Evdeki Huzur İçin Dua
Dilek Duaları Mucizevi Dualar

Evdeki Huzur İçin Dua Yuvanıza Mutluluk Getirecek

Huzuru ve mutluluğu yakalamak için ilâhî yardımın gücüne dayanma ihtiyacı duyan değerli mümin kardeşim, merhaba. Toplum huzurunun ve aile huzurunun sağlanmasına şiddetle muhtaç olduğumuz bu garip dönemlerde ve ahir zamanlarda, evdeki huzur için dua belki de en büyük dayanak noktalarımızdan biri olacak.

  • Aktaracağımız evdeki huzur için dua, Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen mübarek sözlerden oluşuyor. Tabi, bu sözlerin sıralanması ve farklı dualarla birleşmesi şeklinde ortaya çıkan huzur duasında, aynı zamanda Allah’ın esma-yı hüsnasından bazı isimler de yer alıyor. Zaten huzur duası, gücünü bu esmalardan ve farklı sözlerin bir araya gelip mucizevi bir kombinasyon oluşturmasından alıyor.

Huzur duasının uygulama şekline geçmeden evvel, öncelikle bu duanın hangi amaçlarla okunabileceğini gözler önüne serelim:

Evdeki Huzur İçin Dua Neden ve Hangi Amaçlar ile Okunur?

Sevgili okur, mutluluk duası olarak da geçen evdeki huzur için dua, hem ailevi mutluluğu hem de ilişkilerin düzene girmesini sağlamak maksadıyla okunabilir. Bu nedenle ister bireysel mutluluk ve huzuru, aşk ve gönül genişliğini yakalamak için, isterseniz de ailevi huzurun ve dengenin yeniden tesis ve inşa edilmesi için okuyun, hiç fark etmez. Burada önemli olan, bu duayı hangi niyetle okuyacağımızdır.

Amacımız, erkek arkadaşımız veya kız arkadaşımızla yürüttüğümüz ilişkinin daha kaliteli, anlamlı ve mutlu olması ise, niyetimizi de ona göre yaparız. Eğer, amacımız sadece bireysel mutluluk ve sükûnet ise, yine bu niyetle dua ederiz.

Kısacası, huzur duasındaki “huzur ve mutluluk” kavramları, bizim niyetimize kalmış bir durumdur.

Örneğin, ailevi huzur için şöyle niyet edebiliriz:

  • “Allah’ım, ailemdeki kötülükleri bertaraf ederek bizi içinde bulunduğumuz karamsar ve kötümser havadan kurtarmanı, her türlü musibetin ve kara haberin kalkmasını temenni ediyorum, bize sağlık, sıhhat ve mutluluk vermeni niyaz ediyorum.”

Bu niyeti, istediğimiz şekilde dile getirebilir, kendimizi ifade eden cümleleri istediğimiz biçimde dizayn edebiliriz, bunda bir sakınca ve beis yoktur.

Evdeki huzur için dua sözlerinin yukarıda belirttiğimiz niyet aşaması sonrasında ise, artık duanın kendisine başlayabiliriz:

Evdeki Huzur İçin Dua

Evdeki Huzur İçin Dua Nasıl Yapılır?

Bu duada, 3 (üç) adet esma, 3 adet sure, 7 adet de özel dua okunur.

Okunacak esmalar, “Ya Şâfi, Ya Mukallibe’l-Kulub ve Ya Raûf” esmaları; okunacak sureler, “Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve İnşirah Suresi”dir. Okunacak özel duaları ise aşağıda belirteceğiz.

İlkin mümkünse kıble istikametine yönelip diz üstü çökerek ve ellerimizi açarak niyet etmeliyiz. Niyet ettikten ve niyetimizi okuduktan sonra, ilk olarak 3 kez Fatiha, 3 kez İhlas ve 3 kez de İnşirah Suresi okumalıyız.

Bu sureleri 3’er kez okuduktan sonra, 21 kez Ya Şâfi, 21 kez Ya Mukallibe’l-Kulub, 21 kez de Ya Raûf okumalıyız.

3’er kez yukarıdaki sureleri, 21’er kez de yukarıdaki esmaları okuyup bitirince şöyle dua etmeliyiz:

  • “Allah’ım, kalbimize ve aklımıza inşirah ve genişlik ver. Allah’ım önümüzü ve yolumuzu açarak bize merhametinin parıltılarını göster. Allah’ım, bizi huzurun ve mutluluğun hüküm sürdüğü cennet yurduna alıncaya dek dertlerden uzak tut. Envai çeşit derdin potasında yoğrulan kullarının sabrını bize de ver, her türlü musibeti alt eden ilahi muhafaza kalkanını bize de nasip eyle. Âmin.”

Bu Türkçe duayı yaptıktan sonra ise 7 adet özel duayı okumaya başlamamız gerekiyor.

Evdeki Huzur İçin 7 Farklı Arapça Dua

Aşağıdaki Arapça duaların her birini 3 kez, altındaki Türkçe anlamlarının her birini de 1 kez okuyarak evdeki huzur için duayı bitirmiş olacağız. Duaların Arapça asıllarını (yani 3 kez okuyacağımız kısımlarını) kırmızı renkle belirteceğiz. Duaların Türkçe anlamlarını ise (yani 1 kez okuyacağımız kısımlarını ise) mavi renkle belirteceğiz.

Hasbinallahü ve ni’melvekîl.

  • (Allah’ım, müminler senin en güzel vekil ve en güzel dost olduğunu bilir, sadece sana bel bağlar ve yalnızca senden medet umar. Allah’ım, sen mümin kullarının kalbine hükmeden ve onlara her anlamda kâfi olan muhteşem ve göz kamaştırıcı gücün sahibisin, vekiller içinde en dayanıklı ve metin olan, hüküm verenler içinde de en sahih hükümleri verip nüfuzunu etkin kılan sensin. Bu gücün hürmetine huzur duamı kabul eyle. Âmin.)

Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî.

  • (Allah’ım, her işe senin mübarek isminle başlamak, boynumuzun borcu ruhumuzun selameti ve yüreğimizin zorunluluğudur. Biz senin adına sığınarak kendimizi, ailemizi ve malımızı mülkümüzü sana teslim ve emanet ediyoruz. Ve senin huzur kaynağı olan esma-yı hüsnana sığınarak tevekkül ediyoruz. Tevekkülle dolu yüreklerimize huzur doldur. Âmin.)

Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

  • (Allah’ım, sen bizi en güzel şekilde yarattığını ve ahsen-i takvim üzere meydana getirdiğini bildiriyor, bizi mükemmel yaratılışımız ile şereflendiryor içimize kendi ruhundan üfleyerek bize izzet ve ikram sunuyorsun. Dışımızı güzel yarattığın gibi içimizi de güzelliklerle donat ve bizi Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklandır, her kötülüğe direnecek takat ve her hayra yönelecek basiret ver. Peygamber Efendimizin hürmetine bize evdeki huzur için duanın kabulünü göster. Âmin.)

Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.

  • (Allah’ım, sen benim Rabb’im ve sahibimsin. Ben sana hiçbir şeyi ve hiçbir nesneyi ortak koşmam ve bu imanla şirke düşmem. Sen, kâinatın yaratıcısı ve tanzim edicisi olan ve bizi nimetlere boğan Rabb’imizsin. Ne olur bize de huzur duasının kabulünü müyesser kıl. Âmin.)

Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî.

  • (Allah’ım, sana şükürler olsun ki bizi dertlerin ve kaderlerin elinden kurtarıp saadetlerin ve mutlulukların alemine sevk ediyorsun. Allah’ım, sen bizi gufran ve affınla şereflendiriyorsun. Gönlümüzdeki hüzün tortusunu giderip bizi safi sevince boğuyorsun. İnşâallah yaptığım huzur duasını da kabul ederek sevincimize sevinç katarsın. Âmin.)

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

  • (Allah’ım, kainatta senden başka ilâh olmadığı gibi senin ortağın ve benzerin de yoktur; nitekim mülkün sahibi sen olduğun gibi şükrün sahibi de sensin. Sen, her şeye kadir olan Allah’sın. Şimdiye dek milyonlarca müminin okuduğu bu özel duanın hatırı için kalbimize huzur ve mutluluk yağdır. Âmin.)

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.

  • (Allah’ım, senden başka ilâh olmadığı için sadece ve sadece sana yönelir, yalnızca senin varlığınla yetiniriz. Zaten bu bize yeter. Yalnızca sana tevekkül eder ve senden huzur isteriz; çünkü sen Arş-ı Azim’in sahibi ve Rabb’isin. Dualarımıza icabet eder, bizi varlığınla mutlu kılarsın.)

Sevgili okur, evdeki huzur için dua bu kadar, inşâallah bu duayı tüm ayrıntılarına riayet ederek yaparsak duamız kabul edilecek, gönlümüze huzur ve mutluluk dolacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar: