Kevser Suresi ile Aşık Etme 48 Saatte Etkili

Kevser suresi ile aşık etme özel bir uygulamadır. Kendisine has bir okuma sayısı ve usulü vardır. Büyük alimlerin tavsiye ettikleri şekliyle yapıldığında inşallah çok hayırlı sonuçlar verir.

Uygulamayı yapacak müminlerin okunacak sözler kadar uygulama tarzına da dikkat etmesi gerekir. Zira duanın tılsımı hem sözlerinde hem de okunma adabında gizlidir. Dolayısıyla duayı okuyacak müminlerin her ayrıntıya dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Kevser suresi ile aşık etme

Kevser suresi ile aşık etme kimler tarafından uygulanabilir?

Bu tesirli duayı bekar kişiler sevdiklerine kavuşmak için okuyabilirler

Dua vesilesi ile en inatçı ve soğuk davranan sevgilinin bile kalbi yumuşar ve muhabbete meyleder. Kevser suresi ile aşık etme uygulaması sayesinde sevdiği kişinin gözüne şirin görünen ve güzel bir evlilik gerçekleştiren sayısız mümin vardır.

Dua, evli kişiler tarafından eşlerinin kalbini kazanmak amacıyla da okunabilir

Duada geçen kutsi sözlerin tesiri ile karı kocanın birbirine olan sevgisi güçlenir. Ailede muhabbet ve saygı hasıl olur. Duanın okunduğu evler birer saadet yuvasında dönüşür.

Kevser suresi ile aşık etme uygulaması daha çok kadınlar tarafından yapılmaktadır. Ancak bu duaya erkekler de başvurarak mutluluk talebinde bulunabilirler. Zira dua kapısı herkes için her zaman açıktır.

Duanın tutması ve daha güçlü icabet görmesi için ne yapmalıyım?

Dileklerinin gerçekleşmesi için el açan müminler duanın kabulü için bazı güzel davranışlarda bulunurlarsa inşallah dualarına olan icabet güçlü olur. Yani dualarının kabul görmesi daha mümkün hale gelir. Tabi duaları kabul eden yalnız ve ancak yüce Allah’tır. O, her ne dilerse ancak öyle olur. Ancak büyük alimlerin tavsiye ettikleri şu güzel davranışlarda bulunmak da inşallah duanın kabulüne vesile olur:

  1. Gücünüz nispetinde sadaka verin. Dua ederek sevdiğine kavuşmayı dileyen müminlerine sadaka vermeleri tavsiye edilmektedir. Sadaka sizi kaza beladan koruyacak ve inşallah duanızın kabulüne vesile olacaktır.
  2. Kevser suresi ile aşık etme uygulaması okuyan müminlerin bu duayı okuduklarını ulu orta herkese anlatmaması gerekir. Çünkü bu dua doğrudan özel yaşamı ilgilendirmektedir. Bu tarz dualar hakkında ketum davranmak yani başkalarına bilgi vermemek esastır.
  3. Dua okuyarak sevdiğine kavuşmayı dileyen kişiler kalpten gelen duygularla el açmalıdır. Duasının kabul göreceğine inanmak ve samimi duygularla el açmak inşallah duanın kabulüne vesile olur. Arş-ı Ala’da en makbul dualar kalpten gelerek yapılan dualardır. Bu itibarla dua okunurken güçlü duygular beslemek son derece önemlidir.

Kevser suresi ile aşık etme

Kevser suresi ile aşık etme uygulaması akrabaları ve arkadaşları da etkiler

Bu tesirli duanın diğer aşık etme uygulamalarından en büyük farkı sadece aşık ettirilecek kadın ile erkeği etkilemekle sınırlı kalmamasıdır. Bu tesirli dua hem aşık edilecek kişinin kalbine tesir eder hem de sosyal çevrede bulunan diğer insanlara tesir eder.

Duanın okunmasından sonra sevilen kişinin bütün duyguları değişir. El açan kişiye karşı çok sıcak hisler duyar. Ruhsal olarak kendisini dua okuyan kişiye layık görür. Hatta onunla birlikte olmayı zorunluluk olarak görmeye başlar.

Dua mucizevi bir şekilde aşık edilen kişinin ailesini ve arkadaşlarını da etkiler. Daha önce bu ilişkiye karşı çıkacak olan kişilerin gözleri ve dilleri bağlanır. Yaşanacak aşka hiçbir şekilde karşı çıkmazlar. Hatta bu aşkın hayırlı şekilde neticelenmesi için destek olurlar.

Kevser suresi ile aşık etme uygulaması için gerekli şartlar nelerdir?

Büyük alimler dua okuyarak sevdiğini kendisine aşık ettirmek isteyen müminlere bazı önemli tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu tavsiyelere uyularak dua edilmesi inşallah duanın icabetine vesile olacaktır. İfade edilen dua okuma şartları şöyle sıralanabilir:

Dua okunan yer özenle seçilmelidir

Duaya başlamadan önce mümin kişinin rahatsız edilmeyeceği sakin bir yere geçmesi gerekir. Temiz, tertipli ve sessiz bir yer seçilmesi duanın içten duyularla okunması açısından önem taşır.

Kevser suresi ile aşık etme uygulaması için abdest almalı mıyım?

Dua öncesinde abdest alınması zorunlu değildir. Ancak abdest alınarak dua edilmesi daha makbul olacaktır. Zira abdest alınarak dua edilmesi müminin duasına ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Ayrıca abdest hem bedensel hem de ruhsal arınma demektir.

Dua için geniş bir zaman aralığı seçilmelidir?

Bu etkili niyaz uzun bir duadır. Dolayısıyla okunması birkaç dakikayı bulmaktadır. Ayrıca dua okunurken aceleci davranmamak esastır. Bundan ötürü dua için en az 15-20 dakikalık bir zaman ayırmak gerekir.

Dilek ve hacet dualarının okunmasında acele edilirse bu durum duanın kabul görmemesine neden olur. Aceleyle okunan duaların kabul görmediğini bizzat Peygamber Efendimiz dile getirmiştir. Bu gerçekten hareketle dua okuyacak müminlerin rahatsız edilmeyecekleri geniş bir zaman aralığında el açmaları en isabetli seçim olacaktır.

Dua için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?

Büyük alimler dua için yatsı namazı sonralarını işaret etmişlerdir. Bu vakitte okunacak duanın daha tesirli olacağını belirtmişlerdir. Ancak bazı müminler bu vakitte dua okumaya fırsat bulamayabilirler. Bu durumda dua günün diğer vakitlerinde de okunabilir. Önemli olan yukarıda da izah ettiğimiz üzere dua okumak için geniş bir zaman ayırmak ve sakin bu ortamda dua okuyabilmektir.

Duaya kaç gün devam etmeliyim?

Kevser suresi ile aşık etme uygulamasını bekar bir kişi okuyorsa tavsiye edilen okunma süresi 3 gündür. Haftanın herhangi üç günü dua okunabilir. Ancak duanın okunduğu günler arasında boşluk olmamalı ve peş peşe üç gün dua edilmelidir.

Eğer evli kişiler duayı okuyarak eşinin kalbini kazanacaksa duanın bir gün okunması yeterlidir. Evlilerin duayı perşembe geceleri okuması ise en makbul olanıdır. Eğer perşembe gecesi dua okumaya fırsat bulunamazsa haftanın diğer günleri de dua edilebilir.

Kevser suresi ile aşık etme

Kevser suresi ile aşık etme duası sözleri

Duanın sözleri üç aşmadan oluşur. Birinci aşamada çeşitli esmalar okunarak niyet getirilir. İkinci aşamada ise Kevser suresi okunur. Duanın üçüncü aşamasında ise kısa bir hatime cümlesi vardır.

İfade edilen bu teşkil sırasında göre Kevser suresi ile aşık etme duasının sözleri tam olarak şöyledir:

Öncelikle besmele getirilir. Ardından şu dört esma peş peşe belirtilen sıra ile okunur:

Ya Hayru’l hâkimîn, Ya Hayru’l vârisîn, Ya Hayru’n nâsırîn, Ya Hayru’r râhımîn

El açan mümin bu dört esmayı okurken aynı zamanda aşık ettirmek istediği kişiyi de kalbinden geçirir. Yani sessiz bir şekilde niyetini getirir. Esmaların okunması, niyetin daha halis olmasını ve inşallah yerini bulmasını sağlar.

Niyet aşamasından sonra Kevser suresi 7 defa okunur:

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakel kevser.

Fe salli li rabbike venhar.

İnne şanieke huvel ebter.

Kevser suresi ile aşık etme uygulamasının son aşamasında ise hatime için şu sözler 3 defa okunur.

Bi nasrillah, yansuru men yeşa’, ve huvel azizur rahim.

Okumalar tamamlanınca kişi “amin” diyerek ellerini yüzüne sürer ve dua bitirilir. Ancak dua bittikten sonra aceleyle kalkmak yerine birkaç dakika sevdiği kişiyi düşünmek ve yüce Allah’ın dualarına karşılık vereceğini düşünmek büyük fayda sağlayacaktır. Bu şekilde geçirilen birkaç dakikalık zaman inşallah rahmet kapılarının açılmasına ve kulun sesinin Arş-ı Ala’da duyulmasına vesile olur.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın