Taziye duası her müminin mutlaka bilmesi gereken dualardan biridir!

Taziye duasının sözleri, okunma adabı ve İslam’ın taziye merasimlerine verdiği önem

Taziye duasına çokça ehemmiyet veren alimler, her müslümanın bu duayı bilmesi gerektiğinin de altını çizerek bize önemli öğütlerde bulunmuşlar.

Taziye duası taziye sırasında okunan kısa bir duadır. Bu dua, Fatiha suresinden hemen önce okunur.

Taziyede bulunmak ve cenaze evini ziyaret etmek İslam kültüründe önemli bir yer tuttuğu için taziye duasını her mümin bilmelidir.

Bu yazımızda taziye duasının sözlerini ve Türkçe karşılığını okurlarımızla paylaşacağız. Ayrıca taziye adabı ile ilgili önemli bilgiler sunacağız.

Taziye duası okumak ve taziye ziyaretlerinde bulunmak her müminin görevidir

Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Hayatın her aşamasında olduğu gibi ölüm söz konusu olduğunda da Müslümanlar birbirlerini yalnız bırakmazlar. Bu itibarla taziye ziyaretlerinde bulunmak ve vefat eden müminlere karşı son görevini yerine getirmek İslami anlayışın gereğidir.

Tüm davranışları ile bize örnek olan Fahri Kainat Hazreti Muhammed taziye merasimlerine iştirak etmiş, vefat eden kişinin yakınlarını teselli etmiş ve taziye duaları okumuştur. Her müminin de bu sünnete uyumayı kendisine görev adletmesi yerinde olacaktır.

Taziye sırasında müminlerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar

Taziye ziyaretlerinde bulunan müminler İslam alimlerinin şu tavsiyelerine kulak verirlerse daha isabetli davranmış olacaklardır:

  • Taziye sırasında vefat eden kişinin yakınlarının acısını arttıracak hareketlerden ve sözlerden kaçının!
  • 3 gün ile taziyeyi sınırlı tutmak daha makbuldür.
  • Taziyede ticaret yapılmaz, başka insanlarla münakaşaya girilmez ve yapılan sohbetlerin dini içerikte olmasına özen gösterilir.
  • Taziyede yüksek sesle konuşulmamalı, kahkaha atılmamalı ve saygılı bir tavırla hareket edilmelidir.

Ayrıca taziyede dualar okumak ve İslami anlayışa uygun biçimde davranarak ölüm hadisesinden kendi payına dersler çıkarmak gerekir.

Hz Muhammed’in taziyesi olan insanlara tavsiyesi

Hz Muhammed çocuğu vefat etmek üzere olan kızına bir haberci ile şu sözleri göndermiştir:

“Aldığı şey de Allah Tealâ’nındır, verdiği şey de O’nundur ve her şey O’nun katında belli bir ecelledir (zamanladır). Ona söyle, sabretsin ve Allah’tan sevab beklesin.” (Buhârî, Müslim)

Hz Muhammed’in bu sözleri yüzyıllardır müminlerin yolunu aydınlatmakta ve yakınlarını kaybedenlerin sabrının artmasına vesile olmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de ölüm kavramı

Kuran-ı Kerim’de  her canlının ölümü tadacağı ve ölümün aslında bir son olmayıp yüce Allah’a dönüş anlamına geldiği şu sözlerle ifade edilmiştir:

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût-57)

Hayatın da ölümün de Allah tarafından yaratılan birer sınama vesilesi olduğu şu ayetle izah edilmiştir:

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk-2)

Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere hayatın da ölümün de sahibi yüce Allah’tır. Ondan başka ilah yoktur ve dönüş yalnız O’nadır.

Taziye duasının sözleri

(Taziye sırasında Fatiha suresinden önce okunan dua)

Taziye evine gidildiğinde önce selam verilir ve hemen oturulur. Hal hatır sorulmaz ve baş sağlığı dilenmez. Taziye duası ile Fatiha suresinin okunması bittikten sonra taziye dileklerinde bulunulur.

Oturulduktan sonra ortamda bulunan din alimi veya aile büyüğü şu sözlerle dua eder:

“E’zemellahu ecrekum ve ehsene âzaekum ve ğefere limeyyitikum”

Bu dua okunduktan sonra taziyede bulunan herkes Fatiha suresini okur.

Bismillahirrahmanirrahim       

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Taziye sırasında okunan duanın Türkçe meali şöyledir:

“Allah ecrinizi artırsın, taziyenizi en güzeli etsin ve ölünüzü bağışlasın”

Fatiha suresinin Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin)

Din alimlerinin taziyede belli aralıklarla okudukları dua

Taziyenin olduğu ortamda bulunan din alimleri çeşitli dualar okuyarak müminlerin sabrını artırmaya ve ölüm ile ilgili tefekkür etmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.

Bu amaçla okunan dualardan biri şöyledir:

“Elhamdülillahillezi kale fi kitabihil kerim. Küllü nefsin zaikatülmevti, sümme ileyna türcaun. Vessalatü vesselamü ala rasuline Muhammedin kale fi şanihi; İnneke meyyitun. Ve ala elihi ve sahbihillezine ize esabethüm musibetün kalu inne lillahi ve inna ileyhi raciune.”

Duanın Türkçe karşılığı

“Ya Rabbim, sen her şeye kadirsin, bizler aciziz. Başlangıçtan bu güne kadar niceleri bu aleme geldiler, gittiler. İşte bu kulunda öteki aleme göç ett. Bizim dualarımız, senin rahmetinle ve bağışlamana ihtiyacı var. Sen rahmetinle onu kucakla, makamını cennet eyle, geride kalanlarına sabır ver Ya Rabbi, bizlere de kamil bir imanla ruhumuzu teslim etmeyi nasip et, Allah’ım!”

Taziye sırasında söylenecek bazı Türkçe ifadeler

Taziyeye gidildiğinde vefat eden kişinin yakınlarını teskin etmek ve baş sağlığı dilemek maksadıyla şu tarzda ifadeler kullanılır:

  • “Allah rahmet eylesin; mekânı cennet olsun”
  • “Allah taksiratını affetsin.”
  • “Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin”
  • “Allah başka acı göstermesin”
  • “Er geç hepimiz öleceğiz, Allah iman nasip etsin.”

Taziye ziyaretinde bulunulan kişinin yakınlık derecesine ve ölüm biçimine göre bu sözlerde kısmi değişiklikler olabileceğini de belirtmek gerekir.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Duaların Kabulü İçin Okunacak Mucizevi Dualar, 4 Müthiş Dua

 

Korunma duası hükmünde 15 muazzam etkili dua, mutlaka bilmelisiniz!

 

Yorum yapın