doğumda okunacak dua
Büyük Dualar

Doğumda Okunacak Dualar 4 Tesirli Niyaz

Doğumda okunacak dualar yüzyıllardır okunan ve faydalı tesirlerine şahit olunan niyazlardır. Bu dualar esasında Kuran ayetleridir. Ayetlerin belli sayıda ve düzende okunması şifa duası hükmünde geçer. 

Doğumda okunacak 4 farklı dua vardır. Bu duaların her biri farklı bir konuda okunur. Müminler ihtiyaç hasıl olan konuda bu dualara müracaat edebilirler.

Doğumun kolay geçmesi için okunan dua

Bu tesirli dua doğum yapacak olan kadın tarafından okunabileceği gibi yakınları tarafından da okunabilir. Dua sözlerinin doğum başlamadan bir iki hafta önce okunması çok olumlu tesir gösterir. Günde bir iki defa bu duanın okunması halinde doğum sürecine stres olmadan girilebilecektir. Bu aynı zamanda doğum sırasından kadının daha rahat olmasını sağlar. Duayı okuyarak doğuma hazırlanan kadınlar Allah’ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan doğumlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Bismillahirrahmanirrahim

Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

 Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.” (Meryem-23, 24)

doğumda okunacak dua

Doğum sancılarını hafifleten dua

Doğum sancıları kadınların en fazla korktukları hadiselerden biridir. Çünkü toplumda doğum sancılarının şiddeti konusunda abartılı ön yargılar vardır. Bu dua sancılar başlar başlamak okunduğunda inşallah çok olumlu tesir gösterir. Eğer doğum yapacak kadın bu duayı okuyabilecek kadar kendisini güçlü hissetmezse dua sözleri yakınları tarafından da okunabilir. 

Bismillahirrahmanirrahim

Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra, dilediği vakit onu diriltir.” (Abese-18, 19, 20, 21, 22)

doğumda okunacak dua

Doğum yapan kişinin yakınlarının okuyacakları dua

Doğumu bekleyen yakınlar da en az doğum yapan kadın kadar sıkıntıya düşmektedir. Çünkü onlar annenin ve bebeğin sağlıklı doğup doğmayacakları konusunda endişe duymaktadır. Bu tarzda endişe duyan kişilerin bu duayı okumaları halinde inşallah süreci çok daha güçlü bir ruh haliyle tamamlayacakları belirtilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın. (amin)  

Duanın Türkçe meali

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” (Araf-54)

Doğum öncesinde korkup vesveseye kapılan kadınların okuyacakları dua

Bazı kadınlar doğumdan önce strese girer ve pek çok vesveseyi kafasında kurar. Bu vesveseli ruh hali daha çok kendilerine ve doğacak bebeklerine gelebilecek bir zarar ile alakalıdır. Eğer bir anne doğacak çocuklarının sağlığı konusunda vesveseye kapılmışsa şu duayı okuması tavsiye edilmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab (amin)

İnşirah suresinin meali

“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir