Sevgi Duası 70 Okumada Muazzam Etkili

Sevgi duası her türlü insan ilişkisi için okunabilir

Sevgi duası genellikle toplumda kadın erkek ilişkilerinin düzene girmesi için okunan bir niyazdır. Ancak bu amaç da dahil olmak üzere sevgi duasının pek çok okunma alanı bulunmaktadır. Sahih kaynaklarda sevgi duasının şu hususlarda okuyabileceği beyan edilmiştir:

  • Hayırlı kısmet duası hükmündedir. Bu duayı okuyan kişiler Allah’ın izniyle sevdiklerine kavuşur ve mutlu bir evlilik yapar.
  • Evli çiftlerde karı kocanın arasındaki muhabbeti artırır ve aile ortamında huzurun tesis edilmesini sağlar.
  • Çocukların anne babalarına saygılı, hayırlı birer evlat olarak yetişmelerini temin eder.
  • İş yaşamında ve sosyal ortamda kişinin itibarının artmasına vesile olur.
  • Aralarında kırgınlık bulunan akrabalar ile arkadaşların yeniden güzel bir diyalog kurmalarını sağlar.

Sevgi duası burada ifade edilenlerin dışında her türlü konuda okunabilir. Müminlerin dikkat etmesi gereken temel husus duanın sadece helal isteklerin gerçekleşmesi için okunmasıdır. 

Sevgi duasını 10 günde 70 defa okumanın fazileti

Sevgi duası sabır gerektiren uzun soluklu bir duadır. Bu dua 10 gün boyunca okunur. Her gün dua sözleri peş peşe 7 defa okunmaktadır. Toplamda 70 okuma gerçekleştirilecektir.

Sevgi duası hem karşıdaki kişinin duygularını değiştirir hem de dua okuyan müminin duygularının olumlu biçimde değişmesini sağlar. 

Büyük alimler bu kutsi duanın belirtilen sayıda ve usulde okunmasının inşallah murad edilen şeylere kavuşmaya vesile olacağını belirtmektedir. 

sevgi duası

Sevgi duasını okuyanların bir miktar sadaka vermesi

Sevgi duası okuyan müminlerin dua edilen 10 günlük süre içinde en az bir defa sadaka vermesi tavsiye edilmektedir. Verilecek sadakanın miktarı dua eden müminin maddi durumuna göre değişebilir. Yani küçük bir miktar sadaka da verilebilir. Zira önemli olan verilen sadakanın miktarı değil müminin zor durumdaki kardeşlerini düşünmesi ve onlara el uzatmasıdır.

Sevgi duası okunan günlerde sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Yani müminler sadaka vermeden de dualarını niyaz edebilirler. Ancak sadaka vermenin sayısız fazileti olduğunu bilerek hareket etmek ve duayı bu güzel davranışla daha da güçlendirmek büyük önem taşımaktadır.

sevgi duası

Sevgi duasının makbul kabul edildiği zaman dilimi yatsı namazı sonralarıdır

Büyük alimler sevgi duası için makbul kabul edilen zamanların yatsı namazı sonraları olduğunu beyan etmektedirler. Eğer kişi bu saatte dua edebilecek şartlara sahip değilse diğer vakitlerde de el açıp duasını niyaz edebilir. 

sevgi duası

Sevgi duasının sözleri

Sevgi duası oldukça uzun bir dua olup şu şekilde tertip edilmiştir:

  • Besmeleyi şerif
  • Ya Vedud esmasına nida edilmesi ve Meryem suresi 96. ayetin okunması
  • Ya Kadir esmasına nida edilmesi ve Bakara suresi 255. ayeti kerimenin okunması
  • Ya Cami esmasına nida edilmesi ve Rum suresi 21. ayeti kerimenin okunması
  • Ya Mucib esmasına nida edilmesi ve Duha suresinin okunarak niyazın bitirilmesi

İfade edilen bu teşkil sırasına göre duanın sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim 

Ya Vedud,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.

Ya Kadir,

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym.

Ya Cami, 

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ya Mucib, 

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Sevgi duası uzun bir dua olduğundan pek çok mümin dua sözlerini ezberlemekte zorlanmaktadır. Bu gerçeği göz önünde bulunduran büyük alimler dua sözlerinin yazılı bir metinden de okunabileceğini beyan etmektedir.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın