Kader Açma Duası 9 Harika Tavsiye

Kader açma duası için en makbul kabul edilen zamanlar perşembe geceleridir

Hayırlı bir kısmet bularak evlenmek isteyen kadın ve erkek müminler haftanın her günü dua edebilirler. Ancak büyük alimler özellikle perşembe gecesi yapılacak kader açma duasının daha makbul olacağını beyan etmişlerdir. Büyük alimlerin görüşlerine uymak ve perşembe geceleri el açmaya gayret etmek inşallah daha isabetli olacaktır.

Kader açma duası vekaleten de okunabilir

Evlenmek isteyen kadınlar ile erkekler bu duayı okuyarak muratlarının gerçekleşmesini dileyebilirler. Aynı şekilde çocukları evlenme çağına gelmiş anne babalar da bu duayı okuyarak evlatlarının hayırlı bir evlilik yapması için yüce Allah’a el açabilirler.

Kader açma duasının abdestli okunması

Dua içinde Kuran-ı Kerim’den ayetler bulunmaktadır. Bu tarz duaların abdestli biçimde okunması daha doğru kabul edilmektedir. Zira abdest sadece bedensel temizlik anlamı taşımaz. Abdest alarak dua etmek hem duaya gösterilen önemi ifade eder hem de huşu içinde dua etmeye vesile olur.

kader açma duası

Sadaka verilmesinin faziletleri

Kader açma duası okunan günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi inşallah hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Zira ihtiyaç sahiplerine el uzatan kişileri İnşallah Allah da darda bırakmaz.

Kader açma duası sözleri kaç hafta boyunca okunmalıdır?

Evlenmek için dua eden müminler istekleri hasıl oluncaya kadar yani hayırlı bir kısmet bulup evlenene kadar sabırla niyaz etmeye devam etmelidir. Dua haftada bir gece okunmaktadır. Dolayısıyla duaya devam etmek zor olmayacaktır.

Bazı haftalarda kişi dua etmeyi unutursa veya niyaz etmeye fırsat bulamazsa sonraki haftalarda duasına devam edebilir. Önemli olan duada ısrarcı olmak ve sabırlı bir şekilde duaya devam etmektir.

Duaların kabulünde samimi duygularla el açmanın önemi

Duaların icabet görmesinde en önemli husus samimi duygularla el açmaktır. Kalpten gelen hislerle müminin dua etmesi halinde inşallah sesi Arş-ı Ala’da duyulacak yani duaları karşılık görecektir.

Müminler kalpten gelen duygularla el açmak istiyorlarsa dua ederken aceleci davranmamalıdır. Dua ederken “sabırlı davranmak, niyetini derinden hissetmek ve Allah’a tam bir teslimiyet içinde el açmak” inşallah samimi duyguların hasıl olmasını sağlayacaktır.

evlenmek için dua

Kader açma duası sözleri

Duanın temeli Ya Cami esmasına ve 3 ayete dayanır. Her ayetten önce Ya Cami esması peş peşe 7 defa tekrar edilir. Yani toplamda Ya Cami esması 21 defa niyaz edilecektir. Duanın sözleri tam olarak şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal. (amin)

Kader açma duasının sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler yazılı bir metinden faydalanarak da okuma yapabilirler.

Duada geçen ayetlerin Türkçe mealleri (duadaki sıraya göre)

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rûm-21)

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

O, gaybı da görülen âlemi de bilendir, çok büyüktür, çok yücedir. (Ra’d-9)

Ya Câmi esması ile yapılan evlenmek için duayı anlattığımıza göre şimdi de bir kağıt ve min harfi ile yapılan şu uygulamayı dikkatlice takip edelim:

kader açma duası

Mim Harfi ile Yapılan Kader Açma Duası

Mim harfi, bir kağıdın üzerine yazılır, mim harfi şöyledir:

م

Mim harfini, bir kağıdın tam ortasına yazdıktan sonra, üstüne 1 kez Taha Suresi okunacak, ardından da şu sözler söylenecek:

“Kaderin cilvesiyle
Buluşan ve tanışan
Allah’ın hikmetine
Sarılıp kalır elbet.
Kimin derdi Allah’sa
Allahu Teala’nın
Dert ve tasadan uzak
Kudretine sığınır.
Kim Onu Rab bilirse
O kişi hayırlı bir
Kısmete nail olur.
Bilenler cahil kalmaz
Erenler yoldan şaşmaz
Kim bu hikmete müyesser olursa
Onun bahtı kararmaz.
Mim harfi bir gizeme
Gebe olan esrarlı
Bir konuma sahiptir
İşte bu nedenledir
Her kim Taha Suresini
Mim ile birleştirse
Ve bunu da kağıda
Nakşetse güzelcene
İşte geldi mutluluk
Sonsuz huzur merhaba.”

Taha Suresi, mim harfi yazılan kağıda okunurken ve yine yukarıdaki sözcükler de telaffuz edilirken, kader açma duası yapan kişi, duanın niyeti ile içli dışlı olmalıdır. Bu işlemi takiben, yani okuma sonrasında, kağıt alınır, güzelce bir yere konulur, orada kalması sağlanır.

Ortasına mim harfi (م) yazılan bu kağıt, o korunaklı yerde kaldığı sürece, acilen ve hayırlı bir şekilde evlenmek için dua da, üzerinizdeki etkisini devam ettirmeyi sürdürecek inşâallah.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın