sadaka vermek
Dini Bilgiler

Sadaka Kimlere Verilir, Sadaka Vermenin Hükmü Nedir?

İslam dinine göre sadaka, mal, zaman, bilgi veya yetenek gibi kaynakların fakir ve muhtaç olanlara veya hayır amaçlarına adanması anlamına gelir. Sadaka, Müslümanların maddi ve manevi anlamda yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için yapılır.

Sadaka, İslam’ın beş temel ibadetinden biri olarak kabul edilir ve Müslümanlar için önemli bir sorumluluktur. Sadaka, toplumda fakirlerin, yetimlerin, dul ve dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunur. Ayrıca, sadaka vermek, kişinin günahlarının bağışlanmasına, maddi ve manevi bereketin artmasına ve Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olur.

Sadaka, sadece maddi değil, aynı zamanda zaman, bilgi ve yeteneklerin de paylaşılmasıyla yapılabilir. Gönüllü olarak çalışmak, başkalarına rehberlik etmek, güzel ahlaki davranışlar sergilemek ve samimi dualar etmek de sadaka kapsamında değerlendirilir.

Sadaka verirken, kişilerin niyetinin ihlaslı olması ve gösteriş yapmamaları önemlidir. Gizlice ve mütevazı bir şekilde verildiğinde daha fazla sevap kazandıracağına inanılır. Sadaka, İslam toplumunda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine, toplumun sosyal dengesinin korunmasına ve insanların sevgi ve merhamet bağlarını güçlendirmeye katkıda bulunur.

Sadaka kimlere verilebilir?

İslam dininde sadaka (zekat) verilmesi belirli şartlara bağlıdır ve İslam toplumunda fakir ve muhtaç olan kişilere yardım etmek amacıyla dağıtılır. Zekat, Müslümanların üzerine farz kılınmış bir ibadettir ve İslam’ın beş temel şartından biridir.

Sadaka veya zekat, genellikle şu kategorilere verilir:

 1. Fakirler (Fuqarâ): Maddi yönden gücü olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere verilir.
 2. Muhtaçlar (Miskîn): Fakirlerden daha zayıf durumda olan ve ekonomik olarak daha fazla yardıma ihtiyaç duyan kişilere zekat verilebilir.
 3. Amil (Zekatı toplayan ve dağıtan görevliler): Zekatın toplanması ve dağıtılması görevini üstlenen kişilere, bu görevlerini yerine getirebilmeleri için verilebilir.
 4. Kalpleri İslama ısındırılacak olanlar (Müellef-i Kulûp): İslam’a yeni giren veya İslam’a gönül vermesi beklenen kişilere verilerek onların İslam’a olan bağlılıklarının güçlenmesi amaçlanır.
 5. Kölelerin ve esirlerin azad edilmesi: Zekat, köle veya esir durumda olan kimselerin azat edilmesi için kullanılabilir.
 6. Borçlular (Gârimîn): Borçları yüzünden ödemekte zorlanan kişilere, borçlarını ödemeleri veya hayatlarını idame ettirebilmeleri için zekat verilebilir.

Zekatın toplanıp dağıtılması konusunda İslam toplumlarında özel kuruluşlar veya devlet tarafından görevlendirilen yetkililer bulunabilir. Müslümanlar, zekatlarını belirli miktarda bir miktarı mal olarak veya nakit olarak verme seçeneğine sahiptirler. Zekat, her yıl belirli bir zaman diliminde (genellikle Ramazan ayı sonunda) zengin Müslümanlar tarafından fakirlere ve muhtaçlara dağıtılır. Ancak, zekat verirken de belirli kurallara ve oranlara dikkat edilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sadaka veya zekatın verilirken kimseye hakaret veya küçümsemeyle yapılmaması, gönülden ve Allah rızası için verilmesidir. Zekatın adaletli bir şekilde toplanması ve dağıtılması toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, zekatın doğru kişilere ve doğru şekilde verilmesi büyük bir önem taşır.

Sadaka vermenin faziletleri hakkında söylenmiş birkaç hadisi şerif

Tabii ki, işte sadaka vermekle ilgili bazı hadisler:

 1. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Sizden birinizin sağ eli verdiğini sol eli görmemelidir. (Yaptığı yardımı gizli tutmalıdır.)’ “ (Buhari, Müslim)
 2. Hz. Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Sadaka vermek hastalığı giderir, yani şifadır.’ “ (Tirmizi)
 3. Hz. Abdullah İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Sadaka verenin malı eksilmez.’ “ (Müslim)
 4. Hz. Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Bir kişiye bir sadaka verirseniz, onunla (bu sadaka) size gelecektir. O kişiye vurduğunuz zaman belki de o, size kötülük yapan kimsedir.’ “ (Buhari)
 5. Hz. İbn Abbas (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Cenab-ı Allah, bir kişiye ihsan ettiği zaman, onunla bu kişiye sıla (yakınlık bağı) kurar.’ “ (Buhari, Müslim)
 6. Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Allah’ın verdiğini gizleyen kimseye Cenab-ı Allah rahmet eder, onun gazabını giderir.’ “ (Müslim)
 7. Hz. Ebû Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: ‘Sizden birinizin sadakasının bir günahını affetmesi gibi, Cenab-ı Allah da her yıl bir defa günahları affeder.’ “ (Tirmizi)

Sadaka vermenin faydaları nelerdir?

Sadaka vermenin birçok faydası vardır, hem maddi hem de manevi açıdan önemli kazanımlar sağlar. İşte sadaka vermenin bazı faydaları:

 1. Sevap ve Allah’ın Rızası: Sadaka vermek, İslam’da büyük bir ibadettir ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olur. Sadaka, Allah’ın emri ve peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) tavsiyesidir. Sadaka verenler, sevap kazanırlar ve Allah’ın rızasını elde ederler.
 2. Yardıma Muhtaçların İhtiyaçlarının Karşılanması: Sadaka vermek, maddi gücü olmayan, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek anlamına gelir. Bu sayede, fakirler, yetimler, dul ve dar gelirli aileler gibi toplumdaki dezavantajlı kesimlere destek olunur ve onların temel ihtiyaçları karşılanır.
 3. Sosyal Dayanışma ve Toplumsal Denge: Toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve zengin ile fakir arasında bir denge oluşturur. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.
 4. Şükran ve Minnet Duygusu: Kişilerin sahip oldukları nimetlere şükranlarını ifade etmelerine ve bu nimetlerin geçici olduğunu hatırlamalarına yardımcı olur.
 5. Maddi ve Manevi Bereket: İslam’a göre, sadaka veren kişinin malı bereketlenir ve hayır duaları alır. Sadaka vermekle malın azalmayacağı, aksine çoğalacağına inanılır.
 6. Günahlardan Temizlenme: Kişinin günahlarının bağışlanmasına ve ruhani arınmaya vesile olabilir.
 7. Kişinin Kalbinin Rahatlaması: Kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. Yardıma muhtaçlara destek olmanın verdiği duygu, insanın içini aydınlatır.
 8. İyilik Zinciri: Başkalarına iyilik yapma alışkanlığını artırabilir ve iyilik zinciri oluşturabilir. Başka birinin yardımına koşmak, diğerlerini de aynı şekilde harekete geçirebilir.
 9. Sağlık ve Stres Azalması: Yardım etmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yardım etmek, stresi azaltır ve mutluluk hormonlarının salınımını tetikler.
 10. Ahiret İçin Yatırım: Ahirette kişinin yanında kalacak ve ona sevap olarak geri dönecektir. İyi bir amel olarak kişinin ahiret hayatında faydasını göreceği bir yatırımdır.

Para dışında başka şeyler de verilebilir mi?

Evet, İslam’da sadaka, sadece para veya mal olarak verilmeyi gerektirmez. Para dışında başka şeyler de sadaka olarak verilebilir. Sadaka, maddi ve manevi birçok farklı şekilde yapılabilir. İşte sadaka olarak verilebilecek bazı şeyler:

 1. Zaman: Kendi zamanınızı başkalarına yardım etmek, onlara destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ayırmak sadaka olabilir. Mesela, bir hayır kurumunda gönüllü olarak çalışmak, bir yetimin yanında zaman geçirmek, bir yaşlıya yardım etmek gibi.
 2. Bilgi ve Yetenek: Sahip olduğunuz bilgi ve yetenekleri paylaşmak da sadaka olabilir. Eğitim, danışmanlık, öğretme ve rehberlik gibi faaliyetlerle başkalarına yardımcı olmak, onlara fayda sağlamak sadaka kapsamında değerlendirilir.
 3. İyilik ve Güzel Davranışlar: Başkalarına karşı iyi davranışlarda bulunmak, güler yüzlü olmak, yardımsever olmak, sevecen davranmak gibi güzel ahlaki özellikler de sadaka olarak kabul edilir.
 4. Dua: Başkaları için yapılan samimi dualar da sadaka sayılır. Zor durumda olan, hasta veya sıkıntı yaşayan bir kişi için dua etmek, onun için iyilik ve rahmet dilemek sadaka olarak kabul edilir.
 5. Öğüt ve Teselli: Başkalarına moral vermek, onlara güzel öğütlerde bulunmak, zor zamanlarında onlara destek olmak da sadaka kapsamında değerlendirilir.
 6. Tebessüm: Sadece bir tebessümle başkalarına pozitif bir enerji yaymak ve onların yüzünde bir gülümseme oluşturmak bile sadaka olarak değerlendirilebilir.

Sadaka, toplumda dayanışma ve iyilik kültürünün yayılmasına katkıda bulunan bir kavramdır. İslam, insanların mal, zaman, bilgi ve yetenek gibi kaynaklarını başkalarının ihtiyaçlarına göre kullanmalarını teşvik eder. Sadaka verirken samimi ve gönülden yapmak, niyetin temiz olması da önemlidir. İslam dini, sadakanın insana hem dünya hem de ahiret mutluluğu getireceğini vurgular. Bu nedenle, insanların sadaka verme konusunda cömert ve şefkatli olmaları teşvik edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir