Kıtmir Duası Muazzam Etkili Dilek Duasıdır, Siz de Bilmelisiniz!

Kıtmir Duası Nedir, Niçin Okunur, Sözleri Nelerdir?

Kıtmir duası her türlü isteğin gerçekleşmesi için okunan etkili bir dilek duasıdır. Müminler murat ettikleri şeylere kavuşmayı dilemek için Kıtmir duasının sözleri ile yüce Allah’a dua ederler.

Her ne kadar halk arasında Kıtmir duasının uyumayan çocuklar ile uyku problemi olan yetişkinlere okunduğu söylense de duanın okunma maksatları bununla sınırlı değildir. Kıtmir duası uyku problemlerinin giderilmesinde etkili olduğu gibi şu hususlarda da dileklerin gerçekleşmesi için okunmaktadır:

  • Helal yollardan büyük servet sahibi olmak ve yoksulluktan kurtulmak
  • Hastalıklardan kurtularak şifa bulmak
  • Özel hayattaki dileklerinin gerçekleşmesini sağlamak
  • Zor durumdan kurtulmak ve rahata ulaşmak
  • Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve İslam adabına uygun bir yaşam sürdürmek
  • Uyku ile ilgili problemlerini çözüme kavuşturmak
  • Kaza belanın defini sağlamak ve musibetlerden korunmak
  • Nazarın ve her türlü şer gücün zarar vermesine engel olmak
  • Aile içinde sevginin hasıl olmasını sağlayarak huzuru temin etmek

Kıtmir duası burada ifade edilenler dışında helal olmak koşulu ile her türlü dilek ve hacetin gerçekleşmesi için okunabilmektedir.

Kıtmir duasına adını veren “Kıtmir” nedir?

Kuranı Kerim’in 18. suresinin adı Kehf suresidir. Bu sure Ashabı Kehf denilen bir grup gencin zalim yöneticilerden kaçması ve bir mağaraya sığındıktan sonra Allah’ın takdiri ile uzun yıllar uyumasını anlatır.

Bu kıssada Ashabı Kehf denilen kişilerin yanında bir de Kıtmir adlı köpekleri vardır. Köpek de sahipleri ile birlikte uzun yıllar uyumuştur. İşte Kıtmir duası adını bu köpekten almaktadır.

Ashabı Kehf denilen topluluk kaç kişiden oluşuyordu?

Ashabı Kehf topluluğunun kaç kişiden oluştuğu konusunda uzun süre insanlar arasında tartışmalar yaşanmıştır.

Kuran-ı Kerim uyuyan topluluğun kaç kişi olduğunun sadece Allah tarafından bilineceğini ifade ederek tartışmalara son noktayı koymuştur. Zira İslam inancına göre uyuyan kişilerin sayısından ziyade Yüce Allah’ın insanlara gösterdiği ibrete dikkat etmek gerekir.

Kuran-ı Kerim’de bu hususta şu ayeti kerime bulunmaktadır:

(Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: “Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler. Yine, “Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir” diyecekler. Şöyle de diyecekler: “Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.” (Kehf suresi 22. ayet)

Bazı kaynaklarda ise Ashabı Kehf denilen topluluğun 7 kişiden oluştuğu ifade edilmektedir. Hatta bu eserlerde Ashabı Kehf topluluğu içindeki kişilerin adları da teker teker zikredilmektedir. Bu eserlerde Ashabı Kehf’in isimleri şöyle verilmiştir:

Mekselina, Yemliha, Mernuş, Meselina, Debernuş, Kefestetayuş, Sazenuş ve köpekleri Kıtmir.

Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde bu isimler geçmemektedir. Ancak pek çok dini kaynakta ve dua sözleri içinde Ashabı Kehf’in isimleri bu şekilde verilmektedir.

Ashabı Kehf denilen gençler kaç yıl uyumuşlardır?

Dini kaynaklarda Ashabı Kehf topluluğunun önce 300 yüzyıl ve daha sonra da 9 yıl olmak üzere toplam 309 yıl uyuduğu ifade edilmiştir. Bu konuda Kuran-ı Kerim’de şu ayetler bulunmaktadır:

“Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.”

De ki: “Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O, ne güzel görür; O, ne güzel işitir! Onların, O’ndan başka hiçbir dostu da yoktur. O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” (Kehf suresi 25, 26. ayetler)

Ashabı Kehf kıssasında anlatılan olaylar nerede meydana gelmiştir?

Ashabı Kehf kıssasının nerede meydana geldiği ile ilgili net bir bilgi yoktur. Dünyada Ashabı Kehf mağarası olarak bilinen ve insanlar tarafından ziyaret yeri olarak kabul edilen 30’dan fazla mağara bulunmaktadır.

Türkiye’de de Yedi Uyurlar Mağarası olarak bilinen 4 mağara vardır. Bu mağaralar İzmir, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mersin illerinde bulunmaktadır.

Ashabı Kehf mağaralarının bu kadar yaygın olmasının asıl sebebi kıssanın insanları derinden etkilemesi ve bu olayın toplumda ibret verici kabul edilmesidir.

Kıtmir duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Muhammedün Resulullahi sadikul va’dil emin.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram. Eselüke ya rabbel arşıl azim. En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş. (Amin)

Kıtmir duasının Türkçe karşılığı

Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim.

Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed, Allah’ın elçisidir.

Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş. (Amin)

Kıtmir duası okuyacak müminlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar

Kıtmir duası okumadan önce abdest almak

Kıtmir duası okumadan önce abdest almak zorunlu değildir. Müminler abdestli olmadıkları halde bu duayı okuyarak yüce Allah’a dua edebilirler. Ancak dua öncesinde abdest almanın daha hayırlı olduğunu bilmek ve mümkün mertebe duayı abdestli okumak daha isabetli olacaktır.

Kıtmir duası okuyacak bir müminlerin sadaka vermesi

Sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini sevindiren kişilerin dualarına olan icabet artar. Sadaka kaza belayı def eder ve rahmet kapılarının açılmasını sağlayarak duaların kabulünü kolaylaştırır. Sadaka vermek Kıtmir duası okumak için bir ön şart değildir. Ancak sadaka vererek dua okumak daha faziletli kabul edilmektedir.

Kıtmir duasından sonra Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okunması

Dilek dualarından sonra müminlerin Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okumaları hayırlı kabul edilmektedir. Ayrıca dua öncesinde Peygamber efendimize salavat getirmek de tavsiye edilen uygulamalar arasındadır.

Kıtmir duasının kabulünde en önemli şart: İçtenlik

Kıtmir duası okumadan önce abdest alıp Peygamber efendimize salavat getirmek, dua edilen günlerde bir miktar sadaka vermek ve duadan sonra Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okumak duanın icabetini artıran uygulamalardır. Ancak duaların kabul görmesi için ifade edilen bu uygulamalardan çok daha önemli olan husus kulun bütün samimi duygularıyla yani içten bir şekilde dua etmesidir. Müminlerin yürekten yaptıkları dualar inşallah Arş-ı Âlâ’da kabul görecek ve kişi murat ettiği her ne varsa ona kavuşacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz Abdest Duaları ve Salli Barik Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir