Bütün Dualar Büyük Dualar Faziletli Dualar Hacet Duaları İstek Duaları

Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar Kitabı Hakkında Tüm Detaylar

Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar kitabında neler anlatılıyor?

Kitapta dua ile alakalı çok önemli bilgiler ile yüzlerce etkili dua örneğine yer verilmiş. Belki de bu bakımdan en geniş kapsamlı dua kitaplarından biri olarak değerlendirilebilir.

Kitap kendi içinde üç ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler ve içerikleri hakkında şunlar söylenebilir:

Birinci Bölüm: Dua ile İlgili Ön Bilgiler

Bu bölümde dua kavramı ile ilgili genel bilgiler verilerek şu konu başlıklarında bilgiler verilmiş:

 • Duanın Kabul Şartları ile Duanın Usul ve Adabına Dair Bilgiler         
 • Duaların En Makbul Kabul Edildiği Zamanlar        
 • Kuran-ı Kerim’de “Dua” Kavramının Geçtiği Ayetler
 • Hz. Muhammed’in Hadislerinde “Dua” Kavramı 

İkinci bölüm: Alfabetik olarak verilmiş yüzlerce dua örneği

Bu bölüm kitabın ana eksenini oluşturmaktadır. Bu bölümde aklınıza gelebilecek her türlü konuda dua örneklerini bulabilirsiniz. Dualar kendi içinde farklı kategorilere ayrılmıştır ve şu tarzda üst başlıklar vardır:

 • Kuran Ayetlerine Dayanan Dualar
 • Hz. Muhammed’in Hadislerine Dayanan Dualar
 • Din büyüklerinin Dilinden Dualar
 • İslam Medeniyetinde Sıkça Okunan Dualar
 • Gün İçinde Okunan Dualar ve Zikirler

Bu beş farklı kategorinin her biri kitap içinde farklı sembollerle gösterilmektedir. Böylece okurlar hangi duanın hangi kategoriye ait olduğunu kolaylıkla tespit etmektedir.

Örnek olması açısında bu bölümdeki bazı dua isimlerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • Akıl hastalığı için okunacak dua
 • Aile huzuru için okunacak dua           
 • Baş ağrısı için dua           
 • Bereket duası
 • Büyüden kurtulmak için dua
 • Cesaret duası
 • Çocuk sahibi olmak isteyenlerin okuyacağı
 • Dilek duası
 • Ezandan sonra okunacak dua
 • Güzellik duası
 • Hacet duası
 • İhtiyaç duası
 • İftar duası
 • İstihare duası
 • İşlerin açılması için dua
 • Konuşma yeteneğini artıran dua
 • Muhabbet duası
 • Nefsin arzularına gem vurmak için okunacak dua
 • Nazar için okunacak dua           
 • Özgüven duası
 • Rızık duası
 • Sabır duası
 • Sıkıntı duası          
 • Şükür duası
 • Tembellikten kurtaran dua
 • Unutkanlık için dua
 • Üzüntüleri hafifleten dua
 • Vesvese duası
 • Vücut ağrıları için okunacak dua
 • Yemek duası
 • Zorluk anında yapılacak dua

Burada kitap içindeki duaların çok ama çok az bir kısmını sizlerle paylaştık. Ancak buradaki kısa liste bile kitabın içerisinde ne kadar farklı konulara yönelik duaların bulunduğunu izah etmeye yetmektedir.

Üçüncü bölüm: Dua hükmünde geçen dini metinler ile kaynakça

Bu bölüm dua kavramı ile ilişkili olan şu hususlarda bilgi vermektedir:

 • Kuran-ı Kerim Surelerin Faziletleri  
 • Esmaül Hüsna (Allah’ın Güzel İsimleri) ve Anlamları    
 • Ayetlerde Geçen Allah’ın İsimleri
 • Hadislerde Geçen Allah’ın Güzel İsimleri
 • Kuran’da Geçen ve Allah’ı Karşılayan İsim Tamlamaları

“Kaynakça” kısmında ise kitabın hazırlanmasında faydalanılan eserlerin tam listesi sunulmaktadır.

Kitabın her üç bölümündeki konular dikkate alındığında eser bir dua kitabının sınırlarının çok ötesinde “ciddi bir dini kaynak” hüviyeti taşımaktadır.

Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar kitabında verilen dualar sahih (gerçek) niyazlar mı?

Evet, belki de kitabın diğer dua kitaplarından en önemli farkı bu yönü. Hangi duanın hangi ayete veya hadise dayandığı metin içinde mutlaka verilmiş. Eğer dua bir din büyüğünün ağzından söylenmişse ilgili kaynak da belirtilmiş.

Bu bakımdan Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar kitabında geçen duaların sahih (gerçek) niyazlar olduğunu ve gönül rahatlığı ile okunabileceğini ifade etmekte fayda vardır.

Kitap, ismini nereden almaktadır?

Kitap her konuda bir ya da birden fazla dua örneğine yer vermiştir. Yani kapsam bakımından halihazırdaki en geniş kapsamlı dua kitabı özelliğini taşıyor.

Hayatta hangi konuda bir sıkıntınız varsa veya hangi konuda bir dileğiniz mevcutsa onunla ilgili bir dua örneğine mutlaka kitapta yer verilmiştir. Eserde tam 10 sayfanın sadece “İçindekiler” bölümüne ayrılmış olması aslında kitabın ne kadar geniş yelpazedeki dua örneklerine yer verdiğini göstermesi bakımından önemli bir veridir.

Bir diğer önemli veri ise okurun aklına dahi gelmeyen kimi dua örneklerinin kitapta yer bulmasıdır. Bu husus aslında İslam dünyasında “dua literatürü”nün ne kadar geniş olduğunun kanıtıdır.

Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar ile Kenzül Dua aynı eser midir yoksa iki farklı kitap mıdır?

Kenzül Dua kavramı “Dualar Hazinesi” anlamına gelmektedir. Aslında Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar kitabının üst başlığıdır. “Kenzül Dua” ismi daha çok din alimleri ile akademisyenler için tercih edilen bir isim iken “Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar” tabiri okurlar için öne çıkarılmıştır.

Yani bu iki kavram da aslında aynı kitabın iki farklı ismidir. Kitabın tam ismi zaten resmi izin belgelerinde “Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Anahtar Dualar” biçimindedir.

Kitapta kullanılan “3 aşamalı dua sunum metodu” ne demektir?

“3 aşamalı dua sunum metodu”, bu esere özgü bir aktarım biçimi. Yazar önce duanın Arap harfleri ile yazılışını veriyor, ardından duanın Arapça fakat Latin harfleri ile yazılı biçimini sunuyor ve en sonunda da duaların Türkçe mealini aktarıyor.

Bu uygulama sayesinde duayı isteyenler Arapça orijinalinden okuyor, Arap harfleri ile okumayı bilmeyenler günümüz alfabesi ile duayı okuyabiliyor ve merak eden okurlar da duanın Türkçe karşılığını öğrenebiliyor.  Yani kitap tüm okur eğilimlerini ve isteklerini hesaba katarak çok katmanlı bir okunma tarzı sunuyor.

Kitabın olumlu-olumsuz yönleri bir arada düşünülürse nasıl bir tablo ortaya çıkar?

Kitabın olumlu ve olumsuz taraflarını objektif bir gözle değerlendirmek gerekirse şunlar söylenebilir:

Kitabın olumsuz tarafları

Eserin sadece pdf formatında satılması ve matbu (basılı) halinin olmaması

Yüzlerce sayfalık geniş bir eserin tek kitap halinde satılması (5 ayrı kitaptan oluşan bir seri halinde de satılabilirdi)

Eserin olumlu tarafları

Kitabın uzun yıllar süren bir emeğin ürünü olduğunu hemen göze çarpıyor. Zira dua konusunda bu güne kadar çıkan kitaplar içinde en güvenilir ve en doyurucu bilgi veren kaynaklardan biri olma özelliği gösteriyor.

Eserdeki “kategorilere ayırma”, “görsel ikonlar kullanma” ve “dizin oluşturma” gibi metotlar eseri daha okunur kılmış.

Sadece sahih dualara yer vermesi ve hurafe denilebilecek bilgilere itibar etmemesi

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir