Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua Muazzam Tesirli, Okuyun!

Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua Nedir, Nasıl Yapılır?

Kıymetli mümin kardeşlerimiz, size bu yazımızda çocuk sahibi olmak için okunacak duaların hangi dualar olduğunu detaylarıyla izah etmeye çalışacağız ve bir müminin çocuk sahibi olmak istediğinde hangi dualar ile Cenab-ı Hakk’a iltica etmesi gerektiğini de en ince ayrıntısına kadar anlatacağız.

  • Bu bağlamda aktaracağımız bilgilerin tamamını eski İslami kaynaklardan aldığımızı ifade etmek isteriz ve Peygamber Efendimizin tavsiyeleri doğrultusunda bu duaları tamamen İslam alimlerinin sahih kaynaklarına dayandırdığımızı da dile getirmeliyiz.

Eğer siz de Cenab-ı Hakk’ın izniyle çocuk sahibi olmak için dua ederek muradınıza kavuşmak istiyorsanız, aşağıdaki ayrıntıları dikkatlice okumalı ve yazı boyunca dikkatinizi uyanık tutmaya çalışmalısınız.

Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua Nasıl Yapılır?

Evvela din büyüklerinin ve İslam alimlerinin söylemlerini esas aldığımızda, bir kişinin çocuk sahibi olmak için okunan duaları düzenli bir şekilde okuması gerektiğini ifade etmeliyiz ve bununla birlikte İslam alimlerinin birçok dua aktardığını da dile getirmeliyiz.

  • Evet, din büyükleri ve İslam alimleri, genellikle çocuk sahibi olmak için okunacak dualar konusunda bu niyazların ve uygulamaların genellikle cuma geceleri yapılmasının çok daha faziletli ve çok daha kıymetli olduğunu ifade etmekle birlikte, aynı zamanda bu duaların oldukça farklı versiyonlarını da bize aktarmışlardır.

Bu anlamda kadim din kitaplarını incelediğimizde çocuk sahibi olmak için okunan dualardan birinin ve belki de en önemlisinin şu olduğunu ifade edebiliriz:

Kişi, cuma gecesi sessiz bir yere geçmeli, bu sessiz mekanda kıble istikametine dönüp ellerini Cenab-ı Hakk’a açmalı ve gözlerini kapatarak 7 defa üst üste Fatiha Suresi’ni okumalı ve bu mübarek Sûreyi okurken aynı zamanda Cenab-ı Haktan en içten direkleri ile çocuk sahibi olmayı arzu etmelidir; sonrasında gözlerini açmalı ve dizüstü çökerek şu duayı yapmalıdır:

  • “Allah’ım, sen en güzel şekilde ve en hayırlı biçimde bizi rızıklandıran, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda bizi nimetleriyle perverde eden ve bizim hakkımızda her daim hayır murad eden merhametlilerin en merhametlisisin. Bana da merhametini yoldaş eyle ve beni de yapmış olduğum duanın kabulü ile onurlandır Allah’ım. Bana da hayırlı bir evlat sahibi olabilmem için vesileler göster ve beni de dergah-ı merhametine iltica edip sevinç ve onur ile ayrılan kullarından eyle, amin.”

Evet, din büyükleri yukarıda tarif edildiği şekli ile çocuk sahibi olmak için okunacak duayı okuyup bitirdikten sonra, kişinin eşinin yanına gitmesi ve besmele çekip onunla birlikte olması gerektiğini ifade ederler. Bu uygulama anlatıldığı şekliyle uygulanırsa, Cenab-ı Hak, hayırlısıyla kişiye güzel bir çocuk bahşedecek ve onu şereflendirecektir inşallah.

İlginizi Çekecek: Kıtmir Duası Muazzam Etkili Dilek Duasıdır, Siz de Bilmelisiniz!

Şimdi de İslam alimlerinin ve din büyüklerinin aktarmış oldukları farklı bir çocuk sahibi olmak için dua üzerinde duralım:

Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Duanın Farklı Bir Versiyonu

Evet, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi din büyükleri tarafından aktarılan birçok farklı dua yer almaktadır ve eski kitapları incelediğimizde kişinin çocuk sahibi olmak için okuyabileceği bu farklı dualardan birinin de Ayetel Kürsi olduğunu hemencecik söylemeliyiz.

Rivayetlere göre bir kişi her cuma gecesi 7 defa Ayetel Kürsi duasını okursa ve sonrasında da 7 defa şu cümleleri söylerse, Cenab-ı Hakk’ın merhametine vasıl olup hayırlı bir evlat sahibi olacaktır:

  • “Ya Rahmân, Ya Rahîm, Ya Halim, Ya Kerim, Ya Rezzâk, Ya Hannan, Ya Deyyan, Ya Hakim, bana hayırlı bir evlat sahibi olmak için vesileler göster; beni bu güzel nimetten mahrum etme, 99 esmaül hüsnanın hatırı için bana gönlümün muradını en güzel şekilde nasip eyle, amin.”

Evet, bu duanın tesirli olabilmesi için kişinin evvela 7 defa Ayetel Kürsi duasını okuması, sonrasında da yukarıdaki duayı tarif ettiğimiz şekli ile 7 defa okuması gerekmektedir; sonrasında Cenab-ı Hakk’ın merhameti kişiye yar ve yardımcı olacaktır inşallah.

İslâm Alimlerinden Değişik Bir Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua

İslam alimleri bilhassa çocuk sahibi olmak için okunacak duaları incelerken ve kitaplarında bunları yazmaya çalışırken, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’dan ve onun mübarek ashabından en güzel ve en tesirli duaları aktarmaya çalışmışlardır.

Bu bağlamda İnşirah Suresi ve Duha Suresi ikilisi, özellikle çocuk sahibi olmak için dua etmek isteyen kişilerin imdadına koşmaktadır, şöyle ki:

  • Asrı Saadette, çocuk sahibi olmak isteyen ama bu muradına erişemeyen insanlara Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın bilhassa İnşirah Suresi ve Duha Suresi kombinasyonunu tavsiye ettiği bilinmektedir, şöyle ki:

Bir kişi, çocuk sahibi olamadığı için bu dertten mustarip olarak Peygamber Efendimizin yanına gelir, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ona şunları söyler:

  • “Eğer Cenab-ı Hakk’ın sana merhamet etmesini ve hayırlı bir çocuk sahibi olmayı temenni ediyorsan, her pazartesi yatsı namazından sonra 7 defa İnşirah Suresi’ni, 9 defa da Duha Suresi’ni okuyarak Cenab-ı Hakk’ın merhametine sığınmaya ve ondan hayırlar murat etmeye çalışmalısın.”

Bizler de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam’ın bu güzel tavsiyesini esas alarak her pazartesi yatsı namazından sonra 7 defa İnşirah Suresi’ni ve ardından da 9 defa Duha Suresi’ni okumalı ve bu işlemi gerçekleştirirken de Cenab-ı Hakk’ın merhametine iltica edip onun rahmetine sığınmaya gayret göstermeliyiz.

Bir kişi yukarıda tarif ettiğimiz duaları uygun bir şekilde yaparsa, Allah’ın izniyle en kısa zamanda muradına kavuşup çocuk sahibi olarak Cenab-ı Hakk’ın kendisine ihsan ettiği ikramlar içerisinde yaşamaya başlayacaktır; fakat kişinin bununla da yetinmemesi, aşağıdaki mübarek duayı da sürekli bir şekilde gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

Her Perşembe Gecesi Okunacak Olan Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua

Evet, İslam alimlerinin ve din büyüklerinin mübarek söylemlerini incelediğimizde ve onların tavsiyelerine kulak verdiğimizde, çocuk sahibi olmak için okunacak dualar içerisinde yer alan ve oldukça etkili olduğu rivayet edilen bir başka dua da şöyledir:

Bir kişi, her perşembe gecesi (yani perşembeyi cumaya bağlayan gece) yatsı namazını müteakip ve herkes uyuduktan sonra, sessiz bir yere geçip 21 defa besmele-i şerif çeker ve ardından da 3 defa İhlas Suresi’ni okur ve sonrasında da şu duayı yaparsa, Allah’ın izniyle kısa zaman içerisinde hayırlı ve bereketli bir çocuk sahibi olacaktır:

  • “İlahi, hayırlar senin elinde olduğu gibi şer de senin elindedir ve güzellikler senin elinde olduğu gibi kahır ve eziyet de senin elindedir. Kullarına elem dolu günler yaşatmak yerine güzellikler ve faziletler yaşatmayı tercih eden hikmetinin hatırı ve kainatı yoktan var edip ezeli ilmiyle muntazam bir şekilde tanzim eden ilminin yüceliği hakkı için, bana da gönlümdeki muradı gerçekleştirebilecek bir fazilet ve feyiz bahşeyle, beni de rahmetinle muamele kıldığın kullarının kervanına ilhak eyleyip hayırlı bir çocuk sahibi ile müjdele, amin.”

Evet, bir kişi sessiz bir yere geçip perşembeyi cumaya bağlayan gece 21 defa besmele-i şerif okursa ve sonrasında da 3 defa İhlas Suresi’ni okuyup en nihayetinde de yukarıya aldığımız duayı aynı şekilde okursa, Cenab-ı Hak, o kişiye hayırlı bir çocuk ve güzel bir rızık armağan edecektir inşallah.

Bir başka ve denenmiş çocuk sahibi olmak için dua örneği de şöyledir:

“Yalvarıp yakararak huzuruna gelen ve senden en içli şekilde temennilerde bulunan kullarının halis kalplerine nazar ederek onları iltifatlarla ve armağanlarla karşılarsın. Çünkü senin varlığını bilen ve senden başka hiçbir varlığa ibadet edilmemesi, yine senden gayrı hiç kimseden yardım talep edilmemesi gerektiğini bilen ruhlar şad u handan olur daima. Garip iklimleri geride bırakan ve kötülüklerin bağrında yaşamasına ve yetişmesine rağmen ilanihaye senin varlığının aydınlığı ile buluşup karanlıkları delen ve geçen senin hidayet ışığına kavuşan ve senin sayende her türlü illeti ve adaveti geride bırakan kutlu kullarının kervanına aciz bir şekilde başvurdum, çocuk sahibi olmak için dua ile ben de bu kutlu yolculuğa katılmak muradındayım. Muradımı muradın üzre eyle Allah’ım ve beni, senden gayrı hiçbir varlığın ilgisine gereksinim duymayan ve teveccüh etmeyen kulların ile birlikte kıl. Bu vesile ile yaptığım çocuk sahibi olmak için duanın kabulünü katında kabul eyleyip tecellilerin hasını ve yolculukların hayırlısını bana armağan eyle, amin.”

Evet, İslam alimlerinin görüşlerini esas alarak ve tamamen eski İslami kaynaklara dayanarak size aktarmış olduğumuz bu dualar sonrasında şimdi de oldukça güzel bir tavsiyede bulunmak ve yine önünüzü aydınlatmak istiyoruz:

Çocuk Sahibi Olmak için Okunan Dua ve Kenzül Dua Kitabı

Daha önce Abdülkadir Çelik ismi ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı ya da Kenzül Dua Kitabı olarak bilinen Her Kapıyı Açan Murad Duaları Kitabına bir şekilde tesadüf edip etmediğinizi bilmiyoruz; ama şimdi bu değerli yazarın kaleme almış olduğu bu değerli kitabın gerçekten etkili ve kalıcı dualarla dolu olduğunu ifade etmek ve bu doğrultuda size de bu dua kitabını kesinlikle tavsiye etmek taraftarıyız.

Bu bağlamda eğer okuyucu yorumlarını dikkatli bir şekilde okursanız Kenzül Dua Kitabının ne kadar etkili olduğunu bizzat gözlemlemiş ve bu duaların muazzam enerji potansiyelini hayatınıza çekmiş olacaksınız inşallah. Bu anlamda aşağıya hem kitabın indirme linkini hem de bazı okuyucu yorumlarını alıyoruz ve sizi Allah’a emanet ediyoruz:

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın inanılmaz ve şaşırtıcı tesirini ortaya koyan okuyucu yorumları! Bu yorumlar sizin de yeniden hayata tutunmanıza vesile olacak.
Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)
İşte o mucizevi yorumlar:

Şu dua yazımızı da okumak isteyebilirsiniz: Cuma Gecesi Okunacak Dualar, Size Mucizevi Değişimler Yaşatacak İnşallah

Yorum yapın