Erkek için Kısmet Açma Duası
Aşk Duaları Dilek Duaları Hacet Duaları

Erkek için Kısmet Açma Duası İşte Böyle Okunur

Erkek için kısmet açma duası, Kuran ayetlerine ve Allah’ın güzel isimleri olan esmalara dayanan “oldukça tesirli bir dua”dır. Bu duanın faziletleri sayesine mutlu bir evlilik yapan ve güzü gülen çok sayıda mümin bulunmaktadır.

Vakti geldiğinde hayırlı bir kısmet bularak evlenmek her müminin arzuladığı bir durumdur. Zira evlilik yaşamının kendisine göre güzellikleri vardır ve müminlerin bu güzelliklerden mahrum kalmaması büyük önem taşır.

İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra kendi evlerinin reisi veya annesi olmayı arzularlar. Baba evi, her ne kadar unutulmaz anıların yeri olsa da kişi bir yaştan sonra kendi yuvasını kurmak ister. Ayrıca çocuk sahibi olma arzusu da oldukça güçlü bir histir ve insanların evlilik kararında etkili olmaktadır.

Evlenme çağına gelmiş müminlerin hayırlı bir evlilik yapmak için duaların muazzam gücüne başvurmaları gerekir. Zira evliliğin hayırlısı müminler için bir nimettir. Oysa kötü bir evlilik insanlar için eziyete döner ve yıllarca süren sıkıntılara yol açar.

İşte bu sebepten ötürü burada sözlerini aktaracağımız duanın hayırlı evlilik duası olarak bilindiğini vurgulamak gerekir. Zira bu duadaki kutsi sözlerin yüzü suyu hürmetine kişinin yapacağı evlilik inşallah hayırlara vesile olacaktır.

Erkek için kısmet açma duasının makbul zamanları 

Duaların makbul zamanlarda okunması inşallah icabet görmelerinde yani kabul edilmelerinde büyük önem taşımaktadır. Büyük alimler evlenmek maksadıyla el açan erkeklere şu tavsiyeyi vermişlerdir:

  • Dua için tavsiye edilen makbul zamanlar Cuma sabahlarıdır. Erkeklerin dua sözlerini vakit öğleyi bulmadan okumaları inşallah daha faydaları olacaktır. Tabi erkekler dua sözlerini ne kadar erken okurlarsa o kadar tesirli olacaktır. Bu hususta pek çok alim, erkeklerin duayı sabah namazı ile gün doğumu arasındaki erken vakitte okumalarını tavsiye etmektedir.

Erkek için Kısmet Açma Duası

Erkek için kısmet açma duası belli bir şahsa yönelik okunabilir mi?

Eğer kişinin gönlünden geçirdiği ve kendisine layık gördüğü bir kişi varsa onu niyet ederek bu duayı okuyabilir. Yani dua belli bir şahsa yönelik niyaz edilebilir.

Dua belli bir şahsa yönelik okunduğunda yapılması gereken şey duanın niyet bölümünde kişinin adını ifade etmektir. Eğer belli bir kişi yoksa ve dua genel olarak hayırlı bir kısmet bulmak için okunuyorsa doğrudan duanın sözlerine geçilecektir.

Kısmet kapanması ne demektir?

Evlenme çağı geldiği halde uygun bir kısmet bulamayan kişiler için halk arasında “kısmeti kapanmış” denilmektedir. Bu durumu nazar ve büyüye bağlayan kişiler de vardır.

Kısmeti kapanan kişilerin kısmetinin açılması için çok farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı büyü tarzında olup dinin özüne aykırıdır. Pek çok mümin bu tarz uygulamalara başvurmakta ve farkında olmadan günaha girmektedir.

Büyük alimler kısmet kapanması hadisesinin gerçekten olabileceğini ifade etmektedir. Büyü veya nazar ile kısmet kapanabilir. Bazen de ailevi, ekonomik veya sosyal sebeplerle insanlar kendilerine uygun kısmet bulmakta zorlanabilir. Ancak kapanan kısmetin açılması için caiz olmayan yollara başvurmak yerine duaların manevi gücünden istifade etmek en isabetli tercih olacaktır.

Kısmetin açılması için büyü veya tılsım gibi uygulamalara başvuran kişilerin yapacakları evlilikler ne yazık ki hüsranla sonuçlanmaktadır. Kişi bu şer uygulamalar sayesinde kısa sürede nikah masasına oturmakta fakat kısa bir süre sonra da ciddi pişmanlıklar yaşmaktadır. Buna karşın duaların manevi gücü ile hayırlı bir kısmet bulan müminler ömür boyu süren hayırlı evlilikler yapmaktadır.

Erkek için Kısmet Açma Duası

 

Erkek için kısmet açma duası sözleri

Evlenmek için erkekler tarafından okunan dua bir terkiptir. Yani içinde pek çok esma ve ayet olan uzun bir niyazdır. Duada geçen kutsi sözlerin okunma sırası ve okunma kıraati (sayısı) farklıdır. Dua eden müminlerin bu hususta dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

Duada geçen esmaların her biri 7 defa tekrar edilirken ayetler ise 3 defa tekrar edilmektedir.

Erkek için kısmet açma duasının sözleri kadim dua kitaplarında şöyle geçmektedir:

Duaya besmele okunarak başlanır. Besmeleden sonra “kalpleri değiştiren” anlamına gelen Ya Mukallibe’l-Kulûb esması peş peşe 7 defa okunur. Bu esmanın hikmeti insanların bakış açısını tamamen değiştirmesidir. Allah’ın izni ile bu esma sayesinde insanlar artık dua okuyan kişiye çok olumlu bir gözle bakmaya başlayacaktır. Pek çok insan dua okuyan kişiyi “evladı için en iyi kısmet” olarak görecektir. Karşı cinsteki insanlar ise kişiyi “evlenmeye layık bir insan” olarak kabul edeceklerdir.

Ya Mukallibe’l- Kulûb esmasının okumaları bittikten sonra üç defa şu sözlerle niyaz edilecektir:

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ.

Ardından “yardım edenlerin en hayırlısı” anlamına gelen Ya Hayru’n-nâsırîn esması peş peşe 7 defa okunacaktır. Esmanın okumaları bitince duanın şu sözleri 3 defa tekrar edilecektir:

Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn.

Bu ayeti kerimenin üç defa okunmasından sonra “varislerin en hayırlısı” anlamında gelen Ya Hayru’l-vârisîn esması peş peşe 7 defa okunacaktır. Ardından şu ayeti kerime üç defa okunacak ve dua bitirilecektir:

Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr. (amin)

Erkek için Kısmet Açma Duası

Evlenmek için duaya ne kadar süre devam etmeliyim?

Büyük alimler müminlerin bu duayı hayırlı bir kısmet bulununcaya kadar haftada bir gün sabırla okumaya devam edilmesini tavsiye etmektedir. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere kadınlar her Perşembe gecesi, erkekler ise her Cuma sabahı bu duayı okumaya devam etmelidir.

Duayı okuyup tatbik eden müminler sadece birkaç haftalık okuma sonucunda Allah’ın izniyle hayırlı bir kısmet bulduklarını ifade etmektedir.

Evliliğe karşı olan aile fertlerini ikna etmek için okunan dua

Bazen kişinin evlenmesine ailesi karşı çıkabilmektedir. Bunun sebebi genellikle evlenilecek kişinin uygun bir eş olmadığının düşünülmesidir. Aileler bu sebeple çocuklarını koruma güdüsüyle evliliğe karşı çıkmaktadır.

Evliliğe karşı olan aile fertlerini ikna etmek isteyen kişiler şu duayı okurlarsa inşallah kısa sürede ailesi kişinin arzuladığı evliliğe onay verecektir.

E lem tere ilellezîne kîle lehum kuffû eydiyekum, ve ekîmus salâte ve âtûz zekâh, fe lemmâ kutibe aleyhimul kıtâlu izâ ferîkun minhum yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeh, ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynel kıtâl, lev lâ ahhartenâ ilâ ecelin karîb, kul metâud dunyâ kalîl vel âhıretu hayrun li menittekâ ve lâ tuzlemûne fetîla.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir