kısmet duası
Aşk ve Muhabbet Duaları Bütün Dualar Büyük Dualar Dilek Duaları Hacet Duaları İstek Duaları Mucizevi Dualar Sırlı Dualar

Kısmet duası 7 esma ve 7 ayet ile okunan muazzam etkili niyaz

Kısmet duası okuyanlar inşaallah muradına kavuşur

Hayırlı bir evlilik ile nasiplenmek her müminin en büyük arzularından biridir. Bu arzuya nail olmanın yolu ise kısmet duası ile yüce Allah’tan dilekte bulunmaktır.

Evlenmek, kendi yuvasına sahip olmak, yeni nesillerin yetişmesini sağlamak Hz. Muhammed’in sünnetlerinden biridir ve İslami yaşayış açısından da elzemdir.

Bu yazımızda 7 esma ve 7 ayet ile okunan muazzam etkili kısmet dualarından birini sizlerle paylaşacağız. Bu kutsi dua, diğer kısmet dualarına nispeten biraz uzun olmasına rağmen hayırlı neticelere vesile olduğu için en fazla tercih edilen kısmet duası olmuştur.

Kısmet duasının sözlerine geçmeden önce duanın okunma adabı üzerine açıklamalarda bulunmakta fayda görüyoruz.

kısmet duası

Kısmet duasını kadın erkek herkes okuyabilir

Kısmet duasını daha çok hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kadınlar okusa da erkeklerin de bu duayı okuyabileceğini ifade etmek gerekir.

Ancak kısmet duasını okuyacak kişinin helal dairesi içinde kalmak koşuluyla dua edebileceğini de unutmamak icap eder. Yani nikah düşmeyecek kişiler ile evlenilmesi caiz olmayan şahıslara kavuşmak niyetiyle kısmet duası okunamaz.

Kısmet duası aynı zamanda hayırlı eş bulma duası hükmündedir

Kısmet duası sadece kişinin evlenmesine vesile olacak bir dua değildir. Bu niyaz kişinin “hayırlı bir evlilik” yapmasına da vesile olur.

Evlilikte en önemli hususun “hayırlı bir eş bulmak” olduğu göz önünde bulundurulursa kısmet duasının önemi daha açık biçimde anlaşılır.

Kısmet duasını okuyacak kişi ketum davranmalıdır

Kısmet duasını okuyan kişi dua ettiğine dair başkalarına bilgi vermemelidir. Çünkü bu dua tamamen kişinin şahsi yaşamına ait bir amaca binaen okunmaktadır. İşte bu itibarla büyük İslam alimleri kısmet duasını okuyan kişilerin ketum davranmasını yani başkalarına bilgi vermemesini tavsiye etmektedir.

Aynı şekilde dua edilecek yerin de kişinin rahatsız edilmeden, huzur içinde dua edebileceği sakin bir ortam olmasına dikkat edilmelidir.

kısmet duası

Kısmet duası ne zaman okunur?

Kısmet duasının iki farklı okunuş biçimi vardır:

Duanın birinci okunuş tarzı her gece yatsı namazından sonra duayı 1 defa okumaktır.

Duanın ikinci okunma tarzı ise cuma geceleri yatsı namazından sonra dua metnini 7 defa peş peşe okumaktır.

Bu iki tarz alimlerin önerdikleri okuma biçimidir. İfade etmek gerekir ki müminlerin dua etmelerinin önünde zaman ve yer mefhumları engel değildir. Kişi dilediği her vakitte dua edebilir.

Ancak duaya olan icabetin artması isteniyorsa alimlerin yolunu takip etmek ve tavsiye edilen iki okuma biçiminden birini uygulamak yerinde olacaktır.

Kısmet duasının sözleri

Kısmet duası 7 esma ve 7 ayetten oluşmaktadır. Kişi önce  besmele-i şerif okur ve ardından her bir esmanın başına “ya” nidasını getirerek hitapta bulunur. Her esmadan sonra ise bir ayet okunur. Okunan esmalar ve ayetler mana yönüyle kısmet mevzusu ile ilişkilidirler.

Buna göre kısmet duasını sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Kadir,

“Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun”

Ya Alim,

“İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda”

Ya Vedud,

“Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun”

Ya Cami,

“Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama”

Ya Vehhab,

“Ve halaknakum ezvacen.”

Ya Bari,

“Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh  inneke semıud düa”

Ya Mucip,

“Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym” (Amin)

Kısmet duası okunurken sadece yukarıda zikredilen Arapça kısımlar okunacaktır. Aşağıdaki Türkçe mealler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

kısmet duası

Kısmet duasına kaynaklık eden esmalar ile ayetlerin Türkçe meali

“Bismillahirrahmanirrahim”

El- Kadir gücü her şeye yeten demektir.

“Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.” (Yunus-26)

El- Alim her şeyi bilen anlamındadır.

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” (Meryem-96)

El- Vedud sevmeye layık en büyük gücün Allah olduğunu ifade eden esmadır.

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum-21)

El- Cami varlıkları bir arada tutan anlamındadır

“Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” (Furkan-74)

El- Vehhab karşılık beklemeden kullarına bağışta bulunan demektir.

“Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.” (Nebe-8)

El- Bari her şeyi birbirine uygun tarzda yaratan demektir.

“Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.” (Al-i İmran-38)

El- Mucip kendisine el açan kullarının dualarına cevap veren anlamındadır.

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara-255)

Kısmet duası hakkında iki önemli not

Kısmet duası nispeten uzun bir dua olduğu için ezberlenmesinde güçlük yaşanabilir. Bu itibarla kişinin yazılı bir metinden duayı okumasında bir mahzur yoktur.

Kısmet duası vekaleten de okunabilir. Kişinin anne ya da babası da çocuklarının ismini niyet ederek hayırlı bir kısmete kavuşması için bu duayı okuyabilirler.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bu Barışma Duası ile İstediğiniz Herkesle Barışabilirsiniz!

Sevgi Duası Hayatımı Değiştirdi, Okumayan Pişman Olur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir