Günlük Dualar, En Güzel Dua Örnekleri ve Açıklamaları Bu Yazıda!

Günlük Duaların Bütün Detaylarını Öğrenmek İsteyenler Okusun!

Sevgili okurlarımız, günlük dualar hakkında bilinmesi gereken en önemli ayrıntıları vereceğimiz bu yazımızda, aynı zamanda günlük duaların ne kadar faziletli ve mucizevi özelliklere sahip olduğunu da anlatmaya çalışacağız.

Bununla birlikte günlük duaları kaç defa uygulamanız halinde hangi sıkıntının ve hangi sorunun yok olacağı ve giderileceği konusunu da aydınlatmaya çalışacağız.

Evet, günlük dualar bir müslümanın hemen hemen her sıkıntısı ve her ihtiyacı için okuyabileceği mucizevi özellikler taşır ve bu konu nedense pek fazla dile getirilmez. Oysaki bu günlük duaları uygun bir şekilde tatbik eden birçok insanın birçok konuda arzularına ve hedeflerine ulaştıklarını bilmekteyiz. Bu nedenle gün içerisinde okunabilecek bu duaları anlatırken aynı zamanda hangi ihtiyaç ve hangi dilek için okunabileceği konusunu da gündeme getirmeye çalışacağız.

İnşallah bu dualar size de mucizevi değişimler yaşatır ve Allah’ın izniyle siz de mutluluk ve huzur dolu bir hayat yaşayarak en güzel şekilde yolunuza devam edersiniz.

Şimdi maddeler halinde günlük dualardan bahsedelim ve bu duaların özellikleri üzerinde duralım:

Günlük Dualar, Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

Her müslümanın sabah uykudan kalkınca okuması gereken bu dua, okuyan kişinin her türlü musibetten uzak kalmasına ve her türlü kötülükten muhafaza olunmasına vesile olan son derece etkili ve güçlü bir niyaz olarak bilinir.

Sabah uyandıktan sonra bu mübarek duayı 7 defa okuyan insanların her türlü hüzünden ve sıkıntıdan uzak duracağı bildirilir ve bu insanların belalı musibetlerden muhafaza olunacağı rivayet edilir:

“Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur.”

Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi bu duayı uyandıktan sonra 7 defa okumalı ve içtenlikle Allah’a yönelerek hayırlı bir ömür ve mutlu bir yaşam talebinde bulunmalısınız, inşallah bu sayede bütün kötülüklerden ve musibetlerden uzaklaşmanın huzurunu ve hazzını yaşarsınız.

Günlük Dualar, Her Sabah Okunacak Dua:

Günlük dualar içerisinde yer alan ve her sabah okunması gerektiği rivayet edilen bu duayı yapan insanların, Allah’ın keremi ve merhameti ile zenginliğe kavuşacağı ve maddi sıkıntılarından kurtulup genişliğe ve ferahlığa ulaşacağı şeklinde birçok rivayet vardır.

Öyleki bu duayı sabah 9 defa okuyan insanların hayatlarında ciddi değişimler yaşadığı ve bu kişilerin maddi sıkıntılarından kurtulup zenginlik ve bereket içerisinde yaşamaya başladıkları rivayet edilir.

“Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”

Öyleyse sizler de günlük dualardan biri olan bu duayı okuyarak zenginliğin ve bolluğun kapılarını açmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz etmeye başlamalısınız.

Şimdi de günlük dualardan biri olan ve her akşam okunacak dua olarak bilinen başka bir niyazdan bahsedelim:

Günlük Dualar, Her Akşam Okunacak Dua:

Bu duayı her akşam okuyan müslümanların Allah’ın izniyle gerçek anlamda şifaya kavuşup her türlü dertlerinden ve hastalıklarından kurtulacakları ve güzellikler içerisinde yaşayacakları yolunda rivayetler aktarılır.

Bu anlamda bu güzel duanın bir şifa ve rahmet vesilesi olduğunu söylemek mümkündür ve bu güzellikleri temin etmek amacıyla her akşam bu duayı 21 defa okumanın son derece etkili sonuçlara vesile olacağı rivayet edilir:

“Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.”

İnşallah sizler de bu güzel duanın bereketi ve ihsanı sayesinde ve bu duayı her akşam 21 defa okuyarak en güzel şifaya nail olur ve en güzel rahmetin tecellilerini üzerinizde görmeye başlarsınız.

Şimdi de günlük dualar içerisinde yer alan ve insanın (yemekten sonra okunması halinde) bedensel ve psikolojik anlamda rahatlamasını temin eden müthiş bir duadan bahsedelim:

Günlük Dualar, Yemekten Sonra Okunacak Dua:

Bu duayı yemekten sonra okuyan insanların her türlü bedensel ve psikolojik sorunlarının son bulacağı şeklinde yüzlerce rivayet vardır ve bu duayı uygun bir şekilde tatbik eden insanların hem psikolojik anlamda hem de bedensel anlamda rahatlayacakları bildirilmektedir.

Bunun için her yemekten sonra bu çok etkili ve güzel niyazı 9 defa okumak kafi olacaktır inşallah:

“Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.”

Allah’ın izniyle siz de yemekten sonra okunması gereken bu duayı 9 defa okuyarak hem bedensel hem de psikolojik anlamdaki her türlü rahatlığın ve huzurun zevkini varıp bir nevi cennetin güzel bir örneğini dünyada yaşamış olursunuz.

Şimdi de günlük dualardan bir değeri olan ve elbise giyerken okunması halinde son derece etkili sonuçlara vesile olan ve kişinin her türlü kötülük ve musibetten arınmasına vesile olan bir başka duadan bahsedelim:

Günlük Dualar, Elbise Giyerken Okunacak Dua:

Bu duayı elbise giyerken 3 defa okuyan insanların, o elbise üzerlerinde kaldığı süre boyunca her türlü musibet ve kötülüğün şerli ve sıkıntılı tesirinden ve enerjisinden uzak duracaklarına dair bir çok rivayet vardır.

Dua şöyle:

“Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.”

Bu duayı elbise giyerken 3 defa okuyan birçok insan, o elbise üzerlerinde kaldığı süre boyunca ciddi anlamda ferahlık ve rahatlık hissiyatı içerisinde hayatlarına devam ederek her türlü sıkıntılı musibetin ve çirkin kötülüğün etkisinden kurtuldukları rivayet edilmektedir.

Şimdi de sağ ayakla camiye girerken okunması son derece faziletli ve makbul olan şu duayı anlatalım:

Günlük Dualar, Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

Camiye girerken (ve özellikle de sağ ayak ile girerken) okunması gereken bu duayı her camiye girdiğinde bir defa okuyan insanların o esnada kalplerinde olan her türlü masum arzuya ve dileğe kavuşacakları rivayet edilir. Dua şöyle:

“Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.”

Camiye her girdiğinde sağ ayakla giren ve bu duayı uygulayan insanlar, aynı zamanda Allah’ın rahmetinden ve engin merhametinden medet umarak ve O’nun sonsuz şefkatine tam anlamıyla güvenerek dua ettiğinde, Allah’ın izniyle her türlü amacına ve muradına kavuşacak ve mutluluğu yakalayacaktır.

Günlük Dualar, Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):

Aynı şekilde camiden çıkarken okunması gereken günlük dualardan biri olan bu niyaz da, sol ayakla camiden çıkarken okunur ve bu duayı içtenlikle uygulayan insanların da her türlü masum ve meşru talebi gerçekleştirilir inşallah. Dua şöyle:

“Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim.”

Camiden çıkarken okunması gereken bu duayı içtenlikle okuyan ve bunu yaparken Allah’ın rahmetinden ve merhametinden tam anlamıyla emin olan ve bu güzel duygular içerisinde Allah’a yönelen kişilerin her türlü dilekleri ve kalplerindeki her türlü arzu en kısa zamanda gerçekleşir inşallah. Nitekim bunun yüzlerce örneği tarihte yaşanmıştır.

Şimdi de günlük dualardan biri olan ve bir müslümanın helaya girerken okuması gereken şu duayı anlatalım: 

Günlük Dualar, Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

Öncelikle biz müslümanların helaya girerken sol ayakla girmesi gerektiğini ve bu esnada da şu duayı okumamız lazım geldiğini bildirelim:

“Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.”

Bu duayı helaya her girdiğinde okuyan insanların bütün kötülük ve bütün musibetler karşısında adeta bir koruma kalkanı ile muhafaza edildikleri bilinir ve bu duayı alışkanlık haline getiren insanların her türlü kötülükten ve sıkıntılı olaydan korunduğu bildirilir.

Aynı şekilde heladan çıkarken okunması gereken aşağıdaki duayı da kötülüklerden ve sıkıntılı musibetlerden korunmak maksadıyla tatbik etmek mümkündür:

Günlük Dualar, Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

“Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.”

Bir müslümanın heladan çıkarken (ve özellikle de sağ ayak ile heladan çıkarken) okuması gereken dua, yine birçok musibetin def olması ve türlü türlü kötülüklerin yok olarak sizi terk etmesi maksadıyla okunur.

Bu duayı alışkanlık haline getiren ve sağ ayakla heladan her çıktığında okuyan müslümanların türlü türlü güzellikler yaşadığına ve birçok insanın maruz kaldığı sıkıntılı durumlardan kolaylıkla kurtulduklarına dair birçok rivayet anlatılır.

Şimdi de her müslümanın su içtikten sonra okuması gereken şu duayı ve detaylarını anlatalım:

Günlük Dualar, Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

Su içtikten sonra okunması gereken dua şöyledir ve genellikle su içildikten sonra 3 defa okunur:

“Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.”

Eğer su içtikten sonra bu duayı 3 defa okursanız, Allah’ın izniyle vücudunuza şifayı ve rahmeti davet ederek Allah’ın rahmetinin ve şifasının türlü türlü güzelliklerini bizzat görmeye başlayacaksınız.

Çünkü bir müslümanın su içtikten sonra bu duayı 3 defa okuması, adeta bu kişinin Allah’ın şifa kaynağından ve rahmet hazinesinden en güzel ve en hayırlı şifayı talep etmesi ve kendi vücuduna davet etmesi anlamına gelir.

Zaten su içtikten sonra bu duayı 3 defa yapmayı alışkanlık haline getiren insanların tamamen şifa içerisinde kaldıkları ve her türlü hastalıktan korundukları yönünde yüzlerce rivayet vardır.

Şimdi de insan olarak aynaya her baktığımızda hangi duayı okumamız gerektiğini ve bu duanın bize ne gibi faziletler ve hayırlar getireceğini izah edelim:

Günlük Dualar, Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

Aynaya bakarken her müslümanın okuması gereken bu dua, genellikle 3 defa okunur ve bu muhteşem niyazı okuyan insanların diğer insanlar nazarında en makbul ve en itibarlı kişilerden biri haline geldikleri bildirilir. Dua şöyledir:

“Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.”

Aynaya her baktığında bu duayı 3 defa okuyan kişilerin itibar ve şeref kazanarak her türlü konuda saygınlığa ulaştıkları bildirilir ve bu duanın adeta bir şirinlik duası olduğu ifade edilir. Bu nedenle eğer siz de diğer insanların gözünde şirin ve tatlı olmak ve itibar kazanıp saygın bir konuma gelmek istiyorsanız, aynaya her baktığınızda bu duayı 3 defa okumanızı tavsiye ederiz.

Şimdi de herhangi bir araca ve vasıtaya binerken okunması gereken dua üzerinde duralım:

Günlük Dualar, Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:

Bu dua şöyle uygulanır:

Önce besmele okunur, 3 tekbir getirilir, sonra:

“Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.”

Bu güzel duayı her vasıtaya bindiğinde okuyan insanların her türlü kötülük ve bela karşısında daha dirayetli oldukları, daha sabırlı bir tavır sergiledikleri ifade edilir ve bu duayı okumanın bin bir türlü faydası olduğu anlatılır.

Öyle ise biz müslümanlar da herhangi bir vasıtaya binerken bu duayı okumalı ve daha dirayetli ve daha sabırlı olmanın en güzel yollarından birini uygulamaya çalışmalıyız.

Günlük dualardan biri olan ve eve girerken okunması gereken şu duayı da aktaralım:

Günlük Dualar, Eve Girerken Okunacak Dua:

Evinize her girdiğinizde (ya da herhangi bir kişinin evine girerken her seferinde) okumanız gereken dua şöyledir:

“Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.”

Bu duayı kendi evine ya da bir başka eve her girdiğinde 5 defa okuyan insanların o gün içerisinde hiçbir ciddi sıkıntıya ve hayati tehlikeye maruz kalmayacakları ve gün içerisinde tamamen huzurlu ve mutlu olacakları yönünde birçok rivayet aktarılır.

Dolayısı ile müslümanın eve girerken bu duayı 5 defa okumasını tavsiye ediyoruz ve bu konunun ısrarla altını çiziyoruz.

Şimdi de günlük dualar içerisinde yer alan ve evden çıkarken okunması gereken bir başka duayı aktaralım:

Günlük Dualar, Evden Çıkarken Okunacak Dua:

Kendi evinizden ya da başka bir insanın evinden çıkarken okumanız gereken bu duayı genellikle 5 defa okumanız gerektiğine dair tavsiyelerde bulunulur:

“Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.”

Hem eve girerken hem de evden çıkarken okunması gereken duaları uygun bir şekilde ve içtenlikle okuyan kişilerin o gün içerisinde her türlü sevinci ve mutluluğu yaşayarak tam anlamıyla huzur ve sükûnet buldukları aktarılır ve bu kişilerin sıkıntılardan uzak bir gün geçirdikleri yönünde onlarca rivayet vardır.

Şimdi de bir başka günlük dua üzerinde duralım ve bir müslümanın gece uyumadan önce mutlaka okuması gereken bu duayı aktaralım:

Günlük Dualar, Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

Bir müslümanın gece uykudan önce, yani yatağa girmeden evvel 7 defa okuması gereken bu duanın uygun bir şekilde okunması ve içli bir şekilde tatbik edilmesi halinde bu kişinin her türlü nimete ve fazilete mazhar olacağı bildirilir. Dua şöyledir:

“Bismike Allahumme emutu ve ehya.”

Bu duayı gece uyumadan evvel 7 defa okuyan birçok insanın beklenmedik bir şekilde türlü türlü nimetlere ulaştıkları ve insanların gözünde daha itibarlı ve daha prestijli bir konuma yükseldikleri hususunda birçok olay anlatılır.

Öyleyse biz müslümanlar da gece uyumadan önce bu duayı 7 defa okuyarak Allahu Teâlâ’nın nimet ve fazilet hazinesinden kendi payımızı talep etmeli ve Allah’ın sonsuz güzelliğinden istifade etmeye çalışmalıyız.

Değerli okurlarımız, size günlük dualar başlığı altında bir müslümanın mutlaka bilmesi ve kesinlikle tatbik etmesi gereken çok mühim ve faziletli duaları aktardık, inşallah sizler de bu duaların fazileti ve bereketi sayesinde her türlü mutluluğu ve huzuru yaşamanın sevinci ile hayatınıza devam edersiniz.

Size bu vesile ile harika bir dua kitabı tavsiyesinde de bulunmak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu 2 dua yazımıza da bakmanızı salık veririz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir