muhabbet duası
Aşk ve Muhabbet Duaları Bütün Dualar Mucizevi Dualar Sırlı Dualar

Muhabbet duası 10 esma ve 10 ayet ile okunan niyaz

Muhabbet duası ve muazzam etkileri

Muhabbet duası sevgi duygularının yeşerip güçlenmesini sağlayan muazzam etkili bir duadır. Bu dua insanlar arasında güçlü bağların oluşmasını sağlar ve kalıcı diyalogların yaşanmasına vesile olur.

Sevgi ve muhabbet üzerine söylenmiş pek çok dua örneği bulunmaktadır. Ancak bu dualar için de hiç şüphesiz ki en etkili olanı Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanan duadır. Her konuda olduğu gibi bu mevzuda da Kuran en büyük şifa ve rahmet kaynağıdır.

Bu yazımızda muhabbet duasının 10 esma ve 10 ayeti kerime ile okunan en etkili versiyonu hakkında bilgiler vereceğiz. Ancak sadece dua lafızlarını vermekle getirmeyecek, duanın makbul zamanları ve dua adabı hakkında da açıklamalar yapacağız.

Vereceğimiz bilgilerin hayırlara vesile olması temennisiyle muhabbet duası hakkındaki detaylara geçiyoruz.

muhabbet duası

Muhabbet duası hangi konulardaki isteklerin gerçekleşmesi dilemek için okunmaktadır?

Muhabbet duası hakkında bilgi veren büyük alimler duanın şu hususlarda mucizevi tesirler gösterdiğini beyan etmişlerdir:

  • Muhabbet duası insanlar arasında sevgi ve saygının zuhur etmesini sağlar. Bu dua vesilesiyle insanlar birbirleri hakkında olumlu hisler beslemeye başlar.
  • Muhabbet duası erkek ve kadınların -helal dairesi içinde- gönüllerinin birbirine meyletmesini sağlar.
  • Karı kocaların birbirlerini daha fazla sevip birbirlerine bağlanmalarına vesile olur.
  • Bu duayı devamlı okuyan amirler çalışanları tarafından sevgi ve saygı görür.
  • Her türlü düşmanlığın sulha (barışa) dönmesine inşallah vesile olur.
  • Muhabbet duası okunan evlerde hane halkı arasında tartışma yaşanmaz. İnsanlar aile saadetinin daim olduğu bir ortamda yetişir.

Muhabbet duasının burada zikredilenlerden başka daha pek çok fazileti vardır. Ancak ifade etmek gerekir ki muhabbet duası daha çok “hayırlı kısmet duası” ve “karı kocanın muhabbetini artıran dua” hükmünde okunmaktadır.

Muhabbet duasını bu tarz gönül meseleleri için okumakta bir sakınca yoktur. Yeter ki dua eden kişi helal dairesini aşıp ahlaka aykırı eylemlerde bulunmasın. Yoksa kişinin gönlünden geçeni yüce Allah’tan dilemesi duanın içeriğine ve mahiyetine uygundur.

Muhabbet duasını okuyup dileği gerçekleşen insanların beyanları

Muhabbet duası okuduktan sonra özel yaşamı tamamen değişen ve mutluluğu yakalayan çok sayıda insanın anlatımı bulunmaktadır.

Muhabbet duası okuduktan sonra zihinden geçirdiği kısmetle evlenen, eşiyle muhabbeti artan, aile huzuruna kavuşan ve çevresindeki insanlarla sorunlarını gideren çok sayıda mümine ait olay anlatılmaktadır.

Anlatılan bu olaylardan çıkarılacak sonuç muhabbet duasının pek çok hayra vesile olduğu gerçeğidir. Ancak duanın bu tesirli özelliğine bakıp muhabbet duasını büyü ve tılsım gibi değerlendirmek yanlıştır. Zira duaları kabul edecek tek güç Allah’tır. Dua sözlerinin tek başına hiçbir kıymeti yoktur. Allah dilerse olur, dilemezse olmaz.

İşte bu itibarla muhabbet duası okuyan kişiler Allah’a tam bir teslimiyetle ve içten duygularla dua etmelidir. Ortaya çıkacak sonuç konusunda ise her halükarda yüce Allah’a şükürde bulunulmalıdır.

Muhabbet duasının makbul kabul edildiği zamanlar var mıdır?

İslam anlayışında mümin istediği vakit Allah’a el açıp dua edebilir. Çünkü kulun Rabbine yönelip dua etmesinin önünde zaman engeli yoktur.

Ancak Hazreti Peygamberin hadislerinden ve büyük İslam alimlerinin beyanlarından anlaşılmaktadır ki dualar için makbul zamanlar da vardır. Makbul kabul edilen zamanda yapılan dualar inşallah daha güçlü icabet görür.

Muhabbet duası için makbul kabul edilen zamanlar ise “perşembe geceleri yatsı namazı sonraları”dır.

Usulüne uygun ve içten duygularla bu vakitte dua eden müminin elleri inşallah boş çevrilmeyecektir.

Muhabbet duasını ne kadar süreyle okumaya devam etmek gerekir?

Muhabbet duasını okuyan mümin, isteği hasıl oluncaya yani dileği gerçekleşinceye kadar duasına devam etmelidir.

Muhabbet duasını okuyup amacının gerçekleştiğini gören kişi yüce Rabbine şükretmeli ve duasına son vermelidir.

Diyalogun ilerleyen süreçlerinde eğer kişiler arasında yeniden bir huzursuzluk baş gösterirse tekrar muhabbet duası okumakta bir sakınca yoktur. Bu durumda da inşallah muhabbet duası tesirini göstererek kişilerin gönüllerinin birbirine meyletmesine vesile olacaktır.

muhabbet duası

Muhabbet duası okuyacak kişilerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar

Muhabbet duası okuyacak kişiler dua öncesinde mutlaka abdest almalıdır. Çünkü bu etkili dua, doğrudan Kuran ayetlerine ve esmalara dayanmaktadır. Kuran ayetleri ile okunan duaların abdestsiz okunması İslam dünyasında hoş karşılanmamaktadır.

Muhabbet duası okuyan kişi dua ettiğine dair en yakınlarına dahi herhangi bir bilgi vermemelidir. Zira doğrudan özel hayatla ilgili dualarda ketum davranmak (başkasına bilgi vermemek) daha uygun görülmektedir.

Dua eden mümin, kimse tarafından rahatsız edilmeyeceği, sakin bir ortamda dua etmelidir. Çünkü kişinin huşu içinde dua etmesi son derece önemlidir.

muhabbet duası

Muhabbet duasının sözleri

Muhabbet duası besmele-i şerif ile başlar. Ardından 10 adet esma başına “ya” nidası getirilerek okunur. Daha sonra Fetih suresinin ilk 10 ayeti kerimesi okunur.

Fetih suresinin ilk 10 ayeti kerimesinin dilek ve hacet duası hükmünde okunması ve esmalarla desteklenmesi inşallah çok hayırlı sonuçların alınmasına vesile olmaktadır.

Buna göre muhabbet duasının tam sözleri söyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rahman

Ya Rahim

Ya Semi

Ya Basir

Ya Latif

Ya Mucib

Ya Vedud

Ya Kaviyy

Ya Veliyy

Ya Kayyûm

İnna fetahna leke fetham mübına.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma.

Ve yensurakellahü nasran azıza.       

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma.

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma. (amin)

Muhabbet duasının yukarıda verilen sözlerini kişi dilerse üç defa tekrar ederek okuyabilir. Dilek ve hacet dualarının üçer defa okunması geleneği Asrı Saadet döneminden beri şahit olunan bir uygulamadır ve inşallah çok hayırlı neticeleri vardır.

Aşk yaşamınızda hayırlı kapıların açılmasına vesile olacak bir eser

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Aşık etme duası, muhabbet duası, surhubat duası, kuduriye duası, geri getirme duası ve hayırlı kısmet duası gibi onlarca etkili aşk duası ile mutluluğa nail olmak istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin için de hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bu Bağlama Duasını Kaçıranlar Çok Üzülecek, Mutlaka Oku!

Sabah duası 99 zikir ve 1 hadisi şerif ile okunan niyaz

 

5 Yorum

  1. Merhabalar yukarıda bahsetmiş olduğunuz yazınızı okudum sevgilimle aramda bi soğukluk var bir türlü eski güzel günlerimize dönemiyoruz ikimizde bu durumun farkındayız ama yine de birşeyler yapamıyoruz acaba yazmış olduğunuz yazı bununla ilgili midir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir