İyi ki Bu Ferec Duası ile Karşılaştım Diyeceksiniz

Ferec Duası ile Hayatınız Değişecek ve Mutluluğa Kavuşacaksınız İnşâallah!

Değerli okurlarımız, ferec duası hakkında en doğru ve detaylı bilgilere sahip olacağınız bu yazıda, özellikle bu duanın hangi amaçla yapıldığını öğreneceksiniz ve bu mukaddes niyazın nasıl tatbik edilmesi gerektiğine dair en net bilgilere kavrayacaksınız.

Bu yazımızı baştan sona okuyup bitirdikten sonra ferec duası hakkında bilmeniz gereken her türlü detayı ve bilgiyi anlamış olacaksınız, bununla birlikte bu mukaddes duanın kabule karin olması için uygulamanız gereken şartları ve önemli noktaları da öğreneceksiniz.

Şimdi ferec duası ile ilgili açıklamaları maddeler halinde yapmaya başlayalım:

Ferec Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Değerli okurlarımız, ferec kelimesi, Arapçada zafer ve başarı anlamlarına gelir ve bir kişinin herhangi bir konuda başarılı olması bu kelime ile ifade edilir.

Dolayısı ile kelimenin kökenine baktığımızda ferec duasının başarı ve muvaffakiyet duası olduğu anlamını çıkarabiliriz, fakat ferec duası şu amaçlar için de okunabilir:

A) Herhangi bir konuda başarısız olan birinin köklü bir başarıya imza atması için.

B) Üstesinden gelemediği ve bir şekilde kurtulmak istediği herhangi bir musibetin tazyiki ve baskısı altında bulunan bir kişinin bu sıkıntıdan ve beladan kurtulması için.

C) Daha özgüvenli ve daha cesaretli adımlar atarak içinde bulunduğu kısır döngüden kurtulmak isteyenler için.

D) Çevresindeki insanlar arasında daha itibarlı bir konuma gelmek ve onların sevgisini ve saygısını tam anlamıyla kazanmak ve elde etmek için.

Evet, ferec duası olarak bilinen bu mübarek dua, yukarıdaki 4 amaç için de okunabilir ve bir insanın her konuda başarılı olmasının en güzel yolunun bu mübarek duaya başvurmak olduğu dile getirilir.

Öyleyse bu duanın nasıl yapılması gerektiğini izah etmeye başlayalım:

En Doğru Ferec Duası Nasıl Yapılır?

Sevgili okurlarımız, öncelikle ferec duasının sadece cuma sabahları sabah erkenden yapılması gerektiğini dile getirmeliyiz.

Evet, ferec duası özellikle cuma sabahın seher vaktinde uygulanan mübarek bir duadır ve bu duanın kabule karin olması için özellikle cuma günü yapılması şarttır. Fakat bazı İslam alimleri ferec duasının diğer günlerde de yapılabileceğini ve hatta seher vaktinde değil herhangi bir vakitte de tatbik edilebileceğini dile getirirler.

Biz yine de cuma günü seher vaktini tercih edelim, ama bu vakitte ferec duasını yapamadıysanız, diğer vakitlerde de yapabileceğinizi düşünerek yolumuza devam edelim.

Cuma günü seher vaktinde uyanıp güneş doğmadan önce kıble istikametine dönmeli ve diz üstü çöküp ellerinizi semaya kaldırmalısınız.

Bu pozisyonda aşağıdaki ferec duasını tam 3 defa okumalısınız:

Ferec Duası Türkçe Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim

İlahi, azum’ el belau ve berih’ al hefau v’en keşef’ el ğitau ve’ ngata’ er recau ve zagati’l arzu ve muniet’is semau ve ente’l musteanu ve ileyke’l müşteka ve aleyk’el muavvelu fiş şiddeti ve’r reha.

Allahümme salli ala Muhammed’in ve ali Muhammed, uli’l emriileine ferazte Aleyna taetehum ve arreftena bi zalike manziletehum fe ferric enna bi haggihim feracen acilen gariben kelemh’il basari ev hüve egrabu ya Muhammed’u, Ya Aliyyu, Ya Muhammed, ikfiyani feinnekuma kafiyan. Vensurani feinnekuma nasiran.

Ya mevlana ya Sahibez zaman! El ğavs El ğavs, el ğavs, edrikniy, edrikniy, edrikniy, es saate, es saate, es saate, el acel, el acel, el acel, ya erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve alihit tahirin.”

Ferec duasını yukarıda tarif ettiğimiz pozisyonda 3 defa okurken, aynı zamanda bu duanın anlamına odaklanmalı ve duayı hangi niyet ve hangi amaçla yaptığınızı derinden derine düşünmeye çalışmalısınız.

Bu nokta oldukça önemlidir ve ferec duasının kabul olunması için bu duanın anlamına dikkat etmeli ve niyetinizi düşünmeye çalışmalısınız.

Kısaca hangi niyet ile ferec duasını yaptığınıza odaklanmak ile birlikte bu mübarek duanın anlamını da düşünmelisiniz, bu nedenle duanın anlamını aşağıya alıyoruz:

 

Ferec Duası Türkçe Anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Zulüm çoğalmış ve gizli olanlar açılmıştır. Kapalı perde kalkmış ve ümitler yok olmuştur. Yeryüzü daralmış, gökyüzü rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah’ım! Sen varsın, ancak sen yardım edebilirsin, yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylıkta ve zorlukta güvencemiz sensin. Allah’ım peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki, onlara itaat etmeyi bizlere farz kılmıştın ve onların yüksek makamlarını bize tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize de acil ferahlık ver, tıpkı göz açıp kapama gibi veya ondan daha yakın.

Ey Muhammed, ey Ali, ey Ali, ey Muhammed, bana kafi gelin ki, bana kafi gelen sizlersiniz. Bizlere yardımcı olun, bizim yardımcınız sizsiniz. Ey saygıdeğer, ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, hemen, hemen, hemen, acil, acil, acil, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelmesini çabuklaştır. Amin.”

Evet, bu şekilde 3 defa ferec duasının orijinal metnini okumalı ve bunu yaparken de duanın anlamına odaklanmalısınız dedik. Bu uygulamalardan sonra duanın tam anlamıyla gerçekleşmesi ve sizin de gerçek anlamda amacınıza ulaşabilmeniz için aşağıdaki uygulamaları da yapmalısınız:

Ferec Duası ve Fatiha Suresi

Not: Az önceki uygulamayı yaparken gözlerinizin açık olması gerekiyordu, uygulamanın bundan sonraki aşamalarında bazı noktalarda gözlerinizi kapatmanız gerekiyor.

Aynı pozisyonda iken gözlerinizi kapatın ve 7 defa Fatiha Suresi’ni okuyun.

7 kez Fatiha Suresi’ni okuduktan sonra, şu duayı gözlerinizi açarak yapmalısınız:

“Allah’ım, merhametine iltica ederek ferec duası yapıyorum ve senin bana her anlamda yardımcı olacağını ve gönlümün muradını zaferle süsleyeceğini biliyorum. Bütün hücrelerimle ve bütün duygularımla sana itaat ve itimat etmenin şevki ve mutluluğu içerisindeyim, beni en güzel şekilde destekleyecek olan hikmetinin ve merhametinin hatırı için duama cevap ver Allah’ım. Amin.”

Bu güzel duayı okuduktan sonra ferec duasının 3. aşaması olan Rahmân esması aşamasına geçelim ve neler yapacağınızı aşağıda anlatalım:

Ferec Duası ve Ya Rahmân Esması

Bu aşamada yeniden gözlerinizi kapatın ve 99 defa Ya Rahmân esmasını okuyun, yani 99 defa Ya Rahmân deyin ve sonra da gözlerinizi yeniden açıp aşağıdaki duayı içli bir şekilde yapın:

“İlahi şefkatine ve merhametine sığınan bütün insanların en güzel mutluluğu ve en köklü saadeti elde ettiklerini biliyorum, ben de senin merhametine ve şefkatine sığınarak ferec duasını yapmaya başladım. Ne olur benim duamı da en güzel şekilde cevapla. Amin.”

Bu niyaz ile birlikte ferec duasını tamamlamış olacaksınız, fakat ferec duasının farklı bir versiyonu da sümbül üzerine okunarak sümbülün yanınızda taşınması suretiyle gerçekleştirilen ve aşağıdaki sözlere dayanan duadır. Yani herhangi bir yerden alacağınız bir sümbülün üzerine aşağıdaki sözcükleri okuyup o sümbülü yanınızda taşımanız durumunda ferec duası etkisini üzerinizde göstermeye başlayacaktır inşallah:

  • “Hüküm veren, hükmünü icra eden, ihtiyaçları gideren ve iradesini yerine getiren sadece ve sadece sensin Allah’ım. Çünkü sen takdir buyurarak programladığın ve dualarımıza ve dileklerimize Allah Resulü’nün hatırı için cevap verdiğin, Allah Resulü’nün ümmetine daima kol kanat gerdiğin, bizi dünya hayatına gönderip kabirlerimizden kalkacağımız vakte kadar daima muhafaza buyurduğun, huzur ve saadet diyarı olan Cenneti Ala’ya almayı arzuladığın biricik kudretin sahibisin. Yaptığım ferec duasını ululuk ve kerem sahibi olduğunun kanıtı olarak yerin üstünde bulunan her fani varlığa lütuf ettiğin gibi bana da lütfet. Çünkü sen halas olunacak yegâne merciin hakimisin. Sana karşı gelmekten sakınanlara, emir ve yasaklarına riayet edenlere, nurunu ve kuvvetini gönderirsin. Gözlerin kamaştığı, ayın karanlığa gömüldüğü, kıyametin ansızın geldiği vakitte bize sadece sen ışık tutabilir ve kararlarını sadece sen icra ettirebilirsin. Ferec duası ile tehlike anında ve tehlikelerin en büyüğü olan kıyamet dehşeti karşısında daha bugünden fırsat elde iken ve senin varlığın bize destekçi iken, tevhidi, teslimi ve tevekkülü esas alarak senin desti  kudretine sığınıyoruz ve kudretinin perdesine yöneliyoruz. İlahi sen yegane maksut, hedeflenen, kastedilen ve arzulanan yegâne varlıksın; sen kurtuluşun hedefi ve necat bulunacak tek makamın malikisin. Cennet bahçelerini lika, alaka ve rağbetine uygun olan kullarına ihsan buyuracağın gibi, beni de lika, alaka ve rahmetine mazhar eyle ve ferec duasını hakkımda hayırlara vesile eyle. Her zararlı şeyden, her çeşit tehlikeden ve her türlü düşmandan kaçıp sana sığınan, günahtan dönmek ve itaate yönelmek, zararları defetmek ve musibetlerden sakınmak arzusunda bulunan, azaptan sakınmak ve kötülüklerden emin olmak muradında bulunan kişilere nurunu verdiğin gibi bana da ferec duası ile nurunu bağışla ve uhrevi kazancı ve dünyevi faydayı bana da ihsan eyle Allah’ım, amin.” 

Bu duanın Allah’ın indinde kabule karin olmasını istiyorsanız ve tüm amaçlarınızı gerçekleştirmeyi arzuluyorsanız aşağıdaki 4 maddeye de mutlaka riaret etmeniz gerektiğini bilmelisiniz:

 

Ferec Duası ve Kabul Şartları

A) Her duanın kabul şartları içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan bedensel temizlik ve bedensel temizliğin de en önemli simgesi olan abdestin ferec duası için de geçerli olduğunu bilmelisiniz.

B) Bedensel temizliğin ve bedensel temizliğin simgesi olan abdestin duaların kabulünde çok önemli bir şart olduğunu bilmekle birlikte, aynı zamanda ruhsal temizliğin ve kötü duygulardan arınmanın da ne kadar önemli olduğunu bilmelisiniz.

Bu bağlamda duanızı tatbik ederken mümkün mertebe kötü duygulardan temizlenmeye ve kalbinizi tamamen arındırmaya çalışmalısınız.

C) Yine duaların kabul şartlarından biri olan ve oldukça mühim bir konu olan Allah’a güvenme ve tamamen itimad etme hususuna da son derece dikkat etmeli ve duayı uygularken bütün kalbinizle Allah’a teslim olup O’na itimat etmeye çalışmalısınız.

D) Duaların kabulünde çok önemli bir ölçüt olan samimiyet ve içtenlik konusunu da mutlaka uygulamalı ve bütün içtenliğiniz ile Allah’a yönelerek O’nun merhametinin sonsuzluğuna ve hikmetinin sınırsızlığına tam anlamıyla bel bağlamaya çalışmalısınız.

Bu noktalara riayet ederek ferec duasını uygulamanız halinde Allah’ın izniyle bu duanın kabulünü görerek mutlu olacaksınız.

Şimdi de güzel bir kitap tavsiyesinde bulunarak yazımızı noktalamak istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

 

Şu 2 dua yazımız da dikkatinizi çekebilir:

5 Adet Mükemmel Etkili Af Duası, Okumayan Pişman Olur!

Kazanç duası 7 esma ve 7 ayetle okunan çok etkili niyaz

Yorum yapın