Şirinlik Duası 3 Esma ve 3 Ayetle Okunan 3 Muazzam Etkili Dua

Şirinlik duasının sözleri ve makbul zamanları

Şirinlik duası kişiyi sevdiklerinin gözüne daha şirin gösteren muazzam etkili bir duadır. Bu dua her türlü insan ilişkilerinin olumlu nitelik kazanması için okunabilir. Ancak tarih boyunca şirinlik duası daha çok kadın-erkek ilişkilerine dair okunmuştur.

Şirinlik duası ile hayatlarında hayırlı neticeler gerçekleşen çok sayıda mümine ait olay anlatılmaktadır. Zira bu dua Allah’ın güzel isimleri olan esmalara ve Kuran ayetlerine dayanmaktadır. Tesirini de içeriğindeki bu kutsi ifadelerden almaktadır.

Şirinlik duasını okumak caiz midir?

Şirinlik duası okuyan kişilerin en fazla tereddüt ettikleri konu bu duanın dinen caiz olup olmadığı meselesidir.

Dua Allah’a yakarıştır. Kişi her konuda yüce Allah’tan yardım dileyebilir. Bu hususta herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Ancak dinen yapılmasında sakınca görülen bir eylem için Allah’a dua edilemez. Çünkü dua etmek ibadet hükmündedir ve sadece helal istekler için yapılabilir.

Bir kişi nikah düşecek herhangi bir şahısa yönelik şirinlik duası okuyabilir. Ahlaka aykırı bir harekette bulunmadıkça kadınların ve erkeklerin birbirlerini hayırlı bir kısmet olarak yüce Allah’tan dilemeleri mümkündür. Bu hususta bütün ciddi dua kitaplarında görüş birliği vardır.

Şirinlik duası günün hangi vakti okunmaktadır?

Şirinlik duası şahsi hayatla ilgili bir dilek duasıdır. Bu tarzdaki dilek dualarının en makbul kabul edildiği zamanlar ise “perşembe geceleri yatsı namazı sonraları”dır.

Şirinlik duasının ayrıca sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte okunmasının da hayırlara vesile olduğu ifade edilmektedir.

Şirinlik duasını ne kadar süreyle okumaya devam etmeliyim?

Şirinlik duası haftada bir defa okunması tavsiye edilen bir duadır.

Dua eden kişi isteği hasıl oluncaya kadar yani aradaki sevgi ve muhabbeti hissedinceye kadar duasına devam etmelidir. Bazı alimler vuslat ve muhabbet gerçekleştikten sonra da bu duayı okumaya devam edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hatta evli çiftlere mutluluğun sürekli olması için bu duayı devamlı okumaları tavsiye edilmiştir.

Şirinlik duası öncesinde abdest almak gerekir mi?

Şirinlik duası okumadan önce abdest almak duaya olan icabeti arttırmaktadır. Çünkü abdest sadece bedensel temizlik anlamında yorumlanmamalıdır. Abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Bu manada şirinlik duası öncesinde abdest alınması daha isabetli olacaktır.

Şirinlik duası okuyan kişiler neden sadaka vermektedir?

Dilek ve hacet dualarının yapıldığı dönemlerde bir miktar sadaka verme geleneği İslam dünyasında yüzyıllardan beri sürmektedir.

Dua öncesinde sadaka vermek zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilen bir icraattır. Zira sadaka rahmet kapılarının açılmasına vesile olan ve duaların kabulünü kolaylaştıran güzel hareketlerden biridir.

Şirinlik duası okunurken dikkat edilmesi gereken 4 önemli husus

Büyük alimler şirinlik duası okuyan kişilerin şu dört hususa dikkat etmeleri gerektiğini beyan etmişlerdir:

  • Dua ederken huşu içinde niyaz edebileceğiniz sessiz, sakin ve huzurlu bir ortam seçmeye gayret ediniz.
  • Şirinlik duası doğrudan doğruya özel yaşamla alakalı bir dua olduğu için bu duanın okuduğuna dair başka insanlara bilgi verilmemesi yerinde olacaktır.
  • Diğer dilek dualarında olduğu gibi şirinlik duasında da dua sözlerinin peş peşe 3 defa okunması inşallah çok daha etkili olacaktır.
  • Duanın tesirini arttırmak isteyen mümin kadınsa Nisa suresini erkek ise Rahman suresini okuması tavsiye edilmektedir.

Dua okuyan kişi aynı zamanda saygılı bir tavır takınmalı, kıbleye yönelerek diz çökmeli ve ellerini açarak tüm kalbiyle Rabbine dua etmelidir.

Şirinlik duasının sözleri

Şirinlik duası 3 adet esmanın nida şekline getirilip 3 ayeti kerime ile okunması suretiyle yapılır.

Şirinlik duası şu esaslar dahilinde okunur:

  • Besmele
  • Ya Vedud esması + Meryem suresi 96. ayet
  • Ya Cami esması + Bakara suresi 255. ayet
  • Ya Mucib esması +  Rum suresi 21. ayet

Buna göre şirinlik duasının sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Ya Cami

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Ya Mucib

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun (amin)

Limon Kolonyası ile Yapılan Çok Etkili Şirinlik Muskası

Değerli okurlar, şirinlik duası veya şirinlik muskası dendi mi aklımıza gelmesi gereken bir uygulama da limon kolonyası ile yapılır, bu uygulama da denenmiş ve tavsiye edilmiştir, şöyle yapılır:

Bir adet limon kolonyası alınır, bu limon kolonyasından 7 damla bir kırmızı mendilin üzerine damlatılır, bu kırmızı mendil, aşağıdaki sözler okunup bitirilince saklanır. Sözler şöyle:

“İlahi, şirinlik duası ile kapını aşındırmaya devam edeceğim, bunun sebebi kullarına benden ümidinizi asla kesmeyin diyen ulvi sözlerindir, zaten her işimi senin ulvi sözlerine münasip bir şekilde yapmak istiyorum, bunun için de hep gayret ediyorum. Allah’ım, şirinlik ve insanların gönlünü alan güzellik, senin dilemen ile ortaya çıkar ancak, sadece yüce katından ümitvar olup sana sırtını dönmeyen insanlar kurtuluşu görme nimetine erişir.”

Üstüne 7 damla limon kolonyası damlatılmış olan kırmızı mendil gizli bir yere konup orada hiçbir insanın göremeyeceğinden emin okunmalı, ancak bu şekilde şirinlik duası ya da muskası etkili olabilir.

Şimdi de Manolya Çiçeğinin Üstüne Dökülen Bal ile Yapılan Şirinlik Duasını Görelim

Evet, bir adet manolya çiçeği bulup bu çiçeğin üstüne bir damla bal damlatın, bunu pazartesi seher vakti yapın ve işlem bittikten sonra ise üstüne bal damlatılan manolya çiçeğine şu sözcükleri okuyun:

“Güzellik ve şirinlik talebi ile sana gelen milyonlarca insan bulunduğunu biliyorum, hangisi eli boş döndü, hangisi amacını elde edemedi ki? Hangisine rahmetinin engin ve zengin okyanusundan yudum yudum nimet tattırmadın? Şirinlik, nezaket, nezafet, temizlik, lütuf, ikram, hasenat, izzet ve azamet, sadece sen izin verdiğinde gelir veya yarıda kalır. İşte manolya çiçeği ve işte bal, bu sayede beni de keremine al, bana da izzeti eyle hemhal.”

Bu sözcükler, üstüne bal damlatılan manolya çiçeğinin üstüne okunduktan sonra, çiçek alınır ve bir kişiye hediye edilir, bu şekilde şirinlik muskası veya duası da bitmiş olur, uygulayıp etkisini bizzat görün inşallah.

Aşk yaşamınızda hayırlı kapıların açılmasına vesile olacak bir eser

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Aşık etme duası, muhabbet duası, surhubat duası, kuduriye duası, geri getirme duası ve hayırlı kısmet duası gibi onlarca etkili aşk duası ile mutluluğa nail olmak istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin için de hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Şirinlik duasının Türkçe meali ise şöyledir:

Ya Vedud esmasının anlamı

“Seven ve sevilmeye layık” manasındadır. Bu esma insanların gönlünde sevgi tohumlarının yeşermesine vesile olur.

Meryem suresi 96. ayetin Türkçe meali

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.”

Ya Cami esmasının anlamı

“Bir araya getiren, toplayan” manasındadır. Birbirini seven insanların kavuşmalarına vesile olan bir esmadır.

Bakara suresi 255. ayetin Türkçe meali

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Ya Mucib esmasının anlamı

“Duaları kabul eden” demektir. Bu esma inşallah duaların kabulüne vesile olmaktadır.

Rum suresi 21. ayetinin Türkçe meali

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

Şirinlik duası okunurken yukarıdaki Arapça orijinal kısımlar okunacaktır. Türkçe mealler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Şükür duası 4 farklı çok etkili niyaz

Panik atak duası 2 muazzam etkili dua örneği

 

Yorum yapın