Duaların Kabulü İçin Okunacak Mucizevi Dualar, 4 Müthiş Dua

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar ve Bilinmesi Gereken Önemli Ayrıntılar

Bu yazımızda hem duaların kabulü için okunacak çok önemli ve etkili duaları ayrıntılarıyla ve yapılma şekilleri ile birlikte anlatmaya çalışacağız. Hem de duaların kabul şartları ve vakitleri üzerine oldukça güzel ve pratik bilgiler vermeye gayret göstereceğiz.

Kısaca bu yazımızda hem duaların kabulü için okunacak dualardan 4 tanesini bütün ayrıntıları ve yapılma şekilleri ile birlikte öğreneceksiniz, hem de duaların kabulü için bilinmesi ve uygulanması gereken şartları ve kuralları tam anlamıyla kavramış olacaksınız.

Öyleyse teker teker ve maddeler halinde ilerleyerek duaların kabulü için okunacak dualar üzerinde duralım ilkin:

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar, 1. Mucizevi Dua

“Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiy’ul’aliym.”

Değerli okurlarımız ve sevgili mümin kardeşlerimiz, duaların kabulünde oldukça etkili ve son derece tesirli olduğu dile getirilen bu güzel niyaz, herhangi bir duadan önce 3 defa, duadan sonra da 3 defa okunduğunda, Allah’ın izniyle o duanın kabulü önündeki bütün engeller kaldırılır.

Yani bu mübarek ifadeleri ve cümleleri, kabul olmasını istediğiniz duadan önce 3 defa, duadan sonra da 3 defa okumanız halinde, yapacağınız asıl dua, kabule karin olur ve Allah’ın dergah-ı izzetinde makbul olur inşallah.

Fakat şu önemli noktanın altını çizmekte fayda var ki, bu mübarek duayı toplamda 6 kez okurken aynı zamanda bu duanın anlamı üzerinde yoğunlaşmanız gerekir, yani bu mübarek kelimelerin ne anlama geldiğini bilerek okumanız lazım gelir.

Bu nedenle, duaların kabulü için okunacak 1. duanın anlamını aşağıya alıyoruz:

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”

Şimdi de duaların kabulü için okunacak 2. müthiş niyaz üzerinde duralım:

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar, 2. Müthiş Niyaz

“Rabbenâ âtina fiyddünyâ haseneten ve fiyl’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.”

Bu duayı, yapacağınız asıl duanın kabul olunması ve Allah’ın indinde makbul olması için, asıl duayı yapmadan evvel 7 kez okumanız gerekir.

Yani bu mübarek cümleleri, yapacağınız asıl duayı uygulamaya başlamadan evvel 7 kez okuyarak, asıl duanın en güzel şekilde kabule karin olmasını ve Allah’ın indinde makbul olmasını sağlamış olursunuz inşallah.

Tabi bu duayı okurken de, yine anlamı üzerinde düşünmeniz gerekir, bu nedenle de bu güzel cümlelerin anlamını da aşağıya alıyoruz:

Anlamı: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Şimdi de duaların kabulü için okunacak 3. muazzam uygulamadan söz edelim:

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar, 3. Muazzam Uygulama

“Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…”

Birçok İslam alimi, bu duanın uygun şekilde okunması ve tatbik edilmesi halinde, içten ve samimi duygular içerisinde Allah’a niyaz eden ve ihtiyacını arz eden insanların dualarının en güzel şekilde kabul olunacağını ifade ederler.

Yani bu mübarek ve mucizevi kelimelerin, dua eden kişinin duasının kabulü için muhteşem bir anahtar olduğunu ve bu anahtarın her kapıyı açabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirirler.

Bunun için, yapacağınız asıl duayı uygulamaya başlamadan evvel bu duayı 7 defa okumalı ve ardından da 7 defa besmele-i şerif çekmelisiniz.

Yani asıl duanızdan evvel 7 defa bu duayı okumalı ve ardından da 7 kez Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra yapacağınız asıl duaya odaklanmaya başlamalısınız. Fakat bunu yaparken yine bu güzel cümlelerin anlamını bilerek ve düşünerek okumanız gerektiği için aşağıya bu cümlelerin anlamını alıyoruz:

Anlamı: “Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük…”

Şimdi de dördüncü niyaz üzerinde durup, yapılan duaların kabulünün ve gerçekleşmesinin en güzel yollarından biri olan 4. duayı aktaralım:

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar, 4. Muhteşem Niyaz

“Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Tarihte birçok insanın bu duaya başvurarak türlü türlü isteklerine kavuştuğunu ve her türlü masum arzusunun gerçekleşmesi ile ödüllendirildiğini bilmekteyiz. Zira tarih kitapları, bu duayı bir anahtar olarak kullanan ve bu anahtar sayesinde, yapacağı diğer duaların kabule karin olması için talepte bulunan insanların başarılarını anlatmaktadır.

Kısaca duaların kabulü için okunacak dualardan biri olan bu muhteşem cümleler de, sizi amacınıza ulaştıracak ve hedefinize taşıyacak muhteşem bir uygulamadır.

Bu güzel uygulamayı gerçekleştirirken, öncelikle yapacağınız asıl duayı yapmalı, ardından da bu duayı 21 defa okumalı ve duanın anlamı üzerinde düşünmeye çalışmalısınız. Bunun için duanın anlamını aşağıya aldık:

Anlamı: “Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Değerli okurlarımız, duaların kabulü için okunabilecek en güzel niyazlardan birinin de şöyle olduğu aktarılır:

Öncelikle, yapacağınız asıl duayı uyguladıktan ve bitirdikten sonra, sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği sessiz ve sakin bir ortama geçmeli ve kıbleye dönerek şöyle dua etmelisiniz:

“Yapılan niyazların ve edilen temennilerin tamamı senin katına gelir Allah’ım, sen de bu yazıları ve bu temennileri en güzel şekilde değerlendirir ve kişinin kalbine göre muamele edersin. İşte ben de senin dergah-ı merhametine iltica ettim ve işte ben de senin sonsuz kereminden ve ihsanından istifade edebilmek için yüce katına müracaat ettim.

Benim duamı da en güzel şekilde yerine getirecek olan ve benim kalbimdeki dileğe de en güzel karşılığı verebilecek olan sadece ve sadece sensin Allah’ım. Bana hayat yolunda türlü türlü güzellikler nasip ettin ve bundan sonraki hayatımda da beni en güzel ödüller ve mükafatlar ile onurlandıracağını biliyorum. Zaten senin merhametin ve şefkatin, kullarının iyiliği ve güzelliği için daima güzellikler saçar. Bana da güzellikler nasip edeceğini ve beni de şefkatinin kanatları altına alacağını biliyorum Allah’ım.”

Evet, yukarıda duaların kabulü için okunacak 4 adet dua dışında, ayrıca bu duanın da yapılabileceğini biliyoruz ve bu duayı da size tavsiye ediyoruz.

Şimdi de, yapacağınız niyazların Allah’ın indinde kabule karin olması için bilmeniz gereken 4 önemli husus üzerinde durmak istiyoruz:

Duaların Kabulü İçin Okunacak Dualar ve Bilinmesi Gereken Hususlar

A) Vakit Çok Önemli

Evvela duaların vaktinin son derece önemli olduğunu bilmeli ve özellikle de ezan vaktinde yapılan duaların daha faziletli ve daha faydalı olduğu gerçeğini düşünmeye çalışmalısınız. Çünkü ezan vaktinde Allah’ın rahmet kapıları sonuna kadar açılır ve bu kapılardan kullarının üzerine sonsuz cömertlikler içerisinde nimetler ve ihsanlar saçılır.

Bu bağlamda, seher vakitlerinin de son derece kıymetli ve mühim olduğu gerçeğini aklınızda tutmaya çalışmalısınız.

B) Art Niyet ve Kalp Temizliği

Ayrıca duaların kabulünde, art niyetin olmamasının ve kalp temizliğinin esas alınmasının son derece önemli ölçütler olduğunu ifade etmeliyiz. Öyle ki yaptığı duaları hiçbir art niyet taşımadan ve tamamen temiz duygular içerisinde yapan insanların, en güzel şekilde ödüllendirildiğini biliyoruz.

C) İtimat ve İnancın Gücü

Bununla birlikte Allah’a dua eden ve yönelen insanların, evreni yoktan var eden sonsuz kudretin sahibi olan yüce Allah’a her anlamda itimat etmesi ve her anlamda güvenmesi gerektiğini de belirtmeliyiz. Bir kişinin Allah’a tam anlamıyla itimat etmesi ve O’na gerçek anlamda inanması, o kişinin duasının kabulü anlamında oldukça önemli bir ölçüttür.

D) Beden Temizliği ve Saygı

Yine dualarının kabule karin olmasını temenni eden insanların yapmaları gereken en önemli uygulamalardan biri de, beden temizliğine önem vermeleri ve bu anlamda Allah’ın huzuruna çıkarken gerekli olan hürmet ve saygı ölçüsüne dikkat etmeleri şeklinde özetlenebilir.

Kısaca Allahu Teala’nın yüce huzuruna çıkıp ondan herhangi bir ihtiyacı için talepte bulunan kulların, bunu saygı çerçevesinde ve huşu içerisinde yapması ve bunu yaparken de beden temizliğine ve kıyafetine özen göstermesi gerekir.

Evet, duaların kabulü için okunacak dualardan ve uygulanması gereken şart ve koşullardan bahsetmeye çalıştığımız bu yazımızı, güzel bir kitap tavsiyesi ile bitirmek istiyoruz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

 

Dileyenler şu 2 yazımızı da okusun:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.