir kenara bırakmanız ve barışmaya hazır olmanız gerekir. Duanın güçlü tesirlerine rağmen şeytan kalbinize bazı vesveseler koyabilir ve barışmanıza engel olabilir. Bu hususta dikkatli olmalı ve barışma yönünde iradeli davranmalısınız.

3-Barışmak için karşı tarafa kapı aralamak

Bu duayı okuduktan hemen sonra karşı tarafın hislerinde ve fikirlerinde de ciddi değişiklikler olacaktır. 48 saat gibi çok kısa bir sürede karşı taraf güçlü bir barışma isteği duyacaktır. Eğer ifade edilen bu sürede karşı taraftan herhangi bir hareket görmezseniz bu durum çekinmesinden kaynaklanıyor olabilir. Barışmak isteyen karşı tarafın cesaretini artırmak için küçük de olsa bir kapı arayabilirsiniz. Yani ilk adımı siz atarak karşı tarafın yüreklenmesini sağlayabilirsiniz.

4-Ya Cami barışma duası okuyan kişi bir miktar sadaka vermelidir

Sadaka vermenin sayısız fazileti vardır. Bu faziletlerden biri de duaların kabul görmesine vesile olmasıdır. Dilek ve hacet duası okuyan müminlerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermesi inşallah dualarının kabul görmesini sağlar. Barışma duası okuyacak müminlerin de bu güzel davranışı sergileyerek dualarının tesirini artırması mümkündür.

5-Samimi biçimde el açmanın hikmeti

Duaların kabul görmesinde en önemli husus hiç kuşkusuz ki samimi biçimde el açmaktır. Bir müminin kalpten gelen hislerle yüce Rabbimden yardım istemesi halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Ya Cami barışma duası

Ya Cami barışma duası günün hangi vaktinde okunmalıdır?

Bu tesirli dua günün her vakti okunabilir. Müminler hangi vakitte huzurla dua edebileceklerine kanaat getiriyorlarsa o zaman diliminde niyaz edebilirler. Zira dinimizde dua kapısı her zaman açıktır. Kullar diledikleri her vakit yüce Rablerinden yardım isteyebilirler.

Tabi duaların daha makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Bu vakitlerde dua etmek inşallah hayırlara vesile olur. Ya Cami barışma duası için tavsiye edilen iki zaman dilimi vardır:

  • Eğer dua özel yaşamla ilgili okunacaksa “yatsı namazından sonra” niyaz edilmesi tavsiye edilmiştir.
  • Şayet dua genel konulardaki barışma için okunacaksa “öğle namazı ile ikindi namazı arasındaki bir vakitte” okunması daha makbuldür.

İfade edilen bu zaman dilimleri tavsiye niteliğindedir. Müminler günün diğer vakitlerinde de bu duayı okuyarak faziletlerine nail olabilirler. 

Ya Cami barışma duası sözleri ve okunma usulü

Dua sözleri 40 esma ve 4 ayetten oluşur. Duanın teşkili şöyledir:

Önce Bismillahirrahmanirrahim denilerek besmele çekilir. Ardından duanın niyeti getirilir. Kiminle barışmak isteniyorsa onun adı söylenerek barışma isteği yüce Allah’a arz edilir. Duanın niyet kısmı kısa bir iki cümle olabilir. Mesela “Ya Rabbim falan kişi ile aramdaki her türlü sıkıntıyı def et, aramızda barışı kaim ve daim kıl.” şeklinde niyet getirilebilir. Duanın niyet kısmında herkes dilinin döndüğü şekilde yani kendi sözleri ile niyet eder. 

Eğer müminler niyet için uygun ifadeleri bulmakta zorlanırlarsa “kalbi niyet” de getirebilirler. Kalbi niyette dua eden kişi isteğini sadece içinden geçirir. Besmeleden sonra hemen dua sözlerine geçilmez. Kişi bir iki dakika niyetini içinden geçirir ve barışma isteğini yüce Allah’a arz eder. Kişinin sözlü olarak niyet etmesi de kalbi olarak niyet getirmesi de makbuldür.

Duanın niyetinden sonra Ya Cami esması peşe peşe 10 defa tekrar edilir ve ardından bir ayet okunur. Bu şekilde 4 okuma yapılır. Sonuçta Ya Cami esması 40 defa okunmuş olur. Ancak her okumada farklı bir ayet okunacaktır.

Buna göre Ya Cami barışma duasının sözleri tam olarak şöyledir:

Ya Cami (10 defa tekrar edilecek)

Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh ve la tettebiu hutuvatüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn. (1 defa okunacak)

Ya Cami (10 defa tekrar edilecek)

Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu beynena bil hakk ve hüvel fettahul alım. (1 defa okunacak)

Ya Cami (10 defa tekrar edilecek)

Kul huvelleziy zereekum fiyl’ardı ve ileyhi tuhşerune. (1 defa okunacak)

Ya Cami (10 defa tekrar edilecek)

Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve tevekkel alellah innehu hüves semıul alım. (1 defa okunacak)

Dua sözleri bittikten sonra Fatiha suresi bir defa okunur ve dua bitirilir. Duanın sonunda Fatiha suresinin okunması meydana çıkacak barışın kalıcı olmasına vesile olur. 

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

2 Yorum

    1. Duayı bir gün okumak inşallah yeterlidir. Ancak duanın icabetini artırmak için duaya üç gün devam etmek de mümkündür. Eğer dua üç gün okunacaksa mümkün mertebe aynı saatlerde el açmaya özen göstermek gerekir. Allah’a emanet olunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir