İstiğfar Duası Arayanlar için 3 Adet Mükemmel Dua Örneği!

Bu İstiğfar Duası Yazısını Mutlaka Okumalısınız!

Siz değerli mümin kardeşlerimiz için kaleme aldığımız bu yazımızda 3 adet istiğfar duası üzerinde duracak ve bu duaların nasıl yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

İnşallah bu istiğfar duası vesilesiyle siz de tövbelerinizin en güzel karşılığını alacak ve Allah indinde makbul olan sevgili kullardan biri haline geleceksiniz.

Şimdi maddeler halinde ilerleyelim ve istiğfar duası ile ilgili bilinmesi gereken bütün ayrıntıları ve ince noktaları teker teker açıklamaya ve aydınlatmaya başlayalım:

İstiğfar Duası Niçin Yapılır?

İstiğfar duası, bir kişinin işlemiş olduğu herhangi bir günah ve yapmış olduğu herhangi bir hata nedeniyle Allah’a yönelmesi ve ondan af dileyerek tövbe etmesi amacıyla yapılır.

Fakat istiğfar duasının tövbe ve af duası olmanın ötesinde ayrıca, huzur ve mutluluk duası olduğu gerçeğini de dile getirmeliyiz.

Nedense birçok insan istiğfar duasının sadece tövbe ve af duası olduğunu zanneder; oysaki bu mübarek dua, aynı zamanda kişinin iç huzurunu temin eden ve psikolojik olarak rahatlamasına vesile olan etkili dualardan biridir.

Kısaca istiğfar duası hem tövbe ve af dileme vesilesi olarak, hem de gönül huzuru ve psikolojik rahatlama vasıtası olarak başvurulabilecek mükemmel etkili bir niyazdır.

Şimdi de bu güzel duanın hangi şartlarda kabule karin ve makbul olacağı hususu üzerinde durarak duanın kabulü için bilinmesi gereken çok önemli noktaları aydınlatalım:

İstiğfar Duası Nasıl Yapılmalıdır, Şartları Nelerdir?

Şunu asla unutmayın ki bu duanın ve diğer birçok duaların kabul olunmamasının en büyük nedenlerinden biri, duanın kabul şartlarına ve vakitlerine riayet edilmemesidir.

Şimdi dört madde halinde bu şartları ve vakitleri dile getirelim:

A) Sevgili mümin kardeşlerimiz, hem istiğfar duası için hem de diğer birçok dua için en önemli vakitlerden birinin seher vakti olduğunu bilmeli ve bu vaktin ne kadar değerli olduğunu anlayarak dua etmeye çalışmalısınız.

Şunu asla unutmayın ki bütün İslam alimleri ve din büyükleri, seher vaktinde dua etmenin ne kadar önemli olduğuna dair çok önemli açıklamalarda bulunmuşlar ve bu konuda biz müslümanlara yol göstermeye çalışmışlardır. Öyleyse bu güzel duayı seher vaktinde yapmanın daha faziletli olduğunu bilerek hareket etmelisiniz.

B) Duaların kabulünde içtenliğin ve samimiyetin ne kadar önemli ve değerli bir ayrıntı olduğunu fark etmeli ve Allah’a yönelirken en içten duygularınızla ve en samimi tavrınızla O’na iltica etmeye ve sığınmaya çalışmalısınız.

C) Özellikle istiğfar duasında beden temizliğinin de çok mühim olduğunu bilmeli ve bu nedenle de duaya başlamadan evvel abdest almanın daha faziletli olduğunu bilerek hareket etmelisiniz.

D) Bütün duaları Allahu Teala’nın en güzel şekilde kabul buyuracağını bilmeli ve Allahu Teâlâ’ya tamamen güvenerek ve bütün kalbimizle inanarak niyaz etmeliyiz.

Bu önemli ayrıntıları dile getirdiğimize göre, artık istiğfar duası örnekleri üzerinde durmaya başlayabiliriz:

İstiğfar Duası Nasıl Yapılır? Dua Örnekleri

İstiğfar Duası 1, Dünya ve Ahiret İyiliği Talebi

Bu istiğfar duası, kişinin hem dünya hayatında daha huzurlu ve daha mutlu olmasını temin edecek bir mahiyete sahiptir, hem de ahiret hayatının nimetlerinden ve güzelliklerinden en güzel şekilde istifade edilmesini temin edecek bir niteliğe sahiptir.

Bu duanın en güzel şekilde uygulanması için seher vaktinde uyanıp abdest aldıktan sonra, sessiz bir ortama geçmeli ve şu duayı 7 defa okumalısınız:

“Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Bu duayı 7 kez okurken, bu esnada hem içten içe Allahu Teâlâ’dan ve O’nun sonsuz merhametinden medet ummalı, hem de duanın anlamını düşünmeye çalışmalısınız; bu nedenle duanın anlamını aşağıya aldık:

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bu düşünceler ve bu duygular içerisinde duanın anlamını da düşünerek 7 defa bu güzel niyazı okuduktan sonra, şimdi de şu duayı okumalısınız:

“Sana yönelen ve senden başka müracaat edilecek hiçbir kapı olmadığını bilen bütün kullarının içtenliği ve acizliği içerisinde sana yöneliyorum ve senden başka müracaat edilecek hiçbir merhamet dergahı olmadığını bilmenin huzur içerisinde sana iltica ediyorum Allah’ım. Dağlar yüceliğinde olan günahları bile affetmeye muktedir olan sonsuz kudretinin azametine iltica ediyorum ve senden günahlarımın en güzel şekilde bağışlanmasını talep ediyorum Allah’ım. Amin.”

Bu şekilde 1. istiğfar duası bitmiş oluyor, şimdi de ikinci duanın detaylarını verelim:

İstiğfar Duası 2, Kalplerin Anahtarı

Bu duanın kalplerin anahtarı şeklinde geçtiğini ifade eden din büyükleri, bu duayı uygulayan kişinin kalbinin Allah aşkıyla dolup taşacağını da dile getirmektedir.

Bu duayı uygularken tamamen kalbinize eğilmeli ve adeta kalp odağınıza odaklanarak, seher vaktinde uyanıp abdest aldıktan sonra şu duayı 3 defa okumalısınız:

Okunuşu: “Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledünke rahmeten, inneke entel vehhâb.”

Tabi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi duayı 3 defa okurken ve bu esnada da kabul şartlarına riayet etmeye çalışırken aynı zamanda bu mübarek kelimelerin ne kadar derin anlamlar taşıdığı hususunu da dikkate almalısınız; bu nedenle aşağıya bu mübarek kelimelerin derin anlamını alıyoruz:

Anlamı: “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Bu şekilde duayı yaptıktan sonra şimdi de aşağıdaki duayı okuyoruz:

“Allah’ım, kalplere hükmeden ve bu sayede insanları en doğru şekilde en doğru istikamete doğru sevk eden sonsuz kudretinin ve ilminin hatırına, bütün mahlukata ve yaratmış olduğun bütün varlıklara en doğru yolu gösteren şefkatinin ve hikmetinin hürmetine, bana en güzel hayırları ve en tatlı saadetleri göstererek beni dergah-ı merhametine kabul buyur. Amin.”

Şimdi de üçüncü istiğfar duası ve bağışlanma talebi üzerinde duralım:

İstiğfar Duası 3, Bağışlama Talebi

Bu dua da son derece etkili ve özellikle de bağışlanma talebiyle Allah’a yönelen kulların sıklıkla başvurduğu muazzam bir niyazdır.

Bu duayı da, yukarıda tarif ettiğimiz kabul şartlarına ve vakitlerine riayet ederek okumaya çalışmalı ve bu bağlamda seher vaktinde uyandıktan ve abdest aldıktan sonra sessiz bir yere geçerek 9 defa şöyle dua etmelisiniz:

Okunuşu: “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.”

Yine 9 defa bu mübarek kelimeleri telaffuz ederken ve içli bir ses tonuyla dile getirirken bu mukaddes kelimelerin anlamını da düşünmeye çalışmalısınız, aşağıya anlamını aldık:

Anlamı: “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyanat uğrayanlardan olurum.”

Bu şekilde 9 defa duayı okuduktan sonra bir kez de şu mübarek cümleleri içtenlik içerisinde okumalısınız:

“İlahi, varlığının yüceliği bütün varlıkları mest ettiği gibi insanların düşünce ve duygu dünyasına da en derin sevinçleri ve en tatlı saadetleri yaşatır. Senin varlığının ve birliğinin huzuru içerisinde hayatına devam eden bütün müminler gibi ben de senden af dilemenin huzuru içerisindeyim. Biliyorum ki bütün günahları affeden ve bütün hataları bağışlayan sonsuz yüceliğin sahibi sensin Allah’ım.”

Bu güzel kelimeleri de bir kez okuduktan sonra istiğfar duasının 3. örneği de bitmiş olacak, inşallah bu duaları tarif edildiği şekliyle ve kabul şartlarına riayet ederek uygulamanız halinde en güzel sonuçları elde edeceksiniz.

Size istiğfar duası ile ilgili en güzel bilgileri vermeye çalıştık, bununla birlikte 3 adet muhteşem dua örneği aktardık, şimdi de mükemmel bir kitap tavsiyesi ile yazımızı noktalamak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Dileyen okuyucularımız şu 2 yazıyı da okusun: