En Kısa Sürede Etkili Olan Araba Duası, Muazzam Güçlü!

Bu Araba Duası, Mutlaka Okunmalı!

Değerli okurlarımız, bugünkü yazımızda size en doğru ve en etkili araba duasını aktaracağız ve bu duayı tam anlamıyla nasıl yapmanız gerektiğini izah edeceğiz.

Duanın en doğru halini ve bütün detaylarını öğrenmek için lütfen yazıyı dikkatli bir şekilde okumaya çalışın ve araba duası ile ilgili bilmeniz gereken bütün ayrıntıları öğrendikten sonra bu duayı tatbik etmeye başlayın.

Şimdi madde madde ilerleyelim ve araba duası ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün ayrıntıları ve duanın en doğru halini sunmaya başlayalım:

Araba Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Bu araba duası hem arabaya binerken kazadan ve beladan uzak durmak ve sağ salim amacımıza ulaşmak amacıyla yapılır hem de sağlık ve sıhhate, bolluk ve afiyete kavuşmak maksadıyla tatbik edilir.

Yani herhangi bir arabaya binerken yapılması gereken bu araba duası, sadece kazadan ve beladan emin olmak maksadıyla değil, aynı zamanda türlü türlü güzelliklere ve bolluğa ulaşmak maksadıyla da tatbik edilir.

Bununla birlikte araba duası okunduğunda, birçok insanın ciddi kazalardan emniyetli bir şekilde muhafaza olduğunu ve ölüm tehlikesi altında olmasına rağmen sağ salim o sıkıntıdan ve afetten bertaraf olduğunu defalarca gözlemledik.

Yani araba duası, insanları ciddi anlamda koruma potansiyeline sahip olan bir koruma kalkanı şeklinde değerlendirilebilir.

Bütün bu koruma özelliğine rağmen yine de kişinin vefat etmesi halinde, araba duasını okuyan bu kişi Allah’ın izniyle şehitlik mertebesine ulaşır ve en güzel makamlara kavuşur.

Çünkü rivayetlere göre “araba duası”nı okuyan kişi, binmiş olduğu binek içerisinde vefat ederse Allah’ın izniyle şehadet mertebesini kazanıp şehit olur.

Fakat bu mübarek araba duasının (yani herhangi bir araca binerken okunması gereken duanın) kabulü ve tam anlamıyla etkili olabilmesinin iki önemli şartı vardır:

Araba Duasının Kabul Olunması İçin 2 Önemli Şart

Araba Duası Yapacaksanız Marifetullah Sahibi Olmalısınız!

Öncelikle her arabaya bindiğinizde mutlaka ve mutlaka Allah’ın yüce zatına odaklanmalı ve onu derinden derine içinizde hissetmeye çalışmalısınız. Yani arabaya bindiğiniz anda, onun türlü türlü güzellikler nasip eyleyen sonsuz kudretini ve sizi her anlamda güzelliklere mazhar kılan yüce zatını düşünmeye ve tefekkür etmeye başlamalısınız.

Araba Duası İçin İçtenlik Şartı

Yukarıdaki önemli şartın yanı sıra aynı zamanda araba duasını tatbik eden kişinin tamamen içtenlik ve samimiyet içerisinde olması gerekir ve hiç kimsenin kötülüğünü ve kötü bir akıbete maruz kalmasını temenni etmeden, tamamen halis duygular içerisinde olması şarttır.

Kısaca araba duasının kabulü için hem kişinin Allah’ı ve onun yüce zatını tefekkür etmeye çalışması hem de içindeki bütün kötü duyguları bertaraf ederek söküp atması gerekir.

Bu iki önemli şarta vurgu yaptığımıza göre artık araba duasının (yani arabaya binerken okunacak duanın) nasıl yapılması gerektiğini anlatalım:

Araba Duası 3 Aşamadır: 1. Kısım, Niyet Kısmı

Evet araba duasının üç aşamadan oluştuğunu söylemek mümkündür ve birinci aşaması niyet aşaması olarak bilinir ve şöyle gerçekleştirilir:

Araba Duası Nasıl Yapılır?

Arabaya yaklaştığınız anda ve araca binerken, yukarıda sözünü ettiğimiz güzel duygular içerisine girmeye ve Allah’ın yüce zatına odaklanarak içinizdeki bütün kötülükleri söküp atmaya çalışmalısınız.

Bu noktada Allah’tan içtenlik ve samimiyet içerisinde dilekte bulunmalı ve sizi en güzel şekilde muhafaza etmesini ve korumasını dilemelisiniz.

Kısaca yukarıda beyan ettiğimiz iki şartı yerine getirerek güzel duygular içerisinde niyetinizi yapmalısınız, ardından araba duasının ikinci ve üçüncü aşamalarını aşağıdaki şekilde uygulamalısınız:

Araba Duası ve 2. Bölüm: Fatiha Suresi

Niyet kısmını takiben, arabanın içerisinde iken 3 defa Fatiha Suresini okumalı ve avucunuza üfleyip yüzünüze sürmelisiniz.

Fatiha Suresini 3 defa okuduktan sonra avucunuza üfleyip yüzünüze sürdükten sonra, araba duasının son aşaması ve belki de en önemli kısmı olan aşağıdaki bölümü uygulamaya başlamalısınız:

Araba Duası ve 3. Bölüm: Duanın Orijinal Metni

Birçok İslam alimi tarafından herhangi bir araca binildiğinde okunması gerektiği söylenen ve Zuhruf Suresi’nin 13. ayeti olarak bilinen aşağıdaki ayeti bir kez okumalısınız:

,

“Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.”

Tabi araba duasının bu ayetini okurken, aynı zamanda ayetin anlamı üzerinde düşünmeli ve yine Allahu Teala’nın sonsuz kudretine odaklanarak onun yüceliğini ve ilminin derinliğini tefekkür etmeye çalışmalısınız.

Yani araba duasını okurken anlamı üzerinde de düşünmeye çalışmalısınız, bu nedenle arabaya binerken okunacak duanın mealini de aşağıya aldık:

Mânası: “Hiç de lâyık olmadığımız halde bize bunu müsahhar kılan Allah’ı tesbîh ederim.” (Zuhruf sûresi, 13)

Evet araba duasını bu şekilde bitirmiş oluyorsunuz, fark ettiyseniz üç aşamadan oluştuğunu ifade ettiğimiz ve birinci aşamasında niyet, ikinci aşamasında Fatiha Suresi ve üçüncü aşamasında da araba duasının ayetini aktardığımız bu mübarek duayı bu şekilde bitirmiş olacaksınız.

Fakat bazı İslam alimleri, araba duasının bir başka ve farklı versiyonunun daha olduğunu dile getirerek bize aşağıdaki ayet-i kerimenin de arabaya binerken okunabileceğini beyan ederler:

Okunuşu: “Bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ inne rabbî leğafûru’r-rahîm”

Mânası: “O’nun yürümesi ve durması Allah’ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder.”(Hûd sûresi, 41)

Evet Hud Suresi 41. ayeti olarak bilinen bu ayet-i kerimenin de arabaya binerken okunabileceği yönünde rivayetler vardır.

Size araba duası olarak bilinen ve herhangi bir araca binerken okunması gereken bu mübarek duayı aktardığımıza göre, şimdi de çok önemli ve etkili bir eser tavsiyesinde bulunmak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz: