İlgisiz Kocaya Okunacak Dua Yuvanızı Kurtarır

Kadınlar tarafından okunan ve çok hayırlı sonuçlar veren ilgisiz kocaya okunacak dua hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İnşallah bu dua, huzurlu ve mutlu bir aileye kavuşmaya vesile olur.

İlgisiz kocaya okunacak dua özel bir uygulamadır. Dua sözlerini belli sayıda ve belli bir usule göre okumak gerekir. Eğer dua layıkıyla ve samimi duygularla okunursa İnşallah kişinin mutluluğa ulaşmasına vesile olur. Bu dua sayesinde kocasını kendisine bağlayan ve yuvasını dağılmaktan kurtaran sayısız kadın vardır.

İşte kocanın kalbine hükmetmeyi sağlayan tesirli dua hakkında bilinmesi gereken her şey:

İlgisiz kocaya okunacak dua 3 gün okunur

Duaların okunma sayılarında büyük hikmetler gizlidir. Bu sebeple alimlerin tavsiye ettiği sayıda duaları okumak büyük önem taşımaktadır.

İlgisiz kocaya okunacak dua için tavsiye edilen okuma sayısı 21’dir. Ancak bu sayıya 3 günde ulaşılır. Yani kişi her gün el açtığında dua sözlerini peş peşe 7 defa okuyacaktır. 3 günlük okumalarda toplamda 21 adet okuma tamamlanmış olacaktır.

ilgisiz kocaya okunacak dua

Peki dua sözlerini ne zaman okuyacağım?

Dua için tavsiye edilen makbul zaman öğle namazı ile ikindi namazı arasındaki vakittir. Bu saatte duanın güçlü icabeti vardır. Ancak bu saatlerde dua etmeye imkan bulunamazsa günün diğer vakitlerinde de dua okunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken temel husus her gün aynı vakitte dua etmeye gayret göstermektir.

El açan mümin ilk gün hangi saatte el açmışsa sonraki günlerde de aynı vakitte dua etmeye gayret etmelidir. Dua okunurken belli bir tertibe göre hareket etmek duanın kabul görmesine vesile olur.

ilgisiz kocaya okunacak dua

Bu duanın “mesur” olması ne demektir?

Mesur kelimesi eski dilde “esir edilmiş kişi” demektir. İlgisiz kocaya okunacak dua kocayı adeta mesur eder. Yani koca duygusal olarak eşinin kölesi haline gelir. Duayı okuyan kadınlar kısa sürede kocalarının kendilerine büyük bir muhabbetle bağlandığına şahit olurlar. Büyük alimler duanın bu özelliğine “duanın mesur olması” adını vermektedir.

İlgisiz kocaya okunacak duanın kocanın kötü huylarının bitmesini sağladığı da eski kaynaklarda geçmektedir. Kendisine yönelik dua okunan erkeklerin kötü alışkanlıkları son bulur. Gözleri dışarıdan çevrilir ve evlerine döndürülür. Dua vesilesiyle erkek “ideal bir koca” haline gelir.

Bu tesirli duayı anne babalar da evlatlarının yuvasını kurtarmak için okuyabilir mi?

Evet, ilgisiz kocaya okunacak dua anne babalar tarafından da kızlarının evliliğini kurtarmak üzere okunabilir. Ancak dua vekaleten okunduğunda bu durumun duanın niyet bölümünde söylenmesi gerekir. 

Tabi unutulmamalıdır ki duaların bizzat kişi tarafından okunması daha etkilidir. Bu dua kocasının ilgisini artırmak isteyen kadınlar tarafından okunursa inşallah daha hızlı ve daha güçlü icabet görür.

İlgisiz kocaya okunacak dua sözleri

Dua üç bölümden oluşur. Her bölüme başlarken besmele çekilir. Dua okunurken kadının duasının kabul göreceğini umarak ve kalpten gelen hislerle el açması büyük önem taşımaktadır.

İlgisiz kocaya okunacak dua uygulamasında her bölümde okunacak dua sözleri ve okunma usulü şöyledir:

ilgisiz kocaya okunacak dua

Niyet aşaması

Duanın niyeti Türkçe olup şu sözlerle yapılmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Cami, benim nikâhımı kemâl-i ferah ve saâdet kıl, eşimi bana giriftar eyle.

Ya Vedud, benim evimi dâr-ı lezzet ve saadet yeri kıl, eşimi bana refik eyle.

Ya Mucib, benim bu yakarışımı dua-yı rahmet ve saadet ile kabul et, ellerimi boş çevirme, eşimi bana ehl-i kalb eyle. 

Bu niyet sözlerinin içinde geçen esmalar ikinci bölümde zikir olarak belli sayıda tekrar edilmektedir.

ilgisiz kocaya okunacak dua

Duanın esmalar aşaması

İlgisiz kocaya okunacak duanın ikinci aşamasında üç esmanın her biri üçer defa okunur. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Ya Cami (Üç defa peş peşe okunacak)

Ya Vedud (Üç defa peş peşe okunacak)

Ya Mucib (Üç defa peş peşe okunacak)

Esmaların okuması da bittikten sonra duanın ayetler bölümüne geçilir.

ilgisiz kocaya okunacak dua

Ayetlerin okunduğu aşama

İlgisiz kocaya okunacak dua uygulamasının son aşamasında iki Kuran ayeti okunur. 

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm* lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah* vallahü basıyrum bil ıbad.

Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi hüm yekfurun. (amin)

Duanın bu bölümünde okunan dua sözleri sadece bir defa okunur ve “amin” denilerek dua bitirilir. Ancak daha önce de izah ettiğimiz gibi dua sözleri bir oturuşta 7 defa okunacaktır. Oysaki yukarıda açıkladığımız okuma usulü sadece 1 defaya karşılık gelmektedir.

İlgisiz kocasını kendisine bağlamak isteyen kadınlar dua sözlerini 7 defa peşe peşe tekrar etmelidir. Ayrıca duaya 3 gün devam edileceğini ve toplamda 21 okuma yapılacağını da bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır.

ilgisiz kocaya okunacak dua

İlgisiz kocaya okunacak dua nasıl daha tesirli olur?

Kocasının kalbine sahip olmak isteyen kadınlara büyük alimler şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

Fırsat buldukça gün içinde Kuran-ı Kerim’den kısa sureler okuyun. Unutmayın ki Kuran ayetlerinin okunduğu evlerde huzursuzluk olmaz ve aile fertleri birbirine karşı büyük muhabbet besler.

Dua eden kadınlar, duanın okunduğu günlerde bir defa da olsa sadaka verirlerse dualarına olan icabet artar. Zor durumda kalan müminlere el uzan bir kişinin duaları Arş-ı Ala’da daha makbuldür. Zira yüce Allah, kişinin yaptığı bu güzel davranışın karşılığını mutlaka verir ve onun dualarını kabul ederek kişiyi mükafatlandırır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın