İstek İçin Dua Okuyun Dileğiniz Gerçek Olsun

Bu yazımda istek için dua ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi paylaşacağım. Fakat bu yazı sadece Şahmeran Duası hakkında olmayacak. Burada hem bu duayı hem de eski sevgiliyi, eşi, kocayı yeniden kazanmanın en güzel yolunu anlatacağım.

Öncelikle İstek için dua ile alakalı bilgileri aktarayım:

  • İstek için dua , eski sevgiliyi ya da eşi geri getirmek, nazar değmesinden kaçınmak ve korunmak; birinin sevgisini, muhabbetini ve aşkını kendine çekmek; rahat uyumak; cin, şeytan ve diğer şerli olaylardan, kötülüklerden korunmak amaçlarıyla okunan bir duadır. Bu duada, Allah’ın esması, yani güzel isimleri bulunur. Bu sebepten dolayı da çok etkili olduğuna inanılır. Şimdi,  İstek için duanın orijinal metnini verip kısaca mealini (anlamını) yazarak nasıl okunması gerektiğini dile getirmeye çalışayım:

İstek için dua , Allah’ın güzel isimlerini (esmasını) taşıdığı için abdestli okunmasının daha faziletli olduğu söylenir. Bu dua genellikle şu amaçlarla okunur:

Sevgi, muhabbet ve aşk için 3 gün 61 defa okunur,

Bütün niyetler kabul olsun diye 41 defa okunur,

Rahat uyumak için 3 defa okunur,

Cin ve şeytanların şerrinden emin olmak, kötülüklerden korunmak, gönül rahatlığını sağlamak ve günahların affedilmesi maksadıyla her gün sabah ve akşam birer defa okunur.

Nazar değmesin diye 7 defa okunur. Gelelim istek için duanın orijinal metnine:

istek için dua

İstek için dua  (Şahmeran Duası) Arapça Metin

Allah’u la ilahe illa Hüvel Hayyu’l-Kayyum

Allah’u la ilalhe illa Hüve’l-Aliyyu’l-hakim

Allah’u la ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim

Allah’u la ilahe illa hüve’l-Vahidu’l-Ehad

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Varid

Allah’u la ilahe illa hüve Raufu’r-Rahim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Aziz’u’r-Rahim

Allah’u la ilahe illa hüve’z-Zahiru’l-Batın

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Ahadu’s-Samed

Allah’u la ilahe illa hüve’l-Fettahu’l-Alim

Allah’u la ilahe illa Huve’l-Azizu’l-Alim

Allah’u la ilahe illa Huve’l-Hannanu’l-Mennanu’Deyyan

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Kadiru’l-Kadir

Allah’u la ilahe illa Hüve’Rafiu’l-Alim

Allah’u la ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arş’il -Azim

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Meliku’l-Kudüs

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Baisü’l-Varis

Allah’u la ilahe illa Hüve’l-Esmau’l-Hüsna

Hüve’l-Hayy’u la ilahe illa Hu.Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn

Subhane Birahmetike ya Erhame’r-rahimin.

Ve’l-Hamdu-lillahi Rabbi’l-Alemin

İstek için duanın Faziletleri

Gördüğün gibi istek duası , Allah’ın esması ile örülen bir dua. Fakat şunu iyice kavramamız gerekir ki İslâmiyet’te böyle bir dua yok. Nasıl olur, deme. İslâmi kaynakların hangisine bakarsan bak literatürde böyle bir duanın olmadığını görebilirsin. Bu durum, bu duanın okunmayacağı anlamına gelmez elbette ki. İçtenlikle Allah’a elini açan her kul, bir şekilde Sonsuz Kerem Sahibi Olan Allah’tan her istediğini dileyebilir. Bunu yaparken de benimsediği herhangi bir duayı kullanabilir.

  • Fakat istek için dua , her ne kadar içinde Allah’ın esnasını taşıyor olsa da yukarıda da belirttiğim gibi İslâmiyet’te böyle bir duanın varlığını gösteren hiçbir emare yok. Peki, bu durumda bizim yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken elbette ki Peygamber Efendimizin (sav) şu sözüne göre hareket etmektir: “Küllu bid’atin dalaleh ve küllu dalaletin finnar”

Yani bütün bid’atlar (dine sonradan sokulan yenilikler) dalalettir (dinsizliktir) ve bütün dalaletler ateştir. Kısacası bu hadis-i şerif, dinin özünde olmayıp da sonradan dâhil edilen yeniliklerin (bid’at), cehenneme götürecek kötü ameller olduğunu dile getiriyor.

Biraz önce de söylediğim gibi her ne kadar istek için dua , içinde Allah’ın güzel isimlerini barındırsa da en nihayetinde İslâmi literatürde yeri olmayan bir dua olduğu için bid’attır. Evet, Şahmeran Duası, aslı esası olmayan, dine sonradan sokulan ve İslâm âlimleri tarafından reddedilen bir duadır. Bütün bunlara rağmen yine de bir Müslüman, bütün içtenliği ile Allah’a bu dua ile yakarmak ister ve muradına ermek için bu duayı vesile yaparsa, muhtemelen bunun da bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Ancak bir Müslüman’ın tedbirli olması gerektiğini düşünürsek, ne olur ne olmaz diyerek İslâmi kaynaklarda yer alan daha güzel dualara başvurmak, elbette ki daha makul, daha makbul ve daha sağlıklı olur.

  • Bir de şu ana kadar anlattıklarım dışında fiili dua olarak bilinen çok önemli bir husus var ki onu da başka bir yazımda, ayrıntılı olarak işlemek istiyorum. Burada şu kadarını söyleyeyim: Sadece dua ederek pasif bir şekilde her şeyin düzeleceğini beklemek, Allah’ın hoşnut olmadığı bir durumdur. Bu durum: “İnsan için çalıştığından başkası yoktur.” mealindeki ayeti bilen hiçbir Müslüman’a yakışmaz zaten.

Müslüman dediğin: “Allah aklını kullanamayanları pisliğe mahkûm eder.” mealindeki ayeti bilir ve bu ayet doğrultusunda hareket eder.

Fiili dua ne demektir?

Fiili dua dediğim şey, tevekkül kavramıyla çok yakından ilişkili bir kavram. Bilindiği gibi tevekkül, bir insanın elinden gelen her şeyi; ama her şeyi yaptıktan sonra işini Allaha havale etmesi anlamına gelir. Hiçbir şey yapmadan beklemek, sadece dua ederek bütün sonuçları Allah’tan beklemek, tevekkül anlayışını çarpıtmaktan başka bir şey değildir.

Allah’tan, İslâm tarihinde, az önce sözünü ettiğim yanlış tevekkül zihniyetini gözler önüne seren güzel bir anekdot var. Şöyle ki: Bir gün, Hazret-i Ömer, bir mescide girer ve mescidde boş boş oturan bir grup insan görür. Onlara sorar: “Siz burada ne yapıyorsunuz?” Adamların cevabı pişkincedir: “Biz mütevekkiliz.” Yani biz tevekkül edenlerdeniz. Hazret-i Ömer, bu cevaba sinirlenip şöyle der: “Siz mütevekkil değil müteekkilsiniz. Yani hazır yiyicisiniz.” Burada Hazret-i Ömer, mescidde yuvalanan ve hiçbir iş yapmadan başkasının sırtından geçinen, üstelik tevekkül kavramını da çarpıtan bu insanlara güzel bir ders verdiği gibi günümüz insanına da şu mesajı veriyor: “Allah, sizin kuru duanıza değil kendi elinizden geleni yaptıktan sonra edeceğiniz duanıza itibar eder, değer verir.”

  • Özetle, fiili dua, kulun, her kapıyı çaldıktan sonra (üzerine düşeni yaptıktan sonra) Allah’a yönelmesi anlamındadır. Dua ettiği konuda hiçbir şey yapmadan yalnızca Allah’a dua ederek işini kotaracağını düşünen biri, gerçek Müslüman olamaz zaten.

Şimdi, kendini sorgulama vaktidir. Şahmeran Duası’nı neden arıyorsun? Şahmeran Duasını ararken bu konuda yapman gereken her şeyi yapıp atman gereken her adımı attın mı? Bu soruları yönelttiğim insanlar genelde hayır yanıtını veriyor. Sen hangi cevabı vereceksin? Kendi vicdanını, burada hakem yapabilir, bu sorulara bu çerçevede cevap verebilirsin.

Şimdi, sana bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Eğer istek için duayı, terk eden eski sevgilini veya eşini geri getirmek için arıyorsan bu kitaba bakmalısın:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın