Görüntülüyor 12 Sonuç(lar)
tilavet secdesi
Dini Bilgiler

Tilavet Secdesi Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi, özellikle Kur’an-ı Kerim okunduğunda veya dinlendiğinde uygulanan özel bir ibadet şeklidir. “Tilavet” kelimesi, kelime anlamıyla bir metni okumayı ve bu metnin hükümlerine tabi olmayı ifade eder. Genellikle Kur’an-ı Kerim’in okunması, tilavet olarak adlandırılır. “Secde” ise İslam fıkhında namaz sırasında alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmaklarının yere temas ettiği özel bir ibadet …

fitre
Dini Bilgiler

Fitre Nedir, Kimlere ve Ne Zaman Verilir?

Fitre ifadesinin sözlük anlamı Fitre yani fıtır kelimesi “fıtr” sözcüğünden gelir.  Fıtr, sözlükte “orucu açmak”, fitre de “yaratılış” anlamına gelir. Günlük yaşamda kişilik anlamında kullandığımız “fıtrat” sözcüğü de buradan gelmektedir. Fitre, kişinin yaratılışı gereği vermek zorunda olduğu sadakaya verilen isimdir. Yani bu ibadet “insanın yaratılışına uygun ibadet” anlamına gelmektedir. Zaten mümin kardeşlerine yardım etmek kadar ruhu olgunlaştıran çok az icraat olduğu da bir …

besmele
Dini Bilgiler

Besmele Nedir, Faziletleri Nelerdir, Okunduğu Yerler

Besmele ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır? Besmele Kuran-ı Kerim’in surelere başlama sözüdür. Yüce Kuran’da sureler besmele ile başlar. Yani bu kutsi söz her şeyden önce Allah kelamıdır. Hz. Peygamber de hayırlı işlere başlarken sürekli bu sözü niyaz etmiş ve müminlerin de böyle davranmasını buyurmuştur. İslamiyet öncesinde Cahiliye devri Arapları bir işe başlarken kendi putları …

hazreti salih
Dini Bilgiler

Hazreti Salih’in Hayatı ve Deve Mucizesi

Hazreti Salih’in daveti ve deve mucizesi Hz. Salih’in deve mucizesi, Semud kavminin tevhid inancına davet edilmesi sürecinde gerçekleşen bir olayı ifade eder. Kuran’a göre, Semud kavmi, Hz. Salih tarafından tevhid inancına çağrıldı ancak isyan ettiler. Bunun üzerine Allah, Hz. Salih’e mucizevi bir dişi deveyi belirtti. Bu deve, Allah’ın bereketli bir şekilde yarattığı ve sembolik bir …

kerahat vakti
Dini Bilgiler

Kerahat Vakitleri Hangi Vakittir? Hadisler Işığında Net Bilgiler

Kerahat vakitleri, İslam’da farz namazların kılınmaması gereken ancak haram (yasak) olmayan zaman dilimlerini ifade eder. Bu vakitler, genellikle güneşin doğuşundan önceki zaman dilimi ile güneşin batmasına yakın olan zamandır. Ancak İslam hukukçuları ve mezhepler arasında bu vakitlerin sınırları farklılık gösterebilir. İşte genel olarak kabul edilen kerahat vakitleri: Güneş Doğarken Önceki Zaman (Gün Ağarırken): Bu vakitte …

ahiret
Dini Bilgiler

Ahiret Ne Demektir, Tüm Boyutlarıyla Ebedi Alem

Ahiret kelimesi hangi dilden gelmektedir ve sözlük anlamı nedir? Ahiret kelimesi Arapça olup ilk hali “ahir” sözcüğüdür. Bu sözcük “son, sonra” gibi anlamlara gelmektedir. Ahiret kavramı ise “ölümden sonraki yaşam” demektir. Zaten İslam insanlar için zamanı ilk yaşam (dünya) ve sonsuz yaşam (ahiret) olarak ikiye ayırmıştır. Zamanın bu şekilde belirlenmesi sadece insanlar içindir. Yüce Allah için zaman kavramını bu şekilde taksim …

borsa helal mi
Dini Bilgiler

Borsa Helal mi? Diyanet Bu Konuda Ne Diyor?

Borsanın son yıllarda önemli bir yatırım aracı haline gelmesi üzerine sıkça “Borsa helal mi, Diyanet bu konuda ne diyor? Borsadaki paraya faiz bulaşır mı?” gibi sorular sorulmaktadır. Biz de bu yazımızda borsanın dini açıdan yorumuna bakacağız ve Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun fetvasına yer vereceğiz. Diyanet’e göre “Borsa helal mi?” sorusunun yanıtı Dr. Fatih Mehmet Aydın, …

hz sümeyye
Dini Bilgiler

Hz Sümeyye İrade, Cesaret ve İnanç Abidesi

İnsanlık tarihinde, güçlü iradeye, sağlam inanca ve cesarete sahip bireyler her zaman dikkat çekmiştir. Bu özelliklere sahip isimlerden biri de Hz Sümeyye’dir. Hz Sümeyye, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Hz. Peygamber’in ilk Müslümanlardan olan babası Hz. Ebu Bekir’in kızıdır. Ancak Hz Sümeyye’yi özel kılan sadece soy bağı değil, onun yaşamı boyunca gösterdiği …

iddet süresi
Dini Bilgiler

İddet Süresi İslam’da Ne Demektir, Ayrıntılı Bilgiler

İddet süresi, özellikle İslam hukukunda ve bazı diğer hukuk sistemlerinde, boşanma sonrası kadının tekrar evlenmesine veya başka bir evlilik yapmasına engel olan belirli bir süredir. Bu süre, kadının önceki evliliğinin sona erdiği boşanma ya da eşinin vefatından sonra başlar. İslam Hukuku’nda İddet Süresi: İslam hukukunda iddet, evlilikten sonra boşanma ya da eşin ölümü durumunda kadının …

talak
Dini Bilgiler

Talak Nedir, İslam Dinindeki Yeri ve Önemi

Talak, İslam hukukunda evlilik birliğinin sonlandırılması anlamına gelir. İslam’da evlilik ve boşanma konuları, Kuran ve hadislerde belirtilen hükümlere dayanır. İslam hukukunda talak, belirli koşullara bağlı olarak üç farklı şekilde gerçekleşebilir: Sözlü talak, yazılı talak ve bedelli talak. Sözlü Talak: Sözlü olarak verilen talak, kocanın eşine “Sen talak (boş olma) oldun” veya buna benzer bir ifadeyle …