Nazar duası yüzde 100 etkili niyaz, mutlaka okumalısınız!

Nazar duasının sözleri ve okunma adabı

Nazar, günlük hayatımızda bizi sık sık olumsuz biçimde etkileyen şer bir güçtür. Nazarın yaşamımızda sebep olduğu sıkıntılar insanların tahmin ettiğinden çok daha fazladır. Bu olumsuz güçten kurtulmanın yolu ise nazar duası okumaktır.

İslam tarihinde nazar duası olarak okunan iki dua vardır. Bu dualardan biri “nazar değmeden önce okunan nazar duası” diğeri ise “nazar değdikten sonra okunan nazar duası”dır.

Bu yazımızda her iki nazar duasının sözlerini sizlerle paylaşacağız. Ancak öncesinde nazar kavramı ile ilgili bilgiler vermekte fayda görüyoruz.

Nazar duası sahih (güvenilir) bir dua mıdır?

Nazar değmeden önce okunan dua Hz. Muhammed’in bir hadisine dayanır. Nazar değdikten sonra okunan dua ise Kalem suresinin son ayetleri ile dört sureden oluşmaktadır.

İşte bu itibarla nazar duaları gönül rahatlığıyla okunabilecek niyazlardır ve “en güvenilir dua” kategorisinde kabul edilmektedir.

Nazar nedir, nazarın dinde yeri var mıdır?

Nazar, kişinin istekle ve arzuyla bir varlığa bakması ve ona zarar vermesidir.

Nazar insanlara, hayvanlara, bitkilere hatta cansız varlıklara tesir eder.

Nazarın etkileri çok hızlıdır. Yani bakış anında tesir etmeye başlar. Bazı durumlarda ise nazar kişinin üzerine siner ve onu uzun süre olumsuz etkiler.

Nazar, hastalık ve kaza-bela gibi büyük olumsuzluklara yol açtığı için ciddiye alınması gereken önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir.

Nazar dinde varlığı kabul edilen bir güçtür. Kuran’da Kalem suresinin son ayetlerinde nazar meselesine değinmektedir. Bu ayetler aynı zamanda nazar duası hükmünde de okunmaktadır.

Hz. Muhammed de bir hadisi şerifte “Nazar haktır.” (Müslim) demiştir.

Bütün büyük İslam alimleri de Kuran ve hadis ışığında nazarın varlığını kabul etmiş ve müminleri bu şer güce karşı uyarmışlardır.

Renkli gözlülerin nazarı daha mı güçlüdür?

Halk arasında renkli gözlü insanların nazarının daha güçlü olduğu söylense de bu doğru değildir. Nazar göz rengi ile alakalı olmayıp kişinin o anki duygularına ve göz yapısına bağlıdır.

Bir kişi çok beğendiği ve çok hoşuna giden bir şeyle karşılaştığında “Mâşâallah” veya “Mâşâallah la kuvvete illa billah.” demelidir. Bu sözler söylendiğinde kişinin nazarı inşallah değmeyecektir.

Anne baba kendi çocuğunu nazarlayabilir mi?

Nazar kontrolü mümkün olmayan bir güçtür. Yani kişi nazarı istediği tarzda kullanamaz. Bu nedenle de anne babaların nazarı da çocuklarını etkilemektedir.

Bu itibarla anne babaların çocuklarını büyütürken devamlı dua okumaları ve evlatlarının güzel bir durumuna şahit olunca da “Mâşâallah” demeleri gerekir.

Nazar duasının sözleri

“Nazar değmeden önce okunan nazar duası” ile “nazar değdikten sonra okunan nazar duası”nın sözleri şöyledir:

Nazar değmeden önce okunan nazar duası

Hz. Muhammed, İbni Mâce’nin naklettiğine göre bir hadisinde şu duayı sabah okuyanların gün boyu, akşam okuyanların ise tüm gece her türlü nazardan korunacağını ifade etmiştir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm” (amin)

Bu etkili duayı kişinin kendisi bizzat okuyabileceği gibi bir yakını da vekaleten okuyabilir. Eğer kişinin annesi, eşi veya çocuğu bu duayı okuyup kişinin adını niyet ederek Allah’a el açarsa inşallah dua manevi zırh görevi görerek müminlerin korunmasına vesile olacaktır.

Nazar değdikten sonra okunacak nazar duası

Nazar değdikten sonra nazarın olumsuz etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için okunan dua nispeten uzun bir niyazdır.

Dua besmele ile başlar, ardından Kalem suresinin 51 ve 52. âyetleri  7’şer defa okunur. Daha sonra sırasıyla Fatiha, Felak, Nas ve İhlas surelerinin her biri 1’er defa okunur.

Buna göre duanın tam hali şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn” (7 defa okunur)

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“El hamdu lillâhi rabbil âlemîn. Er rahmânir rahîm. Mâliki yevmid dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel mustakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn.” (1 defa okunur)

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“Kul eûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi. Ve min şerri hâsidin izâ hased.” (1 defa okunur)

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.” (1 defa okunur)

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.” (1 defa okunur)

Kuran, müminler için en büyük şifa kaynağıdır. Bu dua da Kuran ayetlerine dayandığı için inşallah şifaya vesile olacak ve her türlü nazarın olumsuz tesirlerini ortadan kaldıracaktır.

“Nazar değmeden önce okunan dua” gibi “nazar değdikten sonra okunan dua” da vekaleten okunabilmektedir.

Nazar duası hakkında 3 önemli not

Nazar duasını okuyacak kişi dua etmeden önce abdest almalıdır. Zira bu kutsi dua ayet ve hadislere dayanmaktadır.

Nazar duasını ezberlemekte güçlük çekenler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler.

Nazar dualarını sadece nazar riski belirdiğinde okumamak aksine bu duayı okumayı alışkanlık haline getirmek gerekmektedir. Zira nazar gibi şer güçlerin kişiyi ne zaman ve nerede etkileyeceği bilinememektedir.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu 2 yazıya da bakın: