Şükür Duası Nedir

Duanın sözlük anlamı seslenmek, istemek, çağırmak, yardım talep etmek gibi anlamlara gelmektedir. Dua kelimesinin dini terim olarak anlamı ise, insanın Allah’a yönelerek maddi ve manevi olarak isteklerini Allah’a arz etmesi anlamına gelmektedir. Dua Allah ile kul arasındadır. Dua bir ibadettir. Yapılan tüm ibadetlerde olduğu gibi dua da Allah rızası için yapılmaktadır. Kısacası genel olarak dua kişinin Allah’a yalvarması, dert ve sıkıntılarını Allah’a arz etmesi ve isteyeceklerini de Allah’tan istemesidir diyebiliriz.

Şükür ise, nimetlerin Allah’tan geldiğini bilmek ve dilimiz ile de Allah’a hamd etmektir. Şükür nimetleri verenin Allah olduğunu görmektir ve nimetleri veren Allah’a karşı hakkıyla amel etmektir. İnsan Allah’ın verdiği nimetler ile günah işlerse nankörlük yapmış olur. Şükür duası adı ile bilinen özel bir dua kaynaklarda geçmemek ile beraber şükür duası ile ilgili dualar bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) günümüze kadar gelen bilgilere göre iki türlü şükür duası ettiği görülmektedir. Bunlardan biri lafız ile yaptığı dualardır bir diğeri de şükür namazı şeklinde yapmıştır.

  • Enes Bin Malik (r.a.) bir rivayetinde şöyle anlatmaktadır; Nebiyy-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı. (İbn-i Mace, Salat, 192)
  • Efendimiz (s.a.v.), kendisine güzel bir haber getirildiğinde, Allah’ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı. (İbn-i Mace, Salat, 192)

Şükür Duası Ne İçin Yapılır?

Şükür; Allah’ın verdiği nimetleri doğru bir şekilde kullanmak ve Allah’ın verdiği bu nimetleri israftan kaçmaktır. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetler ile günah işlersek Allah’ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmiş oluruz. Şükür, Allah’ın bizlere verdiği nimetlerin Allah tarafından verildiğini bilmek ve dilimiz ile de Allah’a şükretmektir, bizlere bu nimetleri veren Allah’a karşı amel etmektir.

Rabbimiz’e karşı yaptığımız bu ameller dil ile olur kalp ile olur ya da başka azalarımız ile olur. Şükür duası Allah’ın verdiği tüm nimetlere karşı yapılabilir. Kaynaklarda farklı şükür duası bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) yaptığı dualarda bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in yaptığı duaların yanı sıra Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şükretmek amacı ile gece namazı kıldığı ve yine şükür secdesine kapandığı kaynaklar da geçmektedir.

Şükür Secdesi Nedir?

Şükür için nimetlerin Allah tarafından verildiğini bilmek ve Allah’a hakkıyla şükür edebilmektir diyebiliriz. Çeşitli şükür duası bulunmaktadır. Şükür secdesi bir sıkıntı ya da dertten kurtulan veya bir nimete kavuşan Müslümanın şükrünü yerine getirmek amacı ile Allah rızası için yaptığı secdeye denilmektedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir şeye sevindiğinde ya da sevindirici bir haber aldığında şükür secdesi yaptığı kaynaklarda geçmektedir. Şükür secdesinin yapılışı ise şöyledir. Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secde de iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah’a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, II, 597-598).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir