kapalı kapıları açan dua
Büyük Dualar Dilek Duaları

Kapalı Kapıları Açan Dua Gizli Hazine

Kapalı kapıları açan dua Kenzül arş ismi ile bilinir 

En etkili dilek ve hacet dualarından biri olan Kenzül arş duası, “gökyüzünün hazineleri” anlamını taşımaktadır. Duanın mucizevi tesirlerinden ötürü “duaların şahı” olarak da meşhur olmuştur.

Büyük alim Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazreteri’nin aktardığı bu dua, sahih bir niyazdır ve gönül rahatlığı ile okunabilir.

kenzül arş duası

Kapalı kapıları açan dua sözlerinin şu konularda etkili sonuçlar verdiği belirtilmektedir:

 • Zor durumdan kurtulmak ve esenliğe kavuşmak
 • Bolluk berekete nail olmak
 • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak
 • Özel hayattaki sorunlarını aşarak mutluluğu yakalamak
 • Zararlı alışkanlıkları terk etmek
 • Toplumda büyük itibar elde etmek
 • Ruhsal sıkıntılardan kurtulmak
 • Aile huzurunu bulmak
 • İmanı kuvvetlendirmek ve ibadetlerini layıkıyla yerine getirmek
 • Düşmanların şerrinden korunmak
 • Unutkanlıktan kurtulmak
 • Kaza belanın def edilmesini dilemek
 • Sevdiklerine yeniden kavuşmak

İfade edilen bu durumlar dışında -helal dairesi içinde olmak şartı ile- her konudaki dilek ve hacetlerin gerçekleşmesi için kapalı kapıları açan dua okunabilir.

Kapalı kapıları açan dua sözlerini okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken 4 önemli husus

Duanın okunma vakti

Bu tesirli dua maddi konularla ilgili okunduğunda sabahın erken saatlerinde niyaz edilmelidir. Eğer kapalı kapıları açan dua, özel hayatla ilgili mevzularda okunuyorsa yatsı namazı sonralarında okunması daha isabetli olacaktır.

Duaya en az 3 gün devam edilmesi

Büyük alimler dua sözlerine üç gün devam edilmesinin faydalı olacağını belirtmektedir. Zira dualara sabırla devam edilmesi duaların icabet görmesinde etkili olmaktadır.

Dua edilen günlerde bir miktar sadaka verilmesi

Zorunlu olmamakla birlikte kapalı kapıları açan dua okunan günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi inşallah çok daha faziletli olacaktır. Zira sakada vermek malı bereketlendirir, kaza belayı def eder ve duaların kabulünü sağlar.

Kapalı kapıları açan dua sözlerinin içten duygularla okunması

Samimi duygularla el açmak her zaman en makbul davranış şekli kabul edilmiştir. Zira müminlerin bütün kalplerini ortaya koyarak dua etmeleri halinde inşallah sesleri Arş-ı Ala’da duyulacak yani duaları kabul görecektir.

kenzül arş duası

Kapalı kapıları açan dua sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin

La ilahe illellahül hakemül adlül metin

Rabbüna ve rabbü aba inel evvelin

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin

La ilahe illellahü vehdehu la serike lehlehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

La ilahe illellahü sükran li nimetih

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düa ehü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab

Ve bihakkis mikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab

Ve Bihakkis mikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab

İnneke entel kerimül kebiru

Hasbünellahü ve nimel vekil

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir