Nasip Duası Hükmünde 3 Farklı Konuda 3 Etkili Niyaz

Nasip Duası Hem Maddi Durumunuzda Hem de Özel Yaşamınızda Hayırlara Vesile Olacaktır, İnşallah!

Nasip duası müminlerin her türlü istek ve hacetlerinin gerçekleşmesini dilemek için okudukları etkili bir duadır.

İslam tarihi boyunca nasip duası hükmünde okunan çok farklı niyazlara rastlamak mümkündür. Bu dualar içinde hiç şüphesiz ki en sahih (güvenilir) olanları Kuran-ı Kerim ayetlerine ve Hazreti Muhammed’in hadislerine dayanan dualardır.

Biz de bu yazımızda ilk ikisi Kuran ayetlerine, üçüncüsü Peygamber Efendimizin hadisi şerifine dayanan şu üç nasip duası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz:

  1. Helal Rızık Kazanmaya ve Büyük Bir Zenginliğe Kavuşmaya Vesile Olan Nasip Duası
  2. Özel Hayatta Dilek ve Hacetlerin Gerçekleşmesine Vesile Olan Nasip Duası
  3. Hem Dünya Nimetlerine Hem de Ahirette Kurtuluşa Vesile Olan Nasip Duası

İfade edilen bu nasip dualarının sözlerini aktarmadan önce dua etme adabı ile ilgili bazı önemli hususlara değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. İnşallah aktaracağımız bilgiler yaşamınızda hayırlı kapıların açılmasına vesile olur.

İşte nasip duasının okunma adabı ve sözleri hakkında bilinmesi gereken önemli hususlar

Nasip Duasını Abdestli Biçimde Okumanın Fazileti

Nasip duası ayetler ve hadislerden oluştuğu için abdestli biçimde okunması tavsiye edilen dualardandır.

Abdest alarak dua etmek duaya gösterilen ciddiyeti ifade eder. Zira abdest sadece bedensel temizlik manasında düşünülmemelidir. Abdest almanın bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Bu itibarla yüce Allah’a el açarken abdestli olmak büyük önem taşımaktadır.

Nasip Duası Okuyacak Kişilere Sadaka Vermeleri Tavsiye Edilmektedir

Kadim dua kitaplarında büyük alimler nasip duası okuyacak kişilerin bir miktar sadaka vermelerini tavsiye etmektedir.

Kişinin maddi durumu ne olursa olsun sadaka vermekten geri durmamalıdır. Çünkü sadakanın malın bereketini arttırdığı dini kaynaklarda açıkça ifade edilmiştir.

Ayrıca sadaka vermenin kaza-belaların def edilmesini sağladığı ve duaların kabulüne vesile olduğu da belirtilmiştir. Yüce Rabbimiz ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka vererek onların yüzünü güldüren müminlerin sesini İnşallah duyar ve dualarını kabul eder.

Nasip Dualarından Sonra Fatiha Suresi Okumanın Hükmü Nedir?

Nasip dualarından önce birkaç kısa surenin okunması ve nasip duası okunduktan sonra da Fatiha suresi okuyup duanın bitirilmesi müminler arasında yaygın bir uygulama halini almıştır.

  • Nasip duasından önce genellikle Felak, Nas ve Duha sureleri okunur. Ardından nasip duasının sözleri niyaz edilir. Dua sözleri bittikten sonra ise Fatiha suresi okunarak niyaz tamamlanmış olur.

İfade edilen bu okuma şekli tavsiye niteliğindedir. Yani kişi dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesi için besmele çektikten sonra nasip duasının sözlerini okumakla yetinebilir. Ancak büyük alimlerin tavsiyelerine uymak inşallah daha faydalı sonuçlara vesile olacaktır.

İlginizi çekebilir: Hz Yusuf’un Duası

Duanın Kabulünde İçtenlik Faktörü

Dua eden müminler dua etme adabı ile ilgili bütün kaidelere uymak zorundadır. Yani kişi sessiz ve temiz bir yere çekilecek, kıbleye dönerek dizleri üstüne çökecek ve avuç içleri yukarıyı gösterecek şekilde ellerini semaya açarak dua edecektir. Bu tarzda yüce Allah’a niyazda bulunmak tüm müminlerin uyumakla yükümlü oldukları zorunluluklardır.

  • Ancak bilinmelidir ki duaların kabulünde bu şeklî unsurlara uymaktan çok daha önemli bir husus vardır ki o da “içten ve samimi duygularla dua etmek”tir.

Kişinin sesinin Arş-ı Âlâ’da duyulmasını sağlayan ve duasının kabulüne vesile olan şey bütün kalbiyle dua etmesidir. İnanarak ve sabırla el açan müminlerin inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Nasip Duası Günün Hangi Vakti Okunursa Daha Makbul Olur?

Nasip dualarının makbul kabul edildiği iki zaman dilimi vardır:

  1. Eğer rızık ve bereket konularında nasip duası okunacaksa sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitlerde bu duayı okumak daha makbul sayılır.
  2. Şayet özel hayatta güzel şeylerin nasip edilmesi için bu dua okunacaksa yatsı namazlarından sonra el açılması tavsiye edilmiştir.

Tabi İslam dininde müminlerin diledikleri her vakit Yüce Rablerine el açıp dua edebileceklerini de ifade etmek gerekir.

Nasip Duasını Kaç Gün Boyunca Okumak Gerekir?

Nasip dualarının sözlerini bir gün okumak yeterli kabul edilmektedir. Ancak dilek ve hacet dualarını müminler haftanın yedi günü peş peşe de okuyabilirler. Bu durumda duaya cuma günü başlamak ve duayı perşembe günü bitirmek en isabetli seçim olacaktır.

Bazı alimler nasip dualarının 1, 3, 7 gün gibi belli okuma dönemleri ile sınırlandırılmaması gerektiğini beyan etmişlerdir. Bu alimler, nasip duasının “istekler hasıl oluncaya (gerçekleşinceye) kadar” sabırla okunması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Helal Rızık Kazanmaya ve Büyük Bir Zenginliğe Kavuşmaya Vesile Olan Nasip Duası

Bu dua Şûrâ suresi 19. ayeti kerimesine dayanmaktadır. Bu duayı okuyan kişilerin hiçbir zaman yoksulluk ile imtihan edilmeyecekleri ve her zaman kendilerine büyük bolluk bereket nasip edileceği ifade edilmiştir.

Bu duayı okumayı alışkanlık haline getirenler inşallah hiçbir zaman “alan el” yani muhtaç durumdaki kişi olmayacaklar aksine her zaman “veren el” yani zenginliği ile başkalarına da faydası dokunan kişiler haline geleceklerdir.

Müminler için rızık kapılarının açılmasını sağlayan ve onların büyük bir zenginliğe kavuşmalarına vesile olan duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız. (amin)

Duanın Türkçe Meali

Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. (Şûrâ-19)

İlginizi çekebilir: İş Bulmak İçin Okunacak Dua

Özel Hayatta Dilek ve Hacetlerin Gerçekleşmesine Vesile Olan Nasip Duası

Furkân suresi 74. ayeti kerimesinden oluşan bu dua özel hayatla ilgili murat edilen şeylerin gerçekleşmesine vesile olmaktadır. Zira unutulmamalıdır ki kişinin sevdiği insanlar da her şeyden önce “Yüce Allah’ın birer nimeti” olarak kabul edilmektedir.

Hayırlı bir evlilik yaparak mutlu olmak, sevdiklerine kavuşmak, hayırlı evlatlara sahip olmak ve özel hayatta saadete ulaşmak isteyen müminler bu duanın feyzinden istifade edebilir. İnşallah duanın sözlerinin yüzü suyu hürmetine kişi arzuladığı güzel yaşama kavuşacaktır.

Özel hayatta murat edilen nimetlere kavuşmak için okunan duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama. (amin)

Duanın Türkçe Meali

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

Hem Dünya Nimetlerine Hem de Ahirette Kurtuluşa Vesile Olan Nasip Duası

Hem maddi konularla alakalı hem de özel yaşam ile ilgili arzulanan şeylerin gerçekleşmesi için okunan bu dua Hazreti Muhammed’in sahih hadislerinden birine dayanmaktadır. Peygamber Efendimizin dilinden söylenen bu kutsi duayı bize aktaran kişi ise Hz Ali’dir.

Uzun, sağlıklı, bereketli ve mutlu bir yaşam sürdürmek isteyen tüm müminlerin bu duayı günlük hayatlarında sıkça okumaları büyük önem arz etmektedir. Duayı okuyan müminler inşallah hayatlarının hiçbir döneminde ciddi sıkıntılarla karşılaşmayacak ve hem maddi konularda hem de özel hayatta mutluluğu yakalayacaklardır.

Hz Muhammed’in hadisi şerifine dayanan nasip duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Allâhümme ikfinî bi helâlike an harâmike, ve emnî bi fazlike ammen sivâke” (amin)

Duanın Türkçe Meali

“Allah’ım, helâlinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru. Lütfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme” (Tirmizi)

Yukarıda sözlerini verdiğimiz nasip duaları niyaz edildiğinde duaların sadece Arapça orijinal biçimleri okunacaktır. Burada verilen Türkçe mealler bilgilendirme amaçlıdır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir