Mutlu Olma Duası Oku, Hayatın Değişsin!

Evvela mutlu olma duasının özel sözleri ile başlayalım, detayları daha sonra vermeye başlayacağız. Bu efsunkar sözlerin farkına varılması, iyice anlaşılması, gerekirse bir kağıda yazılıp birkaç kez tekrar edilmesi, surhubad duasına olan icabeti katbekat arttıracaktır.

“Hakikati değişir gördüğün her varlığın, lâkin ebedî Allah, sana hep destek çıkar. Çünkü o hem zamandan hem de mekandan öte, tüm mevcudat içinde yegâne beka onda. O bakidir daima, o ezelin sahibi, o ebed sultanıdır. Rahmeti kuşatır ki biz aciz insanları, ancak mutmain olur ketum ve yoksul yürek, onu düşünen kişi, acı nedir bilmez ki, onda bulur huzuru ve salahı insanlık. Kalbe şifayı veren, elvan elvan çiçekler ile ruhu donatan, varlığı sermest eden, acıya merhem süren, kaldıran ikiliği, metaneti arttıran, kalbe kut ve gıdayı her dem armağan eden o Zatın kudretine ne mani olabilir, kim karşı durabilir? Böylece yanar yürek surhubad ateşiyle, kim karşısında durup ona isyan edebilir, hangi yürekli varlık onun inisiyatifinden kaçabilir? Allah tek melce ve tek dayanak noktası, ondan ötesi beyhude, ondan başkası yalan. Mutlu olma duası da, ancak o tamam dediğinde kalplere akar, mecra bulur, yol olur. Yoksa her şey yok olur.”

Bu sözleri, gerekli titizliği ve özeni göstererek telaffuz etti iseniz, şimdi sözlerin hangi şartlar altında yapılması gerektiğine de değinelim ve surhubad duasında olmazsa olmaz hususları incelemeye başlayalım:

mutlu olma duası

Mutlu Olma Duası Birinin Kalbine Ateş Düşürmek için Okunur!

Evvela şu bilinmelidir ki mutlu olma duası özellikle bir insanın kalbinin sahibi olmak, ona derli toplu bir şekilde ve etraflıca hakim olmak ve hükmetmek maksatlarıyla uygulanan bir dua olduğu için, yalan yanlış yapılması ve doğru tatbik edilmemesi, kötü sonuçlara da sebebiyet verebilir.

Ayrıca mutlu olma duasının hususan bir aşk ve sevda duası olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışan, bu gerçeği göz ardı eden ifadelere de aldanmayın, çünkü dua bilhassa ve özellikle aşkın ve sevdanın kalpte yeşermesi ve duyguların fırtınavari bir şekilde açığa çıkması için okunur.

Mutlu Olma Duası Neden Papatya Çiçeğine Okunur?

Şimdi belki de mutlu olma duasında en önemli nokta üzerinde durmanın vaktidir, çünkü insanların çoğu duanın papatya çiçeğine okunması gerektiği bilgisinden yoksun oldukları veya bu bilgiye gerekli hassasiyeti ve özeni göstermedikleri için dualarının kabul edilmediği acı gerçeği ile karşılaşabiliyorlar.

Siz de böyle bir acı gerçekle karşılaşmamak, yani surhubad duasını hakkıyla yapabilmek için papatya çiçeğine yukarıda verilen sözleri okumanız gerektiği bilgisine sahip olmalı, bu bilginin gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Kısaca surhubad duasını okurken bir papatya çiçeğine okuyarak içinde bulunduğunuz durumu adeta bir papatya çiçeğine arz edermişçesine ve duygusal durumunuzu onunla sohbet edermişçesine ona hitaben okumalısınız.

Papatya çiçeğine karşı, yukarıda yazının giriş kısmında verdiğimiz sözleri okuduktan sonra, kadim kitapların özünü verdiği şu sözler de okunmalıdır:

 

Peki bu sözler telaffuz edilirken hangi şart ve koşullar dikkate alınmalı, hangi noktalar göz önünde bulundurulmalıdır?

Mutlu Olma Duası Etkili Olsun Diye Niyetine Son Derece Dikkat Edilir!

Din büyükleri mutlu olma duasını doğru yapan, yazının başında yer alan özel sözlerle birlikte yazının ilerleyen kısımlarında yer verilen sözlerini uygun bir şekilde papatya çiçeğine karşı okuyan kişilerin dualarının kısa süre içerisinde yanıt bulacağını (yani Allahu Teala’nın bu kişiye muradını verip onu maksadının usulü ile ödüllendirileceğini) bildirmişlerdir. Fakat tüm bunların uygun bir şekilde karşılanması yani surhubad duasının amacına ulaşabilmesi için, kişinin dua ederken niyetine son derece hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Niyet konusunda kişi duayı yapacağı andan itibaren duayı neticelendireceği ana kadar aklında ve kalbinde, kendisini bağlamak ve aşkını kazanmak istediği kişinin hayali bulunmalıdır. Dolayısı ile duaya başlarken, duanın ortalarında ve son kısımlarında (kısaca giriş gelişme ve sonuç bölümleri diyebileceğimiz her aşamada) niyetinizi tamamen aklınızda tutup karşı tarafın aşkını kendinize celbetme düşüncesi ile dolu olmalısınız.

mutlu olma duası

Duayı Okuyan Kişiler Alkım Zamanını Dikkate Almalı mı?

Yeri gelmişken mutlu olma duası yapanların alkım olarak da bilinen gökkuşağı çıktığı zamanlarda yaptığı duaların daha etkili olduğuna dair bazı aktarımlar bulunduğunu da buraya kaydetmeliyiz, yazarak bilgilerinize sunmalıyız. Yani surhubad duasını aktaran kişiler tecrübe ile alkım zamanında yani gökkuşağının çıktığı zaman dilimlerinde yapılan duanın daha etkili neticelere yol açtığını bildirmişlerdir. Fakat her insanın bu vakti kullanmasının mümkün olmadığı gerçeğini de hesaba katarak alkım zamanını tutturamayan kişilerin gece vakitlerini esas alabileceğini de ifade etmişlerdir.

mutlu olma duası

Mutlu Olma Duasında İki Hafta Önemli mi?

Dua, gökkuşağının çıktığı vakitte bir defa yapılırsa yeterince etkili olur denilir, ama gökkuşağının her zaman çıkması mümkün olmadığı için ve gece vakitleri bu duayı yapmak daha makbul olacağı için duanın iki hafta süresince yapılması gerekmektedir. Yani surhubad duası bir kez yapılan ve netice alınan bir dua olmaktan ziyade iki hafta süresince toplamda 14 gün üst üste yapıldığında insana fayda sağlayan, öbür türlü etkisiz ve faydasız olduğu bilinen bir uygulamadır.

Mutlu Olma Duası Mutlaka Çevirgel Duasıyla Birlikte mi Yapılmalı?

Mutlu olma duasının çevirgel duası ile birlikte yapılmaması halinde etkisiz olduğu gibi yanlış bir malumat da aktarılır, halbuki surhubad duası, çevirgel duasının bir uzantısı olmadığı gibi ona muhtaç olan bir dua da değildir. Bu nedenle kişi her istediği vakit tek başına surhubad duasını yaparak Allah’ın rahmet kapısını tıklatabilir ve ondan muradını talep edebilir.

Yani bu uygulama çevirgel duası olmadan da münasip bir şekilde yapılırsa, kuralları harfiyen dikkate alınırsa, zaten kişinin amacına hizmet edip ona sağlıklı bir gelecek vaat edecektir.

Mutlu Olma Duası Sahih Bir Dua Değil mi?

Bazı kaynaklar ve bazı kişiler mutlu olma duasının sahih bir kaynağa dayanmadığını bildirip işin içinden çıkmaya ve bu duanın bir safsata olduğunu anlatmaya çalışırlar. Oysa ki Kur’an’da yer almamasına rağmen ve sahih kaynaklarda geçmemesine rağmen sözleri güzel olan ve bir alimin dilinden çıktığı bilinen birçok dua bulunmaktadır. Bu nedenle bir duayı Kur’an-ı Kerim’de yer almıyor ya da hadislerde bulunmuyor diye göz ardı etmek ya da safsata ile damgalamak kesinlikle yanlıştır, münasip bir davranış da değildir.

Bu bağlamda öyle dualar bulunmaktadır ve evliyaların öyle dilek duaları mevcuttur ki bunlar yapıldığında hızlı bir şekilde sonuç vererek insanlara meramlarını, arzularını, isteklerini ve muratlarını taşımakta, onlara mutluluk ve saadet ile dolu bir hayat vaat etmektedir.

mutlu olma duası

Duanın Etkili Olduğunu Nasıl Anlayacaksınız?

Yukarıda bazı maddeler içerisinde surhubad duasının nasıl yapılması gerektiğinden tutun da dua etrafında şekillenen düşüncelerin ve fikirlerin yanlış olup olmadığına kadar birçok teferruata değindik. Bu konularda bilgi açlığınızı gidermeye ve önünüzü daha rahat ve aydınlık bir şekilde görmenizi temin etmeye çalıştık. Şimdi ise ‘surhubad duasını yaptım ama sonuç alıp almadığımı nasıl anlayacağım’ diyenler için birkaç madde sıralamaya çalışacağız.

Evet gerçekten de mutlu olma duasını yaptığınızı farz edelim ve duanın neticesinde size ilahi bir makamdan cevap gelip gelmeyeceğini merak ettiğinizi düşünelim. Gerçekten de kişi bir duanın neticesinde hangi belirtiler olduğunu merak eder, bunu sorgular ve duanın kendisine bir fayda sağlayıp sağlamadığını bilmek ister.

İşte bu anlamda mutlu olma duası etkili oldu mu olmadı mı bunu bilmenin birkaç yolu olduğunu söylemek gerekir, maddeler halinde surhubad duasının amacına ulaştığını belgeleyen birkaç maddeyi sıralayacağız:

√ Mutlu olma duasını yaptığınızda karşı tarafın diğer varlıklarla ünsiyeti ve hayvanlarla yakınlığı şeklinde karşımıza çıkacak olan 2 belirti size yol gösterecektir. Bu belirtilerden diğer varlıklarla ünsiyet adı verilen belirti, kendisine surhubad duası yapılan kişinin hayali varlıklar ve halüsinasyon görmeye başlaması olarak bilinir.

Hayvanlarla yakınlık şeklinde bildirilen belirtide ise kişi, daha önce hiç sevmediği ve ilgilenmedi bazı hayvanlara karşı yakınlık hissetmeye başlar, kalbindeki sevgi parıltısı ve kapsayıcı muhabbet iksiri, onları da çemberine alarak kapsayıcı hale gelir. Eğer bu belirtileri surhubad duası yaptığınız kişide görmezseniz, ondaki şu belirtileri de dikkate alabilirsiniz:

√ Bu kişide, ailesine ve yakın arkadaşlarına karşı daha hassas davranma, onların suyuna gitme, onları daha fazla önemseme ve yakın çevresindeki kişiler arasında daha popüler ve cana yakın hale gelme gibi belirtiler meydana çıkacaktır. Çünkü surhubad duası kişinin kalbini adeta bir tekne içerisine alıp yeniden yoğurur ve onu bambaşka bir hale getirerek daha sevecen, daha ılımlı, daha sempatik ve daha hoşgörülü bir hal almasını sağlar.

√ Yanı sıra mutlu olma duası ile kendisine aşk ve muhabbet aktarmak istenen kişi, bedensel bazı rahatlamalar da hissederek fizyolojik olarak ağrılarından kurtulur ve bedenini kuş gibi hafiflemiş hissetmeye başlar.

Açıkçası bu belirti sizin fark edemeyeceğiniz bir belirti şeklinde yansıyabilir, fakat aynı belirtinin sizde de görülmesinin kuvvetle muhtemel olması, oldukça iç açıcı ve güzel bir gelişmedir. Yani siz de surhubad duası yaptıktan sonra (dua amacına ulaşmışsa ve siz de muradınıza kavuşacak hale gelmişseniz) bu durumda siz de bedensel anlamda kendinizi daha hafif hissedeceksiniz ve ağrılarınızdan kurtulup adeta mutlulukla dolmuşçasına enerjik ve dolu bir insan olmaya başlayacaksınız.

Bu nedenle mutlu olma duası yaptıktan sonra hem karşı tarafı gözlemleyebilir, hem de kendinizdeki değişimleri dikkate alabilirsiniz. Eğer karşı tarafı gözlemlemek zorsa kendinizdeki değişimlerle de yetinebilirsiniz.

Bu belirtilerden birkaç tanesini gözler önüne serdikten sonra, şimdi mutlu olma duası yaparak muradına kavuşan bazı insanların başından geçenleri anlatalım ki sizler de duayı hangi şekilde yapmanız gerektiğine dair ipuçlarını ve sağlam usulleri anlamış olun.

mutlu olma duası

Mutlu Olma Duası Yaparak Muradına Kavuşan Var mı?

Birol ile Aslı’nın hikayesi, surhubad duasında oldukça ilgi çekici ve merak uyandırıcı bir hikayedir. Çünkü Birol, daha önce Aslı’dan adeta nefret etmesine rağmen, Aslı’nın surhubad duası uygulamasından sonra Birol’un kalbi tamamen yumuşamış, adeta bir balmumu gibi Aslı’ya akar hale gelmiştir.

Bu konuda Aslı şunları söylüyor:

“Ben Birol’a 2 hafta boyunca mutlu olma duasını uyguladım, duanın hem ilk sözlerini hem de ikinci sözlerini kalpten yaptım, tamamen inanarak ve tutacağını canı gönülden temenni ederek uyguladım. Her ne kadar birçok arkadaşım bana surhubad duasının etkisiz olacağını ve Birol’un bana bakmasının imkansız olduğunu söyleyerek beni ümitsizliğe düşürseler de ben daima içten içe bir ümit hissettim. Birol’un bana delicesine aşık olma hayalini sürekli aklımda tuttum, doğrusu şaşırtıcı bir şekilde Birol’un bana delicesine aşık oluşu esnasında bile hiç şaşırmadım, çünkü surhubad duasının tutacağından %100 emindim.

Mutlu olma duası, Yakup ve Burcu’nun Hikayesi

Sözü Burcu’ya verelim ve Yakub’u kendisine surhubad duası ile nasıl aşık ettiği bilgisini de Burcu’nun kendisinden dinleyelim:

“Yakup ile ilk etapta arkadaşça bir ilişki kurmuştuk, fakat onun başka bir sevgilisi vardı, aralarındaki ilişkileri de arada gelip bana anlatıyordu. Bu anlatmalar esnasında Yakup’a vurulduğumu hissettim, bunu belli bir zaman sonra ona açtığımda (yani bu sevgimi açığa vurup aşikare ettiğimde) Yakup garip bir şekilde benden uzaklaşmaya, tiksinmeye ve hatta nefret ettiğini hissettirmeye başladı. Bunun üzerine Yakup’un sevgisini yeniden kazanabilmek için neler yapabileceğimi araştırdım ve nihayet surhubad duası ile karşılaştım. Yalnız mutlu olma duasını yaparken papatya konusuna son derece dikkat ettim, aynı zamanda gökkuşağının çıktığı zamanı tutturamadığım için gece vakitlerini ve sabah saatlerini esas aldım. 1 hafta boyunca geceleyin ve ardından da bir hafta boyunca sabahleyin duayı uyguladım. Yakup’un bana gönlünün akışını yavaş yavaş izlemek son derece keyifli bir olaydı. Nihayet eski sevgilisinden ayrılıp aslında aradığı kişinin ben olduğumu itiraf etmesi ile altın vuruşu yaşamış oldum. Şimdi bir haz ülkesinde ve keyif aleminde Yakup ile birlikte olmanın huzurunu yaşıyoruz.”

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın