korkusuz olmak için dua
Faziletli Dualar Hacet Duaları Mucizevi Dualar

Korkusuz Olmak İçin Dua ile Cesur Atılımlar Yap!

Sevgili okurum, korkusuz olmak için dua arayan insanların “özgüven” problemi yaşadıklarına tanıklık ettim genelde; senin de böyle bir problem ile başın dertte ise bu yazıyı son kelimesine dek okumalısın. Tabi, özgüven problemi yaşamadığın halde farklı alanlarda daha cesaretli olma gibi bir arzun ve amacın varsa, bu yazı yine tam sana göre.

Birazdan, çok etkili bir cesaret duası olan korkusuz olmak için duanın sözlerini aktaracağım; ama öncelikle duayı yapmadan evvel neler yapman gerektiğine ilişkin birkaç önemli noktaya değinelim:

Korkusuz Olmak İçin Dua ile İlgili Birkaç Önemli Bilgi

1- Her dua, ruhsal ve bedensel temizliği gerekli kılar; aksi takdirde duanın enerjisi güçsüz ve yetersiz kalır. Güçsüz kalan bir enerjinin sönük ışığı, Allah’ın yüce katına çıkamaz. Dolayısıyla korkusuz olmak için dua uygulamasında da bir ön şart olarak abdest ve namazın gerekliliğini dile getirmeliyiz.

Evet, duanın bedensel ve ruhsal temizlik ile doğru orantılı olduğunu söyledik; bu bağlamda abdest bedensel temizliği, namaz ise ruhsal temizliği temsil eder.

2- Korkusuz olmak için dua dahil bütün dualar, bedensel ve ruhsal arınmanın yanı sıra, halis niyeti ve samimiyeti de gerektirir. Yani bu duaya başlamadan evvel, son derece içten bir arzu ile Allah’a yönelmeli, bütün ruhunla can u gönülden cesaret dileğini dile getirmelisin.

3- Allah’tan istenen samimi dileklerin eninde sonunda gerçeğe dönüşeceğini bilmeli; duanın mutlaka sonuç vereceğini ama bu sonucun bazen zaman gerektirdiğini de düşünmelisin.

4- Duaların, gerçekleşmesi istenen dileklerde oldukça önemli bir yeri olduğunu bilmeli; ve fakat kendi iradenin de hakkını vererek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısın.

Cesaret duası ve diğer tüm dualar için çok önemli olan bu 4 maddenin altını çizdiğimize göre, artık duanın yapılış şekline ve işlem basamaklarına eğilebiliriz:

Bu Tesirli Dua Nasıl Yapılır?

Az önce bahsettiğim maddeler içerisinde yer alan abdest ve namazın akabinde (kılınacak namaz 2 rekat veya 4 rekat olabilir, fark etmez) eller gökyüzüne kaldırılır ve şu ifade tam 7 kez tekrar edilir:

“Hasbinallahü ve ni’melvekîl.”

“Allah bana kâfidir ve O, ne güzel bir vekildir.” anlamına gelen bu tabir, 7 kez okunduktan sonra aşağıdaki sureler okunur:

1 kez Fatiha Suresi
3 kez İhlas Suresi
3 kez Felak Suresi ve
3 kez de Nas Suresi

Bu sureler de okunup bitirilince aşağıdaki dua okunur:

Korkusuz Olmak İçin Duanın Özel Sözleri

  • “Allah’ım, sen evrendeki her varlığı korkulardan azat eden ve sana güvenen her varlığı emniyet ve güvene kavuşturan Emîn’sin. Allah’ım, bana yaptığım her işte cesareti yoldaş eyle ve beni gözüpek olan kullarının zümresine ilhak eyle. İçimdeki tarifsiz korkunun beni ele geçirmesine ve önümdeki engelleri gözümde büyütmesine izin verme. Allah’ım, sen her konuda ve her konumda kuluna yardım edersin, bana da cesaret arzumun yanıp tutuşması ve beni aydınlatması konusunda yardım et. Kalbime öyle bir güç ve özgüven ver ki, senden başka hiçbir varlık gözümü ve gönlümü korkutamasın. Sen Azîz ve Rahîm olan kudretsin.”


Bu özel duanın ardından aşağıdaki ifadeyi de 7 kez okumalıyız:

  • “Bismillâhillezi lâ yedurru measmihi şey ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi ul alim.”


Bu ifadenin anlamı şu: Kim Allah’ın yüce ve mukaddes ismine sığınır ise onu evrende bulunan hiçbir varlık korkutamaz ve hiçbir korku, o kulun kalbinde kök salamaz, hükmünü yürütemez. Çünkü Allah her şeyi işiten ve bilendir.

Bu ifadeyi takiben yine 7 kere aşağıdaki dua okunur:

  • “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka.”


Bu güzel ifadenin anlamı ise şudur: Allah’ın yarattığı bütün mahlukatın şerrinden ve musibetinden yine Allah’ın kelimelerine sığınırım.

Buradaki kelimeler (Allah’ın kelimeleri ifadesi) çok geniş kapsamlı bir kavramdır ve şimdiye kadar okuduğumuz bütün duaları da kapsar.

Evet, bu şekilde 7 kez de yukarıdaki duayı okuduktan sonra korkusuz olmak için duanın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz, şöyle ki:

Korkusuz Olmak İçin Duanın Son Noktası

Bu aşamadan sonra aşağıda tırnak içine aldığım her Arapça duayı 7 kez okumalı ve bu şekilde cesaret duası uygulamasını bitirmeliyiz. (parantez içinde duanın anlamını vereceğim):

“Allahümme , ya mukallibel kulüb , sebbit kalbi, alâ dinik.” (Allah’ım sen tüm varlıkların kalbini evirip çeviren tek kuvvetsin, ne olur benim kalbime de ferahlık ve genişlik ver, kalbimi senin mukaddes yolunda sabit kıl, beni korku ve kederden emin kıl.)

“Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdae bilkaderi birahmetike ya Erhamerrahimin.” (Allah’ım bana sağlığın ve sıhhatin en güzelini, afiyet ve huzurun en tatlısını, emanet ve emniyetin en hayırlısını, kadere teslim olmanın en faziletlisini bahşet ve bu şekilde ahlakımı güzelleştir; biliyorum ki sen merhamet edenler içerisinde en çok merhamet edensin.)

İkinci Korkusuz Olmak İçin Dua ise Şöyledir ve Hazret-i Ali’ye Dayanır

Yukarıda aldığım korkusuz olmak için dua haricinde Süheyl bin Varaka’ya atfedilen ve Hazret-i Ali’ye ait olduğu söylenen şu dua da çok özeldir.

Bu özel cesaret duasını, bir kağıda yaz, her fırsatta çıkarıp okumaya çalış, birkaç okuma sonrasında farkı fark etmeye başlayacaksın, çünkü Hazret-i Ali’nin kendisine cesaret konusunda danışan insanlara bu duanın içeriğini (anlam olarak) tavsiye ettiği bilinir:

  • “Ya Rabb ‘fe kâlû alâllâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn’ ayetinin hatrına, bir karınca nasıl ki Süleyman ordusuna başkaldırır Allah’ın yüce kudreti ile, hurdebini bir canlı nasıl Firavun gibi bir zalimi yok eder imanın gücü ile, işte öyle bir ferle bize katından derman, zira sendedir hüküm, sende yalnızca ferman. Derûni bir menbayla rahmet kaynağı sonsuz, fakat münkir kulların dudakları hep susuz, cesaret duasıyla mümine eza yoktur, çünkü senin varlığın sır dolu bir oluktur. Mebzul eyle cesareti, bize rehberlik etsin, her vaka ve her halde imdadımıza yetsin, bu kötü bet duygular içimizi terk etsin, bütün engeller kalksın, tüm evham hayal olsun. Mukavemet edilmez bir cesaret bağışla, kah mülayemet ile kah selamet ile yürüyen bir ikbal sahibi kıl, mukbil olsun dostların. Gönderdiğin elçilere riayet eden ve onları mukteda olarak kabul gören kulların, şecaat ile dolu bir yürek sahibi olsun, nuruna müteşabih olan tüm benzerlikler, mütecaviz olanlardan uzak olsun, dur olsun. Sana müştak olanlar cesaret duasıyla sebkat etsin manileri, şeyda bir gönül ile aşsın tüm engelleri, şaşaa ve ihtişam o ruhların olsun hep, onlar ari olsunlar tabasbus illetinden. Sana iktida eden, kudretine nigahban olan ve sebu sebu sana iltica eden bir abd, şecaat ve cesaret ile el ele yürüsün, duanın hahişgeri esaretten kurtulsun. Tüm feza onun olsun, fezahat uzak olsun ve onlar hiçbir vakit çah dibine düşmesin, seni feramuş etmesin. Nisyanda kalanlar da ferasete erişsin, ahiret yurduna dahi haridar olsun onlar.”

Evet, bu tabirleri ve etkili duaları okuyarak cesaret duasını bitirmiş oluyoruz; fakat korkusuz olmak için dua uygulamasıyla alakalı şu noktayı da mutlaka bilmeliyiz:

Baştaki 4 maddenin birinde de söylediğim gibi kulun asli görevi Allah’a dua etmekle birlikte kendi üzerine düşeni de hakkıyla yerine getirmek olmalıdır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir