Hz Yunus’un Duası ile Mucizeler Sizi de Sarsın, Mutlaka Okuyun!

Hz Yunus’un Duası Hakkında Bilinmesi Gereken En Mühim Detaylar

Sevgili mümin kardeşlerimiz, Hz Yunus’un duası hakkında en detaylı ve en açıklayıcı bilgileri sunmaya çalışacağımız bu yazımızda, aynı zamanda bu mübarek ve mukaddes duanın hangi durumlarda okunabileceği konusunu da aydınlatmayı planlıyoruz.

Bu yazımızda Hz Yunus’un duası hakkında bilinmesi gereken her türlü önemli ayrıntıyı ve konuyu öğrenmiş olacak, aynı zamanda her türlü derdiniz ve sıkıntınız için de bu mübarek duayı okuyabileceğinizi fark etmiş olacaksınız.

Bu nedenle yazı içerisindeki detayları inceden inceye tetkik etmenizi ve Hz Yunus’un duası ile alakalı bütün ayrıntıları öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Şimdi, öncelikle Enbiya Suresi’nde geçen ve Hz Yunus’un duasının da içinde bulunduğu ayet-i kerimeyi sizlere sunalım:

“Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde: “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.” diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü’minleri böyle kurtarırız.” (Enbiya Sûresi, 87-88)

Bu ayet-i kerimelerden, Hz Yunus’un zelle olarak tabir edilen bir yanlışa düştüğünü ve bu yanlışa düştükten sonra hatasını anlayarak Allah’ın dergah-ı merhametine yeniden iltica ettiğini anlayabiliriz.

Zaten bu konuda fikir beyan eden İslam alimleri, Hz Yunus’un ilk etapta bir yanlışa düştüğünü ve daha sonra yanlışını anlayıp Allah’ın sonsuz merhametine sığınarak O’ndan yardım dilediğini ifade ederler.

Şimdi maddeler halinde Hz Yunus’un duası ile ilgili diğer detayları incelemeye başlayalım:

Hz Yunus’un Duası, Tam Olarak Nasıldır?

“Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine’z-zâlimîn.”

Duanın tam olarak okunuşu ve telaffuzu bu şekilde, bu mübarek kelimelerin türlü türlü sıkıntılar ve ihtiyaçlar için okunabileceğini ve her insanın bu mübarek niyaz sayesinde mucizevi değişimler yaşayabileceğini dile getirmek ve bu duanın aşağıdaki detaylarını mutlaka bilmeniz gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Hz Yunus’un Duasının Türkçe Anlamı

“Senden başka ilâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum.”

Görüldüğü gibi bu duada, bir peygamberin Allahu Teâlâ’ya karşı en içten ve en samimi duygularla yönelmesi ve daha önce yapmış olduğu hata dolayısıyla bir nevi af dilemesi örneğini görmekteyiz.

Duanın anlamını verdikten sonra, şimdi de bu güzel duanın hangi amaçlar için okunabileceği ve hangi güzelliklere kapı arayabileceği konusunu izah edelim, yani bu peygamber duasını bizim ne şekilde tatbik edebileceğimizi ve bu duanın bize hangi mesajları verdiğini anlatmaya devam edelim:

Hz Yunus’un Duası Bir Bereket ve Zenginlik Duasıdır

Öncelikle bu duanın hem bir bereket ve zenginlik duası, hem bir şifa ve rahmet duası, hem bir başarı ve özgüven duası olarak okunabileceği hususunu dile getirip ardından da bu amaçlar için duanın nasıl okunması gerektiği konusunu teker teker izah etmeye başlayalım:

Evet Hz Yunus’un duası olarak geçen bu mübarek dua, zenginlik ve bereket, bolluk ve rızık duası olarak da okunabilir.

Bu konuda bir peygamber duasının aslında her amaç ve her niyet için okunabileceğini ve tatbik edilebileceğini ifade eden din büyükleri, özellikle de Hz Yunus’un duasının bir bereket ve bolluk duası şeklinde okunmasının mümkün olduğunu dile getirirler.

Eğer bu mübarek duayı rızık ve zenginlik duası şeklinde uygulamak isterseniz, şu uygulamayı gerçekleştirilmelisiniz:

Sessiz bir yere geçip dizüstü çökerek gözlerinizi kapatmalı ve Allah’ın rahmetine sığınarak Hz Yunus’un bu duasını 7 defa okumalı ve bu esnada da zenginlik ve bolluk niyeti ile dolu olmaya çalışmalısınız. Yani aklınızda rızık ve bereket, maddi sıkıntılardan kurtulmak ve genişliğe kavuşmak niyeti olmalı.

Tarihte bu duayı uygun bir şekilde tatbik ederek zenginliğe kavuşan ve maddi anlamda mükemmel bir ferahlığa erişen binlerce insan olduğunu biliyoruz. İnşallah siz de bu talihli insanların kervanına katılır ve bu duanın fazileti ve bereketi ile türlü türlü nimetleri erersiniz.

Şimdi de bu duanın şifa ve rahmet duası olarak nasıl uygulanabileceği konusunu aydınlatalım:

Hz Yunus’un Duası, Şifa ve Rahmet Duasıdır

Yukarıda Hz Yunus’un duasının zenginlik ve bolluk duası olarak okunabileceğini ifade ederken, tarihte bu dua sayesinde rızık bolluğuna ve maddi genişliğe kavuşan birçok insan olduğunu da dile getirmiştik. İşte aynı şekilde bu duanın bereketi ve fazileti sayesinde şifaya ve Allah’ın rahmetine kavuşan binlerce insan olduğunu da bilmekteyiz.

Bu mukaddes duayı şifa ve rahmet amacıyla okuyacaksanız şu uygulamayı gerçekleştirmelisiniz:

Yine sessiz bir yere geçmeli ve gözlerinizi kapatarak bu mübarek duayı 21 defa okumalı ve hangi konuda şifa ve rahmet diliyoruzsanız o konuyu düşünmeye çalışarak Allah’ın rahmetine bel bağlamalı ve O’nun şifasından merhamet dilemelisiniz.

Bu şekilde hem kötülüklerden korunup en güzel rahmete ve en faziletli saadete mazhar olmanın güzelliğini yaşayacak, hem de maruz kaldığınız sıkıntılardan ve hastalıklardan kurtulmanın zevkine varacaksınız inşallah.

Hz Yunus’un duası ile farklı konularda başarıya kavuşan birçok insan olduğunu da belirtmeliyiz ve bu konuda da neler yapmanız gerektiğini aşağıda izah etmeliyiz:

Hz Yunus’un Duası ile Başarıyı Yakala

Birçok konuda başarısızlık yaşayan ve bu sıkıntının üstesinden gelmek isteyen insanların, bu peygamber duasının bereketi ve fazileti sayesinde farklı konularda başarıyı yakaladığını ve daha başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini bilmekteyiz.

Eğer siz de herhangi bir konuda daha başarılı ve daha yeterli bir konuma gelmek istiyorsanız, Hz Yunus’un duasını daha başarılı olabilmek için şöyle uygulamalısınız:

Herhangi bir günün seher vaktinde uyanarak, niyetinizde başarı ve hedefinize ulaşma amacı olacak şekilde 7 defa besmele okumalı ve ardından da bu duayı 21 defa okumalısınız.

Bu duayı bu şekilde uygulayan insanların türlü konularda başarıya nail olduğunu biliyoruz ve sizin de bu başarıdan hisse almanızı temenni ediyoruz.

Şimdi de Hz Yunus’un duası ile özgüven ve cesaret kazanmanın da mümkün olduğunu dile getirelim ve bunun nasıl yapılması gerektiğini anlatalım:

Hz Yunus’un Duası Özgüven Niyazıdır

Değerli mümin kardeşlerimiz, çağımızın en ciddi sıkıntılarından biri olan ve birçok insanın maruz kaldığını bildiğimiz özgüven eksikliği ve cesaretsizlik gibi konularda daha iyi konumlara gelmek istiyorsanız, bu duayı şu şekilde uygulamanızı tavsiye edebiliriz:

Gece uyumadan evvel sessiz bir yere geçin ve niyetinizde özgüven geliştirme ve daha cesur adımlar atma düşüncesi olacak şekilde bu duayı 21 defa okuyun.

Bu duayı, aktardığımız şekliyle uygulayan birçok insanın daha özgüvenli ve daha cesur adımlar ile hayat yoluna devam ettiğini ve birçok girişimde de türlü türlü güzellikler yaşadığını biliyoruz; inşallah siz de aynı şekilde güzel sonuçlar alırsınız.

Şimdi de Hz Yunus’un duası ile mucizevi bir değişim yaşayan bir okurumuzun anlattıklarına kulak verelim:

Hz Yunus’un Duası ile Mucizevi Değişim Yaşayan Biri

“Ben, birçok konuda başarısızlığa mahkum olan ve elimi attığım her işte başarısız sonuçlar ile karşılaşıp adeta kahrolan biriydim, yaptığım işlerin hiçbiri yolunda gitmiyor ve adeta üzerimde bir uğursuzluk fırtınası esiyordu.

Bu durumu dindar bir arkadaşıma açtığımda bana Hz Yunus’un duasını uygulamamı tavsiye etti ve ben de bu tavsiye üzerine bu duayı bir başarı duası olarak uygulamaya başladım. Duayı uygulamaya başladıktan bir hafta sonra, mucizevi olaylar yaşamaya başladım.

Bu konuda arkadaşlarım bendeki değişimin farkına varmış olmalı ki birçok yakın arkadaşım bana şunları söylediler:

“Sende acayip bir uğursuzluk ve bahtsızlık vardı, hatta biz kendi aramızda senden bahsederken bahtsız bedevi ifadesini kullanırdık. Görüyoruz ki artık talihsizlik ve bahtsızlık sıkıntısından kurtulmuşsun ve maşallah attığın her adımı ve giriştiğin her işi ustalıkla yapıyorsun.”

Evet, arkadaşlarım, bendeki değişimi buna benzer ifadelerle dile getirdiler ve hakikaten söyledikleri tam anlamıyla doğruydu. Bunu kendi okurlarınıza da da anlatın ve lütfen ismimi yazmayın.”

Evet, gördüğünüz gibi bir okurumuz Hz Yunus’un duasını uygulayarak mucizevi bir değişim yaşadığını ifade ediyor, kaldı ki bunu dile getiren tek kişi de o değil.

Şimdi de Hz Yunus’un duası ile ilgili yazımızı bitirmeden önce önemli bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu 2 dua yazımızdan da istifade edebilirsiniz: