Cevşen Duası Hakkında Bilinmeyen 10 Gerçeği Mutlaka Bilmelisiniz!

Cevşen Duası, Mucizevi Özellikleri Olan Bir Duadır, Bu Yazıyı Sonuna Kadar Okumalısınız!

Size Cevşen duası hakkında çok önemli 10 ayrıntıdan bahsederek bu konudaki bütün önemli bilgileri aktarmaya çalışacağımız bu yazımızda, her müslümanın mutlaka bilmesi gereken önemli hususları da dile getireceğiz.

Eğer Cevşen duası hakkındaki bütün önemli ayrıntıları öğrenmek ve bu duanın fazileti ile ilgili bütün önemli noktaları kavramak istiyorsanız, bu yazıyı baştan sona okumanızı tavsiye ederiz.

Bununla birlikte bu yazımızda Cevşen duası ile alakalı çok önemli hususları öğrenerek bu duanın her türlü dilek ve istek için tatbik edilebilecek ve her türlü muradın gerçekleştirilmesi için uygulanabilecek mucizevi bir niteliğe sahip olduğunu da görmüş olacaksınız.

Şimdi maddeler halinde ilerleyip 10 madde içerisinde Cevşen duası ile alakalı bütün gerçekleri sıralamaya çalışalım:

1- Cevşen Duası, Gerçekten Etkili mi?

Evet, Cevşen duası öylesine etkili ve öyle kuvvetli bir uygulamadır ki, bu uygulamayı canı gönülden yapan ve gerçekten Allah’a iltica ederek Cevşen duasının sırrına mazhar olmaya çalışan insanlar, son derece ciddi değişimler ve hayati dönüşümler yaşayarak bu duanın mucizesini ortaya koymaktadırlar.

Bu duanın bereketine nail olarak birçok konudaki sıkıntısını ve ihtiyacını gideren ve birçok hususta muradına kavuşarak her türlü masum ve meşru isteğine ulaşan insanların varlığı, bizie bu duanın faziletini ve bereketini çok açık bir şekilde göstermektedir.

2- Cevşen Duası Hangi Sıkıntılar için Okunabilir?

Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi Cevşen duası, her türlü sıkıntı ve her türlü musibet için okunabileceği gibi yine her türlü ihtiyacın giderilmesi ve her türlü muradın gerçekleştirilmesi için de başvurulabilecek mucizevi bir niyaz olarak bilinir.

Bu dua vesilesi ile, kendisine yapılan büyüden ve sihirden kurtulan insanlar olduğu gibi, Cevşen duasını içtenlikle uygulayıp zenginliğe ve berekete kavuşan insanlar da vardır; yine Cevşen duası ile kalbindeki aşka ve sevdaya en güzel şekilde ulaşan insanlar olduğu gibi, diğer insanların nazarında daha itibarlı ve daha onurlu bir konuma gelen insanlar da vardır.

Yine Cevşen duasının fazileti ve bereketi ile her türlü konuda başarıya ulaşan insanlar olduğu gibi, ilginç bir şekilde özgüven kazanan ve başarmak istediği konuyu rahatlıkla başarıp zafere ulaşan insanlar da vardır.

Kısacası Cevşen duası, bir müslümanın uygulayıp zafere ulaşmak istediği herhangi bir konu için yapılabilir ve bu duanın faziletine nail olan insanlar her konuda başarılı olur inşallah.

Şimdi Cevşen duasının hangi sıkıntılar için, ne şekilde okunması gerektiği konusunu aydınlatmaya ve izah etmeye çalışarak teker teker ve maddeler halinde açıklayalım:

3- Sihir ve Kötülüklerden Kurtulmak İçin Cevşen Duası

Bir insanın, kendisine ya da çevresindeki diğer insanlara yapılan sihirden ve her türlü kötülükten kurtulması için, Cevşen duasının şu bölümünü, uyandıktan sonra 7 defa okuması gerekir:

Ya men tevada’a külli şey’in li-azametihi, Ya men estesleme külli şey’in li-kudretihi, Ya men zelle külli şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a külli şey’in li-heybetihi, Ya men enkada külli şey’in li-heybetihi, Ya men enkade külli şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min mehafetihi, Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine’n-nar.

Uyandıktan sonra 7 defa okunduğunda her türlü sihir ve büyünün iptal edileceği ve bu kişinin her türlü kötülükten ve musibetten muhafaza edileceği bildirilir. Öyle ki tarihte, Cevşen duasının bu kısmını uygulayarak her türlü kötü göz ve kötü niyetin şerrinden muhafaza olan binlerce insan bulunmaktadır.

4- Kalplerde Kabul Görmek ve İstenilen Bir Kişiyi Yanına Getirmek İçin Cevşen Duası

Cevşen duasının aşağıdaki kısmını gece uyumadan önce 9 defa okumanız halinde, Allah’ın izniyle diğer insanların gözünde oldukça sevimli ve şirin bir insan olmaya başlayacak ve girdiğiniz her ortamda itibar görmenin güzelliğini yaşayacaksınız:

Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Burhan, Ya Rıdvan, Ya Sultan, Ya Gufran, Ya Subhan, Ya Müste’an, Ya Za’l-menni ve’l-beyan.

Subhaneke ya ilahe ente egavsa hallisna Mine’n nar.

Bu duayı gece uyumadan önce 9 defa okuyan insanların, Cevşen duasının bu bölümünün fazileti ve bereketi ile birçok konuda başarıya ulaştığı gibi, özellikle de girdiği ortamlarda daha itibarlı ve daha onurlu bir konuma yükseldiğine dair yüzlerce rivayet vardır.

Bununla birlikte Cevşen duasının bu bölümünü tarif edildiği şekli ile okuyan insanların, kendi yanına çağırmak istediği insanları da rahatlıkla kendisine çekebildiği bildirilir. Yani duanın bu bölümünü içtenlikle uygulayan insanların, kendisine gelmesini istediği insanları rahatlıkla kendine celb ettiği rivayet edilir.

Şimdi de Cevşen duasının zafere ulaşmak için nasıl yapılması gerektiği üzerinde duralım:

5- Zafere Ulaşmak İçin Cevşen Duası

Bu duayı her türlü konuda zafere ulaşmak ve her türlü sıkıntının giderilmesi için okumanız mümkündür; özellikle de başarılı olmak istediğiniz konuda daha başarılı ve daha mutlu olmak için bu duayı okumanızı tavsiye ederiz.

İstediğiniz herhangi bir konuda zafer elde edebilmek ve başarıya ulaşabilmek için Cevşen duasının bu bölümünü uyumadan önce 21 defa okumalısınız:

Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal, Ya men lehü’l-kudreti ve’l-kemal, Ya men lehü’l-mülk ve’celal, Ya men hüve’l -kebirü’l-müte’al, Ya münşiye’s-sehabu’s-sıkal, Ya men hüve şedidu’l-muhal, Ya men hüve seri’ul-hisab, Ya men hüve şedidu’l-ikab, Ya hüve indehu hüsnü’s-sevab, Ya men hüve indehu ümmü’l-kitab. Subhaneke ya ilahe ente el-gavsa el gavsa hallisna Mine’n nar.

Bu duayı okuduktan sonra, Allah’ın izniyle her türlü konuda başarıya ulaşan ve zaferin zevkine varan yüz binlerce insan olduğunu bilmekte ve bu mübarek niyazın etki gücü karşısında Allah’a şükranlarımızı takdim etmekteyiz.

6- İzzet ve İkrama Nail Olmak İçin Cevşen Duası

Bir kişinin girdiği herhangi bir ortamda izzet ve itibar görmesi için de Cevşen duasına başvurabileceği bildirilir ve bu kişinin herhangi bir ortama girmeden önce şu bölümü 7 defa okuması gerektiği ifade edilir:

Ya hayre’gafirin, Ya hayre’l-fatihin, Ya hayre’n-nasırin, Ya hayre’l-hakimin, Ya hayre’r-razıkin, Ya hayre’l-varisin, Ya hayre’l-hamidin, Ya hayre’z- zakirin, Ya hayre’l-münzilin, Ya hayre’l-muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine’n-nar.

Cevşen duasının bu bölümünü, herhangi bir ortama girmeden evvel 7 defa okuyan insanların son derece itibarlı bir şekilde ağırlandığı ve izzet ile karşılandığı rivayet edilir. Gerçekten de herhangi bir ortamda daha itibarlı olmanın yolunu arayan insanların ve insanların nazarında daha sevimli ve daha şirin görünmek için gayret gösteren kişilerin bu duaya mutlaka başvurması gerekir.

7- Yüksek Mertebelere Ulaşmak İçin Cevşen Duası

Bir insanın yüksek mertebelere ulaşma gibi bir arzusu varsa ve güzel kazançlar elde ederek makam ve mevki sahibi olmak istiyorsa, sabah uyandıktan sonra bu duayı 9 defa okuması gerekir:

Ya Za’l-hamdi ve’s-sena, Ya Za’l-fahri ve’l-beha, Ya Za’l-ahdi ve’l-vefa, Ya Za’l-afvi ve’rıda, Ya Za’l-menni ve’l-ata, Ya Za’l-fasl ve’l-kada, Ya Za’l-izzi ve’l-beka, Ya Za’l-elai ve’n-ne’ama, Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine’n-nar.

Bu duayı sabah uyandıktan sonra 9 defa okuyan insanların son derece etkili bir şekilde ve kısa zaman içerisinde yüksek mertebelere ulaştığı ve arzuladığı makama kavuştuğu yolunda onlarca rivayet aktarılır, inşallah siz de bu duanın faziletine mazhar olan bahtiyar kullardan olursunuz.

8- İşlerin İyi Sonuçlanması İçin Cevşen Duası

Bir isteğiniz herhangi bir işin daha iyi sonuçlanmasını istiyorsanız ve yapmış olduğunuz faaliyetlerin ve yürüttüğünüz eylemlerin daha başarılı bir şekilde sonuçlanması için çok etkili bir niyaz arıyorsanız, Cevşen duasının aşağıdaki bölümünün tam anlamıyla size hitap ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bir hafta boyunca her sabah uyandıktan sonra bu duayı 7 defa (yani toplamda 49 defa) uygulayan insanların, her türlü işlerinde daha başarılı oldukları ve daha iyi sonuçlar aldıkları bildirilmiştir:

Ya Gafire’l-hayata, ya Kaşife’l-belaya, ya Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-usera. Sübhane ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine’n nar.

İnşallah siz de işlerinde daha iyi sonuçlar alan bahtiyar insanlar gibi güzel sonuçlar ile muradınıza kavuşursunuz.

Şimdi de Cevşen duasının zenginlik ve kazanç için nasıl okunması gerektiği üzerinde duralım:

9- Zenginlik ve Kazanç İçin Cevşen Duası

Öncelikle, Cevşen duasını uygulayarak zenginlik ve kazanç sağlayan binlerce insan olduğunu dile getirmeli ve bu duayı uyguladıktan sonra muhteşem bir dönüşüm yaşayarak maddi bolluk ve berekete kavuşan insanları bizzat gördüğümüzü de belirtmeliyiz.

Gerçekten de Cevşen duasının bu bölümünün içtenlikle okunması halinde, kişiyi zenginliği ve bereketi ulaştırdığı kesindir.

Eğer siz de maddi kazancınızın daha iyi olmasını ve zenginlik nimetinin size de ulaşmasını talep ediyorsanız, gece uyumadan önce şu duayı 7 defa okumalısınız:

Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal, Ya men lehü’l-kudreti ve’l-kemal, Ya men lehü’l-mülk ve’celal, Ya men hüve’l -kebirü’l-müte’al, Ya münşiye’s-sehabu’s-sıkal, Ya men hüve şedidu’l-muhal, Ya men hüve seri’ul-hisab, Ya men hüve şedidu’l-ikab, Ya hüve indehu hüsnü’s-sevab, Ya men hüve indehu ümmü’l-kitab. Subhaneke ya ilahe ente el-gavsa el gavsa hallisna Mine’n nar.

Cevşen duası ile ilgili olarak ayrıca bu duayı muhabbet ve sevda için de okuyabileceğinizi ifade edelim ve bu duayı aşk duası olarak nasıl okumanız gerektiğini açıklayalım:

10- Muhabbet ve Sevda İçin Cevşen Duası

Sevgili mümin kardeşlerimiz, Cevşen duasını muhabbet ve sevda duası olarak da okumanız mümkündür ve eğer kalbinizde herhangi bir masum sevdanın burukluğu varsa, aşağıdaki duayı her sabah uyandıktan sonra 3 defa okumalısınız:

Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Burhan, Ya Rıdvan, Ya Sultan, Ya Gufran, Ya Subhan, Ya Müste’an, Ya Za’l-menni ve’l-beyan.

Bu duayı her sabah uyandıktan sonra 3 defa okuyan insanların kalplerindeki masum sevdaya ulaşarak mutluluğu ve huzuru yakaladıklarına dair çok güzel örnekler ve mucizevi olaylar anlatılmaktadır.

Çok Önemli Not: Cevşen duasının yukarıda tarif edilen bütün bölümlerini, hangi amaçla uyguluyorsanız o amacı ve o niyeti düşünerek yapmalısınız. Yani örneğin zenginlik ve kazanç için uygulayacağınız bölümü tatbik ederken aklınızda zenginlik niyeti olmalı. Ya da kötülüklerden ve musibetlerden kurtulmak için uygulayacağınız bölümü tatbik ederken aklınızda kötülüklerden uzak durma ve kurtulma niyeti olmalı.

Bu niyet içerisinde ve içtenlik ile yapacağınız bu duaların en güzel şekilde sonuç vereceğini biliyoruz ve güzel temenniler içerisinde sizi Allah’a emanet ediyoruz.

Yazımızı bitirmeden önce güzel bir kitap tavsiyesinde de bulunmak isteriz:

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak etkili bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabı

Duaların muazzam gücü ile her türlü dilek ve hacetinizin gerçekleşmesini istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Onlarca farklı konuda çok etkili dualara yer veren bu eser okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

İşte Kenzül Dua Kitabı'nın ne kadar mucizevi özelliklere sahip olduğunu ortaya koyan birbirinden tuhaf ve mucizevi okuyucu yorumları! Bu yorumlar herkesi hayrete sürüklediği gibi eminiz ki sizi de hayrete düşürecek. Artık muazzam ve mucizevi bir şekilde hayatınızı değiştirebileceksiniz. Allah'a güvenin ve bu fırsatı mutlaka değerlendirin.

Bu mucizevi duaları taşıyan Kenzül Dua Kitabı'na ulaşabilmek için şuraya tıklayın lütfen. (Tıklayıp kitabın indirme sayfasına gidin.)

İşte o mucizevi yorumlar:

Bu yorumlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

İsteyenler şu 2 dua yazımızı da okuyabilir:

Yorumlar 2

  • babam ciddi bir borç altında heryerden sıkıştırıyorlar alacaklarımız var vermedikleri için bizde karşı tarafa ödeme yapamıyoruz bu işin içinden nasıl çıkarız hangi duayı okumalıyız

  • MERHABA BENDE BU KİTAPTAN İSTİYORUM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir