Evlenmek için Dua 3 Ayet ve 3 Esma ile Okunan Niyaz

Evlenmek için dua ve muazzam tesirleri üzerine önemli bilgiler

Evlenme duası İslam tarihinin en eski dualarından biridir. Bu çok etkili dua vesilesiyle hayırlı bir kısmete kavuşan ve kendi yuvasının sahibi olan çok sayıda mümin bulunmaktadır.

Evlenme duası Kuran-ı Kerim’in İsmi Azam’a yer veren 3 ayetisi ile Allah’ın güzel isimlerinden 3 esma ile okunmaktadır.

Bu yazımızda pek çok hayırlı neticenin alınmasına vesile olan evlenme duası hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

İşte evlenme duasını sözleri ve duanın okunma adabı üzerine ayrıntılı bilgiler

Evlenme duası öncesinde yapılacaklar nelerdir?

Büyük İslam alimleri evlenme duası okuyacak kişilere dua etmeden önce yapılması gerekenler konusunda şu tavsiyelerde bulunmuşlardır:

  • Evlenme duası Kuran ayetlerine dayanan bir niyaz olduğu için dua öncesinde mutlaka abdest alınmalıdır.
  • Dua etmek için sessiz ve sakin bir ortam tercih edilmelidir.
  • Evlenme duası okunduğuna dair başka insanlara bilgi verilmemesi daha hayırlı olacaktır.
  • Duanın okunacağı günlerde küçük de olsa bir miktar sadakanın verilmesi duaya olan icabeti artıracaktır.

Ayrıca büyük alimler bu sıralananlar dışında dua etmeden önce dört rekat nafile namazı kılınmasının da faydalı olacağını buyurmuşlardır. Ancak evlenme duası öncesinde abdest almak zorunlu iken nafile namazı kılmanın kişinin inisiyatifine bırakıldığını da ifade etmekte fayda vardır.

Evlenmek için duanın makbul kabul edildiği zamanlar

İslam dininde bir mümin dilediği her an Allah’a el açıp dua edebilir. Bu hususta herhangi bir kısıtlama yoktur. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta dua edilen vaktin kişinin kendisini rahat hissedebileceği ve içten dua edebileceği bir zaman olmasıdır. Ayrıca dua edilen yerin temiz olması da önemlidir.

Ancak duaların daha makbul kabul edildiği ve dualara icabetin güçlü olduğu hayırlı zamanlar da vardır. Bu hayırlı vakitlerde dua etmek inşallah daha faydalı sonuçların alınmasına vesile olacaktır.

Evlenme duası için en hayırlı kabul edilen vakit perşembe geceleri yatsı namazı sonralarıdır. Bu vakitte yapılan evlilik dualarının inşallah daha güçlü biçimde kabul gördüğüne dair pek çok büyük alimin beyanları vardır.

Perşembe geceleri dışında kandil geceleri ile bayram sabahlarının da evlenme duası için makbul zamanlar olduğunu ifade etmek gerekir.

Evlenmek için duanın sözleri kaç hafta boyunca okunmalıdır?

Evlenme duası “istek hasıl oluncaya kadar” yani kişinin karşısına hayırlı bir kısmet çıkıncaya kadar okunmaya devam edilmelidir.

Pek çok mümin kendi tecrübelerine dayanarak bu etkili duanın en geç 6 hafta içinde hayırlı evliliklere vesile olduğunu beyan etmiştir.

Ancak biz duaların büyü gibi algılanmaması gerektiğini ve duaları kabul edecek yegane varlığın Allah olduğunu ifade ederek bu tarzda kesin bir tarih vermekten kaçınıyoruz. Ancak vurgulamak gerekir ki evlenme duası çok tesirli bir duadır ve inşallah kişinin gönlünden geçen niyetin gerçekleşmesine vesile olacaktır.

Evlenmek için duanın sözleri

Evlenmek için dua Allah’ın güzel isimlerinden 3 tanesi ve Haşr suresinin son 3 ayeti kerimesi ile okunmaktadır. Haşr suresinin son ayetlerinin muazzam tesirleri hakkında Hazreti Muhammed’in de sahih hadisleri bulunmaktadır. (Ebu Davud, Buhari)

Evlenme duası besmele-i şerif ile başlar ardından esmaların ve ayetlerin okunmasına geçilir. Ancak her esma 7’şer defa zikredilirken ayetler 1’er defa okunur.

Buna göre duanın lafızları şöyle olacaktır:

Buradaki dua sözlerini ezberlemekte güçlük çekenler duanın sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler. Ayrıca duada geçen bazı kelimeler Türkçe sözcüklere göre daha uzundur. Bu itibarla duayı doğru biçimde okumaya gayret etmek gerekmektedir.

 

Evlenmek için duanın Türkçe meali

Evlenme duasındaki esmaların ifade ettiği anlam şöyle izah edilebilir:

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” anlamındadır. Bu esma evlenecek kişilerin gönlüne rahmet ve sevgi tohumlarının yerleşmesini sağlar ve insanların mutlu bir evlilik sürdürmesine vesile olur.

El-Cami esması “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan” anlamındadır. Burada dua eden kişiyi bir aile içinde toplama anlamında kullanılmaktadır.

El- Mucib esması ise “kullarının dualarına karşılık veren” manasındadır. Evlilik duası için el açan müminin dualarının kabul edilmesini dilemek için okunmaktadır.

Evlenmek için duaya kaynaklık eden Haşr suresinin son 3 ayetinin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Haşr-22)

“O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.” (Haşr-23)

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr-24)

Aşağıdaki sözcükleri evlenmek için dua olarak bir bardak sütün üstüne okuyup sütü için, bu uygulamayı her fırsatta yapın, çünkü bu sözcükler, kısmetinin açılmasını dileyen kişilere, evliyaların önerisi ve nasihatidir:

“Bizi eğri yollardan uzak tutup Allah’ım, elçiler göndererek hakikati gösterdin; öğüt alan kişiler bu nedenle bahtiyar, öğüt almayanlarsa hep dalalet yolcusu. Dilediğin hep olur, ister en uzak yıldız, isterse en yakın zerre, hep sana boyun büker, hep senden yardım diler. Rezil rüsva olanlar, seni bilmeyen kullar, onlar suçlu günahkar, onlar asi ve gaddar. Taşınmayan hiçbir yük, insanlara verilmez, ilahi adaletin buna müsaade etmez. Evlenmek için dua yapan şu aciz kulun, senden hidayet ister, senden kısmetler diler. Çıkmaz yollar içinde kaldım ben de Allah’ım, sürünmek çetin bir iş, bu gidiş kör bir gidiş. İnsanlar maddi rızık için sana yönelip senden dilekte bulunur, fakat ben kısmetimi açmak için gelmişim ve sana yönelmişim. Maddi rızkın miktarı, az veya çok olur hep ama manevi rızık hepsinden de üstündür. Çünkü ilâhî varlık, kime manevi rızık takdir edip biçerse, o kişinin talihi hep yolunda gidecek ve onun önündeki barikatlar kalkacak. Bazısını açlıkla, bazısını toklukla, sınar ve imtihana tabi tutarsın Rabbim, bana ise vasat bir kısmet nasip eylersen, her dem senin yoluna baş koymaya kasem ederim. İlahi ve semavi takdirin işi güzel, kim dil uzatabilir Allah’ın yetkisine? Ahiret yurdu için senin hidayetini ihtiyacım var Rabb’im, bu dünya hayatında evlenmek için dua ile hayır dilemek ve fazilet istemek, beni sana getirdi, bana ilahi ışık için bir kılavuz oldu. Cehennem azabını yaşatma bize n’olur, bizi koruyup kolla, asilik içinde kalan ve isyana meyleden kullarından eyleme. Sana gelen bu yürek, hayırlı bir kısmete nail olarak bir gün, hayat yolculuğunda senden destek ve medet ister.”

Evlenmek için dua ile ilgili 2 önemli not

Evlenme duası edecek müminlerin şu iki hususa dikkat etmeleri önem taşımaktadır:

Dua eden mümin her şeyden önce kendisi hakkında “hayırlı olanı” dilemelidir. Çünkü evlilik gibi ciddi bir diyalogun hayır üzerine kurulması son derece önem arz etmektedir.

Dua eden kişiler, içten duygularla ve bütün samimiyetleriyle niyaz ederlerse inşallah dualarının daha kolay kabul edileceğini bilmelidirler.

Aşk yaşamınızda hayırlı kapıların açılmasına vesile olacak bir eser

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Aşık etme duası, muhabbet duası, surhubat duası, kuduriye duası, geri getirme duası ve hayırlı kısmet duası gibi onlarca etkili aşk duası ile mutluluğa nail olmak istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin için de hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Bu Bereket Duası 48 Saatte Etkilidir İnşallah, Mutlaka Okuyun!

Zenginlik duası 2 esma ve 2 ayetle okunan niyaz

 

Yorum yapın