Hz Yusuf’un Duası Mükemmel, Kaçıran Pişman Olur, Okuyun!

Hz Hz Yusuf’un Duası ile İlgili Bilinmesi Gereken En Önemli Detaylar

Değerli kardeşlerimiz Hz Yusuf’un duası olarak bilinen ve birbirinden farklı onlarca sıkıntı için okunabilecek mucizevi bir özellik taşıyan bu duayı, en önemli ayrıntıları ile birlikte ve uygulama şeklini de en açık ifadelerle izah ederek anlatmaya çalışacağız.

İnşallah bu yazımızı baştan sona okuyan herhangi bir kişi, hem Hz Yusuf’un duasını tam anlamıyla kavramış olacak hem de bu duayı uygulayarak türlü türlü ihtiyaçlarını karşılamanın ve çeşitli arzularını gerçekleştirmenin sevincini yaşayacak.

Evet, Hz Yusuf’un duası, hem bir zenginlik ve bolluk uygulaması, hem bir şifa ve rahmet talebi, hem de başarı ve özgüven gibi çeşitli amaçlar ve arzular için tatbik edilebilir. Zaten bu duayı çeşitli amaçları için uygulayan ve her türlü meşru arzusuna ve masum dileğine kavuşarak Allah’ın merhametini ve ihsanını tadan yüzbinlerce insanın olduğunu bilmekteyiz.

Öyle ise bu mübarek duayı bütün detaylarıyla mercek altına alıp maddeler halinde duanın her detayını incelemeye çalışalım:

Öncelikle Hz Yusuf’un duası olarak bilinen duanın 2 dua olduğunu belirtelim ve bu dualardan birinin, bu yüce peygamberin sıkıntı ve musibet içerisinde iken okuduğu bir dua olduğunu, diğer duanın ise, ferahlık ve genişlik içerisindeyken okuduğu bir dua olduğunu beyan edelim.

Evet, Hz Yusuf’un 2 adet önemli duası vardır ve bu iki önemli dua da Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi’nde dile getirilmektedir.

Bu dualardan birincisi olan ve Hz Yusuf’un sıkıntılı bir durumda iken okuduğu dua şöyledir:

Okunuşu: “Rabbis-sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyhi ve illâ tasrif ‘annî keydehünne asbü ileyhinne ve ekünminel-câhilîn”

Anlamı: “Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!” (Yusuf, 12/33)

Bu dualardan ikincisi olan ve Hazreti Yusuf’un tamamen ferahlık ve genişlik içerisinde Allah’a yöneldiği ve en içli şekilde okuyarak Allah’ın merhametini ve lütfunu talep ettiği diğer dua ise şöyledir:

Okunuşu: Rabbi kad âteytenî minel mulki ve ‘allemtenî min te’vîlil-ehâdîsi, fâtıras-semâvâti vel-ardı ente veliyyî fîddunyâ vel-âhırati, teveffenî muslimevve elhıknî bissâlihîn

Anlamı: “Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana yüyaların tabirinden ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!” (Yusuf, 12/101)

Şimdi bu iki duanın hangi şekillerde okunabileceğini ifade etmeden önce şu önemli noktanın altını çizelim:

“Kur’an-ı Kerim’de geçen bütün peygamber duaları, Allahu Teala’nın biz kullarına sunduğu en güzel ve en içli dualardır. Bu duaların neredeyse tamamı kabul olunmuştur ve eğer biz de bu peygamber dualarını aynı şekilde ve aynı içtenlik içerisinde uygulayabilirsek, Allah’ın izniyle bizim dualarımız da kabule karin olur. Zaten bu mübarek ve güzel duaların Kur’an-ı Kerim’de bize aktarılmasının bir sebebi de bizim bu güzel duaları örnek almamız ve o şekilde Allah’a yakarmamız içindir.”

Öyleyse bu önemli hakikati aklımızdan çıkarmamalı ve Yüce Rabb’imiz olan Alemlerin Sahibi’ne bu etkili dualar ve peygamber niyazları ile yönelmeye çalışmalıyız.

Şimdi Hz Yusuf’un duası ile ilgili diğer önemli detayları incelemeye devam edelim ve bu duaları hangi sıkıntı ve ihtiyaç için kaç defa okuyabileceğimiz konusunu aydınlatmaya çalışalım:

Hz Yusuf’un Duası, Tam Olarak Nasıldır?

Bu mübarek duaların 2 adet olduğunu ve bunlardan birinin musibet zamanında, diğerinin ise ferahlık ve genişlik zamanında yapıldığını dile getirmiştik, işte o duaları aşağıya yeniden alıyoruz:

“Rabbis-sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyhi ve illâ tasrif ‘annî keydehünne asbü ileyhinne ve ekünminel-câhilîn”

“Rabbi kad âteytenî minel mulki ve ‘allemtenî min te’vîlil-ehâdîsi, fâtıras-semâvâti vel-ardı ente veliyyî fîddunyâ vel-âhırati, teveffenî muslimevve elhıknî bissâlihîn”

Şimdi de Hazreti Yusuf’un duasının Türkçe anlamını aşağıya yeniden alalım ve bir kez daha bu duaların anlamanı derinden derine düşünmeye çalışalım:

Hz Yusuf’un Duasının Türkçe Anlamı

“Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!” (Yusuf, 12/33)

“Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana yüyaların tabirinden ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat!” (Yusuf, 12/101)

Bu 2 önemli duanın orijinal hallerini ve Türkçe anlamlarını verdikten sonra, şimdi de Hz Yusuf’un bu mübarek dualarının hangi sıkıntı ve hangi ihtiyaç için okunabileceğini, hangi arzu ve hangi talep için tatbik edilebileceğini detaylarıyla anlatalım:

Hz Yusuf’un Duası, Bir Bereket ve Zenginlik Duasıdır

Evet, Hz Yusuf’un bu mübarek duasını okuyarak bolluk ve berekete, zenginlik ve genişliğe kavuşan insanların sayısı o kadar çoktur ki, İslam alimleri bu mübarek duanın bir bereket ve zenginlik duası olduğunu ifade ederler.

Bu konuda aynı zamanda şunları dile getirirler:

“Hazreti Yusuf gibi mübarek bir peygamberin Allahu Teâlâ’ya içli bir şekilde yaptığı bu dualar, aslında bizim için mükemmel bir örnek ve Allahu Teâlâ’ya nasıl niyet etmemiz gerektiği hususunda harika bir misaldir. Bütün müslümanlar bu mükemmel duaları örnek almalı ve etkinliği kanıtlanmış olan bu duaların vesilesiyle Allah’ın dergah-ı merhametine yönelmeye çalışmalıdır.”

Bu konuyu bu şekilde dile getiren İslam alimleri, bu mübarek duayı, rızık ve bereket için okuyabileceğimiz gibi, maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlarımızı eda etmek için de okuyabileceğimizi ifade ederler.

Dua şöyle tatbik edilmelidir:

Sabah uyanır uyanmaz Allah’ın rahmetinden rızık ve bereket talep etmeye başlamalı ve içten içe, zenginlik ve bolluk arzusuna odaklanarak, yani bu düşüncelerle dolu olarak, sessiz bir yere geçmeli ve bu düşünceler içerisinde 21 defa şu duayı okumalıyız:

“Rabbi kad âteytenî minel mulki ve ‘allemtenî min te’vîlil-ehâdîsi, fâtıras-semâvâti vel-ardı ente veliyyî fîddunyâ vel-âhırati, teveffenî muslimevve elhıknî bissâlihîn”

Bu dua, anlatıldığı şekli ile 21 defa okunursa, okuyan kişinin hem maddi sıkıntılarından kurtulup borçlarını eda edebileceği hem de zenginlik ve berekete kavuşup insanların gözünde son derece itibarlı ve prestijli bir insan haline gelebileceği dile getirilir.

Şimdi de Hz Yusuf’un duasının bir şifa ve rahmet duası olarak nasıl okunması gerektiğini izah edelim ve herhangi bir hastalık ya da musibet altında olan bir insanın bu dua ile ferahlayabileceğini dile getirelim:

Hz Yusuf’un Duası, Şifa ve Rahmet Duasıdır

Eğer, herhangi bir musibetin ya da hastalığın pençesine düşen bir insanın gerçek anlamda şifaya ve ferahlığa kavuşmasının yolunu arıyorsanız, Hz Yusuf’un musibet altında iken söylediği bu mübarek kelimelerin tam anlamıyla size hitap ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Herhangi bir hastalıktan kurtulup şifaya mazhar olmak ya da herhangi bir sıkıntılı durumun baskısından ve şiddetinden sıyrılıp rahmete ve iç huzuruna kavuşmak için, gece uyumadan önce aşağıdaki duayı 7 defa okumanız yeterli olacaktır:

“Rabbis-sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyhi ve illâ tasrif ‘annî keydehünne asbü ileyhinne ve ekünminel-câhilîn”

Bu duayı gece uyumadan önce 7 defa okumanız halinde ve bu mübarek cümleleri ve niyaz ifadelerini okurken aynı zamanda amacınıza ve hedefinize odaklanmanız durumunda (yani niyetinizi ve düşüncenizi tefekkür etmeye çalışmanız halinde) Allah’ın izniyle en güzel kurtuluş ve en tatlı zafer ile ödüllendirileceksiniz.

Şimdi de Hz Yusuf’un duasının bir başarı duası olduğunu ve bu dua ile türlü türlü başarılara imza atan binlerce insan olduğunu dile getirip detayları aşağıya aktaralım:

Hz Yusuf’un Duası ile Başarıya Doğru

Evet Hz Yusuf’un bu mübarek duasını okuyarak birçok konuda başarıya ulaşan ve amacına vasıl olan binlerce insan bulunmaktadır. Eğer siz de herhangi bir konuda daha başarılı olmak ve kendinizi gerçek anlamda gerçekleştirebilmek istiyorsanız şu uygulamayı yapmalısınız:

Haftanın herhangi bir günü, kendinizi huzurlu ve sükûnet dolu hissettiğiniz herhangi bir vakitte sessiz bir ortama geçin ve başarı amacıyla aşağıdaki duayı 9 defa okuyun:

“Rabbi kad âteytenî minel mulki ve ‘allemtenî min te’vîlil-ehâdîsi, fâtıras-semâvâti vel-ardı ente veliyyî fîddunyâ vel-âhırati, teveffenî muslimevve elhıknî bissâlihîn”

Bu duayı başarı ve muvaffakiyet amacıyla 9 defa okumanız halinde, Allah’ın izniyle kalbinizde bir ferahlık ve genişlik hissetmeye başlayacak ve bundan sonraki hayatınızda daha başarılı işler çıkarmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayacaksınız.

Şimdi de bu mübarek niyazın özgüven ve cesaret için hangi şekilde okunması gerektiğini dile getirelim:

Hz Yusuf’un Duası, Bir Özgüven ve Cesaret Niyazıdır

Değerli okurlarımız, Hz Yusuf’un bu duasını özgüven kazanmak ve daha cesaretli adımlar atarak daha tatmin edici bir hayat yaşamak için şöyle uygulamalısınız:

Sabah uyanır uyanmaz sessiz bir yere geçmeli, özgüven geliştirmek ve daha girişken olabilmek niyetiyle aşağıdaki duayı 21 defa okumalısınız:

“Rabbis-sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed’ûnenî ileyhi ve illâ tasrif ‘annî keydehünne asbü ileyhinne ve ekünminel-câhilîn”

Bu duayı tarif edildiği şekli ile 21 defa okuyan insanların, daha özgüvenli ve daha gözüpek olduğuna dair yüzlerce örnek aktarılır ve bu mübarek duanın etkinliğinin ve gücünün bu konuda da mucizevi özellikler gösterdiği ifade edilir.

Şimdi de Hz Yusuf’un duası ile mucizevi değişimler yaşayan bir okurumuzun yazdıklarından bir kısmını paylaşalım:

Hz Yusuf’un Duası ile Mucizevi Değişim Yaşayan Bir Okurumuz

Bu okurumuz, bize yazdıklarını ismini açıklamadan paylaşabileceğimizi söyledi, biz de onun arzusunu yerine getirerek, bize aktardıklarını paylaşıyoruz:

“İşlerim son derece kötü gidiyordu ve iş hayatında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyordum, öyle ki insanların bana kötü kötü bakmaya ve hakkımda yıkıcı eleştiriler yapmaya başladığını hissetmiştim.

Çünkü gerçekten de bütün işlerim kötü gidiyor ve hiçbir işte başarılı olamıyordum, zaten bu durum uzun sürmedi ve en nihayetinde İflas ettim. Bunun sonucunda acayip bir bunalıma girip ortalama birkaç hafta boyunca kendi kabuğuma çekildim ve tamamen içime kapandım.

Tam da bu dönemde bir arkadaşımın tavsiyesiyle Hazreti Yusuf’un duasını başarı ve muvaffakiyet duası olarak uygulama kararı aldım. Sonuç, benim için son derece etkileyici olduğu gibi çevremdeki insanlar için de göz kamaştırıcı idi. Çünkü bir özgüven patlaması yaşamış ve birkaç hafta içerisinde yeniden iş kurmuştum. Şimdi aradan bir yıl geçti ve neredeyse zenginliğe kavuştuğumu söyleyebilirim.”

Okurumuzun uzun uzadıya yazdıklarını, yazının boyutunu aşmamak ve sizi fazla sıkmamak için, kısaca anlatmaya ve özetlemeye çalıştık.

Bu vesileyle size önemli bir kitap tavsiyesinde de bulunmak ve bu tavsiye ile yazımızı noktalamak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Dilerseniz şu 2 yazımızı da okuyun: