Dünyadaki En Güçlü Aşk Duası Bu, Sakın Kaçırmayın!

Dünyanın En Etkili ve Tesirli Aşk Duasını Öğrenmeye Hazır mısınız?

Değerli okurlarımız, eğer dünyadaki en güçlü aşk duasını öğrenip istediğiniz her insanı kendinize aşık etmenin en etkili ve en kestirme yolunu kavramak isterseniz, bu yazının tam anlamıyla size hitap ettiğini düşünebilirsiniz.

Çünkü bu yazıda yer alan aşk duası, sizi aşk ve sevda yolculuğunuzda mükemmel yerlere taşıyabilecek son derece güçlü ve tesirli bir uygulamadır. Fakat yazı içerisindeki detayları dikkatli bir şekilde takip etmeli ve duayı işlem basamaklarına tam anlamıyla riayet ederek uygulamaya çalışmalısınız.

Çünkü aşk duası son derece incelikli bir duadır ve yanlış uygulanması halinde güzel neticeler alınamayabilir.

Şimdi aşk duası ile ilgili bilinmesi gereken bütün detayları maddeler halinde aktarıp bu çok etkili ve muazzam duayı nasıl uygulamanız gerektiğini size ayrıntılarıyla anlatmaya çalışalım:

Aşk Duası Hangi Amaçla Yapılır?

Bu etkili duayı hem ayrıldığınız insanı kendinize yeniden sırılsıklam aşık edebilmek ve canı gönülden bağlayabilmek için uygulayabilirsiniz hem de kendinize aşık etmek istediğiniz herhangi bir şahsın kalbine sevda ve muhabbet mührünü basabilmek amacıyla tatbik edebilirsiniz.

Yani aşk duası size iki şekilde hizmet edebilir:

1: Eskiden birlikte olduğunuz fakat bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığınız eski sevgilinizi veya eşinizi yeniden kendinize bağlayıp körkütük aşık edebilirsiniz.

2: Kendinize bağlamak ve çekmek istediğiniz ve size delicesine aşık olmasını dilediğiniz herhangi bir kişiyi en kısa zamanda kendinize aşık etmenin yöntemini uygulayabilirsiniz.

Evet aşık etme duasının bu çok güçlü iki özelliğini dile getirdikten sonra şimdi de duanın kabulü için gerekli olan şartları izah etmeliyiz:

Aşk Duasının Kabulü İçin 3 Önemli Şart

Aşk Duası ve Dua Diye Takdim Edilen Büyüler

Öncelikle size aşk duası şeklinde takdim edilen fakat her biri kötü niyetli ve çirkin birer büyüden ibaret olan uygulamalardan kesinlikle uzak durmalısınız.

Siz de bizzat karşılaşmış olmalısınız: İnternet ortamında aşk duası olarak sunulan, ne var ki çirkin ve kirli büyülerden ibaret olan birçok uygulama yer almaktadır. İşte bu uygulamalardan ve bu çirkin büyülerden kendinizi uzak tutmaya çalışmalısınız, çünkü bu uygulamalar sizin Allahu Teala’ya içtenlikle yönelmenize engel olur ve duanın kabulü önünde ciddi bir handikap olarak durur.

Eğer şimdiye kadar böyle bir uygulamaya bir şekilde bulaşmış olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen tevbe ve istiğfar getirmeli ve Allahu Teâlâ’dan içtenlikle ve güzellikle dilekte bulunmaya başlamalısınız.

Eğer bu konuda ciddi bir pişmanlık içerisine girmez ve yaptığınız kötülük nedeniyle tevbe ve istiğfar etmezseniz, yapacağınız hiçbir aşk duasının kabul edilmeyeceğini görerek üzüntüden üzüntüye sülüklenebilirsiniz.

Aşk Duasının Allah’ı Tanıma Gücü

Bu önemli detaya ciddi ve güçlü bir şekilde vurgu yaptıktan sonra, şimdi de aşk duasının kabulü için Allah’ı tanımanın ve onun kudretine itimat etmenin ne kadar önemli olduğu üzerinde duralım:

Bu konuda sadece şu kadarını söyleyebiliriz ki, bir insan Allah’ın sonsuz kudretine tam anlamıyla itimat ederek ve kanaat getirerek bu güzel duayı uyguladığında, Allah’ın izniyle en kısa zamanda muradına ve amacına ulaşacaktır.

Bu nedenle aşk duasını tatbik ederken özellikle Allah’ın sonsuz kudretine odaklanmaya ve Onun evreni yoktan var eden sınırsız gücünü ve hikmetini anlamaya çalışmalısınız.

Bunu güzel bir şekilde uygulayıp başarabildiğinizde, en kısa zamanda aşk duasının kabul edildiğini görerek rahatlayacak ve mutlu olacaksınız inşallah.

Bu iki şartla birlikte aşk duasının kabulü için üçüncü ve yine çok önemli bir şarttan da bahsetmek durumundayız:

Aşk Duası ve İçtenlik Gücü

Duayı uygularken hiçbir şekilde art niyet taşımadan ve herhangi bir insana zarar verme duygusuna kapılmadan duaya başlamalı ve bitirmelisiniz. Çünkü dünyadaki en güçlü aşk duası olan ve birazdan bütün detaylarıyla öğreneceğiniz bu duanın kabulünün belki de en önemli şartı içtenlik ve samimiyet koşuludur.

Eğer içinizde hiçbir kötü niyet taşımadan ve tamamen güzel duygular içerisinde duayı uygulamaya başlarsanız, Allah’ın izniyle en kısa zamanda bu muradınıza ve amacınıza ulaşarak mutluluk iklimlerinde dolaşmaya başlayacaksınız. Bunun için hiçbir insanın veya hiçbir varlığın bu dua neticesinde zarar görmemesi için halis duygular içerisinde olmanız gerekir.

Bu önemli üç noktaya yeterince vurgu yaptığımıza göre şimdi aşk duasının üç aşamalı anlatımına geçelim ve birinci aşama olan niyet aşaması ile başlayalım:

Aşk Duasının 1. Aşaması: Niyeti

Bu aşamada, aşk duası için niyet getirilir ve bu niyet, hem pazartesi günü hem de salı günü olmak üzere iki gün üst üste yapılır.

Aslında aşk duasının niyetiyle birlikte diğer 3 aşaması da, hem pazartesi hem de salı günleri olmak üzere iki gün yapılır; kısaca aktaracağımız uygulamaların tamamı hem pazartesi hem de salı günleri yapılmalıdır.

Şimdi pazartesi sabahı, mümkünse seher vaktinde uyanmalı ve aşk duasının niyeti için sessiz ve sakin bir yere geçmelisiniz. Böyle sessiz ve sakin bir ortama geçip bu ortamda sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceğinden emin olmalısınız, sonra da kıble istikametine dönmeli ve ayakta ellerinizi semaya açıp gözlerinizi kapatarak 21 defa besmele çekmelisiniz.

Ayakta iken ve eller semaya dönük iken ve gözler kapalı bir vaziyette iken 21 defa besmele çekerken, aynı zamanda aşk duasını hangi amaç ve hangi niyet ile yapıyorsanız o amacı ve o niyeti düşünmelisiniz.

Kısaca bu aşamada hem 21 defa besmele-i şerif çekmeli hem de aynı zamanda aşk duasını hangi amaçla yapıyorsanız o amaca odaklanmaya çalışmalısınız.

Burada dikkat edilecek en önemli noktalardan biri şudur ki, bu mukaddes duanın niyetine odaklandığınızda bunu sözcüklerle ve cümlelerle dışa vurmak yerine sadece ve sadece içinizde ve kalbinizde tutmaya çalışmalısınız. Yani duanın niyetini sözlü ve kavli bir şekilde söylemek yerine kalbi bir şekilde içinizde düşünmeli ve aklınızda tutmaya çalışmalısınız.

Bu güzel düşünceler ve duygular içerisinde 21 defa besmele-i şerif okurken aynı zamanda Allah’ın sonsuz kudretini tefekkür etmeye ve Onun yüceliğini üzerinde düşünmeye çalışmalısınız; bu noktadan sonra aşk duasının ikinci aşaması ve 3. aşamasına geçebiliriz:

Aşk Duası Nasıl Yapılır?

Aşk Duası ve 2. Aşama: Duha Suresi Aşaması

Bu noktada, az önceki pozisyonu değiştirmeniz ve artık dizüstü çökmeniz gerekiyor. Çünkü aşk duasının ikinci aşaması olan Duha Suresinin okunma aşamasında dizüstü çökmeli ve bundan sonraki aşamalarda gözler tamamen açık bir şekilde duaya devam etmelisiniz.

Bu aşamada 7 defa Duha Suresini okumalı ve Duha Suresini 7 kez okurken Allah’ın size en güzel şekilde güzellikler ve nimetler bahşedeceği ümidini kalbinizde canlı tutmalısınız.

Aşağıya Duha Suresi’nin Türkçe okunuşunu alıyoruz:

Duha Suresinin Türkçe Okunuşu

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Bu şekilde 7 defa Duha Suresini okuduktan sonra şu duayı yapıyorsunuz:

“Allah’ım senden kalbimdeki sıkıntıların çözümünü ve yüreğimdeki ukdenin en güzel şekilde aydınlığa kavuşmasını talep ediyorum, mübarek isimlerinin ve mübarek surelerinin vesilesiyle kapına gelmiş bulunuyorum. Sana içtenlikle iltica eden hiçbir kulunu geri çevirmediğin gibi bana da merhametinin güzelliği ile ihsanlarda ve nimetlerde bulunacağını bilmenin ferahlığı ve sevinci ile dergahı merhametine yönelmiş bulunuyorum. Duha Suresi’nin mukaddes hatırına ve içindeki derin manaların yüzü suyu hürmetine aşk duasını kabule karin eyle. Amin.”

Bu güzel niyaz ile aşk duasının ikinci aşaması bitmiş oluyor, şimdi de duanın 3. ve son aşamasını izah edelim ve nasıl yapılması gerektiğini gözler önüne serelim:

Aşk Duası ve 3. Aşama: Ya Vedûd Esması

Bu noktada yine gözler açık ve eller semaya dönük bir pozisyonda iken, 21 defa Ya Vedûd esmasını okumalısınız, tabi bu esmayı okurken Allahu Teala’nın evrendeki her bir varlığa ve her bir mahluka sevgi ve muhabbet mührünü nasip etmiş olduğunu düşünmeye çalışmalısınız.

Bu güzel düşüncelerle Ya Vedûd esmasını 21 defa okuduktan sonra, aşağıdaki şu içli niyazı bir defa okumalısınız:

“İlahi sana iltica eden kullarının masum arzuları ve güzel düşünceleri senin dergahı izzetinde her daim kabule karin olur, çünkü sen samimiyet içerisinde sana yönelen kullarını daima mutlu ve mesut kılarsın. Senin ilminin derinliği ve merhametinin zenginliği, bütün kullarına türlü türlü güzellikler bağışlamaya ve onları nimetler içerisinde yüzdürmeye kafidir. Ben de merhametinin sonsuzluğuna sığınarak ve senden güzellikler dileyerek aşk duasının dergahı merhametinde kabul edilmesini talep ediyorum. Amin.”

Evet, bu güzel duayı okuduktan sonra aşk duasını bitirmiş oluyoruz, ne var ki yukarıda da dile getirdiğimiz ve beyan ettiğimiz gibi duayı hem pazartesi günü hem de salı günü üst üste yapmalı ve yukarıda aktardığımız bütün aşamaları harfi harfine ve en ince noktasına kadar tatbik etmelisiniz.

Bu güzel dua vesilesi ile size güzel bir tavsiyede bulunmak istiyoruz:

Aşk yaşamınızda hayırlı kapıların açılmasına vesile olacak bir eser

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Aşık etme duası, muhabbet duası, surhubat duası, kuduriye duası, geri getirme duası ve hayırlı kısmet duası gibi onlarca etkili aşk duası ile mutluluğa nail olmak istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin için de hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını hemen indirip okumak için tıklayınız.

Eğer hayatınıza aşkı yeniden çekmek istiyorsanız ve aşk yaşamınızda kaliteli bir beraberlik muradınız varsa En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nda bulunan aşk ve muhabbet dualarını mutlaka okumalısınız.

Şu yorumlar, neden bu kitabı okumanız gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor:

 

Dileyenler son 2 yazımızı da okusun:

Yorumlar 8

 • kitabınızı nasıl nereden temin ediyoruz . ben almak istiyorum . bide fiyatı ne kadar pahali değildir insallah

  • Merhaba Esma Hanım, sayfanın altında yönlendirme var, detayları oradan öğrenebilirsiniz. Kitap bize ait değil, değerli ve faydalı bulduğumuz için insanlara tabıtıyoruz.

 • merhaba iyi günler
  benim sevdiğim kız başka birisi ile birlikte ama ben onu hala çok seviyorum.Ben onsuz bu hayatı yaşamak istemiyorum.Ben bu dua kitabını alsam işime yarar mı

 • Merhaba ben bir kıza aşığım ama o başkasıyla birlikte bense onu hala çok seviyorum onsuz bu hayatı yaşamak istemiyorum.bana lütfen yardım edin.

  • Merhaba Ömer Bey, bu konuda size aşk duası uygulamasını tatbik etmenizi önerebiliriz; bununla birlikte tavsiye ettiğimiz kitabı da inceleyebilirsiniz.

 • Merhabalar ben biraz önce kitapı sipariş ettim ama ne zaman gönderirsiniz biran önce başlayıp sevdiğime kavuşmak istiyorum

 • Merhaba, Ben bu kitapi cok almak istiyorum ama amerikadayim. Yardimci olabilirmisiniz acaba? Cok tesekkur ederim.

  • Meltem Hanım, eser pdf formatında olduğu için ekitapnoktasi.com sitesinden temin edebilirsiniz. Allah’a emanet olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir