hayırlı evlilik için dua
Aşk ve Muhabbet Duaları Dilek Duaları

Hayırlı Evlilik İçin Dua Okuyanlar Mutlu Bir Yuva Kuruyor

Bu yazıyı okumadan hayırlı evlilik için dua yapmayın, dedik; çünkü bu duaya dair bilinmesi gereken her türlü detayı ve en etkili duayı sizinle paylaşacağız. Bu yazıyı okuduğunuz için şükredecek ve evlenmek için yapacağınız duanın ne kadar etkili olduğunu görüp Allah’a dua edeceksiniz.

İnsanoğlunun en büyük arzularından biri de hayırlı bir eşle evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktır. Bu amaca yönelik atılan adımların birçoğu da art niyetsiz ve masum adımlardır. İşte “hayırlı evlilik için dua” diye tabir edilen kısmet açma duası da bu adımlardan bir tanesidir.

Yazımıza hayırlı evlilik için duanın 6 detayını aktararak başlayalım:

Hayırlı Evlilik İçin Dua ve 6 Mühim Detay

  1. İslâm alimleri kişinin kısmetinin açılması için birçok dua aktarmışlardır, ne var ki bu dualardan bazıları, diğerlerinden daha etkili ve makbuldür. İşte bu yazıda, en etkili evlilik duasını aktaracağız.
  2. Aktaracağımız evlilik duasında hem Allah’ın 3 esmaül hüsnası, hem de Kur’an-ı Azimüşşan’ın 2 suresi yer alacak. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz, dualarınızda Allah’ın esmasına ve surelere yer verin, buyurmuştur.
  3. İslam büyüklerinden Hasan-ı Şazeli evlilik duası için şöyle demiştir:

“Her kim içtenlikle Allah’a yönelip evlilik duasını tatbik etse, Allah’ın izni ve kudretiyle onun duası Arş-ı Alaya yükselir ve o kişinin hem kısmeti hem de nasibi artar. Her mümin, bu duayı sıkça tekrar etmeli ve her mümin duadaki esmaların anlamını bilerek Allah’a yakarmalıdır.”

Evet, biz de Hasan-ı Şazeli’nin bu beyanına riayet etmeliyiz.

  1. Hayırlı evlilik için yapacağımız duanın bir güzel yönü de duayı vekaleten yapabilmemizdir. Şöyle ki:

Diyelim ki kısmetini açmaya çalıştığımız kişi, bir yakınımız olsun, işte bu duayı onun yerine yapmamız da mümkün.

  1. Evlilik duasının başlangıcında abdest almak çok önemlidir, ne var ki abdest, bir zorunluluk değil. Tabi biz, abdest almanın duanın faziletini arttıracağını ifade etmekle mükellefiz.
  2. Duanın niyetine çok dikkat etmeliyiz, zira her dua niyeti ile birlikte Allah’a takdim edilir ve her duaya niyeti ve samimiyeti ile muamele edilir.

Bu 6 önemli noktaya temas ettiğimize göre artık duanın ayrıntıları üzerinde durabiliriz.

Hayırlı Evlilik İçin Dua Nasıl Yapılır?

Şöyle özetleyelim:

“Önce niyet, sonra sureler, en son esmalar.”

Şimdi bu özeti detaylıca aktaralım:

Önce mümkünse abdest alınır ve sakin bir ortamda bizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde evlilik duasının niyeti getirilir. Niyet şöyle yapılır:

“Allah’ım, kısmetimin hayırlı bir şekilde açılması ve yuvamın uğurlu bir şekilde kurulması için senin yüce dergahına boyun eğdim; hem yüreğimi hem de ellerimi sana açtım. Ne olur yüreğime merhamet, ellerime de mutluluk esintileri bağışla. Âmin.”

Bu niyet sonrasında, şimdi de Kur’an-ı Azimüşşan’da geçen 2 adet sureyi 7’şer kez okuyacağız.

7 kez Fatiha Suresi’ni ve 7 kez de İhlas Suresi’ni okuyarak aşağıdaki özel dua için ellerimizi açacağız:

“Allah’ım, biz kullarına her türlü ihsanını sınırsızca sunan yüce merhametine iltica ederek, Fatiha Suresi’nin sonsuz feyzinden medet umarak ve İhlas Suresi’nde geçen mana hazinesine sığınarak senden duamın kabulünü istirham ve niyaz ediyorum. Âmin.”

7 Fatiha, 7 İhlas ve sonrasında da yukarıdaki özel duayı okuduktan sonra, hayırlı evlilik için duanın esmaül hüsna boyutuna geçebiliriz, şöyle ki:

Ya Câmi, Ya Vedûd ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmalarının her birini sırasıyla 7 kez okuyacak ve her esmanın özel duasını yapacağız.

Örneğin 7 kez Ya Câmi, sonra Ya Câmi esmasının özel duası, sonra 7 kez Ya Vedûd ve özel duası, sonra da 7 kez Ya Mukallibe’l-Kulub ve özel duası.

Bu şekilde sırasıyla her esmayı 7 kez okuyup her esmadan sonra da o esmanın özel duasını 1 kez okuyarak hayırlı evlilik için duayı bitirebiliriz. Başlayalım:

Ya Câmi ve Hayırlı Evlilik İçin Dua

7 kez içtenlikle ve tüm kalbimizle Ya Câmi okuyacağız, sonrasındaysa şu özel duayı yürekten okuyacağız:

“Tüm mahlukatın dizginine hükmeden sonsuz kudretin, tüm mevcudatın künhüne nüfuz eden sonsuz hikmetin ve tüm varlıkların kalbinde taht kuran sonsuz izzetin hatırına, yeryüzündeki çiçekleri rengarenk donatan cemalin ve gökyüzünde yolculuk yapan gezegenleri halk eden celalin hatırına kalbimde yarattığın ve bana yaşattığın duyguların karşılığını nasip et. Âmin.”

Ya Vedûd Esmasının Muazzam Tesiri

Yukarıda yer alan Ya Câmi esmasının özel duasını içtenlikle dile getirdikten sonra, yine 7 kez Ya Vedûd okuyarak Ya Vedûd’un şu özel duasını mırıldanmaya başlayacağız:

“Allah’ım, sen insanın kendi arzusu ile kalbinin arasına girerek onu dalaletten kurtaran, nefsani ve şeytani duyguları temizleyip yerine Rahmâni hissiyatı ikame eden Vedûd ‘sun.

Allah’ım, sen, sana yönelen temiz kalplerin zaruri arzusuna merhamet ve şefkatle cevap veren, yarattığın kalbin en derin ihtiyacı olan sevgi gıdasını da ona bağışlayan hikmet sahibi Vedûd’sun. Ne olur, kalbime hükmeden derin duyguların karşılığı olan saf aşkı ve halis sevdayı bana nasip et. Âmin.”

Ya Mukallibe’l-Kulub ve Hayırlı Evlilik İçin Dua

Ya Vedûd’u 7 key okuyup özel duasını da 1 kez okuduktan sonra, son olarak Ya Mukallibe’l-Kulub esmasını 7 kez okuyacak, sonra da bu ismin şu özel duasını 1 kez okuyacağız:

“Yarattığın her mevcuda bir kalp veren, her kalbe bir dil veren, her dile bir ses veren, her sese bir nefes veren ve her nefese bir bereket veren sınırsız hikmetinden evlilik duamın kabulünü talep ediyorum. Bunu kalbimin diline verdiğin mahzun sesin derin nefesi hatırına istiyorum.

Allah’ım, Hazret-i Peygamber senden bir şey talep ettiğinde “Ya Mukallibe’l-Kulub” derdi. Bu ismin “Ey Kalpleri Evirip Çeviren” anlamına geldiğini bize bildiren de oydu. Onun yüce hatırı ve sonsuz hakkı için benim kalbime de bir kalbi çevir ve onu yüreğime sabitle. Âmin.”

Evet, bu özel dua ile hayırlı evlilik için duayı noktalamış oluyoruz; ama duanın yapılışı ile ilgili olarak aşağıdaki 3 uyarıyı da okumanız gerektiğini belirtmeliyiz:

Hayırlı Evlilik İçin Dua ile Alakalı 3 Uyarı

  1. Bu duanın cuma günü sabah saatlerinde okunmasının daha bereketli ve feyizli olduğu söylenir; fakat duayı haftanın 7 günü her saatte okumak da mümkündür.
  2. Duanın niyet bölümü ve esmalardaki özel dualar mutlaka okunmalı, ayrıca duanın sırasına da muhakkak riayet edilmelidir.
  3. Bu duadan fayda göremezsiniz 1 kez daha denemelisiniz, bu rağmen yine de istenilen sonuç almazsanız aşağıdaki aşk duaları kitabına da bakabilirsiniz:

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir