Kadeh Duası 7 Gün Okunan Muazzam Etkili Dilek Duasıdır

Kadeh Duasının Sözleri, Faziletleri ve Okunma Adabı

Kadeh duası İslam dünyasında yüzyıllardır okunan önemli dilek dualarından biridir. Müminler murat ettikleri şeylere ulaşmak için Yüce Allah’a el açarken bu duanın sözleri ile niyaz etmişlerdir.

Bu yazımızda pek çok müminin mucizevi etkilerine bizzat tanık olduğu kadeh duası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur diyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte kadeh duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Kadeh duasının faziletleri nelerdir? Hangi amaçlarla okunur?

Kadeh duası akla gelebilecek her konuda dilek ve hacet duası olarak okunabilir. Büyük alimler, kadeh duasının şu konularda okunabileceğine dair beyanlarda bulunmaktadır:

  • Nasip ve rızık duası hükmünde
  • Hayırlı kısmet duası hükmünde
  • Kaza beladan korunma duası hükmünde
  • Şifa duası hükmünde
  • Başarı duası (muvaffakiyet duası) hükmünde
  • Aile huzurunu temin eden dua hükmünde
  • Vesvese duası hükmünde
  • Kötü alışkanlıklardan kurtulmayı temin neden dua hükmünde
  • Hayırlı evlat duası hükmünde

Ayrıca müminler başlarına gelen her türlü sıkıntıyı def etmek için bu duayı okuyabilecekleri gibi özel hayattaki isteklerin gerçekleşmesi için de kadeh duasını niyaz edebilirler.

Kadeh duası 7 gün boyunca okunması tavsiye edilen bir duadır

Kadim dua kitaplarında kadeh duasına cuma günü başlayıp duayı perşembe gecesi bitirmenin tavsiye edildiği görülmektedir. Ayrıca duanın her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 defa okunması da makbul kabul edilmiştir. Yani toplamda kadeh duası 14 defa okunacaktır.

Kadeh duasının gün içindeki birinci okumasının sabah namazı ile gün doğumu arasında yapılması, ikinci okumanın ise yatsı namazından sonra niyaz edilmesi de tavsiye edilmiştir.

Burada ifade edilen okuma usulü tavsiye niteliğindedir. Unutulmamalıdır ki duaların belli bir sayıda okunması İslam dini açısından zorunlu bir uygulama değildir. Kişinin bir defa Yüce Rabbine el açıp dua etmesi de yeterli kabul edilir. Bu tarzdaki belli sayıların önerilme sebebi ise müminlerin daha içten duygularla dua etmelerini sağlamak içindir.

Kadeh duasını okumak için abdestli olmak gerekir mi?

Kadeh duasını okumak için abdestli olma şartı yoktur. Ancak duaları abdestli biçimde okumak daha hayırlı kabul edilmektedir. Müminlerin dua ederken mümkün mertebe abdestli bulunmaya gayret etmeleri daha isabetli olacaktır.

Kadeh duasının sözlerini ezberlemekte zorlanıyorum, duayı yazılı bir metinden okuyabilir miyim?

Dua sözlerini ezberlemekte zorlanan müminlerin yazılı bir metinden faydalanmasında bir sakınca yoktur. Ancak kişinin dua bittikten sonra dua sözlerinin yazılı olduğu metni gelişigüzel sağa sola atlaması ve titizlikle muhafaza etmesi gerekmektedir.

Kadeh duasının okunduğu günlerde sadaka vermenin hükmü nedir?

Sadaka vermek malın bereketini artırır, kişinin kaza beladan korunmasını sağlar ve duaların kabulünü kolaylaştırır.

Sadakanın duaların kabulündeki olumlu etkisinden dolayı büyük alimler dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesini tavsiye etmiştir. Sadaka vermek zorunlu bir uygulama değildir. Ancak dualarına olan icabeti artırmak isteyen müminler sadaka verirlerse inşallah daha hayırlı olacaktır.

Kadeh duası okunurken acele etmemek Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okumak

Dua ederek dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesini isteyen müminler aceleci davranmamalıdır. Zira dua etmek ile ibadet etmek arasında bir fark yoktur. Kişi ibadet ederken nasıl bir ciddiyetle hareket ediyorsa dua ederken de öyle davranmalıdır.

İşte bu itibarla kadeh duası okuyan müminlerin dua sözlerini bitirdikten sonra Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okumaları inşallah daha faziletli bir davranış olacaktır.

Duaların kabulünde en önemli şart içten ve samimi duygularla niyaz etmektir

Duaların okunması sırasında ifade edilen usul ve adap ilkelerine uymak gerekir. Ancak bu kurallardan çok daha önemli olan husus kişinin samimi duygularla dua etmesidir.

Duaların kabulünde en önemli şart müminlerin bütün kalpleriyle yüce Allah’a el açmasıdır. Bütün samimiyetiyle inanarak Rabbine el açan kişilerin inşallah elleri boş verilmeyecek ve Arş-ı Âlâ’da dualarına karşılık verilecektir.

Kadeh duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahi ve billahi ve bismihi müstedrarül ahireti vel ula la gayete ve la müreda lehü mafissemavati ula errahmanü alel arşisteva.

Allahu azimü lalai daimünna mani Kahriüla, dairrahmani atilün birrizkıhi ma’rulun bilutfihi adilün fil hükmihi alimün fi halkihi.

Ramürrahmani, alimül ulemai Kadirun alama yeşaü.

Sübhanelmelekil hamidi zil, arşilmeidi fa’alün lima yüridü rabbül erbabı müses bilbül eshabi ve razikularzak ve halikul ahlaki mukaddiriul makduri ve kahirul makhuri dilün yevmle haşri venuşuri ila hil alihetir yevmel vakieti rahimün halimün Gafurun şekürun.

Velhamdü Lillihissemavati ve hüvessemiul alimu kabilüttevbi şekurun halimün.

El evvelü el ahırrüzzahirulbatinüddai müyrazi kulvehabbu Sahubül ataya yağfiruve ya’hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi.

Halikil arşil azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurun halimün Leyse kemisilhi şeyün ve hüvessemiul alimu.

Ve ente ala külli şey’in şehidin Yaşudihu ente ta’lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil Kulübi ente külte ve ente askadul kailine Eduni esteci leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmehfazni min afatil leyli venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe illallahü rahmanen rahimen La ilahe illallahü habben.

La ilahe illallahu hakkan.

La ilahe illallahü Muhammedün Redü nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahii ve malii ve zürriyyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi minni, minellahi, bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü’minine vel müminati billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle evtekabbel burhanü azherehullahü azze ve celle bih Lilahe ilalahü ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvallahi ve ihsaillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaeketillah ve kütibihillahi ve resulillahi ve euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekatillahi ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni’meti ve mucibatin heleketi vel fadihati fiddünya, vel ahireti ve euzubillahi, izimi minel, ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti alyhisselamu ve euzubillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafü ve ahzeru ve min şerri fesekatil arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerrisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve ya’rucu fiha ve min şerri ma yelicü fiil’leyli vennehari vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizün binasitina inne rabbi ala sıratin müştekim.

Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şeyin halektehu ve ahteris bike minküm ve euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişi vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cünuni ve cemil envail belai fiddüny vel ahireti ve euzü billahil azimi minhülmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmürselin vennebiyyu Muhammedün Abdüke ve resuluke ve nebiyyüke ve eselüke hayre Klulillahu lailahe illallahü vahdehu la şerike lehü ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sahibeten vela veleden.

Allahümme inni eselüke biesmeikellezi La ilahe illa hüver rahmanirrahim müküssemavati vel ardi ve hüve ala külli şeyin kadir.

Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya abidi.

Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin.

Veya ilahi ve ilahe abani İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube vel esbata ve Musave haruna ya şahide külle res ya Allahümmesteib bihakismi kel azimi.

Ve bil hürmeti ibadikes salihine ya erhamerrahimine.

Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alahittayyibinettahirine.

Birahmetike ya Erhamerrahimin.

Vel hamdüllillahi rabbil, alemin (amin)

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dilerseniz Teheccüd Duası ve Beladan Kurtulma Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir