iddet süresi
Dini Bilgiler

İddet Süresi İslam’da Ne Demektir, Ayrıntılı Bilgiler

İddet süresi, özellikle İslam hukukunda ve bazı diğer hukuk sistemlerinde, boşanma sonrası kadının tekrar evlenmesine veya başka bir evlilik yapmasına engel olan belirli bir süredir. Bu süre, kadının önceki evliliğinin sona erdiği boşanma ya da eşinin vefatından sonra başlar.

İslam Hukuku’nda İddet Süresi: İslam hukukunda iddet, evlilikten sonra boşanma ya da eşin ölümü durumunda kadının evlenmeden önce beklemesi gereken süreyi ifade eder. Bu süre boyunca kadının hamile olup olmadığı ve boşanma sebebine göre değişiklik gösterebilir. İddet süresi, evliliğin sağlıklı bir şekilde sona ermesi ve kadının korunması için önemli bir hükümdür.

Kur’an’da (Bakara Suresi 2:228-232 ve Talak Suresi 65:1-7) iddet süreleri belirtilmiştir. Boşanmış bir kadının iddet süresi, üç adet âdet görmesi ya da hamile ise doğum yapmasıdır. Bu süre içinde kadın, başka biriyle evlenemez ve mevcut durumunu değerlendirme ve psikolojik olarak denge bulma fırsatına sahip olur.

İddet süresi, öncelikle kadının hamile olup olmadığının tespit edilmesi ve yeni bir evlilikte çocuğun babasının kim olduğunun netleştirilmesi için önemlidir. Ayrıca, iddet süresi kadının duygusal ve maddi olarak yeni bir evlilik için hazır olup olmadığını değerlendirmesi için de önemli bir zaman dilimidir.

Diğer Hukuk Sistemlerinde İddet Süresi: İddet süresi, sadece İslam hukukunda değil, bazı diğer hukuk sistemlerinde de yer alabilir. Farklı ülkelerin medeni kanunlarına ve geleneklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu süre, boşanma sonrası kadının tekrar evlenmesine izin vermez ve yasal olarak bir ara dönem sağlar.

İddet süresi, boşanma sonrası tarafların hukuki haklarını korumak ve yeni bir evliliğin önünde engel oluşturarak düşünme ve değerlendirme süreci sağlamak amacıyla uygulanır.

Sonuç olarak, iddet süresi özellikle İslam hukukunda önemli bir kavram olup, boşanma sonrası kadının tekrar evlenmesine engel olan belirli bir süreyi ifade eder. Bu süre, kadının hamile olup olmadığına, boşanma nedenine ve hukuki sistemlere göre değişiklik gösterebilir. İddet süresi, tarafların haklarını korumak ve psikolojik olarak yeni bir evlilik için hazır olup olmadıklarını değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

İddet süresi Kuran’da geçiyor mu?

Evet, iddet süresi Kur’an’da geçmektedir. İddet süresi, boşanma veya eşin ölümü durumunda kadının evlenmeden önce beklemesi gereken süreyi ifade eder ve bu kavram Kur’an’da açıkça belirtilmiştir. İddet süresi, kadının hukuki ve sosyal durumunu değerlendirmesi, hamileliği durumunda doğum yapması ve yeni bir evlilik için hazır olup olmadığını anlaması için önemlidir.

Kur’an’da iddet süresi hakkında bilgi veren ayetler şunlardır:

 1. Boşanma sonucu iddet süresi için bakınız: (Bakara Suresi, 2:228-232) “Kadınlarınızdan adet görenlerle henüz adet görmeyenlerin süresi, iddetlerini bitirene kadardır. Ölçüyü tamamlamak için bilgi sahibi olmanız için bu süreyi gözetirsiniz. Allah, şükredesiniz diye emirlerini size böyle açıklar. Allah, her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
 2. Eşin vefatı sonucu iddet süresi için bakınız: (Talak Suresi, 65:1-7) “Ey Peygamber! Eşlerini boşadığınız kadınlar, daha adet görmemişler için iddet süresini tamamlamalarına kadar üç ay beklerler. Eğer adet görürlerse, bu, bilinen iddet süreleridir. Kim de Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, bu, onlar için, Allah’ın bir işini yapma hususunda mahremleri için daha uygundur.”

Bu ayetlerde, boşanma sonucu iddet süresinin üç adet görmeye kadar olduğu ve eşin vefatı durumunda da aynı sürenin geçerli olduğu belirtilmektedir. İddet süresi, kadının psikolojik ve sosyal dengesini sağlaması, hamilelik durumunda doğum yapması ve yeni bir evliliğe adım atmadan önce düşünme fırsatı bulması için önemli bir zaman dilimi olarak değerlendirilir.

Hazreti Muhammed’in konuyla ilgili hadisleri

Hazreti Muhammed’in (sav) iddet süresi hakkında bazı hadisleri şunlardır:

 1. Aişe (r.anha) şöyle dedi: “Resulullah (sav), herhangi bir kadın, iddet süresindeyken veya öldüğünde veya kocası tarafından boşanmış bir kadın için iddet süresini bitirinceye kadar evlenmezdi.” (Buhari, Talak 17)
 2. Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: “Kadınları nikahlarken, Resulullah (sav) onlara bir talak (boşama) hakkı vermiş ve adet görmüş olanlar için bu talakları bitirinceye ve adet görmemiş olanlar için de üç adet görene kadar onlara iddet hakkı vermiştir.” (Buhari, Talak 3)
 3. Ümmü Seleme (r.anha) anlatıyor: “Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Kim kadınını nikahlarsa, iddet süresini bitirmedikçe başka bir kadınla evlenemez ve nikahlanmış bir kadının nikahı da feshedilmedikçe onunla nikahlanamaz.'” (Tirmizi, Talak 6)

Bu hadislerde, Hazreti Muhammed’in (sav) kadınların iddet süresini önemsediği ve evlenme konusunda iddet süresini tamamlamadan başka bir kadınla evlenmenin doğru olmadığını belirttiği görülmektedir. İddet süresi, boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadının yeni bir evlilik düşünmeden önce geçirmesi gereken süredir ve İslam hukukunda önemli bir konudur.

İddet süresine uymak ne gibi faydalar sağlar?

İddet süresi, boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadının evlenme özgürlüğünü kısıtlayarak belirli bir süre beklemesini gerektiren bir kavramdır. Bu süre, çeşitli faydalar sağlar:

 1. Babalık İddiası: İddet süresi, kadının hamilelik durumunu belirlemek ve yeni bir evlilikle oluşacak çocuğun babasının kim olduğunu tespit etmek için önemlidir. Eğer kadın hamile ise, bu süre içinde doğum yapacaktır ve çocuğun babasının kim olduğu netleşecektir.
 2. Psikolojik ve Duygusal Denge: Boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadınlar için zorlu bir dönem olabilir. İddet süresi, kadınların bu süre zarfında duygusal olarak toparlanmalarına, önceki evliliklerini değerlendirmelerine ve yeni bir evliliğe hazır olup olmadıklarını düşünmelerine olanak tanır.
 3. Hata Düzeltme Fırsatı: Boşanma sonrasında, tarafların duygusal kararlar alması ve ani evliliklere yönelmesi olasıdır. İddet süresi, tarafların boşanma kararını tekrar düşünme ve hatalı kararları düzeltme fırsatı sunar.
 4. Sosyal ve Ekonomik Değerlendirme: İddet süresi, kadınların sosyal ve ekonomik durumlarını değerlendirmelerine ve geleceklerini planlamalarına yardımcı olur. Bu süre içinde kadınlar, çocuklarına bakabilecekleri bir düzen oluşturma ve gelecekleri için plan yapma imkanına sahiptir.
 5. Toplumsal Kabul: İddet süresi, toplumun kabul ettiği bir bekleme dönemidir. Bu süreç, boşanmış kadınların veya eşini kaybeden kadınların toplum içindeki statüsünü korumak ve yeni bir evlilik düşünmeden önce toplumla uyumlu bir şekilde davranmalarını sağlar.
 6. Sağlık Durumu Değerlendirmesi: İddet süresi, kadının hamilelik durumu veya bir hastalığı olup olmadığının tespit edilmesine olanak tanır. Bu sayede, sağlık sorunları varsa gerekli tedaviye başlanabilir.

Sonuç olarak, iddet süresi, boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadınların duygusal ve sosyal dengelerini sağlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, yeni bir evliliğe adım atmadan önce düşünme fırsatı verir ve babalık iddialarını netleştirir. İddet süresi, toplumda kabul edilen bir bekleme süresidir ve kadınların sağlık durumlarını değerlendirmelerine, sosyal ve ekonomik durumlarını düzenlemelerine olanak tanır.

Bu dönemde kadının masraflarını kim karşılar?

İddet süresi, boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadının evlenme özgürlüğünü kısıtlayan bir süreçtir. Bu süre zarfında kadının masraflarını kimin karşılayacağı, İslam hukuku ve yerel hukuk sistemine göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda bazı temel durumları aşağıda açıklamaya çalışayım:

 1. Boşanma Durumunda:
 • İslam Hukuku: Boşanma sonucu iddet süresini geçiren kadının masrafları genellikle eski eşi tarafından karşılanır. Eş, iddet süresi boyunca kadının konut, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.
 • Yerel Hukuk: Ülkelerin medeni kanunları ve yerel hukuk sistemleri, boşanma sonrasında iddet süresi içinde kadının masraflarını kimin karşılayacağına dair farklı düzenlemeler yapabilir. Bu, ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
 1. Eşin Vefatı Durumunda:
 • İslam Hukuku: Eşin vefatı sonrasında kadının iddet süresi boyunca masrafları, genellikle eşin geride bıraktığı miras ve varlıklardan karşılanır. Eşin geride bıraktığı mal varlığı, iddet süresi boyunca kadının geçimini sağlamak için kullanılır.
 • Yerel Hukuk: Eşin vefatı sonrasında iddet süresi içinde kadının masraflarını kimin karşılayacağına dair yerel hukuk sistemi farklı düzenlemeler içerebilir. Miras hukuku ve sosyal güvence sistemleri gibi faktörler bu konuda etkili olabilir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, iddet süresi boyunca kadının temel ihtiyaçlarının karşılanması, insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi ve onurlu bir şekilde bu dönemi geçirebilmesi için önemlidir. İslam hukuku, iddet süresi içinde kadının masraflarını karşılama konusunda eşin sorumluluğunu vurgular. Ancak yerel hukuk sistemleri ve sosyal politikalar da bu konuda önemli rol oynayabilir ve kadının haklarını korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler içerebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir