Şahmeran Duası Nedir, Ne İşe Yarar

Şahmeran Duası olarak bilinen bu dua nedir? Şahmeran Duası ile ayrıldığınız sevgilinizi ya da eşinizi geri döndürmek mümkün mü? Bu dua sayesinde insanın muradına ermesi ne kadar mantıklı ve tutarlı? Bu sorulara yanıt bulmak için yazının tamamını ve yazıyı bitirdikten sonra yapılan yorumları dikkatle okuyun.

Biliyorsunuz bir kavramı anlayabilmek için öncelikle o kelimenin kökenine bakmamız gerekiyor. Mesela “sevgili” kelimesinin kökü sevmek (sev-) fiiline dayanır ya da “çeyrek” kelimesi Farsça’daki 4 anlamına gelen “çar” ile yine Farsça’da 1 anlamına gelen “yek” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Şahmeran Duası’nı anlayabilmek için de bu duada yer alan “Şahmeran” kelimesini incelemek lazım. Ben, Şahmeran Duası ile ilgili İslami kaynaklarda tatmin edici bilgi bulamadığım için kendi bilgilerimden yola çıkmak zorunda kaldım:

Şahmeran Duası İçin Elimizde 3 Olasılık Var

  1. Olasılık: Şah kelimesi, herkesin bildiği şahtır ve Farsça bir kelimedir. Anlam olarak da öncü, rehber, imam, önder gibi anlamlara gelir. Meran kelimesi ise yine Farsça bir sözcüktür. “Yılanlar” anlamına gelir. Mer: yılan. Meran: yılanlar.

Şimdi birinci olasılığı düşündüğümüzde aklımıza “yılanların şahı” olarak bilinen Şahmeran’ın duası gelir ki İslami literatürde bu konuyla ilgili hiçbir bilgiye rastlamadım. Zaten Şahmeran denilen varlık, İran mitolojisinde geçen efsanevi bir mahlûktur ve İslam’la hiç ilgisi yoktur. Zaten kaynağını İslam öncesine ait olan bir efsaneden alan böyle bir dua da bu kadar etkili olmamalı.

  1. Olasılık: Şahmeran kelimesinde bir “d” harfi düşmüş olabilir. Yani Şahmeran değil de Şahmerdan Duası. Mesela “Güllü aş” kelimesinin zamanla “güllaç” olması gibi.

Peki, bu olasılık(bu d harfi) neyi değiştirir? Çok şeyi.

Şöyle ki:  Şahmerdan, Hz. Ali’nin lakabıdır ve mertlerin şahı(şah-ı merdan) anlamındadır. Ve Peygamberimizin ifadesiyle Hz. Ali “ilmin kapısıdır”. Şimdi, ilmin kapısı olan bir sahabenin mübarek dudaklarından dökülen bir dua, elbette ki birinci olasılıktaki yılanın duasından daha makbul olacaktır. Bu 2. olasılık, bu açıdan daha tutarlıdır. Tam da bu ikinci olasılıktan bahsederken 2. olasılığın ruhuna daha uygun Şahmeran Duası’nı yazalım:

Mustafa Yiğit’in Mucize Dualar adlı eserinden alıntıladığım Şahmeran Duası’nın bir kısmı aşağıdaki gibidir: Tamamını almadım, noktalı kısımları atladım:

ŞAHMERAN DUASI

Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum

Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim

Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna

Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn

Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.

Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin.

Bu dua için genelde şunlar söylenir: Bu duada Allah’ın isimleri olduğu için okunması iyidir, abdestli okunmalıdır.

Sevgi, muhabbet ve aşk için 3 gün 61 defa okunur,

Bütün niyetler kabul olsun diye 41 defa okunur,

Rahat uyumak için 3 defa okunur,

Cin ve şeytanların şerrinden emin olmak, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığını sağlamak ve günahların affedilmesi maksadıyla her gün sabah ve akşam birer defa okunur.

Nazar değmesin diye 7 defa okunur.

Şahmeran Duası İçin 3. Olasılık:

Muhtemelen, sevgilisinden ayrılan ya da eşini geri getirmek için çaba harcayan birileri, Çevirgel Duası, Döngel Duası, Canbar Aşk Duası gibi dualar ve büyüler türettikleri gibi bu duayı da türetmişleridir. Ben, en çok bu olasılığın güçlü olduğunu düşünüyorum. Zaten İslam alimleri de böyle duaların, İslam’ın ruhuna ters düştüğünü değişik vesilelerle dile getirirler.

Bu son olasılığın bana daha güçlü gelmesinin sebebi, İslam’da böyle özel dualar olmadığını yine en büyük İslam âlimlerinin söylemesidir. Zaten, duaları yerine getiren ve bizim inandığımız Yaratıcı’nın da (Allah), sadece oturduğumuz yerden dua etmemizi istemediği ortada.

Evet, ikinci olasılık doğru olabilir ve bu dua, Şahmeran Duası değil de Şahmerdan Duası(Hz. Ali) olabilir; ama sadece dua ederek eski sevgilimizi, yârimizi, eşimizi, erkek ya da kız arkadaşımızı geri döndürmeye çalışmak ne İslamiyet’e ne de insaniyete sığar. Birçok ayet ve hadis, İslam tarihinin altın sayfalarından birçok anekdot, bu görüşü reddeder.

Hem, Şahmeran Duası’nın gerçekten etki ettiğine dair elimizde hemen hemen hiçbir somut veri yok.

Şahmeran Duası Değil Fiili Dua Önemlidir

O halde ne yapmalıyız? Yapacağımız şu: Bir taraftan Şahmeran Duası’nı okurken öbür taraftan da fiili duayı elden bırakmamalıyız. Fiili dua (eylemsel dua), İslamiyet’in en çok vurguladığı duadır ve özetle kişinin elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba harcaması, gayret göstermesidir.

Bir yazımda da belirttiğim gibi dua, iki kanatlı bir kuş misalidir, tek kanatla uçamaz. Hem fiili duaya hem de kavli duaya (mesela Şahmeran Duası’na) ihtiyacı vardır Allah’a ulaşması için. Allah, yerinde pasif pasif oturan tembelleri sevmez, gayret edenleri sever. Zaten İslamiyet’teki tevekkül kavramıyla anlatılmak istenen de budur. Evet, kişi, hem elinden gelenin en iyisini başarmaya çalışmak hem de kendi üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah’a yaslanmak zorundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir