rüyada yılandan kaçmak ne demek
Rüya Tabirleri

Rüyada Yılandan Kaçmak Ne Anlama Geliyor?

Rüyada Yılandan Kaçmak Genel Olarak Nasıl Tabir Edilir?

Rüyada yılandan kaçmak; kişinin yapılması zor denen, herkesin yapmaktan kaçındığı ve başlamaya bile cesaret göstermediği bir işe girişeceği manasına gelmektedir. Kişi etrafındaki insanların cesaret kırıcı sözcüklerini her an duyacak, beyninin içinde hissedecektir ve bazen de yersizce yolundan çıkmak isteyecektir şeklinde tabir edilir. Fakat kişinin sahip olmuş olduğu hırs azim tutku kendisinin bu uğurda başarı elde etmesini sağlayacak her ne kadar kararlılık seviyesini zorlayacak durumlar yaşasa da çıktığı yolun sonunu görecektir. Kişi asla ama asla pes etmeyecek ve istediklerine ulaşacaktır şeklinde tabir edilir. Çünkü istediği, beklediği ve hedef tahtasına koyduğu durumu gerçekleştirmek için kendisinden inanılmaz derecede odun verecektir.

Din alimlerinin çoğu bu rüyadan sonra kişinin yaşamında yapmak istediği her ne varsa asla vazgeçmemesini, toplum baskılarından yılmamasını ve amacına ulaşmak adına kendinden ödün vermeyerek doğru bildiklerini uygulamasını salık vermektedirler. Ayrıca yapılan bir diğer yoruma göre rüya sahibinin dertlerinin azalması ile yaşayacağı ruhsal güzelliklerin çok yakında gerçekleşeceğine delalet eden bir rüyadır. Kişi yaşamının önceki dönemlerin de girmiş olduğu bütün borçlarını bitirecek etrafında kendisine zarar vererek hayat enerjisinden çalanları kendisinden uzaklaştıracak ve çok değerli sayılan yıllarının hak ettiği hayalperest hedeflerini oluşturacak ve bu uğurda ilerlemeye çalışacaktır. Böylece bütün bir ömrü boyunca biriktirmiş olduğu gamı kederi derdi bilincinin arkasına atabilecek ve dertsiz tasasız bir yaşam sürebilecektir şeklinde tabir edilir.

Kişinin gireceği bu dertsiz yaşam yılları ruhunda sükuneti, huzuru ve mutluluğu geliştirecektir. Çünkü artık ruhunu kasan ve boğan dertlerinden tek bir eser kalmamıştır şeklinde tabir edilir. Din alimleri, rüya sahibine hayatındaki bu ruh güzelliğinin yaşanacağı yılların kıymetini bilmesi gerektiğini ve doyasıya yaşaması gerektiğini salık vermek dediler.

Rüyada Yılandan Kaçıp Kurtulduğunu Görmek

Rüyasında yılandan kaçarak kurtulduğunu gören kişi, rüyasını; kendisi ile ilgili ortalığa yalan yanlış dedikodular yayarak zarar vermeye çalışan ve başına türlü türlü çoraplar ören akrabalarından kurtulacağına yormalıdır. Çünkü bu akrabaları rüya sahibinin sahip olduğu misyon ve vizyonu kıskanmakta, çekememekte ve asla ona yakıştırmamak ta. Bu yüzden kişi ile alakalı yaşadığı çevrede kendisinin utanmasını sağlayacak, sinmesini sağlayacak ve kişiliğinden ödün vererek onların istediği bir hayat yaşamalarını sağlayacak şekilde davranmaktadırlar.

Fakat rüya sahibi, sahip olduğu iyi niyet ve güçlü karakteri sayesinde kendisine zarar vermeye çalışan bu akrabalarını hepsini devre dışı bırakabilecektir. Çünkü rüya sahibi yanlış yapsa bile kendi yanlışını yapmakta, doğruyu uygulasa da kendi doğrusunu yaşamakta ve asla çevresindeki hiçbir insana zarar vermemektedir. Tabii olarak sahip olduğu bu karakteristik özellikleri kıskanç kindar ve kalpleri hasretle dolu akrabalarının hoşuna gitmemekte. Din alimlerinin hepsi rüya sahibine; bildiği yoldan gitmesini, sahip olduğu vizyonu korumasını ve asla başkalarının istediği hayatı istememekte ısrar etmesini salık vermektedirler.

Rüyada Yılandan Kaçamadığını Görmek

Rüyasında yılandan kaçamadığını gören kişi, rüyasını; çevresinde ayağını kaydırmaya çalışan insanlardan kurtulamayacağına yormalıdır. Rüya sahibi yaşadığı hayat tarzına, sahip olduğu karakteristik özellikleri ve tırnağıyla kaza kaza elde etmiş olduğu olanaklarına katlanamayan insanlarla bir arada yaşamakta ve bu insanların duygularına bütün samimiyetiyle inanmaktadır. Fakat kötü niyetli bu insanların göstermiş oldukları duyguları asla samimi değil ve gerçek düşüncelerini yansıtmamakta. Rüya sahibi gerçekliğin farkında değil ve bu yüzden kendisine zarar vermeye çalışan insanlara gereğinden çok fazla güvenmekte ve yetki bağışlamaktadır hayatı ile alakalı. Kişinin yapmış olduğu bu sınırsız bağışlama yaşamını zorlaştıracak, olanaklarını sınırlayacak ve kendisini yıpratacaktır şeklinde tabir edilir. Çünkü rüya sahibinin edilmiş olduğu farkındalık kötü niyetli insanların başarıya ulaşan faaliyetlerinden çok çok daha sonra gelişecektir.

Din alimleri, rüya sahibine; kendisine zarar veren insanlara karşı asla boyun eğmemesi gerektiğini ve hayatını kazandığı şekli ile devam ettirmesi gerektiğini sağlık vermektedirler. Ayrıca yapılan bir diğer yoruma göre rüya sahibinin son zamanlarda artan rızık ve kazancının belli bir süre sonra azalacağı manasına gelen bir rüyadır. Rüya sahibi son zamanlarda iş yaşamında imza atmış olduğu atılımlar sayesinde çok kısa bir süre içerisinde bol kazanç elde edecek, kendisinin ve ailesinin rızkını arttıracak ve yatırım yapabilecek bir duruma gelecektir şeklinde tabir edilir. Fakat kişinin yapmış olduğu atılım uzun vadeli bir atılım olmadığı için kazançları da uzun süreli olmayacak ve belli bir süreden sonra kaybetmeye başlayacaktır. Din alimlerinin çoğu rüya sahibinin kazançlarının helal olmasından ötürü yaptığı yatırımlardan ömrü boyunca yiyebileceğine dile getirmektedirler.

Rüyada Yılandan Saklandığını Görmek

Rüyada yılandan sakladığını görmek; rüya sahibinin kendisine zarar verecek kişilerin farkında olduğu ve bu farkındalığını bu insanlardan kaçarak, saklanarak ve karşılarına çıkacak cesareti bulamayarak hayatını bir korkak gibi yaşayacağı manasına gelmektedir. Rüya sahibi, kendisine gerektiği kadar güvenmediği için bu insanların karşısına çıkacak cesareti bulamamak da ve hayatını korkak bir sıçan gibi sürdürerek asla kendisi olamamaktadır şeklinde tabir edilir. Din alimleri ile psikologların, rüya sahibine tavsiyeleri; kendisi olmaktan korkmaması, kendini yaşamaktan korkmaması ve doğrularını oluşturmaktan korkmaması şeklindedir. Eğer rüya sahibi bu tavsiyeleri uygulayabilir ve pratiğe dökebilirse hayatında yaşamı biraz zorlu ama çok daha güzel olacaktır şeklinde tabir edilir.

Rüyada Zehirli Yılandan Kaçtığını Görmek

Rüyasında zehirli bir yılandan kaçtığını gören kişi, rüyasını; kendisine zarar verece olan birini erkenden fark ederek ondan uzaklaşacağına ve o kişi ile bütün münasebetini keseceğine yormalıdır. Rüya sahibi, zamanında güvenip inandığı ve yaşamıyla alakalı birçok noktada kendisine bilgi verdiği kişinin arkasından işler çevirdiğini anlayacak ve bu kişinin çevresindeki herkesi kendisinden uzaklaştırmaya çalışarak kendisiyle alakalı olur olmaz dedikodular yaydığını görecek ve bu kişi ile ilgili erken farkındalığı sayesinde daha fazla düşmeden kurtulacaktır şeklinde tabir edilir.

Ayrıca yapılan bir diğer yoruma göre bu rüya; kişinin ayaklarını kaydırarak kendisinde olumsuz davranışlar geliştirmeye ve uyuşturucu bağımlılık geliştirmeye çalışan bir grup arkadaşından uzaklaşacağı manasına gelmektedir. Rüya sahibinin kendisine adeta zarar vermeye programlanmış bu insanlardan kaçışı kendisi için bir kurtuluş, dönüşüm olacaktır şeklinde tabir edilir. Din alimleri, rüya sahibine; hiçbir şekilde ve hiçbir zamanda geri dönmemesini ve kendi başına daha iyi olduğunu düşünerek asla o insanlara el açmamasını salık vermektedirler.

Rüyada Kobra Yılanından Kaçtığını Görmek

Rüyasında bir kobra yılanından kaçtığını gören kişi, rüyasını; ailesinden kaçtığına yormalıdır. Çünkü rüya sahibinin ailesi, kendisini sömüren, duygularını kullanan ve kişiliğini boğan hamleler yapmaktadırlar. Asla rüya sahibinin isteklerine ve ihtiyaçlarına anlam ve hak verip kendisini yaşamasına izin vermeyen ailesi kişiyi, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta ve yaşamını sadece kendilerine adamasını istemektedirler. Bu yüzden rüya sahibi, yaşamında çok büyük yer kaplayan yeri geldikçe etkili ve büyük zararlarda bulunan ailesinden saklanarak yaşamını sürdürme kararı alacaktır şeklinde tabir edilir.

Din alimleri, kişinin bu davranışını kendisi için yaptığı mantıklı bir davranış olarak niteleyerek salt kendi doğrularını oluşturup yaşaması gerektiğini salık vermektedirler. Çünkü böyle davranması daha verimli ve kaliteli bir ömür sürmesini sağlayacaktır fikrinde birleşirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir