Deli Gibi Özlemesi İçin Dua Böyle Okunur

Deli gibi özlemesi için dua özel sözleri ve özel uygulaması olan güçlü bir niyazdır. Bu dua gül yaprağı üzerine okunur. Eğer gül yaprağı bulunamazsa diğer çiçek türlerinden birisinin yaprağı üzerine de okunabilir.

Hızlı biçimde tesir gösterir ve insanların duyguları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Ancak bu baskı olumsuz bir güç değildir. Aksine dua sayesinde deli gibi özleyen kişinin duyduğu sevgi daha da artar.

Peki deli gibi özlemesi için dua nasıl okunur? Sözleri nelerdir? Dua ne gibi sonuçlara vesile olur?

Bu sorulara cevap vermeden önce büyük alimlerin dua hakkında söylediklerine kısaca değinmekte fayda vardır.

Deli gibi özlemesi için dua “muzaaf iştiyak” etkisi gösterir

Kadim dua kitaplarında büyük alimler bu dua için muzaaf iştiyak sözünü kullanmışlardır. Muzaaf iştiyak eski dilde “bir kişiyi şiddetli biçimde özlemek” anlamına gelir. Dua öylesine güçlüdür ki kişiyi bütün benliği ile karşıdaki kişiye yönlendirir.

Deli gibi özlemesi için dua kişinin bütün beynine ve kalbine sirayet eder. Duanın tesirine kapılan kişi artık bambaşka duygular hissetmeye başlar.

Deli gibi özlemesi için dua okunmadan önce hazırlıklar tamamlanmalıdır

Dua okunurken belli araçlardan faydalanma uygulaması yüzyıllardır devam etmektedir. Gül yaprakları, şekerli su ve beyaz mendil gibi araçlar dua okunurken yaygın olarak kullanılmaktadır.

Esasında İslam dininde dualar sözlüdür. Yani sıralanan bu araçların herhangi bir hikmeti yoktur. Duanın tesirini sağlayan asıl husus okunan sözlerdir. Büyük alimlerin uygulamada kullanılmasını istedikleri araçlar ise sadece müminlerin daha güçlü duygularla el açmalarını sağlamaktadır. Yani ruhsal olarak kişinin daha güçlü biçimde motive olmasına yardımcı olmaktadır.

Deli gibi özlemesi için dua okunurken yardımcı araç olarak gül yaprakları kullanılır. 3-4 adet yaprak alınması yeterlidir. Eğer gül yaprağı bulunamazsa diğer çiçek türlerinin yaprakları ile de dua okunabilir.

Bu dua ile kimleri kendime bağlayabilirim?

Duanın yaygın olarak okunma amacı sevilen kişiyi kendine bağlamaktır. Aralarında belli bir seviyede sevgi ve muhabbet bulunan kişiler bu duayı okuyarak karşıdaki kişiyi kendilerine daha fazla bağlamaktadır. Yani dua yaygın olarak sevgilinin aşkını pekiştirmek için uygulanmaktadır.

Deli gibi özlemesi için dua o güne kadar kişiyi sevmeyen birisini aşık etmek için de okunabilir. Bu durumda duanın tesir ettiği kişi hem aşık olacak hem de deli gibi özlemeye başlayacaktır.

Yaygın olmasa da bazen evli kişiler de eşlerini kendilerine bağlamak için bu duaya başvurmaktadır. Bu duayı okuyan pek çok kadın kocalarını kendilerine o kadar güçlü biçimde bağlamışlardır ki eşleri mesai saatinin bitimini dahi beklemeden evlerine dönmüştür. Duanın bu özelliği sayesinde aralarında sevgi eksikliği olan pek çok çift mutlu bir evlilik yaşamına kavuşmuştur.

Dua sözleri nasıl okunur?

Deli gibi özlemesi için dua sözleri günde 2 defa okunmaktadır. Okumalardan birincisi sabah vakitlerinde diğeri ise gece yapılmaktadır.

Sabah okumalarının en geç öğle namazına kadar bitirilmesi gerekir. Gece okumaları ise yatsı namazından sonraki herhangi bir vakitte okunabilir.

Dua okunacağı zaman gül yaprakları temiz bir tabağa konur. Kişi bu tabağı birkaç santim uzağa ve sağ tarafına bırakır. Tabağın kesinlikle kişinin önünde olmamasına özellikle dikkat edilir.

Dua sözleri alçak bir ses tonuyla okunacaktır. Ancak el açan müminin sesinin tabakta bulunan gül yapraklarına kadar gitmesi gerekir.

Deli gibi özlemesi için duanın sabah okunan sözleri

Sabah vakti yalnız bir yere çekilen mümin kişi, kıbleye döner, dizleri üzerine çöker ve ellerini semaya açarak peş peşe 7 defa şu sözleri tekrar eder:

Nûru’s-semâvâti ve’l-ard.

Esmalar okunduktan sonra kişi bir iki dakika boyunca tefekkür eder yani zihinsel olarak düşüncelere dalar. Ancak bu düşüncelere dalma hadisesi rastgele bir şeyler düşünmek anlamına gelmez. El açan mümin kimin özlemesini istiyorsa onun yüzünü zihninde canlandırarak ruhsal bir irtibat kurmaya çalışır.

Bu kısa zihinsel yoğunlaşmadan sonra duaya şu sözlerle devam edilir;

Vasbir nefseke meallezıne yed’une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta’dü aynake anhüm türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta.

Bu dua sözleri karşıdaki kişinin kalbinin gün boyunca özlem hissi ile dolmasına vesile olur.

Gece vakti okunan dua sözleri

Deli gibi özlemesi için okunan duanın gece aşaması da gündüz aşaması gibi yapılır. Ancak hitap edilen esma farklıdır.

El açan mümin, dua pozisyonuna geçip gül yapraklarını sağ yanına aldıktan sonra 7 defa şu esmayı tekrar eder:

Fâliku’l ısbâh.

Bu esmadan sonra yine bir müddet tefekkür edilir ve sevgilinin yüzü zihinde canlandırılır. Ardından duanın sabah aşamasında okunan dua sözleri bir defa daha tekrar edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sabahki esmanın okunmaması sadece duanın ana sözlerinin bir defa daha tekrar edilmesidir.

Yani sabah ve gece okumalarında 7 defa okunan esmalar birbirinden farklıdır. Ancak duanın ana sözleri her iki vakitte de aynıdır.

Duanın gece aşamasında okunan Fâliku’l ısbâh esması kişinin uykusunda da tesir gösterir. Kişi uykusunda gece boyunca sevgilisini düşünür. Hatta pek çok kişi sevgilisini rüyasında görür. Kişi sabah kalktığında hissettiği özlem duygusu dayanamayacak kadar güçlü hale gelmiş olur.

Deli gibi özlemesi için dua sözlerine en fazla 3 gün devam edilmelidir

Dua sözlerinin bir gün dahi okunması insanların özel hayatında çok büyük değişimlere vesile olur. 2 veya 3 gün okunması ise tesirini kat kat arttırır.

Büyük alimler deli gibi özlemesi için dua sözlerinin 3 günden fazla okunmasının doğru olmadığını belirtmektedir. Çünkü duanın güçlü tesirleri kişinin duygularında o kadar yoğun tesir gösterecektir ki artık ruhsal yönden başka bir yere savrulmuş olacaktır. Yani hissedilen yoğun özlem duygusu, taşınması güç bir yük haline gelecektir. Bu itibarla duaya bir veya iki gün devam edilmesi en makbul olanıdır.

Dua uygulaması bittikten sonra gül yaprakları nasıl muhafaza edilmelidir?

Deli gibi özlemesi için dua okunurken kişinin hemen sağında bulunan gül yapraklarının gelişigüzel atılması doğru değildir.

Bazı büyük alimler dua sözlerine tanıklık eden gül yapraklarının temiz bir kumaş parçasına sarılarak saklanmasını tavsiye etmektedir. Bazı alimler ise gül yapraklarının uygun bir şekilde ortadan kaldırılmasını önermektedir. Bu alimlere göre gül yaprakları ya toprağa gömülmeli veya deniz, göl, akarsu gibi büyük bir su kaynağına dökülmelidir.

Büyük alimlerin bu farklı beyanlarından çıkan ortak sonuç ise şudur: Duada kullanılan gül yaprakları ya düzgün şekilde muhafaza edilmeli ya da uygun bir yolla ortadan kaldırılmalıdır.

Deli gibi özlemesi için dua, okunduktan hemen sonra tesirini gösterir. Karşıdaki kişi bir anda yoğun duygular besleyerek kişiye yönelir. El açan müminin buna hazırlıklı olması ve meydana gelebilecek gelişmelere karşı tedbirli davranması büyük önem taşımaktadır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Yorum yapın