Eşlerin Arasını Düzelten Dua Mutluluğa Vesiledir

Eşlerin arasını düzelten dua aynı zamanda korunma duasıdır

Evli çiftlerin arasında yaşanan sorunlar çoğu zaman başka insanlardan kaynaklanır. Evlilik gibi mahremiyet üzerine kurulu bir ilişkide üçüncü şahıslar müdahale ederse ciddi sorunlar yaşanır. Aynı zamanda nazar da yeni evli çiftlerin sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır.

Sözlerini aktaracağımız bu dua muhabbet duası olmasının yanında korunma duası özelliği de taşır. Dua sayesinde öteki insanların evliliğe müdahalesi son bulur ve nazar gibi her türlü şer güç hükümsüz kalır.

Eşlerin arasını düzelten 2 farklı dua vardır

Eşler arasında yaşanan sorunun şiddetine göre büyük alimler iki farklı dua tavsiyesinde bulunmuştur. Bu dualardan birincisi şiddetli geçimsizlik durumunda okunur. Diğer dua ise kadın ile erkek arasında ciddi sorunların olmadığı fakat aralarındaki muhabbetin zayıf kaldığı durumlarda okunur.

Duaların sözleri ve okuma usulü hakkında büyük alimler şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

Eşlerin arasını düzelten dua

 

Şiddetli geçimsizlik durumunda okunan eşlerin arasını düzelten dua

Mutsuz geçen evlilikler insanların ciddi biçimde yıpranmasına neden olur. Çünkü kendi evinde huzuru bulamayan bir insanın hayatın diğer alanlarında da mutluluğu yakalaması mümkün değildir. Çoğu zaman insanlar evlilik yaşamında karşılaştıkları sorunlarla baş etmekte büyük zorluk yaşar ve boşanmayı bir seçenek olarak düşünmeye başlar. Ancak bilinmelidir ki İslami anlayışta boşanmaya izin verilmesine rağmen hoş karşılanan bir durum değildir. Peygamber Efendimiz bu konuda şu hadisi şerifi söylemiştir:

“Allah Teâlâ’ya, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi talaktır.” (İbn Mâce)

Müminler evlilik hayatında yaşadıkları sorunlar karşısında hemen boşanmayı tek seçenek olarak görmemelidir. Öncelikle evliliği kurtarmak için mücadele edilmeli ve dualar okuyarak yüce Allah’tan yardım istenmelidir. Tabi boşanmanın da bazı durumlarda hikmeti vardır. Zira boşanma müminler için bazen hayırlara vesile olmasaydı İslam dininde yasaklanırdı. Yani boşanmaya dinimizde ruhsat vardır. Ancak ifade ettiğimiz gibi öncelikle yapılması gereken şey evliliği kurtarmaya çalışmak ve aile kurumunun devamı için gayret göstermektir.

Şiddetli geçimsizlik durumunda okunması tavsiye edilen eşlerin arasını düzelten dua bir hafta boyunca her gün okunur. Duaya perşembe günü başlanması ve cuma günü bitirilmesi de tavsiye edilmektedir.

Dua kendi içinde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm yüce Allah’ın Ya Veliyy esmasına hitaben okunur ve dua sözleri peş peşe 7 defa tekrar edilir. Duanın ikinci bölümü ise 1 defa okunarak dua bitirilir.

İfade edilen teşkile göre eşlerin arasını düzelten dua sözleri tam olarak şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Veliyy celle celalühü. (7 defa tekrar edilecek.)

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih. Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. (amin) (1 defa okunacak)

Bu duayı okuyarak faziletlerine şahit olmayı isteyen müminlere bir miktar sadaka vermeleri de tavsiye edilmiştir. Sadaka vermek kaza belanın def edilmesini sağlar. Evliliğin sarsılması da bir çeşit kaza bela sayılır. Bu itibarla büyük alimler dua okuyan kişilerin küçük de olsa bir miktar sadaka vermesini tavsiye etmektedir. Unutulmamalıdır ki sadaka vermek her türlü kaza belayı def eder, malın bereketlenmesini sağlar ve duaların kabul görmesine vesile olur.

Eşlerin arasını düzelten dua

Muhabbetin eksik olduğu evliliklerde eşlerin arasını düzelten dua

Evliliklerin ilk döneminde çeşitli sorunların yaşanması doğaldır. Birbirini severek evlenen çiftlerde bile çeşitli sıkıntılar yaşanır. Çünkü evlilik ilişkisi insanların alıştıkları normal yaşamın dışında özelliklere sahiptir. Bu yeni duruma alışmak biraz zaman alacaktır. Bu nedenle yaşanan küçük sorunlar karşısında paniğe kapılmak ve endişeli tavırlarla sorunları daha da büyütmek doğru değildir.

Çoğu zaman evliliğin üzerinden bir süre geçtikten sonra sorunlar en aza iner. Çünkü kadın ile erkek yeni duruma artık alışmıştır ve kendi rollerinin farkındadır. Herkes kendi görevini yerine getirir ve böylece evlilikte ciddi sıkıntılar görülmez. Fakat bir evlilikte sorun yaşanmaması demek o evlilikte çiftin mutlu olduğu anlamına gelmez. Çünkü mutlu evliliğin anahtarı sevgi ve muhabbettir. Evliliğe alışmak ile mutlu bir evlilik sürdürmek bambaşka şeylerdir.

Eğer karı koca arasında sevgi ve muhabbet olursa evlilik hayatın en güzel dönemi olacaktır. Bunu temin etmenin yolu ise muhabbet duaları okuyarak yüce Allah’tan yardım istemektir.

Kadın ile erkek arasında muhabbetin artmasını sağlayan bu dua ile ilgili en sık sorulan soru “bu duanın kim tarafından okunacağı” yönündedir.

Eşlerin arasını düzelten dua sadece eşlerden biri tarafından okunursa yeterli kabul edilmektedir. İnşallah dua hem okuyan kişiyi hem de eşini etkileyecek ve gönüllerinde sevginin hakim olmasını sağlayacaktır. 

Evli çiftlerin yüreklerinde sevgi ve muhabbetin canlanmasını sağlayan dua da iki bölümden oluşur. Duanın ilk bölümündeki kısa ifade peş peşe 40 defa tekrar edilir. Uzun olan ikinci bölüm ise peş peşe 7 defa okunur. Okumalar bittikten sonra Fatiha suresi de 1 defa okunarak dua bitirilir. Buna göre duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni. (40 defa okunacak)

Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve’hdina sübüle’sselami ve necnina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibe’l fevahişe ma zahare minha ve ma betane. (7 defa okunacak)

Fatiha suresi (1 defa okunacak)

Bu duayı okuyarak evliliklerinde muhabbetin artmasını dileyen müminler şu iki hususa dikkat etmelidir:

Eşlerin arasını düzelten dua

Eşlerin arasını düzelten dua sözleri her perşembe gecesi okunur

Büyük alimler duaların kabulü konusunda makbul zamanlardan söz etmişlerdir. Bu vakitlerde yapılan dualar İnşallah daha tesirli olur. Muhabbetin artmasını sağlayan bu duanın da perşembe geceleri okunması tavsiye edilmiştir. 

Ancak belirtilen vakitte dua etmeye fırsat bulunamazsa haftanın herhangi bir günü ve saatinde de dua okunabilir. Zira dinimizde duaların okunması için belirli zaman dilimleri ile müminler kısıtlanmamıştır. Yani her zaman müminler, isteklerinin gerçekleşmesi için yüce Allah’a niyaz edebilirler. Fakat büyük alimlerin tavsiyesine uymak ve duaların icabetinin güçlü olduğu saatlerde el açmak elbette ki daha tesirli olacaktır.

Dua okunurken ısrarcı olmak gerekir

Duaların devamlı ve sabırla okunması kabul görmesinde etkili olmaktadır. Dualarına ısrarlı bir şekilde devam eden müminlerin inşallah elleri boş çevrilmeyecektir. Bu hususta büyük alimler bu duayı okuyan müminlerin mutlu bir evliliğe kavuşuncaya kadar dua etmeye devam etmelerini tavsiye etmektedir.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

Yorum yapın