şifa duası
Bütün Dualar Büyük Dualar Dilek Duaları Hacet Duaları İstek Duaları Mucizevi Dualar Sırlı Dualar

Şifa duası 7 esmanın 70 kere okunması ile

7 adet Esmaül Hüsna’ya ve Hz Muhammed’in bir hadisine dayanan şifa duası

Şifa duaları İslam tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar en yaygın okunan dualardır.

Şifa dualarını okuyup hastalıklarından kurtulan ve Allah’ın izniyle şifa bulan çok sayıda mümine ait anlatımlar bulunmaktadır. Allah’ın izniyle bu duaları okuyup sağlığına kavuşan müminlere ait mucizevi anlatımlar gerçekten de ibret vericidir. Bu anlatımlar şifa veren yegane gücün yüce Rabbimiz olduğunun en büyük kanıtıdır.

Ancak birbirinden farklı onlarca şifa duası bulunmaktadır. Bu duaların büyük bir çoğunluğu Hz. Muhammed’in sahih hadislerine dayanmaktadır. Zira Asrı Saadet döneminde hastalanan sahabeler​ için İslam peygamberine müracaat edilmiş ve kendisinden dua etmesi istenmiştir.

Hazreti Muhammed de değişik vesilelerle defalarca şifa duası okumuştur. Zaten birbirinden farklı pek çok şifa duası metinin bulunması da bu sebebe dayanır.

Bu itibarla farklı şifa dualarının olabileceğini kabul etmek gerekir. Önemli olan husus alınan hadisin kaynağının belirtilmesi yani hadisin sahih olmasıdır.

Şifa duasının sözlerine geçmeden önce duanın okuma adabı hakkında birkaç kısa açıklama yapmakta fayda vardır.

şifa duası

Şifa duası sadece hasta kişi tarafından mı okunmaktadır?

Hayır, sözlerini paylaşacağımız şifa duası hastanın kendisi tarafından bizzat okunabileceği gibi hastanın bir yakını tarafından da okunabilir. Yani şifa duası vekaleten okunabilecek dualardan biridir.

Şifa duası okumadan önce abdest almak gerekir mi?

Eğer bir dua Kuran ayetlerine dayanıyorsa bu tarz dualardan önce abdest almak icap eder. Ancak burada sözlerini paylaşacağımız şifa duası gibi “esmalara ve hadislere dayanan dualarda” dua öncesinde abdest almaya gerek yoktur. Kişinin duadan önce sadece besmele çekmesi yeterli olacaktır.

Şifa duasına kaç gün devam etmeliyim?

Şifa duasını kişi yalnızca bir gün okuyabileceği gibi şifa buluncaya kadar devamlı şekilde de okuyabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Ancak şifa duasının kişinin dayanma gücünü artırdığı ve hastalıkla mücadeleye katkıda bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda duayı sürekli olarak okumayı alışkanlık haline getirmenin isabetli olacağını vurgulamak gerekir.

Şifa duasının en makbul kabul edildiği zamanlar hangileridir?

İslam’da müminler yüce Allah’a diledikleri her an dua edebilirler. Ancak büyük alimler duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin de olduğunu beyan etmektedir.

Şifa duasına icabetin en güçlü olduğu vakitler ise “sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitler” ile “yatsı namazı sonraları”dır.

Şifa duası sözleri

Şifa duası Hz. Peygamberin sahih bir hadisine dayanan kutsi bir niyazdır. Bu duanın sözlerini bize Hazreti Ayşe aktarmıştır. Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi gibi büyük hadis alimleri de bu duanın sahih olduğunu teyid etmişlerdir. Bu manada şifa duası gönül rahatlığıyla okunabilecek niyazlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Duadaki 7 esmanın 70 defa okunması ise bazı İslam alimlerinin duayı zikir hükmüne taşıma gayretlerinin sonucu ortaya çıkmıştır. Yani buradaki belirli sayıda okumalar sadece duaya olan icabeti artırmak ve huşu içinde dua etmek için belirlenmiştir.

şifa duası

Şifa duasında önce besmele-i şerif okunur ve ardından Allah’ın güzel isimlerinden 7 esma peş peşe sıralanır. Esmalar bittikten sonra Hz Muhammed’in şifa duası hükmündeki hadisi şerifi okunur. Böylece duanın 1. aşaması tamamlanmış olur. Bu şekilde dua sözleri 10 defa tekrar edilerek zikir tamamlanmış olur.

Serinin 10 defa okunması ile 7 adet esma toplamda 70 defa ve Hazreti Muhammed’in hadisi şerifi de 10 defa okunacaktır.

Buna göre duanın birinci aşamasının okuması şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Buradaki sözler tam 10 defa tekrar edecektir. Besmele duanın başında okunacak ve serinin diğer tekrarlarında okunmayacaktır. Ayrıca son serinin okunması da bittikten sonra duanın tasdik sözü olan “amin” ifadesi mutlaka kullanılacaktır.

Duadaki 7 esmanın 70 kere okunması hususunu net olarak çözemeyen okurlarımız için duanın tam hali yazımızın sonunda ayrıca verilmiştir.

Şifa duasındaki esmaların anlamları

Şifa duasına kaynaklık eden Allah’ın güzel isimlerinin anlamları şöyle izah edilebilir:

El-Kâdir: Gücü ve kudreti her şeye yeten demektir. Bu duada Allah’ın gücünün hastalığı iyileştirmeye de yeteceği vurgulanmaktadır.

El-Vehhâb: Kullarına karşılıksız olarak sonsuz bağışta bulunan demektir.

El-Hayy: Her zaman diri anlamına gelmektedir.

El-Alîm: Her şeyi hakkıyla bilen demektir. Allah’ın hastalığın sebebini de şifasını da bildiği manasında kullanılmış olup Allah’ın ilmiyle şifa vermesini dilemek için kullanılır.

El-Lâtîf: Sonsuz lütuf ve kerem sahibi olan tek varlığın Yüce Allah olduğunu ifade eden esmadır.

El-Vekîl : Her şeye vekil olan demektir. Müslümanlar Allah’ı her durumda kendilerine vekil tayin ederler. Şifa konusunda da Allah en büyük vekildir. Takdir onundur. Hastalık da şifa da ondandır.

El-Mücîb: Duaları kabul eden tek varlığın Allah olduğunu ifade eden esmadır.

 

Hazreti Peygamberin hadisi şerifinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık kalmasın.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud)

Şifa duası okunurken sadece yukarıda izah ettiğimiz orijinal Arapça hali okunacaktır. Burada aktarılan Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır.

Şifa duası tüm sözleri  (70 esma ve 10 hadis ile duanın tamamlanmış tam hali)

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.”

Ya Kadir

Ya Vehhab

Ya Hayy

Ya Alim

Ya Latif

Ya Vekil

Ya Mücib

“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame.” (amin)

Duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan kişilerin bu dua sözlerini yazılı bir metinde de okuyabileceklerini ifade etmek gerekir.

Başkası için şifa duası okumak mümkün mü?

Evet, başkası için şifa talebinde bulunmak üzere bu dualara başvurmak mümkündür. Anne babalar evlatları için bu duayı okuyabilecekleri gibi eşler de birbirleri için bu dualara müracaat edebilirler. Aynı şekilde kardeşler ve arkadaşlar ile diğer yakın kişiler de şifa dualarını vekaleten okuyabilirler. 

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

2 Yorum

  1. hayırlı günler…. annem influenza A gecirdikten sonra Delirium hastalığı basladi 5 gündür bilincli davranmiyor. Halusunasyon belirtileri var. doktor bu virusun 65 yas ustu ve isolasyon sebebi ile olabilicegini belirtiler ev ortaminda akli dengesi daha cabuk gelirmis am 5 gün oldu …. uyumuyor akcifwr cok zayif dinlenemiyor hangi dualari tavsiye edersiniz ? birde Almanyadan nasil ödeme yapabilirim geri dönerseniz cok sevinirim

    1. Macide Hanım, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ya Şafi ism-i şerifinin hürmetine inşallah Rabbimiz annenize şifa ihsan eder. Hayır ve şer O’ndandır. O, her ne dilerse ancak öyle olur. Rabbimizin lütfu bol, rahmeti sınırsızdır. İnşallah en kısa zamanda siz de yüzü gülen müminlerden olursunuz. Sağlıkla ilgili konularsa müminlerin takip etmesi gereken yöntem Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetine uygun davranmak olmalıdır. Hazreti Muhammed sağlık sorunlarının çözümünde önce hekim desteğine başvurur ve dönemin doktorlarına güvenirdi. Zira Rabbimiz şifayı hekimlerin elleri ile kullarına ihsan eder. Bu itibarla sizin de bu süreçte doktorlara güvenmeniz ve tıbbi açıdan bütün sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra duaların manevi gücü ile bu sürece katkı yapmak gerekir. Zira duaların muazzam gücü vardır. Dua, kulun Rabbinden istemesidir. Sizin durumunuzla ilgili bütün şifa dualarına başvurulabilir. Özellikle Peygamber Efendimizin dilinden söylenmiş şifa duasını tercih etmek en isabetli seçim olacaktır. Ayrıca sizin annenizde diğer hastalardan farklı olarak zihinsel sıkıntılar da baş göstermiş. Büyük alimler bu hususta Ala suresinin okunmasını tavsiye etmektedir. Şifa duasını okuduktan sonra bu surenin de okunması inşallah hayırlı neticeler alınmasına vesile olacaktır. Tabi takdir yetkisi yalnız ve ancak O’nundur. Kul arzusunu niyaz eder, Rabbi ise ihsanı ile karşılık verir. Anneniz için acil şifalar dilerim. Allah’a emanet olunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir