Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua Arayanlar, Bu Yazı Kaçmaz!

Muazzam Etkili ve Kalıcı Bir Uygulama ile Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua

Eğer eşinizle aranızda cinsel soğukluk bulunuyorsa veya muhabbet duası ile eşinizle aranızda muhabbet tesis etmek istiyorsanız, aranızı düzeltmek ve geçimsiz olduğunu düşündüğünüz eşinizi yola getirmek için bu duaya yer vermelisiniz hayatınızda. Bu duanın alimler tarafından tavsiye edildiği bilinir ve kadınlar kulübü gibi birçok platformda da paylaşılır. Öyle ki eşler arasındaki soğukluğu gideren bu dua, geçimsiz kocayı yola getirmek için okunabileceği gibi size hoş davranmayan eşinizi hizaya getirmek için de okunabilir. Bu duanın rukye olarak da okunması mümkündür.

Bu yazımızda size eşler arasındaki soğukluğu gideren dua olarak bilinen 4 adet çok etkili duadan bahsedeceğiz ve İslam alimlerinin defalarca aktarıp altını çizerek ve ısrarla tavsiye ettikleri bu duaların detaylarını anlatmaya çalışacağız.

  • Eğer eşinizle aranızın çok daha güzel olmasını ve aranızda yeşeren muhabbetin kalıcı ve ebedi olmasını istiyorsanız, aşağıdaki duaları uygun bir şekilde gerçekleştirmeye çalışmalı ve bu şekilde Allahu Teala’nın izniyle muradınıza ulaşmalısınız.

Lütfen yazı boyunca aktaracağımız 4 adet duayı dikkatli bir şekilde okuyup bu duaları inceledikten sonra ya birini ya da 4’ünü birden uygulamaya çalışıp amacınızı gerçekleştirmeye gayret gösterin, işte eşler arasındaki soğukluğu gideren dualardan birincisi:

Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua 1, Kalıcı ve Etkili Bir Uygulama

Elhamdülillahillezî yümsiküssemavatis seb’a en takaa alel ardi illâ biiznih.
Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Bu dua, özellikle İslam alimlerinin kaynaklarında geçen ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’dan nakil ile bize aktarılan ve eşler arasındaki soğukluğu gidermek konusunda oldukça etkili ve kalıcı bir mahiyete sahip olduğu dile getirilen son derece güçlü ve işlevsel bir dua olarak bilinmektedir.

  • Öyle ki şimdiye kadar bu duayı her cuma gecesi (yani perşembeyi cumaya bağlayan gece) yatsı namazından sonra 7 defa okuyan ve bunu bir ay boyunca devam ettiren (yani toplamda 4 hafta boyunca 28 defa okuyan) insanların eşleri ile arasındaki soğukluğun tamamen geçtiği ve aralarında adeta bir muhabbet sıcaklığı hasıl olduğu bilinmektedir.

Dolayısı ile bir insan eşiyle arasındaki muhabbetin tesis edilmesini arzuluyorsa ve eşiyle arasındaki soğukluğun tamamen ortadan kaldırılmasını temenni ediyorsa, bu duayı uygun bir şekilde gerçekleştirmeli ve her perşembe gecesi yatsı namazını müteakip 7 defa bu duayı yaparak toplamda 4 hafta boyunca bu uygulamayı sürdürmelidir.

Şimdi de karı koca arasındaki soğukluğu gideren bir başka dua üzerinde duralım ve bu duanın da mucizevi özellikleri olduğunu izah etmeye çalışalım:

İlginizi Çekecek Başka Bir Dua Tavsiyesi: Peygamber Efendimizin Sofra Duası ve Sofra Adabı Hakkındaki Tavsiyeleri

Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua 2, İki Kişinin Kalbine Sevda Mührü Basar

Duanın Okunuşu:
1- Allahhümme ellif beyne kulubina
2- ve aslih zate beynina
3- ve’hdina sübüle’s-selami
4- ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur
5- ve cennibne’l-fevahışe ma zahara minha ve ma betane
6- Allahümme’hfazna fi esmaina ve ebsarina ve ezvacina.”

Rivayetlere göre bu duayı her sabah namazından sonra 3 defa okuyan kişinin kalbine muhabbet mührü basılır ve o kişinin sevdiği şahsın kalbine de aynı şekilde muhabbet mührü basılır ve bu iki kişi arasındaki muhabbet, kalıcı ve ebedi bir şekilde sonsuza kadar devam eder ve ahiret yolculuğunda da Cenab-ı Hak bu iki kişinin kalbini birbirlerine mühürler.

Evet, eşler arasındaki soğukluğu gideren dualardan biri olan bu uygulama, bir kişinin her sabah namazından sonra 3 defa okuması ve 1 hafta boyunca devam ettirmesi gereken bir uygulama olarak bilinmektedir.

  • Tarihte bu duayı bu şekilde uygulayıp gerçekleştiren birçok insanın eşiyle arasının tastamam düzeldiğine ve aralarındaki muhabbetin muazzam bir şekilde arttığına örneklik teşkil eden binlerce örnek olay yaşanmıştır ve İslam alimlerinin kitaplarında da bu olaylar kayda geçirilmiştir.

Şimdi de eşler arasındaki soğukluğu ve karı koca arasındaki dargınlığı gidermek maksadıyla yapılabilecek başka bir uygulama üzerinde duralım ve Cenab-ı Hakk’ın esmaül hüsnası ile gerçekleştirilen bu uygulamanın da detaylarını aktaralım:

Yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi mümkün mertebe bu duaların ve uygulamaların hepsini birden yapmanızı tavsiye ederiz; çünkü dualardan herhangi birinin etkisiz olması halinde bir diğer dua ile amacınıza ulaşmış olursunuz inşallah.

Karı Koca Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua 3, Karbonat ve Su Uygulaması

Din büyüklerinin kitaplarını incelediğimizde bir kişinin eşi ile arasındaki dargınlığı ve soğukluğu gidermek için karbonatlı suya müracaat edebileceği şeklinde ifadeler olduğu görülmektedir.

  • Bu anlamda din büyükleri bize aktarmış oldukları mucizevi bilgiler arasında karbonatlı su uygulamasının karı koca arasındaki muhabbeti arttırdığına ve eşler arasındaki soğukluğu ve dargınlığı giderdiğine ve yok ettiğine dair yüzlerce örnek olay aktarırlar.

Şöyle gerçekleştirilir: Bir çay kaşığı dolusu karbonatı bir çay bardağı suyun içerisine atmalı ve iyice karıştırdıktan sonra sessiz bir yere geçip bu karbonatlı suyun üzerine 77 defa “Ya Mennan” esmaül hüsnasını okumalı ve sonrasında da şu sözcüklerle Cenab-ı Hakka yönelmelisiniz:

“Allah’ım senin El-Mennan esmaül hüsnan hatırı için ve sana yönelen bu kalbimin masum dilekleri ve sevecen isteklerinin yüzü suyu hürmetine beni amacıma ulaştır ve eşim ile aramdaki dargınlığı ve soğukluğu tamamen ortadan kaldır, amin.”

Bu uygulamayı tarif edildiği şekliyle gerçekleştirdikten ve yukarıdaki duayı da yaptıktan sonra içine bir çay kaşığı karbonat atmış olduğunuz suyu üç yudumda çmeli ve içerken de niyetinizi tam manası ile aklınızda tutmaya ve Cenab-ı Hakk’ın esmaül hüsnasına bel bağlamaya çalışmalı, O’nun rahmetine itimat etmeye gayret göstermelisiniz.

Bu uygulamanın ardından Allah’ın izniyle eşiniz ile aranızdaki muhabbet artmaya başlayacak ve sıkıntılı süreçler de bitmiş olacak inşallah.

Şimdi de eşler arasındaki soğukluğu gideren bir başka dua ve karı koca arasındaki muhabbeti tesis etmek maksadıyla bir başka uygulama üzerinde duralım:

Karı Koca Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua 4, Bir Kağıt ve Bir Kalem

Bir kişi eşiyle arasındaki muhabbeti tesis etmek ve onun kalbine tam anlamıyla aşk ve sevda mührü basmak, aynı zamanda onun kalbini tam manası ile ele geçirmek ve ona tam anlamıyla sahip olmak istiyorsa, bir kırmızı kurşun kalem ve 1 adet küçük kağıt ile gerçekleştirilecek şu uygulamayı yapmalıdır:

  • 1 adet kırmızı kurşun kalem ve 1 adet küçük kağıt alıp sessiz bir yere geçmeli ve bu kağıdın üzerine Ya Vedûd esmaül hüsnasını yazmalı, sonrasında da kalemi kağıdın üzerine yerleştirip şu duayı yapmalısınız:

“Allah’ım kalpleri birbirine bağlayan ve gönülleri yumuşatan merhametinin aşkı için ve sevdayı gönül ülkemize hükümran eden derin hikmetinin sevdası için, bana amacıma ulaşmanın ve eşimin kalbine girmenin en güzel yolunu aç, amin.”

Bu uygulamayı tarif edildiği şekli ile gerçekleştirdikten ve yukarıdaki duayı da yaptıktan sonra, üzerine kırmızı kurşun kalemi koyduğunuz kağıdı 4 defa katlamalı ve bu kağıdı da (yazı iç kısımda kalacak şekilde) muska haline getirip yanınızda taşımalısınız. Bu kağıdı yanınızda taşıdığınız sürece Allah’ın izniyle eşiniz ile aranızdaki soğukluk giderilecek ve eşinizin kalbi tam anlamıyla sizin için çarpmaya başlayacak.

  • Evet, eşler arasındaki soğukluğu gideren dua bağlamında aktarmış olduğumuz dualar, eski İslam alimlerinin kadim kitaplarında bize sunmuş oldukları ve defalarca denenmiş olduğu ifade edilen uygulamalar olmakla birlikte, son derece kalıcı ve işlevsel olduğu da bilinen uygulamalardır.

Bu uygulamalar sonrasında size çok değerli ve çok kıymetli bir başka eser tavsiyesinde bulunmak ve bu şekilde yazımızı bitirmek istiyoruz:

Güzel bir dua dinleyin:

Eşler Arasındaki Soğukluğu Gideren Dua ve Kenzül Dua Tavsiyesi

Abdülkadir Çelik tarafından hazırlanan ve Her Kapıyı Açan Murad Duaları adıyla da bilinen Kenzül Dua Kitabı, sizin de hayatınızı dönüştürebilecek ve hayatınıza ışık katabilecek bir potansiyele sahip olduğunu bildiğimiz bir dua kitabı.

Çünkü şimdiye kadar binlerce, hatta yüz binlerce insanın hayatında ciddi değişimlerin ve dönüşümlerin yaşanmasına ve birçok insanın muradına kavuşmasına vesile olan bu kitaptaki dualar, gerçekten de son derece kalıcı ve son derece etkili bir yapıya sahip; bunu anlayabilmek için okuyucu yorumlarını dikkatli bir şekilde incelemeniz yeterli olacaktır. Bu anlamda aşağıya bazı okuyucu yorumlarını ve yanı sıra kitabın indirme linkini aldık:

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Eğer dualarla ilgili daha derin araştırmalar ve incelemeler yapıp hayatınıza dua mucizesini çekmek isterseniz, sitede bulunan diğer yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Örneğin şu yazımızı da okumalısınız: Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua Muazzam Tesirli, Okuyun!

Yorum yapın