Karınca duası en kadim ve en etkili zenginlik duasıdır, mutlaka okumalısınız!

Karınca duasının sözleri ve faziletleri üzerinde bilgiler

Karınca duası İslam tarihi boyunca en yaygın okunan rızık ve bereket duasıdır. Bu dua vesilesi ile borçlarından kurtulup maddi hayatı düzelen ve bulunduğu bölgenin en zengin kişilerinden biri haline gelen sayısız insana ait anlatım bulunmaktadır.

Karınca duası neredeyse bütün dua kitaplarında yer alan sahih bir duadır. Duanın sayısız faziletleri bulunmaktadır. Hatta bu dua o kadar meşhur olmuştur ki medreselerde öğrencilere ezberletilmiş ve yazılı halde elden ele dolaştırılmıştır.

İşte bu yazımızda son derece tesirli bir niyaz olan Karınca duası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İnşallah sunacağımız bilgiler hayırlara vesile olur.

Karınca duasının faziletleri

Büyük dua alimleri karınca duasının şu hususlarda faziletlere sahip olduğunu beyan etmişlerdir:

 • Karınca duasını usul ve adabına uygun olarak okuyan kişi inşallah bu dünyada geçim sıkıntısı yaşamayacaktır.
 • Bu duanın okunduğu işyerlerinde müşteriler eksik olmaz ve yoğun bir şekilde alışveriş olur.
 • Karınca duasını okuyan anne babalar evlerindeki tüm fertlerin her türlü ihtiyacını karşılarlar ve bu hususta maddi sıkıntı yaşamazlar.
 • Bu etkili niyazı ezberleyip ticaret yapmadan önce okuyan kişi yaptığı pazarlıktan karlı çıkacaktır.
 • Satılmayan bir ürün ya da gayrimenkul varsa üzerine karınca duası 7 defa okunursa inşallah kısa sürede satış gerçekleşecektir.

Karınca Duası burada sıralanan maddi meselelerin dışında farklı alanlarla ilgili de hayırlara vesile olur. Örneğin kişinin ikna kabiliyetini arttırır, onu insanların gözüne sevimli gösterir ve insanın toplum içindeki itibarının artmasını temin eder.

Karınca duasının muazzam tesirleri hangi özelliğinden ileri gelir?

Karınca duasının diğer bereket dualarından farklı tarafı içinde geçen kelimelerin anlamlarıdır.

Zira bu duanın içinde şu kutsi varlıklara değinilmiştir:

 • 4 büyük melek
 • 4 kutsal kitap
 • Peygamberimizden önce gönderilen 4 peygamber
 • Hz Muhammed (sav)
 • Ashabı Kehf olarak bilinen Allah’ın dostlarının isimleri
 • Yüce Allah’ın bazı esmaları

Buradaki ifadelere bakıldığı zaman duanın lafız ve mana yönüyle ne kadar önemli kavramlara yer verdiği anlaşılmaktadır.

Karınca duasının ismi nereden gelmektedir?

Karınca duası ismini Hazreti Süleyman dönemindeki bir olaydan almaktadır.

Rivayete göre Hz. Süleyman ve beraberindekiler yağmur duasına çıkmıştır. Yolda bir karınca ile karşılaşırlar. Karınca yağmurun yağması için yüce Allah’a dua ile yakarışta bulunmaktadır.

Hazreti Süleyman karıncanın bu duasını duyduktan sonra yanındakilere geri dönmelerini emreder ve karıncanın zaten en güzel dua ile yüce Allah’tan bereket istediğini belirtir.

Hazreti Süleyman karıncanın yaptığı dua üzerine başka bir duanın tesirli olmayacağını ve İnşallah Allah’ın karıncanın sesini duyarak yağmur yağdıracağını ifade eder. Gerçekten de kısa bir süre sonra yağmur yağar.

Bu olaydan sonra Müslümanlar karıncanın sözleriyle rızık ve bereket duası okurlar. Yani burada sözleri aktarılacak olan dua aslında karıncanın Allah’a yaptığı duadır.

Bazı kaynaklarda dua okunduktan sonra müşterilerin karınca gibi iş yerlerini doldurmasından ötürü duaya bu isim verildiği söylense de bu doğru değildir. Her ne kadar karınca duası okunduktan sonra iş yerlerinde karınca misali bir hareketlenme olsa da duanın ismi yukarıda ifade ettiğimiz Hz. Süleyman kıssasına dayanır.

Karınca duası hakkında 3 önemli not

Karınca duası okuyacak kişilerin şu üç hususa özellikle dikkat etmeleri gerekir:

Karınca duası Anadolu’da yaygın olarak yazılarak dükkanlara ya da evlere asılmaktadır. Bu hususta büyük alimler duayı asmak yerine sözlü olarak okumanın daha doğru olacağını ifade etmişlerdir.

Karınca duası okumak için en makbul zaman sabah saatleridir. Bu duanın öğle ezanı okunmadan önce niyaz edilmesi tavsiye edilmektedir.

Karınca duası okunurken abdestli olmak duaya gösterilen ciddiyeti ifade eder ve inşallah duanın kabulünü kolaylaştırır

Karınca duasını kaç defa okumalıyım?

Karınca duasının hangi mevzuda kaçar defa okunacağı ile ilgili şunlar beyan edilmiştir:

 • İşinde ve evinde bereketin artmasını isteyen kişi her sabah bu duayı 3 defa okumalıdır.
 • Satılmayan herhangi bir şeyin satılması için 7 defa okunmaktadır.
 • Borç batağına girmiş kişilerin borçtan kurtulmak için bu duayı 21 defa okumaları tavsiye edilmiştir.
 • Herhangi bir alışveriş yapılacaksa alışverişten önce 1 defa okunması yeterlidir.

Karınca duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. (amin)

Karınca duasının Türkçe karşılığı

Ey Cebrail’in, Mikail’in, İsrafil’in, Azrail’in, İbrahim’in İsmail’in, İshak ve Yakub’un rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir