En Etkili Hasta Duası ile Siz de Şifa Bulun, Mutlaka Okuyun!

En Güçlü Niyazlar ile Hasta Duası İnsanlara Şifa ve Rahmet Veriyor!

Bu yazımızda hasta duası olarak her mü’minin bilmesi ve okuması gereken ve bu sayede Cenab-ı Hakk’ın rahmetine ve şefkatine mazhar olacağı dualardan bahsedeceğiz.

  • Çünkü bu hasta duaları sizi gerçekten de şifayı mazhar edecek ve Cenab-ı Hakk’ın izniyle içinde bulunduğunuz musibet ve sıkıntılar bütünüyle ortadan kalkacak.

Yazı boyunca aktaracağımız duaları her türlü hastalık için okuyabileceğiniz gibi aşağıda detaylarını bulacağınız özel hastalıklar için okuyacağınız dualar da yer almaktadır.

Öncelikle Hazret-i Peygamberin bizzat uyguladığı bir hasta duası ile başlayalım ve size detayları aktaralım:

Hazret-i Peygamberin Bizzat Uyguladığı Hasta Duası

Hz Ayşe, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın kendisine getirilen hastalara şöyle dua ettiğini aktarmıştır:

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Türkçe Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

İslam alimlerinin rivayetlerine göre bu hasta duasını bir başkasına bu şekilde okuyan bir kişi ve bu okumayı gerçekleştirirken de Hz Muhammed’in söylemlerini aktardığını düşünen bir insan, Allah’ın izni ve şifası ile karşı tarafın hastalığının tamamen ortadan kalkmasına vesile olacak ve ona adeta bir rahmet kapısı açmış olacaktır.

  • Bu nedenle eğer çevrenizde herhangi bir insanın herhangi bir hastalığı varsa, bu duayı ona kesinlikle okumalı ve okurken de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın da bu duayı hasta insanlara okuduğu gerçeğini aklınızda tutmaya çalışmalısınız.

Çünkü dua, sadece içindeki kelimelerle değil sizin ona yüklediğiniz derin anlamla da ilgilidir ve ancak bu derin anlam sayesinde karşı tarafın şifa bulmasına vesile olur. İşte bu anlamda Hazret-i Peygamberin dilinden bizzat dökülen bu kelimeler, sizin samimi niyetiniz ile birleşip karşı tarafın ruhuna tesir edecek ve onun hastalıktan büsbütün kurtulmasına vesile olacaktır inşallah.

Bu önemli duanın ardından yine bizzat Peygamberin uygulamış olduğu bir başka hasta duası üzerinde durup detaylarını yine sizinle paylaşalım:

Yine Hazret-i Peygamberin Özel Hasta Duası

Şunu asla unutmayın ki Hazret-i Peygamber, peygamberlik görevi boyunca bize her alanda ve her anlamda örneklik teşkil etmiş ve en güzel ahlakı simgeleyip en güzel şekilde bize ibret dersleri verip aramızdan ayrılıp gitmiştir.

  • İşte bu anlamda Hazret-i Peygamber Aleyhisselatu Vesselam’ın bize aktarmış olduğu hasta duaları da bizim bizzat hastalarımıza okumamız gereken dualar kapsamında değerlendirilmelidir.

Yine Hz Ayşe’den aktarılan rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın yanına bir hasta getirilir ve o bu hastaya şöyle dua eder:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Türkçe Anlamı: “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

Yukarıda aktarmış olduğumuz bir önceki hasta duası, herhangi bir hastaya karşı sadece 1 defa okunduğunda Allah’ın inayetiyle karşı taraf şifaya mazhar olacaktır.

Fakat şimdi aktarmış olduğumuz bu dua, hastaya karşı 7 defa okunmalı ve ardından da 3 defa İnşirah Suresi okunarak dua tamamlanmalıdır. Yani çevrenizde bulunan herhangi bir kişi hastalandığında ona öncelikle 7 defa bu duayı okumalı ve sonrasında da 3 defa İnşirah Suresi’ni okuyarak duayı tamamlamalısınız.

Allah’ın izniyle ve bu sözcüklerin şifa kaynağı ile karşı tarafın hastalıklardan kurtulup şifaya mazhar olacağına şahit olacaksınız.

İlginizi Çekecek: Teheccüd Duasının Sözleri ve Faziletleri Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Bu noktada farklı bir husus üzerinde daha durup bu duaları herhangi bir hastaya karşı okuyan kişinin kısa zaman içerisinde fakirlik illetinden kurtularak zenginlik ve bolluğa kavuştuğu gerçeğini de ifade etmek isteriz.

  • Yani rivayetlere göre İslam tarihinde Hazret-i Peygamberin okumuş olduğu bu duaları aynı şekilde çevresindeki insanlara okuyan kişiler de kısa zaman içerisinde fakirlikten kurtulup bolluk ve berekete mazhar olmuşlardır.

İslam alimleri bu mucizevi değişimin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ı örnek almakla alakalı olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü herhangi bir kişi Hazret-i Muhammed’i örnek alıp onun okuduğu kelimeleri aynı şekilde okursa, o da Cenab-ı Hakk’ın merhameti ve şefkati ile her anlamda ödüllendirilir ve hem dünyası hem de ahireti cennete döner.

Bu bağlamda yüce Allah en değerli elçisi olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm’ın sözlerine müthiş bir iksir özelliği bahşetmiştir ve onun kelimelerini kullanan insanları da her anlamda fazilet ve huzura sevk edecektir.

Bu önemli hatırlatmanın ardından şimdi de farklı bir hasta duası olan diş ağrısı duası ile devam edelim:

Farklı Bir Hasta Duası, Diş Ağrısı Duası

Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Türkçe Anlamı: “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!”  (İbn Hanbel, IV, 217)

Bir kişi dişi ağrıdığında sağ elinin herhangi bir parmağını (özellikle de işaret parmağını) ağrıyan dişinin üzerine koyup 7 defa yukarıdaki duayı okursa, o kişi kısa süre içerisinde diş ağrısının bertaraf edildiğini görecek ve Cenab-ı Hakk’ın şifası ile mutluluğa kavuşacaktır.

  • Bu duanın diş ağrısı için oldukça etkili ve güçlü olduğunu biliyoruz ve bütün müminlere bu etkili duayı elbette ki tavsiye ediyoruz; fakat bu noktada Cenab-ı Hakk’ın hikmetine istinat ederek doktor tavsiyesi ile ilaç kullanılması gerektiğini de ifade etmek durumundayız.

Çünkü Cenab-ı Hak, hastalıklardan kurtulmak için aynı zamanda değişik vesileler yaratmış ve biz mümin kullarına bu vesilelere uygun bir şekilde başvurmamız gerektiğini de buyurmuştur.

Bu anlamda diş ağrısı çeken herhangi bir kişi veya hastalanan herhangi bir mümin, hem Cenab-ı Hakk’ın şifasını dua vasıtasıyla talep etmeli, hem de aynı zamanda uzman doktorlara görünüp onların tavsiyelerine kulak vermeye çalışmalıdır.

Şimdi de herhangi bir kişinin kendi hastalanması esnasında okuyabileceği müthiş bir dua ile yazımızı devam ettirelim:

Peygamberimiz Hasta Olduğunda Okuduğu Dua

Herhangi bir mümin, bizzat kendisi hastalandığında ve bu hastalığın gerçek anlamda eziyet vermeye başladığını hissettiğinde aşağıda aktaracağımız mucizevi dua ile Cenab-ı Hakk’a yönelip hastalığının bertaraf edilmesini talep edebilir.

Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, aşağıdaki duayı kendisi bizzat uygulamış ve değişik vesilelerle başka insanlara da tavsiye etmiştir:

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril (a.s.) tedavi eder ve:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi.(Müslim, Selâm 40)

Evet yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bir müminin her anlamda Peygamber Efendimizi örnek alması gerektiği gibi onun bizzat okuduğu dualar anlamında da örnek alınması gerekmektedir ve bu bağlamda her mümin, hastalandığında kesinlikle Peygamber Efendimizden aktarılan bu dualara başvurup kendisine Cenab-ı Hakk’ın şifasını celb etmeye çalışmalıdır.

  • Şunu da aklınızdan çıkarmayın ki Hazret-i Peygamber hastalandığında kendisi yukarıdaki duayı yapmakla birlikte aynı zamanda Muavvizeteyn Sureleri’ni de okur ve kendi üzerine üflerdi; yani Felak ve Nas Suresi’ni okuyup her türlü sıkıntının ve problemin kendi vücudunu terk edip gitmesi ve vücudundaki bütün illetlerin şifa bulması maksadıyla Felak ve Nas Sureleri’ni okuyup kendi üzerine üfler ve ardından da onu eliyle üzerinden silerdi. Ve sonra da şöyle buyururlardı:

Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Kısaca peygamber efendimiz hasta duası olarak Muavvizeteyn Suresi olarak da bilinen Felak ve Nas Sureleri ile birlikte yukarıdaki duayı da tatbik eder ve bu şekilde hastalıklardan kurtulurdu. Aynı zamanda kendisine müracaat eden hastalara da bu duayı okuyup onların şifa bulmasına vesile olurdu.

Şifa Veren Dua Olarak Bilinen Hasta Duası

İslam alimlerinin aktarımlarına göre tarihte birçok kişi hastalandığında şu duayı okumuş ve Cenab-ı Hakk’ın şifa hazinesine mazhar olup gözü aydın bir şekilde o hastalıktan kurtulmuştur:

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

Bizler de İslam alimlerinin bu görüşlerini esas alarak herhangi bir hastalığa yakalandığımızda yukarıdaki duayı aynı şekilde 7 defa okumalı ve Cenab-ı Haktan şifa ve rahmet talep etmeliyiz. İnşallah en kısa zamanda da şifa ve rahmete kavuşup gözümüzün aydın olacağını fark edeceğiz.

Bu önemli hasta dualarının ardından şimdi de müthiş bir eser tavsiyesi ile yazımızı bitiriyoruz:

Hasta Duası ve Kenzül Dua Kitabının Mucizevi Gücü

Kenzül Dua Kitabı olarak da bilinen ve Her Kapıyı Açan Murat Duaları adıyla da satışa sunulan bu değerli dua kitabı, içindeki müthiş dualar ve mucizevi uygulamalar ile birçok kişinin her anlamda şifa bulmasına ve her anlamda rahmete mazhar olmasına vesile olmuştur.

Bu dua kitabında yer alan müthiş dualar insanların hayatında adeta bir iksir-i azam şeklinde tesirli olmuş ve her insanın meşru dileklerine en güzel şekilde kavuşmasına vesile olmuştur. Bu kitapta aktarılan duaların ne kadar güçlü olduğunu görmek ve bu duruma bizzat şahit olmak isterseniz aşağıdaki okuyucu yorumlarını inceleyebilirsiniz. Kitabın indirme linkini ve bazı okuyucu yorumlarını aşağıya aldık:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Şu yazımız da dikkatinizi çekecektir: Bu Beladan Kurtulma Duası Sayesinde Herkes Kurtulacak İnşâallah!

“En Etkili Hasta Duası ile Siz de Şifa Bulun, Mutlaka Okuyun!” üzerine bir yorum

  1. Dualarımın bir çoğunu 6 senedir bu siteden yapıyorum, güzel dualar va,r buradaki hastalık dualarını hep okudum kendim için.. tutan başka dualarım da oldu onlar içinde yorum yaptım paylaşmak istedim.. vesile oldu diyelim daha iyi dua edebilmeme.. bazen ne diyeceğimi de bilmiyorum dua ederken.. tabi ki hüküm ancak Allah’ındır.. Şifam oldu burada ki dualar en ümitsiz anlarımda bile.. 4 sene önce geçirdiğim ameliyat ile sağlığıma neredeyse tamamen kavuştum.. hala dualar ediyorum sağlığım için tekrar kaybetmiyeyim diye.. çok şükür yine imkansız görülen sorunlarım şuan gayet iyi, doktolar bile şaşırıyor.. tabi ki burada aklımı da kullanıyorum Allah akıl fikir vermiş düzgün beslenip düzgün yaşicaksın.. yediğine içtiğine giydiğine kullandığın her şeye dikkat edeceksin.. doğal dan kopmayacaksın.. insan oğlu ne yapıyorsa kendi yapıyor aslında sonra küçüklerimiz, büyüklerimiz, bizler, herkes hasta oluyor.. sağlık gidince geriye hiç bir şey kalmıyor.. dertler dert olmakdan çıkıyor.. yeterki biraz daha yaşayayım diyorsun tek derdin bu oluyor.. buradaki duaların Türkçe anlamlarının olması da hatta kimisinde hikayelerin olması da ne okuduğumu bilmemi anlamamı sağlıyor buda çok faydalı.. kuru kuru ezberden dua etmek olmuyor..

    Cevapla

Yorum yapın