Nasıl Dua Edilir, Büyük Alimlerden 15 Önemli Tavsiye

Nasıl Dua Edilir Diyenlerin Mutlaka Bilmesi Gereken Önemli Tavsiyeler

Dua, müminler için büyük bir nimettir. Dua ile yüce Rabbine el açıp istekte bulunan mümin en büyük rahmet kapısını çalmakta ve isteklerinin gerçekleşmesi için niyazda bulunmaktadır.

  • İslam dini gerek duaların içeriği gerekse de dua etme adabı bakımından şüphesiz ki en üstün dindir. Son din olan İslam her konuda olduğu gibi dualar konusunda da tekamülün zirvesi kabul edilir.

İslam dininde duaların iki temel yönü bulunur. Bunlardan birincisi “duaların sözleri”dir, diğeri ise “dua etme adabı”dır. Dua sözlerine yüzlerce farklı kaynakta rastlamak mümkündür. Ancak ne yazık ki dua etme adabı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dua edilirken nelere dikkat edileceği hususunda müminler çoğu zaman sadece çevresinden duydukları ile yetinmek zorunda kalmaktadır.

Bu yazımızda “Nasıl dua edilir?” sorusuna tüm boyutlarıyla cevap vermek üzere 15 önemli hususa değineceğiz. İnşallah aktaracağımız bilgiler dua etme usul ve adabı konusunda yol gösterici olur.

İşte dua etme adabı ile ilgili önemli detaylar

Dua etmek ciddiye alınmalıdır, zira ibadet hükmündedir

Dua eden müminler, duanın anlam ve önemini yeterince kavramalıdır. Dua sadece kulun yüce Allah’tan isteklerinin gerçekleşmesi için talepte bulunması biçiminde düşünülemez. Dua etmek ibadet hükmündedir. Yani oruç ve namaz ne ise dua etmek de o nispette düşünülmelidir. İşte bu gerçeğin farkında olmak ve dua ederken ciddi davranmak büyük önem taşımaktadır.

Dua sözlerini ezberlemekte zorlanıyorum, ne yapmalıyım?

Dua sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin yazılı bir metin üzerinden dua etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak duaların yazılı olduğu metni titiz bir şekilde muhafaza etmek gerekir. Zira dua sözlerinin içinde kutsal kabul edilen kelimeler vardır. Büyük alimler dua sözlerinin yazılı bir yerden okunmasının mümkün olduğunu belirtmekle birlikte kişinin duanın lafızlarını ezberlemesinin daha hayırlı olduğunu belirtmişlerdir.

Dua ile yalnızca helal olan şeylerin istenebileceğini unutmayın!

Dua ile yüce Allah’tan her türlü dilek ve hacetin gerçekleşmesi için istekte bulunulabilir. Yeter ki istekte bulunulan konu helal dairesi içinde olsun. Yani helal olmak koşulu ile her türlü arzunun gerçekleşmesi için dua edilebilir. Ancak haram olan, diğer müminlerin zararına sonuçlar doğuran ve İslam ahlakına uymayan konularda dua edilemez.

Abdestli dua etmenin hükmü nedir?

Dua etmek için mutlaka abdestli olmak gerekmez. Kişi abdestsiz olduğu halde dua edebilir. Ancak abdestli biçimde yüce Allah’a el açmak duaya gösterilen önemi ifade eder. Ayrıca abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Müminlerin dua ederken mümkün mertebe abdestli olmaya gayret göstermeleri yerinde olacaktır.

Duaya besmele ile başlayın, Peygamber efendimize salavat getirin

Duaya başlarken yüce Allah’ın adıyla sözlerine başlamak ve ardından Peygamber Efendimize salavat getirmek büyük önem arz etmektedir. Bir mümin her işe başlarken besmele çekmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Aynı alışkanlık dua etme konusunda da devam ettirilmeli ve besmele ile sözlere başlanmalıdır. Ayrıca besmeleden sonra Peygamber Efendimize salavat getirmek de duaya olan icabeti artırmaktadır.

Kişinin ana dilinde dua etmesi ve meal okumanın hükmü

Bir müminin kendi ana dili ile dua etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Yüce Allah kendisine hangi dille müracaat edilirse edilsin kullarının sesini işitir. Ancak Kuran ayetlerine ve Hz Muhammed’in hadislerine dayanan duaları orijinal halleri olan Arapça ile okumak daha doğrudur. Kişinin bu duaların sözleri yerine Türkçe meallerini okuması doğru değildir. Ayet ve hadisleri orijinal halleriyle okumak ve duanın bitiminde istekte bulunulduğu zaman bunu kendi anadiliyle yapmak en isabetli davranış şekli olacaktır.

Dua edilen günlerde sadaka verilmesi

Sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindirmenin rahmet kapılarının açılmasına vesile olduğu ve duaların kabulünü kolaylaştırdığı belirtilmektedir. Zor durumda kalan müminleri sadaka vererek sıkıntıdan kurtaran kişinin inşallah duaları kabul görecek ve yüce Allah da kendisini yalnız bırakmayacaktır. Duaların kabulü açısından sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Ancak sadaka veren kişinin dualarına daha hızlı biçimde cevap aldığına dair pek çok alimin görüşü bulunmaktadır.

Vekaleten (başkasının yerine) dua edilebilir mi?

Şifa duaları, hacet duaları, zor durumdan kurtulma duaları, kaza beladan korunma duaları gibi pek çok duayı insanlar yakınları için vekaleten okumaktadır. Müminlerin birbirlerinin adını niyet getirerek vekaleten dua etmelerinde bir mahzur yoktur. Ancak en makbul duaların vekaleten yapılan dualar olmayıp bizzat kişinin kendi diliyle okuduğu niyazlar olduğunu da bilmek gerekir.

Makbul zamanlarda dua etmenin fazileti

İslam dininde dua etmek için belli yerler ve belli zamanlar tayin edilmemiştir. Bir mümin ihtiyaç hasıl olduğu her vakit yüce Rabbine el açıp dua edebilir. Ancak bu durum dua etme konusunda makbul zamanların olduğu gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Büyük alimlere göre farz namazlarından sonra, perşembe geceleri, cuma günleri, bayram sabahları, arife günleri, seher vakitleri ve kandil geceleri dua etmek için en makbul zamanlar kabul edilir. Bu vakitlerde yapılan duaların Allah’ın izniyle kabul göreceği beyan edilmektedir.

Dua öncesinde ve sonrasında Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okumak

Dua etmeden önce birkaç kısa süre okumak kişinin huşu içinde dua etmesini sağlamaktadır. Bu sayede kişi gönlündeki tüm vesveselerden kurtulur ve tüm kalbiyle dua etme imkanı bulur. Dua bittikten sonra da hemen kalkmamak ve yine birkaç sure okumak inşallah çok daha faydalı olacaktır. Dualara başlamadan önce İhlas, Felak, Nas, İnşirah, Duha surelerinden bir ya da birkaçının okunması tavsiye edilirken dua bitiminde Fatiha suresi veya Ayetel Kürsi okunması önerilmektedir.

Nasıl bir ses tonu ile dua okumak gerekir?

Dua edildiği zaman sessiz ve sakin bir yerde bulunmaya dikkat etmek gerekir. Dua etmek için öyle bir yer seçilmelidir ki kişi rahatsız edilmesin ve huşu içinde dua edebilsin. Böyle bir ortamda dua eden kişi ne çok yüksek sesle neden çok alçak bir ses tonu ile dua etmelidir.

Sadece zor durumda kalınca dua etmemek, rahat durumdayken de duaya devam etmek

Dua sadece müminlerin zor durumda iken başvurdukları bir yakarış olarak görülmemelidir. Müminler rahat bir yaşam sürdürdükleri ve ciddi bir problemle karşılaşmadıkları vakitlerde de yüce Allah’a dua etmeyi ihmal etmemelidir. Kişinin herhangi bir dilek ya da haceti olmasa bile sık sık şükür mahiyetinde dua etmelidir. Rahat gününde dua etmeyi bırakmayan kişilerin zor durumda kaldıklarında dua etmeleri halinde İnşallah duaları kabul görecektir.

Duanın şeklî unsurlarına dikkat etmek

Duaların okunma adabı ile ilgili ilk uygulamaları Müslümanlar doğrudan doğruya HZ Muhammed’den öğrenmişlerdir. Öğrendikleri bu bilgiler yüzyıllarca kuşaktan kuşağa aktarılmış ve sahih kaynaklarda yazılı halde günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre dua edildiğinde kıbleye dönmek, dizleri üzerine yere çökmek, ellerini avuç içleri yukarı gösterecek şekilde açmak ve dua bitiminde ellerini yüzüne sürerek “amin” demek duanın şeklî kaideleri sayılır. Müminlerin dua ederken bu şekilde davranmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

Dua sözlerini 3’er defa tekrar etmek

Dua sözlerini 1 defa okumak yeterli kabul edilmektedir. Ancak Hz Muhammed’in bazı dilek ve hacet dualarının sözlerini 3 defa peş peşe okuduğuna da şahit olunmuştur. Bu uygulamayı esas alan bazı alimler dilek dualarının 3 defa art arda okunmasını tavsiye etmektedir. Bilinmelidir ki İslam Peygamberi duaları 1 defa da 3 defa da okumuştur. Bu itibarla duaların okunma sayısının değişebileceğini kabul etmek gerekir. Kişi kaç okumada duasını huşu içinde okuduğunu düşünürse o kadar okuma yapması tavsiye edilmektedir.

İçten ve samimi duygularla dua etmek

Duaların kabulünde en önemli şart hiç kuşkusuz ki kişinin içten ve samimi duygularla el açmasıdır. Kişinin aceleci davranmayıp sabırla duaya devam etmesi ve tüm kalbiyle Rabbine yönelmesi duanın icabet görmesinde son derece önemlidir. Yüce Allah’a tam bir teslimiyet içinde ve inanarak dua etmek duanın kabulünde en önemli etkendir. Ayrıca dua eden müminler duaları kabul eden tek yetkili merciin yüce Allah olduğunu bilmeli, O’nun takdirine boyun eğmeli ve şartlar ne olursa olsun yüce Rabbine hamdu senada bulunmalıdır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz Beladan Kurtulma Duası ve Nasip Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir