En Tesirli Dualardan Tefriciye Duası

Tefriciye Duasının Yüzü Suyu Hürmetine Allah’ın izniyle Müminlerin Tüm Dilek ve Hacetleri Yerini Bulur

Tefriciye duası ya da diğer ismi ile “salat-ı tefriciye” yüzyıllardır Müslümanlar tarafından okunan ve faziletlerine sayısız kere şahit olunan çok tesirli bir duadır. Kadim dua kitaplarının tümünde yer alan bu etkili dua, günümüzde de büyük alimlerin en yaygın tavsiye ettikleri dualardan biridir.

Tefriciye duası müminlerin her türlü isteklerinin gerçekleşmesini dilemek üzere okudukları bir duadır. Bu dua hem maddi yaşamdaki sorunlardan kurtulmak hem de özel hayatta murad edilen şeylere kavuşmak için okunabilir.

Tefriciye duası okunma maksadına göre:

 • Dilek duası
 • Hacet duası
 • Şifa duası
 • Rızık duası
 • Huzur duası
 • Başarı duası
 • Zor durumdan kurtulma duası
 • Kısmet duası
 • Şükür duası

Gibi pek çok duanın yerine okunabilecek etkili bir niyazdır.

Müminler helal dairesi içinde olmak koşulu ile her türlü dilek ve hacetin kabul görmesi için bu dua yardımı ile yüce Rablerine el açabilir.

Tefriciye duası Hazreti Muhammed’e (sav) salavat getirilerek okunan bir duadır

Dualardan önce besmele çekip ardından salavat getirmek duaya olan icabeti artırır, yani duanın kabulüne vesile olur. Dua etmeden önce salavat getirilmesinin faziletli olduğunu Peygamber Efendimiz bizzat ifade etmiştir. (Tirmizi)

Tefriciye duası okunurken önce Hazreti Muhammed’e salavat getirilir ve ardından onun hürmeti vesile kılınarak yüce Allah’tan murad edilen şeylerin gerçekleşmesi istenir.

Tefriciye duasının okunma sayısı ve okunma adabı hakkında mutlaka bilinmesi gereken önemli bilgiler vardır. Dua eden müminler söz konusu bu detayları göz önünde bulundurarak niyaz ederlerse inşallah çok daha faziletli olacaktır.

Tefriciye duası ile ilgili bilgi veren kaynaklarda 4444, 1111, 44 gibi sayıların verilmesi ne derece doğrudur?

Bazı eserlerde tefriciye duasına “4444 duası” adı da verilmektedir. Bu isimlendirmenin sebebi duanın bu sayıda okunması gerektiğinin belirtilmesidir.

Söz konusu bu kitaplarda duanın sözlerinin 4444 defa okunması tavsiye edilmektedir. Bazı eserlerde ise ifade edilen bu okunma sayısının günlere eşit biçimde bölünerek 1111 defa veya 44 defalık okumalar halinde yapılabileceği ifade edilmektedir.

İslami dua anlayışında belli sayılara dayanan dualar yoktur. Dua sözleri ya bir defa ya da peş peşe üç defa okunur. Zira Peygamber Efendimiz de bu şekilde dua etmiştir. Farklı sayılarda dua sözlerini okumanın daha faziletli olduğuna dair görüşler ise sonradan ortaya çıkmıştır ve sahih bilgilere dayanmamaktadır.

Mümin kardeşlerimize tefriciye duasını okurken sadece günde bir defa dua etmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca huşu içinde dua etmek için dua sözleri peş peşe üç defa tekrar edilebilir. Fakat duanın 4444 defa okunması gerektiği yönündeki görüşlerin hiçbir meşru dayanağı yoktur. Zaten günümüz koşullarında tefriciye duasını bu sayıda okumaya zaman ve imkan bulmak da neredeyse imkansızdır.

Tefriciye duası başkasının yerine vekaleten okunabilir mi?

Tefriciye duası, başkasının yerine vekaleten okunabilir. Zira bu dua bir hayır dileme duasıdır ve bu tarzdaki duaları başkasının yerine okumakta bir beis yoktur. Ancak dua eden müminler duayı kimin için ve hangi maksatla okuduklarını dilleri ile beyan ederlerse daha isabetli olur.

Dilek ve hacet duaları her ne kadar başkasının yerine vekaleten okunabilse de asıl doğru olanı duayı kişinin bizzat kendisinin okumasıdır. Bu itibarla sevilen kişilerin yerine tefriciye duasını okumak yerine onlara bu etkili duayı öğretmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Tefriciye duasının abdestli biçimde okunması ve dua öncesinde Kuran-ı Kerim’den sureler okunması

Tefriciye duası öncesinde abdest almak zorunlu değildir. Yani kişi abdest almadan da bu kutsi duayı okuyabilir. Ancak müminlerin dua için abdest almaları ve duaya tıpkı ibadet eder gibi özen göstermeleri Yüce Allah’ın çok hoşuna gider, bu durum da duanın kabulüne vesile olur.

Büyük alimler tefriciye duası okumadan önce bazı Kuran surelerinin okunmasının duanın tesirini artırdığını beyan etmişlerdir. Eğer tefriciye duası özel yaşam ile ilgili okunacaksa dua öncesinde Duha ve İnşirah surelerinin okunması tavsiye edilmektedir. Şayet duanın okunma amacı özel yaşamla ilgili değilse dua öncesinde Fatiha suresi ile İhlas suresinin okunması önerilmektedir.

Tefriciye duasını ezberlemekte zorlanıyorum, ne yapabilirim?

Tefriciye duasını ezberlemekte zorlanan müminler dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilirler. Ancak bu kadar tesirli bir duayı ezberlemek ve ihtiyaç hasıl olan her vakitte okumak elbette ki daha doğru olacaktır. Zaten tefriciye duasının sözleri hikmet-i ilahinin eseri olarak son derece kolay ezberlenmekte ve sadece birkaç okumada hafızaya adeta nakşedilmektedir.

Tefriciye duası için makbul kabul edilen zaman dilimleri

Tefriciye duasının okunma amacına göre hangi makbul vakitlerde okunacağı ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir:

 • Rızık ve bereket konularında okunacaksa sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte
 • Aile huzurunun temini ve özel yaşamla ilgili dileklerin gerçekleşmesini dilemek için yatsı namazlarından sonra
 • Zor durumdan kurtulmak için farz namazlarından sonra
 • Şifa duası hükmünde okunacaksa cuma günlerinde
 • Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için uyumadan hemen önce
 • Başarı duası hükmünde okunacaksa seher vakitlerinde

Tabi burada verilen zaman dilimleri sadece tavsiye niteliği taşımaktadır. Bilinmelidir ki İslam dininde dua etmenin önünde zaman ve mekân kavramları engel değildir. Müminler diledikleri her vakit yüce Rablerine el açıp dua edebilirler.

Tefriciye duasına kaç gün boyunca devam etmek gerekir?

Büyük alimler tefriciye duasına üç gün devam etmeyi önermektedir. Bazı kaynaklarda ise duanın bir hafta boyunca okunması tavsiye edilmektedir.

Ancak bilinmelidir ki dilek dualarında aceleci davranmamak ve duaya sabırla devam etmek Peygamber Efendimizin güzel sünnetlerinden biridir. Hazreti Muhammed, duaların kabulü konusunda müminlerin aceleci olmamaları gerektiğini beyan etmiştir. Bu itibarla bilinçli müminler de tefriciye duasını okurken aceleci davranmazlarsa ve duaları kabul görene kadar dua etmeye devam ederlerse inşallah çok daha doğru bir davranış tarzı sergilemiş olacaklardır.

Duaların kabulünde en önemli şart: İnanarak ve samimi biçimde dua etmek

Yüce Allah’ın makam-ı ilahiyesinde kabule en layık dualar kişinin bütün kalbiyle yaptığı dualardır. Bu tarz duaların icabeti çok güçlüdür ve inşallah dua eden kişinin murad ettiği şeye kavuşmasına vesile olur.

Dua eden müminler eğer içten duygularla dua etmeyeceklerine inanıyorlarsa dua etmeden önce 4 rekat hacet namazı kılabilirler veya Kuran-ı Kerim’den kısa birkaç sure okuyarak huşu içinde dua etme imkanına kavuşabilirler.

Tefriciye duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek. (amin)

Tefriciye duasının Türkçe Meali

“Allah’ım, Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir