Şükür duası 4 farklı çok etkili niyaz

Şükür duasının sözleri ve okuma adabı üzerine çok önemli bilgiler

Şükür duası her müminin okumayı alışkanlık haline getirmesi gereken çok önemli bir niyazdır. Bu dua kişinin hayatında hayırlara vesile olduğu gibi ibadet hükmünde de kabul edilmektedir.

Şükür duası bizzat Hz. Peygamber tarafından okunup sahabelere öğretilen kutsi bir duadır.

İslam tarihi boyunca şükür duası olarak yaygın biçimde okunan 4 farklı dua örneği vardır. Bu yazımızda her 4 duanın sözlerini sizlerle paylaşacağız ve dua etme adabı ile ilgili açıklamalar yapacağız.

Şükretmek Kuran’da ve hadislerde övülen bir davranıştır

Büyük alimler İslam’ın diğer dinlerden ayrılan çok önemli iki kapısının olduğunu beyan etmektedir. Bu kapılardan biri “tövbe kapısı” iken diğeri “şükür kapısı”dır.

Yüce Allah Kuranı Kerim’de şükreden müminlerin mükafatlandırılacağını buyurmuştur. (Âl-i İmrân-145)

Ayrıca Kuran’da insanların nankörlük etmemeleri istenmiş ve Allah’ın kendilerine verdiği her türlü nimet için şükretmeleri gerektiği belirtilmiştir. (Bakara- 152, Nahl- 78)

Hz Muhammed de bizzat şükür duaları okuyarak bu hususta müminlere örnek olmuştur.

Şükür duasını okumanın faziletleri

Şükür duası üzerine görüş bildiren alimler bu duanın faziletleri konusunda şunları ifade etmişlerdir:

  • Şükür duası kişide kulluk bilincinin yerleşmesini sağlar. Bu duayı devamlı okuyanlar salih ameller işleyen müminler haline gelirler.
  • Şükür duası okunan evlerde geçim sıkıntısı olmaz, Allah rahmetiyle aileye bolluk bereket ihsan eder.
  • Bu dua kişinin nefsine hükmetmesi sağlar. Kişiyi her türlü günahtan hıfzeder.
  • Şükür duası okuyan kişilerde psikolojik sorunlar görülmez, vesvese gibi ruhi illetler sorun teşkil etmez.
  • Şükür duası okuyan kişilerin Allah dualarına cevap verir ve dileklerinin gerçekleşmesini sağlar.

Burada sıralanan hususlar dışında şükür duası okumanın her şeyden önce büyük hayır anlamına geldiğini bilmek gerekir. Bu itibarla şükür dualarını bilmek ve bu kutsi niyazları genç kuşaklara öğretmek büyük önem arz etmektedir.

Sürekli okunması tavsiye edilen şükür duası

Bu dua Hz Peygamberin ağzından çıkan şükür duasıdır. Bu niyazı devamlı okuyarak şükreden müminler inşallah pek çok hayır kazanacaklardır.

Peygamber Efendimizin bizzat okuyup müminlere öğrettiği şükür duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike. (amin)

Büyük alimler bu şükür duasının sabah bir defa akşam da bir defa okumasını tavsiye etmektedir. Kadim kaynaklarda bu duayı sabah okuyan kişi için akşama kadar, akşam okuyan kişi içinse sabaha kadar meleklerin hayır yazdığı ifade edilmektedir.

Şükür duasının Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Ya Rabbim,  senin varlığının celaline ve senin hâkimiyetinin büyüklüğüne yaraşır şekilde sana şükürler olsun.”

Hayatında hayırlı bir olay yaşanan kişinin okuyacağı şükür duası

Bir müminin hayatında büyük bir başarı, zenginlik veya mutluluk yaşandığında Allah’a şükretmek maksadıyla şu duayı okuması tavsiye edilmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin. (amin)

Güzel nimetlerin ihsan edilmesi üzerine okunan şükür duasının Türkçe karşılığı şöyledir:

“Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni salih kulların arasına kat.”

Bu duayı okuyan kişiler Allah’ın verdiği nimetlerin daimi olmasını dilemek için şükür namazı da kılabilirler. Hazreti Muhammed’in de sevinçli haberler aldığında şükür secdesine gittiği sahih kaynaklarda yazılmaktadır. ( Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Hz Muhammed’in örnek alınması ile niyaz edilen şükür duası

Tirmizi’den nakledilen bu şükür duasının en önemli özelliği dua eden kişinin dua içinde Hz Muhammed’i örnek aldığını beyan ederek yüce Allah’a şükretmesidir.

Bu duanın bir diğer özelliği ise aynı zamanda dilek duası hükmünde olmasıdır. Bu duayı okuyarak içinden geçenlerin kabulünü Allah’tan dileyen müminlerin inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Duanın orijinal Arapça hali şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ne’ûzü bike min şerri meste’âzeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente’l Müsteân, ve aleyke’l belâğ, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Allah’ım, Peygamberin Muhammed’in (sav) senden istediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed’in (sav) sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahret muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

12 esma ile okunan şükür duası

Müminler Allah’a hamdu senalarını ifade etmek üzere 12 esmayı zikir şeklinde okuyarak da dua edebilirler.

Bu hususta esmaların başına “ya” nidası getirerek ve her esmadan önce “elhamdülillah” diyerek dua edilmesi tavsiye edilmiştir.

Buna göre esmalarla okunan şükür duasının tam hali şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillah, Ya Rahmân, Elhamdülillah, Ya Rahîm, Elhamdülillah, Ya Alîm, Elhamdülillah, Ya Kerîm, Elhamdülillah, Ya Lâtîf, Elhamdülillah, Ya Mukît, Elhamdülillah, Ya Melik, Elhamdülillah, Ya Selâm, Elhamdülillah, Ya Azîz, Elhamdülillah, Ya Vehhâb, Elhamdülillah, Ya Hamîd, Elhamdülillah, Ya Şekûr (Amin)

Bu dua aynı zamanda kişinin basiretinin açılmasına vesile olur ve yaptığı işte kendisine başarının nasip edilmesini sağlar. Burada zikredilen 12 esmayı bereket duası ve zihin açıcı dua hükmünde tavsiye eden alimler de vardır.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir