Sevgiliye Kavuşma Duası Sözleri Nelerdir?

sevgiliye kavuşma duası

Sevgiliye kavuşma duası iki farklı ayrılığa da çaredir inşallah

İki farklı ayrılık vardır. Bunlardan birincisi iki insanın farklı yerlerde olması yani aralarına mesafe girmesidir. Günlük yaşamda bildiğimiz ayrılık budur. Araya giren mesafelerden ötürü büyük özlem duyulur.

İkinci ayrılık ise mesafelerle ilgili değildir. İnsanlar aynı ortamda olsalar bile aralarında soğukluk vardır. Bu duygusal kopukluk da en az araya uzak mesafelerin girmesi kadar can sıkıcı olmaktadır.

Burada sözlerini vereceğimiz kavuşma duası her iki ayrılığın da inşallah çaresi olmaktadır. Zira bu dua sevgiliye kavuşma duasının yanı sıra “şirinlik duası” hükmündedir.

Sevgiliye kavuşma duası aynı anda pek çok insan üzerinde tesirli olmaktadır

İnsanların kavuşması önündeki tek engel kavuşacak kişilerin tavırları değildir. Onların çevresinde bulunan kişiler de bazen kavuşmayı engelleyebilir. Yani kadın ile erkek içten içe kavuşmaya niyet etse bile aile bireyleri, akrabalar veya bazı arkadaşlar kavuşmaya engel olabilirler.

Sevgiliye kavuşma duası ayrı kalan kadın ile erkeğin kalbinin birbirine meyletmesini sağlar ve kavuşmalarına vesile olur. Aynı zamanda çiftin bütün tanıdıklarının kalbinde de olumlu hislerin yeşermesini sağlar. Daha önce bu kavuşmaya engel olabilecek kişiler duanın tesiri ile bu kavuşmaya engel olmaz aksine kavuşmanın gerçekleşmesine katkıda bulunur.

sevgiliye kavuşma duası

Sevgiliye kavuşma duası okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 7 önemli husus

Duanın niyeti mutlaka getirilmelidir

Dua eden müminler hangi dileklerinin gerçekleşmesi için dua ettiklerini açıkça niyet etmelidir. Duaların niyetinde söylenecek sözlerin belli bir metni yoktur. Her mümin isteğine göre kendi cümleleri ile niyet getirir. Yani dilinin döndüğü kadarıyla niyetini Rabbine niyaz eder.

Duaların niyeti manevi bir anahtar hükmündedir ve duaların kabulü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle kavuşma duasının niyetini getiren kişi “Acaba söylediğim ifadeler uygun mu, niyetimi yanlış mı getiriyorum?” endişesine kapılmamalıdır. Önemli olan kişinin hissettiği duygulardır. Müminin kalpten gelen niyetini sözcüklere dökmesi yeterlidir. Kullanılan ifadeler önemli değildir. Dikkat edilmesi gereken husus duanın yüce Allah’a hitaben yapıldığını bilmek ve saygılı bir dil kullanmaya dikkat etmektir.

Sevgiliye kavuşma duasının makbul kabul edildiği okunma vakitleri vardır

Kadim eserlerde kavuşma duası için iki farklı zaman dilimi beyan edilmiştir. Bu vakitler gece “yatsı namazı sonraları” ile “sabahın erken saatleri”dir. Müminler bu iki zaman diliminin hangisinde daha rahat dua edebileceklerse niyazlarını o saatte yapabilirler. Ancak bu iki vakitten birisinde karar kılmak ve her gün aynı vakitte dua etmeye gayret etmek daha isabetli olacaktır.

Duaya kaç gün devam etmeliyim?

Özel yaşamla ilgili duaların 7 gün okunması tavsiye edilmektedir. Kavuşma duasının da 7 gün okunması inşallah hayırlara vesile olacaktır. Ancak müminlerin bir hafta boyunca dua okuyup sonra da sonuç beklemesi yerine “sevdikleri kişiye kavuşuncaya kadar” duaya devam etmeleri daha isabetli olacaktır. Büyük alimler dualarda ısrarcı olmanın duanın kabul görmesinde etkili olduğunu beyan etmektedir.

Bir miktar sadaka vermek duanın icabetini artırır

Sevdiğine kavuşmak için dua eden müminlerin dua okunan günlerde en az bir defa sadaka vermesi tavsiye edilmektedir. Sadaka vermenin duaların kabulüne vesile olduğu bilinen bir gerçektir. Bu itibarla müminlerin dilek dualarının tesirini sadaka vererek artırmaları faydalı olacaktır. Tabi sadaka vermenin duanın kabulü için zorunlu olmadığını ifade etmek gerekir. Yani müminler sadaka vermeden de dualarını okuyabilirler. Ancak sadaka gibi güzel davranışlarla manevi dünyayı zenginleştirmek inşallah duanın kabulünde faydalı olacaktır.

Sessiz ve sakin bir yerde dua edilmelidir

Huşu içinde dua etmek isteyen müminler dua edecekleri uygun bir ortam yakalamalıdır. Kalabalık ortamda dikkatini toplayarak ve yürekten duygularla dua etmek oldukça zordur. Bu gerçekten hareketle büyük alimler kavuşma duası okuyacak kişilere mümkün mertebe yalnız bir yerde el açmalarını tavsiye etmektedir.

sevgiliye kavuşma duası

Sevgiliye kavuşma duası vekâleten de okunabilir

Bu tesirli dua, kavuşmak isteyen kadın veya erkekten yalnızca biri tarafından okunursa inşallah yeterli olacaktır. Ancak bazı durumlarda kavuşmaları istenen kişilerden hiçbiri dua okuyarak bu dilekte bulunmaz. Özellikle evli çiftlerin arasına soğukluk girmişse ve kırıcı bir şekilde ayrılık gerçekleşmişse insanlar dua okuyarak kavuşmayı akıllarına getirmezler. Bunun yerine şeytanın vesveselerine kendilerini kaptırırlar ve sürekli eşlerini suçlayarak kısır bir döngü içine hapsolurlar.

İşte böylesi durumlarda  sevgiliye kavuşma duasını çiftin yakınları da vekaleten okuyabilir. Ancak bu dua başkalarının kavuşması için vekaleten okunduğunda duanın niyet bölümünde “kimlerin kavuşması için dua edildiği” açık bir dille ifade edilmelidir.

Tabi unutulmamalıdır ki kavuşma duası, ayrılan kişiler tarafından bizzat okunursa çok daha etkili olmaktadır. Dua etmek de tıpkı ibadet etmek gibidir ve kulun doğrudan doğruya Rabbine yönelmesidir. Bu itibarla kişilerin kendi dilleri ile kavuşmayı murad etmeleri elbette ki daha hayırlı neticeler verecektir.

Sevgiliye kavuşma duasında takdir sadece yüce Allah’ındır

Dua eden kullar samimi duygularla el açıp dualarını okuduktan sonra tam bir teslimiyet ile sonucu beklerler ve sonuç ne olursa olsun buna razı olurlar. Zira duaların kabulünde takdir sadece yüce Allah’ındır. O, her ne dilerse ancak öyle olur. O’nun izni olmadan hiçbir şey olmaz.

Müminlerin bu gerçeğin farkında olması ve sonuç ne olursa olsun şükretmesi gerekir. Kulları için en hayırlısını yüce Allah bilir.

Müminlere düşen görev duaya sabırla devam etmek, duanın şartlarını yerine getirmek ve samimi duygularla el açmaktır. Bilinmelidir ki Arş-ı Ala’da en makbul dualar “kalpten gelen hislerle yapılan niyaz”lardır. Kişinin tüm içtenliği ile el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

sevgiliye kavuşma duası

Sevgiliye kavuşma duası sözleri

Kavuşma duasının sözleri Yüce Allah’ın güzel isimleri olan esmalardan ve Kuran ayetlerinden oluşur. Duanın sözleri bir terkip biçimindedir ve dua aşamaları şöyledir:

Öncelikle mümin kadın ya da erkek Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çeker. Ardından kavuşmak istediği kişinin adını anarak dilekte bulunur yani niyet getirir. Dilek kısmı bittikten sonra 7 defa peş peşe Ya Cami esmasını okur. Bu esmanın anlamı “toplayan ve bir araya getiren” demektir. Esmanın tekrarları bittikten sonra Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesi bir defa okunur.

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım.

Ayetin okuması bittikten sonra “istediği an, istediği her şeyi bulan” anlamına gelen Ya Vacid  esması peş peşe 7 defa tekrar edilir. Sonra Nisa suresinin 132. ayeti kerimesi bir defa okunur:

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.

Bu ayetten sonra Ya Mucib esması art arda 7 defa tekrar edilir. Sonra Duha suresinin tamamı bir defa okunarak dua bitirilir.

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Dua sözleri bittikten sonra müminlerin aceleyle kalkması doğru değildir. Dua sözlerinden sonra bir müddet bekleyip tefekkür etmek ve yüce Allah’ın dualara karşılık vereceği umudunu beslemek inşallah daha hayırlı sonuçlara vesile olacaktır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir